EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "STRANDAFJORD" 2002-2007     Kat. "TYRVING" 2007-2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2002 - 2013     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLVH   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9264491   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       258130000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Strandafjord" 2002 - 2007 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Tyrving" 2007 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2002 - 2007 7  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2007 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       2002   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       516   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Oma Baatbyggeri a/s, Stord   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Katamaran   15  Observasjon  
  16  KLASSE       NMD   16    
  17  MATERIALE       Aluminium   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT       [2] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 2008 - 2016 18    
  18  MASKIN PRODUSERT   [1] 2002   18    
  19           [2] 2008   19      
  20  MASKIN   [1] 2 x Mitsubishi 2R12R-MPTA diesel 2002 - 2008 20    
  21           [2] 2 x MTU 12V 2000 M72 diesel 2008 - 2016 21      
  22  EFFEKT   [1] 3648 2002 - 2008 22    
  23           [2] 2896 2008 - 2016 23      
  24  FART   [1] 32.0 kn 2002 - 2008 24    
  25           [2] 30.0 kn 2008 - 2016 25      
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   27.25 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       09.00 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       03.65 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       224 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       079 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE       030 t   32  [N] marinetraffic.com  
  33  BILER   0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE       0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER       180   35    
  36  MANNSKAP           36    
  37  PASSASJERLUGARER       0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER       0   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE       0   39  Observasjon  
  40  AKSELTRYKK       0   40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON   Dobbel bunn.   41  [A] Stavanger Aftenblad 16.11.2001  
  42           Fartsområde: 3.   42  [A] Stavanger Aftenblad 14.03.2002  
  43  STATUS       I trafikk 43    
 
  44 08.04.2002   : Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund som "Strandafjord" [1]. Byggekostnad: 35 mill NOK. 44  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  45    : Hjemmehavn: Brønnøysund. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 26.04.2002   : Ankom Stavanger. 46  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  47    : Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 47  [N] sjofartsdir.no  
  48 27.04.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 48  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  49 29.04.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 49  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  50 05.05.2002   : Døpt, Jørpeland. 50  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  51 14.07.2002   : Kolliderte med kaien, Nedstrand etter teknisk svikt. 51  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.2002  
  52 20.07.2002   : Grunnstøtte ved Heng. 52    
  53 28.03.2003   : Kolliderte med et brukar ved Aubøsund. 53    
  54 03.04.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kopervik. 54    
  55 08.05.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 55    
  56 06.10.2006   : Kolliderte med kaien, Stavanger. 2 passasjerer skadet. 56    
  57 02.01.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.2006  
  58 02.03.2007   : I opplag, Stavanger. 58    
  59 21.03.2007   : Utleid til Tide Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 59    
  60 19.09.2007   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for bytte av maskiner og opprustning. 60    
  61 25.09.2007   : Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 19 mill NOK. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 02.11.2007   : Omdøpt "Tyrving". Hjemmehavn: Bergen. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63 medio 12.2007   : Ombygget med nye maskiner samt opprustet ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord [2]. 63  [A] Sunnhordland 16.10.2007  
  64 08.02.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 64    
  65 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 65    
  66 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 30.12.2013   : I opplag, Leirvik. 67    
  68 04.03.2014   : Tatt ut av opplag. 68    
  69 07.03.2014   : Satt i trafikk Ålesund - Hamnsund. 69    
  70 22.02.2016   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for ombygging. 70  [P] "Skipet" 2/2016  
  71 04.2016   : Ferdig ombygget ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 71  [P] Norled, nyhetsbrev 3/2016  
  72    : Oppgradert i salong, kiosk, bagasjeområder og teknisk anlegg, samt nye maskiner. 72  [P] "Skipet" 1/2016  
  73 10.04.2016   : Satt i trafikk Bergen - Sogndal. 73  [P] "Skipet" 2/2016  
  74 19.02.2017   : Utsatt for innbrudd og hærverk, Sogndal. 74  [N] firda.no 19.02.2017