H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "STRANDAFJORD" 2002 - 2007          Kat. "TYRVING" 2007 - 2013  
    Fortegnelse nr. H13  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     05.06.2020    
    PERIODE:     2002 - 2013 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L V H 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9264491 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   258130000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Strandafjord" 4 2002 - 2007   4 [N] sdir.no  
  5     "Tyrving" 5 2007 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 6 2002 - 2007   6 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2007 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   2002 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   516 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Oma Baatbyggeri a/s, Stord 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Oma Baatbyggeri a/s, Stord 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Katamaran 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   NMD 15 -   15 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  16 Materiale   Aluminium 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Maskinfabrikant [ B ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 17 2008 - 2016   17 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  18 Maskin produsert [ A ] 2002 18 -   18 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  19   [ B ] 2008 19 -   19 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  20 Maskin [ A ] 2 x Mitsubishi 2R12R-MPTA diesel 20 2002 - 2008   20 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  21   [ B ] 2 x MTU 12V 2000 M72 diesel 21 2008 - 2016   21 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  22 Effekt [ A ] 3648 bhk 22 2002 - 2008   22 -  
  23   [ B ] 2896 bhk 23 2008 - 2016   23 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  24 Fart [ A ] 32.0 kn 24 2002 - 2008   24 -  
  25   [ B ] 30.0 kn 25 2008 - 2016   25 -  
  26 Forbruk   - 26 -   26 -  
  27 Lengde   27.25 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Bredde   9.00 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Dybde   3.65 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Brutto registertonnasje   224 t 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Netto registertonnasje   79 t 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dødvekttonnasje   30 t 32 -   32 [N] marinetraffic.com  
  33 Bilkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Trailerkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Passasjersertifikat   180 35 -   35 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  36 Mannskap   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Passasjerlugarer   0 37 -   37 HMI  
  38 Mannskapslugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Dekkshøyde   0 39 -   39 HMI  
  40 Akseltrykk   0 40 -   40 HMI  
  41 Tilleggsinformasjon   Dobbel bunn. 41 -   41 [A] Stavanger Aftenblad 16.11.2001  
  42     Fartsområde: 3. 42 -   42 [A] Stavanger Aftenblad 14.03.2002  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 08.04.2002     Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund som "Strandafjord" [ A ]. Byggesum: 35 mill NOK. 43 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  44       Hjemmehavn: Brønnøysund. Målt. 44 [N] sdir.no  
  45 26.04.2002     Ankom Stavanger. 45 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  46       Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 46 [N] sdir.no  
  47 27.04.2002     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 47 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  48 29.04.2002     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 48 - / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  49 05.05.2002     Døpt, Jørpeland. 49 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  50 14.07.2002     Kolliderte med kaien, Nedstrand etter teknisk svikt. 50 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.2002  
  51 20.07.2002     Grunnstøtte ved Heng. 51 -  
  52 28.03.2003     Kolliderte i tett tåte med et brukar ved Aubøsund. 52 [P] "Skipet" 2/2003  
  53 03.04.2006     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kopervik. 53 -  
  54 08.05.2006     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 54 -  
  55 06.10.2006     Kolliderte med kaien, Stavanger. 55 [P] "Skipet" 4/2006  
  56       2 passasjerer skadet. 56 -  
  57 31.12.2006     Tatt ut av trafikk. 57 [P] "Skipet" 2/2007  
  58 02.01.2007     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 58 [A] Stavanger Aftenblad 30.11.2006  
  59 02.03.2007     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 59 [P] "Skipet" 2/2007  
  60 21.03.2007     Utleid til Tide Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 60 -  
  61 19.09.2007     Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for bytte av maskiner og opprustning. 61 -  
  62 25.09.2007     Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 19 mill NOK. 62 [N] sdir.no  
  63 02.11.2007     Omdøpt "Tyrving". Hjemmehavn: Bergen. 63 [N] sdir.no  
  64 medio 12.2007     Ombygget med nye maskiner samt opprustet ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord [ B ]. 64 [A] Sunnhordland 16.10.2007  
  65 08.02.2008     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 65 -  
  66 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 66 [P] "Skipet" 1/2012  
  67 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 67 [N] sdir.no  
  68 30.12.2013     I opplag, Leirvik. 68 [P] "Skipet" 1/2014  
  69 04.03.2014     Tatt ut av opplag. 69 -  
  70 07.03.2014     Satt i trafikk Ålesund - Hamnsund. 70 -  
  71 22.02.2016     Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for ombygging. 71 [P] "Skipet" 2/2016  
  72 04.2016     Ferdig ombygget ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 72 [P] Norled, nyhetsbrev 3/2016  
  73       Oppgradert i salong, kiosk, bagasjeområder og teknisk anlegg, samt nye maskiner. 73 [P] "Skipet" 1/2016  
  74 10.04.2016     Satt i trafikk Bergen - Sogndal. 74 [P] "Skipet" 2/2016  
  75 19.02.2017     Utsatt for innbrudd og hærverk, Sogndal. 75 [N] firda.no 19.02.2017  
  76 08.02.2019     I trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 76 [P] "Skipet" 2/2019  
  77 19.04.2019     Tatt ut av trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 77 [P] "Skipet" 2/2019  
  78 pr.07.2019     I trafikk Bergen - Selje. 78 [N] norled.no  
  79 primo 12.2019     Tatt ut av trafikk Bergen - Selje. 79 [P] "Skipet" 1/2020  
  80 medio 12.2019     Stasjonert i Tromsø som reservefartøy for Tromsø - Harstad. 80 [P] "Skipet" 1/2020  
  81 03.2020     Satt i trafikk Bergen - Selje. 81 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau