HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    Kat. "TIDELYN" 2017-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2018  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2017 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCJF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9517185   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259276000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Tidelyn"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Tide Sjø a/s, Bergen 2009 - 2012 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           Norled a/s, Stavanger 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       2009   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       527   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  SKROG       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  UTRUSTNING       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Katamaran   14  Observasjon  
  15  KLASSE       NMD HSC CODE 2000, category A   15  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  16  MATERIALE       Aluminium   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  MASKINFABRIKANT       17    
  18  MASKIN PRODUSERT           18    
  19  MASKIN       2 x MAN2842 LE410 diesel   19  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  20  EFFEKT       2008 bhk   20  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  21  FART       30.0 kn   21  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  22  FORBRUK           22    
  23  LENGDE   24.46 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  BREDDE       09.00 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  DYBDE       3.41 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE       192 t   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  NETTO REGISTERTONNASJE       076 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  DØDVEKTTONNASJE       020 t   28  [N] marinetraffic.com  
  29  BILER   0   29  Observasjon  
  30  TRAILERE       0   30  Observasjon  
  31  PASSASJERER       125   31  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  32  MANNSKAP           32    
  33  PASSASJERLUGARER       0   33  Observasjon  
  34  MANNSKAPSLUGARER       0   34  Observasjon  
  35  DEKKSHØYDE       0   35  Observasjon  
  36  AKSELTRYKK       0   36  Observasjon  
  37  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: Vannjet.   37  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  38  STATUS       Hvalsafari 38  [N] folkebladet.no 25.11.2017  
 
  39 10.03.2009   : Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Tide Sjø a/s, Bergen som "Tidelyn". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 39  [N] sjofartsdir.no  
  40    : Satt i trafikk Ålesund - Fjørtofta. 40  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  41 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 41    
  42 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 42  [N] sjofartsdir.no  
  43 01.01.2017   : Tatt ut av trafikk Ålesund - Fjørtofta. 43  [P] "Skipet" 2/2017  
  44 02.01.2017   : Utleid til Boreal Norge a/s, Stavanger. I opplag, Ålesund [reservefartøy]. 44  [P] "Skipet" 1/2017  
  45 07.02.2017   : Tilbakelevert. 45  [P] "Skipet" 2/2017  
  46 22.02.2017   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 46  Observasjon  
  47 medio 11.2017   : Utleid til Nordens Paris Charter a/s, Tromsø. 47  [N] folkebladet.no 25.11.2017  
  48 22.11.2017  : Satt i trafikk med hvalsafari Tromsø - Kvænangen. 48  [P] "Skipet" 2/2018  
  49 30.01.2018   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 49  [P] "Skipet" 2/2018