EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "TIDEADMIRAL" 2010-2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.09.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2010 - 2012     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFJJ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9544580   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       258352500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Tideadmiral" 2010 - 2013 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Admiralen" 2013 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Tide Sjø a/s, Bergen 2010 - 2012 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           Norled a/s, Stavanger 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       2010   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       529   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  SKROG       Oma Båtbyggeri a/s, Stord   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  UTRUSTNING       Oma Båtbyggeri a/s, Stord   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Katamaran   14  Observasjon  
  15  KLASSE           15    
  16  MATERIALE       Aluminium   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  MASKINFABRIKANT   [1] Mancraft a/s, Blomsterdalen 2009 - 2012 17    
  18           [2] Motoren- und Turbinen-Union GmbH, Friedrichshafen, Tyskland 2012 - 18      
  19  MASKIN PRODUSERT   [1] 2009 2009 - 2012 19    
  20           [2] 2012 2012 - 20      
  21  MASKIN   [1] 4 x MAN D2842 LE 410 EDC diesel 2009 - 2012 21    
  22           [2] 4 x MTU 10V 2000 M72 diesel 2012 - 22      
  23  EFFEKT   [1] 4340 bhk 2009 - 2012 23    
  24     [2] 4827 bhk 2012 - 24      
  25  FART       38.5 kn   25    
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   32.25 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       10.60 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       03.60 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 398 t 2010 - 2013 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [3] 402 t 2013 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 135 t 2010 - 2013 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           [3] 136 t 2013 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DØDVEKTTONNASJE       [3] 050 t 2013 - 34  [N] marinetraffic.com  
  35  BILER   0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER       280   37    
  38  MANNSKAP           38    
  39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER           40    
  41  DEKKSHØYDE       0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK       0   42  Observasjon  
  43  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: 4 x vannjet Rolls Royce.   43    
  44  STATUS       I trafikk 44    
 
  45 18.03.2010   : Levert fra Oma Båtbyggeri a/s, Stord til Tide Sjø a/s, Bergen som "Tideadmiral" [1]. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 24.03.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46    
  47 15.06.2010   : Døpt, Leirvik. 47    
  48 07.2010   : Ombygget med teleskoplandgang akter. Deretter tatt i bruk på kortutleie for personelltransport Aberdeen, Storbritannia - Nordsjøen. 48    
  49 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 49    
  50 18.01.2012   : Pårent ved kai av m/s "Beffen", Bergen havn. 50    
  51 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 03.2012   : Ombygget ved Oma Slipp a/s, Leirvik. Nye landganger akter samt ny landgang montert forut. 52    
  53 20.04.2012   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 53    
  54 04.2012   : Ombygget med nye maskiner ved Oma Slipp a/s, Stord [2]. 54    
  55 01.05.2012   : Satt i trafikk Bergen - Selje / Bergen - Sogndal. 55    
  56 01.10.2013   : Til Oma Baatbygeri a/s, Stord for ombygging. 56    
  57 20.11.2013   : Omdøpt "Admiralen". 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 20.12.2013   : Ombygget ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord: Baug– og akterparti endret, samt nye MTU-maskiner og nytt vannjet-system. Gammelt vannjet-system overført til kat. "Njord" [3]. 58    
  59 01.01.2014   : Satt i trafikk Bergen - Skånevik. 59