A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  West. "SUNNHORDLAND" 1990 / 1995 - 1999    
       
  Fortegnelse nr.:   H48          
  Oppdatert:   28.04.2020          
  Periode:   1990 / 1995 - 1999          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1975   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    38   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J X K R   5  1975 - 1999   5  [N] sdir.no    
6      9 A 7 6 4 5   6  2001 -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  IMO-nummer    7396393   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  MMSI-nummer    238117040   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Sunnhordland"   9  1975 - 1999   9  [N] sdir.no    
10      "Mons Calpe"   10  1999 - 2001   10  [N] hsc-norway.stormkast.net    
11      "Broc"   11  2001 -   11  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
12  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1975 - 1999   12  [P] "Over fjord og fjell"    
13      Sun Coast Line, Gibraltar   13  1999 - 2001   13  [N] hsc-norway.stormkast.net    
14      SEM Marine Travel Agent, Split, Kroatia   14  2001 - 2008   14  [N] hsc-norway.stormkast.net    
15      Linijska Nacionalna Plovidba, Split, Kroatia   15  2008 -   15  [N] faktaomfartyg.se    
                     
16  Type    W95   16  -   16  [A] Sunnhordland 30.04.1975    
                     
17  Skrogutforming    Westamaran   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    Skipskontrollen   18  -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
19  Materiale    Aluminium   19  -   19  [N] sdir.no    
                     
20  Maskinfabrikant D  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   20  1975 - 1984   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Maskin produsert D  1984   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Maskin A  2 x Soc. Als. de Constr. Mecaniques diesel   22  1975 - 1984   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
23   D  2 x MTU 12V396TB63 diesel   23  1984 -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Effekt A  3600 bhk   24  1975 - 1984   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
25   D  2700 bhk   25  1984 -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart A  29.0 kn   26  1975 - 1984   26  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                     
28  Lengde    29.12 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Bredde    9.01 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Dyptgående A  2.61 m   30  1975 - 1994   30  [N] sdir.no    
31   B  3.67 m   31  1994 - 1995   31  [N] sdir.no    
32   C  2.86 m   32  1995 [målt 1996] -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Brutto registertonn A  248.13 t   33  1975 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   B  212 t   34  1994 - 1995   34  [N] sdir.no    
35   C  209 t   35  1995 [målt 1996] -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Netto registertonn A  141.37 t   36  1975 - 1994   36  [N] sdir.no    
37   B  77 t   37  1994 - 1995   37  [N] sdir.no    
38   C  75 t   38  1995 [målt 1996] -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dødvekttonn C  40 t   39  1995 [målt 1996] -   39  [N] marinetraffic.com    
                     
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat    180   42  -   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
43  Mannskap    5   43  -   43  [A] Sunnhordland 23.06.1998    
                     
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Mannskapslugarer    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tilleggsinformasjon    -   48  -   48  -    
       
       
49   09.01.1975   Målt [A]. 49 [N] sdir.no    
50   18.03.1975   Døpt "Sunnhordland". 50 [P] "Over fjord og fjell"    
51   19.03.1975   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Kjenningssignal: JXKR. 51 [N] sdir.no    
52   29.04.1975   Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. 52 [P] "Over fjord og fjell"    
53   30.04.1975   Satt i trafikk Bergen - Ølen. 53 [A] Sunnhordland 30.04.1975    
54   uke 30 1978   Maskinhavari. 54 [A] Sunnhordland 04.08.1978    
55   ► 01.06.1980   Tatt ut av trafikk. 55 HMI    
56   01.06.1980   Satt i trafikk Bergen - Ølen. 56 [A] Bømlo-nytt 23.05.1980 / 23.04.1980    
57   1981   I opplag [reservefartøy]. 57 [A] Sunnhordland 24.08.1984    
58   08.1984   Ombygget med nye maskiner [D]. Også nytt propellanlegg. 58 [A] Sunnhordland 24.08.1984    
59   08.05.1989   Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk Kastrup - Rønne, Danmark. 59 [P] "Skipet" 2/1989    
60   08.1989   Tilbakelevert. 60 [P] "Skipet" 2/1989    
61   28.07.1990   Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 61 -    
62   06.09.1990   Tilbakelevert. 62 -    
63   pr.04.1991   I trafikk Bergen - Skånevik. 63 [A] Bømlo-nytt 06.04.1991    
64   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64 [N] sdir.no    
65   ca.06.1994   Utleid til Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 65 [N] hsc-norway.stormkast.net    
66   15.07.1994   Ommålt [B]. 66 [N] sdir.no    
67   ca.08.1994   Tilbakelevert. 67 [N] hsc-norway.stormkast.net    
68   primo 12.1994   Til opprustning ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord. 68 [A] Bømlo-nytt 05.12.1994    
69   01.02.1995   Ferdig opprustet ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord. Kostnad: 1.5 mill NOK. 69 [A] Bømlo-nytt 05.12.1994    
70       Totalrenovert [C]. 70 [A] Sunnhordland 05.12.1994    
71   03.04.1995   Mann skadet etter å ha fått foten i klem mellom landgang og kai, Mosterhamn. 5 tær amputert. 71 [A] Bømlo-nytt 12.04.1995    
72   ca.06.1995   Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 72 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1995    
73   ca.08.1995   Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik. 73 -    
74   01.07.1996   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 74 - / [P] "Skipet" 3/1996    
75   16.08.1996   Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund. 75 [P] "Skipet" 3/1996    
76   11.09.1996   Ommålt [C]. 76 [N] sdir.no    
77   ca.06.1997   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 77 [P] "Skipet" 3/1997    
78   01.07.1996   Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund. 78 [P] "Skipet" 3/1997    
79   01.06.1998   Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 79 [A] Sunnhordland 19.06.1998    
80   22.06.1998   Kolliderte med kat. "Vingtor" i tett tåke ved Haugesund. Èn passasjer skadet. 80 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998    
81       Årsak: Feilnavigering av kat. "Vingtor". 81 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1998    
82       Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for reparasjon. 82 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1998    
83   medio juli 1998   Ferdig reparert ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 83 [P] "Skipet" 3/1998    
84       Reservefartøy. 84 [N] faktaomfartyg.se    
85   03.1999   Satt i trafikk Bergen - Haugesund. 85 [N] faktaomfartyg.se    
86   01.09.1999   Solgt til Sun Coast Line, Gibraltar. Omdøpt "Mons Calpe". 86 [N] hsc-norway.stormkast.net    
87       Salgssum: 4.5 mill NOK. 87 [P] "Skipet" 4/1999    
88       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 88 [N] sdir.no    
89   01.09.1999 ►   Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar. 89 [P] "Skipet" 4/1999    
90   2001   Solgt til SEM Marine Travel Agent, Split, Kroatia. Omdøpt "Broc". 90 [N] hsc-norway.stormkast.net    
91   10.2008   Solgt il Linijska Nacionalna Plovidba, Split, HR. 91 [N] faktaomfartyg.se    
92   pr.06.2016   I trafikk Sibenik - Otok Žirje, HR. 92 [N] marinetraffic.com    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau