HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  Kat. "TIDELYN" 2017- 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2017 -     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LCJF   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       9517185   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       259276000   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Tidelyn"   5  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Tide Sjø a/s, Bergen 2009 - 2012 7  [N] sjofartsdir.no
8           Norled a/s, Stavanger 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no
9  BYGGEÅR       2009   9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGENUMMER       527   10  [N] sjofartsdir.no
11  SKROG       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   11  [N] sjofartsdir.no
12  UTRUSTNING       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   12  [N] sjofartsdir.no
13  TYPE           13  
14  SKROG       Katamaran   14  Observasjon
15  KLASSE       NMD HSC CODE 2000, category A   15  [N] hsc-norway.stormkast.net
16  MATERIALE       Aluminium   16  [N] sjofartsdir.no
17  MASKINFABRIKANT       17  
18  MASKIN PRODUSERT           18  
19  MASKIN       2 x MAN2842 LE410 diesel   19  [N] hsc-norway.stormkast.net
20  EFFEKT       2008 bhk   20  [N] hsc-norway.stormkast.net
21  FART       30.0 kn   21  [N] hsc-norway.stormkast.net
22  FORBRUK           22  
23  LENGDE   24.46 m   23  [N] sjofartsdir.no
24  BREDDE       09.00 m   24  [N] sjofartsdir.no
25  DYBDE       3.41 m   25  [N] sjofartsdir.no
26  BRUTTO REGISTERTONNASJE   192 t   26  [N] sjofartsdir.no
27  NETTO REGISTERTONNASJE       076 t   27  [N] sjofartsdir.no
28  DØDVEKTTONNASJE       020 t   28  [N] marinetraffic.com
29  BILER   0   29  Observasjon
30  TRAILERE       0   30  Observasjon
31  PASSASJERER   125   31  [N] hsc-norway.stormkast.net
32  MANNSKAP           32  
33  PASSASJERLUGARER       0   33  Observasjon
34  MANNSKAPSLUGARER       0   34  Observasjon
35  DEKKSHØYDE       0   35  Observasjon
36  AKSELTRYKK       0   36  Observasjon
37  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: Vannjet.   37  [N] hsc-norway.stormkast.net
38  STATUS       Hvalsafari 38  [N] folkebladet.no 25.11.2017
39 10.03.2009   : Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Tide Sjø a/s, Bergen som "Tidelyn". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 39  [N] sjofartsdir.no
40    : Satt i trafikk Ålesund - Fjørtofta. 40  [N] hsc-norway.stormkast.net
41 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 41  
42 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 42  [N] sjofartsdir.no
43 01.01.2017   : Tatt ut av trafikk Ålesund - Fjørtofta. 43  [P] "Skipet" 2/2017
44 02.01.2017   : Utleid til Boreal Norge a/s, Stavanger. I opplag, Ålesund [reservefartøy]. 44  [P] "Skipet" 1/2017
45 07.02.2017   : Tilbakelevert. 45  [P] "Skipet" 2/2017
46 22.02.2017   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 46  Observasjon
47 medio 11.2017   : Utleid til Nordens Paris Charter a/s, Tromsø. 47  [N] folkebladet.no 25.11.2017
48 etter 22.11.2017   : Satt i trafikk med hvalsafari Tromsø - Kvænangen. 48  [P] "Skipet" 1/2018 / [N] marinetraffic.com
49 02.2018   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 49  [P] "Skipet" 1/2018