HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  Kat. "TIDEADMIRAL" 2010-2012 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 23.09.2016
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2010 - 2012     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LFJJ   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       9544580   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       258352500   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Tideadmiral" 2010 - 2013 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Admiralen" 2013 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Tide Sjø a/s, Bergen 2010 - 2012 7  [N] sjofartsdir.no
8           Norled a/s, Stavanger 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no
9  BYGGEÅR       2010   9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGENUMMER       529   10  [N] sjofartsdir.no
11  SKROG       Oma Båtbyggeri a/s, Stord   11  [N] sjofartsdir.no
12  UTRUSTNING       Oma Båtbyggeri a/s, Stord   12  [N] sjofartsdir.no
13  TYPE           13  
14  SKROG       Katamaran   14  Observasjon
15  KLASSE           15  
16  MATERIALE       Aluminium   16  [N] sjofartsdir.no
17  MASKINFABRIKANT   1 Mancraft a/s, Blomsterdalen 2009 - 2012 17  
18           2 MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland 2012 - 18        
19  MASKIN PRODUSERT   1 2009 2009 - 2012 19  
20           2 2012 2012 - 20        
21  MASKIN   1 4 x MAN D2842 LE 410 EDC diesel 2009 - 2012 21  
22           2 4 x MTU 10V 2000 M72 diesel 2012 - 22        
23  EFFEKT   1 4340 bhk 2009 - 2012 23  
24           2 4827 bhk 2012 - 24        
25  FART       38.5 kn   25  
26  FORBRUK           26  
27  LENGDE   32.25 m   27  [N] sjofartsdir.no
28  BREDDE       10.60 m   28  [N] sjofartsdir.no
29  DYBDE       03.60 m   29  [N] sjofartsdir.no
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 398 t 2010 - 2013 30  [N] sjofartsdir.no
31           3 402 t 2013 - 31  [N] sjofartsdir.no
32  NETTO REGISTERTONNASJE   1 135 t 2010 - 2013 32  [N] sjofartsdir.no
33           3 136 t 2013 - 33  [N] sjofartsdir.no
34  DØDVEKTTONNASJE       3 050 t 2013 - 34  [N] marinetraffic.com
35  BILER   0   35  Observasjon
36  TRAILERE       0   36  Observasjon
37  PASSASJERER   280   37  
38  MANNSKAP           38  
39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon
40  MANNSKAPSLUGARER           40  
41  DEKKSHØYDE       0   41  Observasjon
42  AKSELTRYKK       0   42  Observasjon
43  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: 4 x vannjet Rolls Royce.   43  
44  STATUS       I trafikk 44  
45 18.03.2010   : Levert fra Oma Båtbyggeri a/s, Stord til Tide Sjø a/s, Bergen som "Tideadmiral" 1►. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 45  [N] sjofartsdir.no
46 24.03.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46  
47 15.06.2010   : Døpt, Leirvik. 47  
48 07.2010   : Ombygget med teleskoplandgang akter. Deretter tatt i bruk på kortutleie for personelltransport Aberdeen, Storbritannia - Nordsjøen. 48  
49 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 49  
50 18.01.2012   : Pårent ved kai av m/s "Beffen", Bergen havn. 50  
51 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 51  [N] sjofartsdir.no
52 03.2012   : Ombygget ved Oma Slipp a/s, Leirvik. Nye landganger akter samt ny landgang montert forut. 52  
53 20.04.2012   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 53  
54 04.2012   : Ombygget med nye maskiner ved Oma Slipp a/s, Stord 2►. 54  
55 01.05.2012   : Satt i trafikk Bergen - Selje / Bergen - Sogndal. 55  
56 01.10.2013   : Til Oma Baatbygeri a/s, Stord for ombygging. 56  
57 20.11.2013   : Omdøpt "Admiralen". 57  [N] sjofartsdir.no
58 20.12.2013   : Ombygget ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord: Baug– og akterparti endret, samt nye MTU-maskiner og nytt vannjet-system. Gammelt vannjet-system overført til kat. "Njord" 3►. 58  
59 01.01.2014   : Satt i trafikk Bergen - Skånevik. 59