SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    West. "SUNNHORDLAND" 1990/1995-1998                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1990/1995-1998       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JXKR         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 7396393         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : K63         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1975] "Sunnhordland"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -      : [1999] "Mons Calpe"       6 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
 
7 -      : [2001] "Broc"         7 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
28.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Harald Sætre 13 -                13 -           
  Lokalisering: Byfjorden, 1995 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1975                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 38                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal                 17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Westamaran                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1983]                   21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Aluminium     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : [1] 2 x Soc. Als. de Constr. Mecaniques diesel [1975] [4] 2 x MTU 12V396TB63 diesel [1984]           25 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  26  EFFEKT   : [1] 3600 bhk [1975] [4] 2700 bhk [1984]                 26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : [1] 29.0 kn [1975]                   27 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 29.12 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 09.01 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 02.61 m [1975] [2] 03.67 m [1994] [3] 02.86 m [1996]               31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 248.13 t [1975] [2] 212 t [1994] [3] 209 t [1996]                 32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 141.37 t [1975] [2] 077 t [1994] [3] 075 t [1996]                 33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : 049.00 t     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 180                     37 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   I trafikk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
18.03.1975  44 : Døpt "Sunnhordland".                       44 -   [P] "Over fjord og fjell"      
19.03.1975  45 : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.                   45 -   [N] sjofartsdir.no      
29.04.1975  46 : Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Sunnhordland" [1]. Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland.       46 -   [P] "Over fjord og fjell"      
1984  47 : Ombygget med nye maskiner [4].                       47 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
08.05.1989  48 : Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk Kastrup - Rønne, Danmark.                 48 -   [P] Skipet 2/1989      
08.1989  49 : Tilbakelevert.                         49 -   [P] Skipet 2/1989      
28.07.1990  50 : Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Bergen.                 50 -           
06.09.1990  51 : Tilbakelevert.     51 -           
01.08.1992  52 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     52 -   [N] sjofartsdir.no      
ca.06.1994  53 : Utleid til Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal.                 53 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
20.07.1994  54 : Ommålt [2].                         54 -   [N] sjofartsdir.no      
ca.08.1994  55 : Tilbakelevert.                         55 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
ca.06.1995  56 : Opprustet for 2.5 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Leirvik.     56 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1995    
ca.08.1995  57 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik.                     57 -           
01.07.1996  58 : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.                     58 -   - | [P] Skipet 3/1996      
16.08.1996  59 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund.                     59 -   [P] Skipet 3/1996      
18.09.1996  60 : Ommålt [3].                         60 -   [N] sjofartsdir.no      
ca.06.1997  61 : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.     61 -   [P] Skipet 3/1997      
09.1997   62 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund.                     62 -   [P] Skipet 3/1997      
22.06.1998  63 : Kolliderte med kat. "Vingtor" i tett tåke ved Haugesund. Èn passasjer skadet. Årsak: Feilnavigering av "Vingtor".             63 -   [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998 / 30.06.1998    
  64 : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for reparasjon.     64 -   [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1998    
medio juli 1998  65 : Ferdig reparert.                         65 -   [P] Skipet 3/1998      
01.09.1999  66 : Solgt til Sun Coast Line, Gibraltar. Omdøpt "Mons Calpe". Salgssum: 4.5 mill NOK.                   66 -   [N] hsc-norway.stormkast.net | [P] Skipet 4/1999    
  67 : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.                     67 -   [N] sjofartsdir.no      
01.09.1999   68 : Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar.                     68 -   [P] Skipet 4/1999      
2001  69 : Solgt til SEM Marine Travel Agent, Split, Kroatia. Omdøpt "Broc".                   69 -   [N] hsc-norway.stormkast.net      
pr.06.2016  70 : I trafikk Sibenik - Otok Žirje, HR.                       70 -   [N] marinetraffic.com