EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "TIDELYN" 2017-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2017 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCJF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9517185   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259276000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Tidelyn"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Tide Sjø a/s, Bergen 2009 - 2012 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           Norled a/s, Stavanger 2012 - 7  [N] sjofartsdir.no  
 
  8  BYGGEÅR       2009   8  [N] sjofartsdir.no  
  9  BYGGENUMMER       527   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  SKROG       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  UTRUSTNING       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  TYPE           12    
  13  SKROG       Katamaran   13  Observasjon  
  14  KLASSE       NMD HSC CODE 2000, category A   14  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  15  MATERIALE       Aluminium   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  MASKINFABRIKANT       16    
  17  MASKIN PRODUSERT           17    
  18  MASKIN       2 x MAN2842 LE410 diesel   18  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  19  EFFEKT       2008 bhk   19  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  20  FART       30.0 kn   20  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  21  FORBRUK           21    
  22  LENGDE   24.46 m   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  BREDDE       09.00 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  DYBDE       3.41 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE       192 t   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE       076 t   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DØDVEKTTONNASJE       020 t   27  [N] marinetraffic.com  
  28  BILER   0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE       0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER       125   30  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  31  MANNSKAP           31    
  32  PASSASJERLUGARER       0   32  Observasjon  
  33  MANNSKAPSLUGARER       0   33  Observasjon  
  34  DEKKSHØYDE       0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK       0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: Vannjet.   36  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  37  STATUS       Reservefartøy 37  [N] folkebladet.no 25.11.2017  
 
  38 10.03.2009   : Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Tide Sjø a/s, Bergen som "Tidelyn". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 38  [N] sjofartsdir.no  
  39    : Satt i trafikk Ålesund - Fjørtofta. 39  [N] hsc-norway.stormkast.net  
  40 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 40    
  41 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 41  [N] sjofartsdir.no  
  42 01.01.2017   : Tatt ut av trafikk Ålesund - Fjørtofta. 42  [P] "Skipet" 2/2017  
  43 02.01.2017   : Utleid til Boreal Norge a/s, Stavanger. I opplag, Ålesund [reservefartøy]. 43  [P] "Skipet" 1/2017  
  44 07.02.2017   : Tilbakelevert. 44  [P] "Skipet" 2/2017  
  45 22.02.2017   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 45  Observasjon  
  46 medio 11.2017   : Utleid til Nordens Paris Charter a/s, Tromsø. 46  [N] folkebladet.no 25.11.2017  
  47 22.11.2017  : Satt i trafikk med hvalsafari Tromsø - Kvænangen. 47  [P] "Skipet" 2/2018  
  48 30.01.2018   : Stasjonert i Stavanger [reservefartøy]. 48  [P] "Skipet" 2/2018