H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "STRANDAFJORD" 2002 - 2007          Kat. "TYRVING" 2007 - 2013  
    Fortegnelse nr. H13  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     01.09.2020    
    PERIODE:     2002 - 2013 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L V H 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9264491 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   258130000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Strandafjord" 4 2002 - 2007   4 [N] sdir.no  
  5     "Tyrving" 5 2007 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 6 2002 - 2007   6 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2007 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   2002 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   516 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Oma Baatbyggeri a/s, Stord 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Oma Baatbyggeri a/s, Stord 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Katamaran 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   NMD 15 -   15 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  16 Materiale   Aluminium 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Maskinfabrikant [ A ] Akasaka Diesels Ltd.,Yaizu, Japan 17 2002 - 2008   17 [N] sjohistorie.no  
  18   [ B ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 18 2008 - 2016   18 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  19 Maskin produsert [ A ] 2002 19 -   19 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  20   [ B ] 2008 20 -   20 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  21 Maskin [ A ] 2 x Mitsubishi 2R12R-MPTA diesel 21 2002 - 2008   21 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  22   [ B ] 2 x MTU 12V 2000 M72 diesel 22 2008 - 2016   22 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  23 Effekt [ A ] 3648 bhk 23 2002 - 2008   23 -  
  24   [ B ] 2896 bhk 24 2008 - 2016   24 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  25 Fart [ A ] 32.0 kn 25 2002 - 2008   25 -  
  26   [ B ] 30.0 kn 26 2008 - 2016   26 -  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   27.25 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Bredde   9.00 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde   3.65 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje   224 t 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Netto registertonnasje   79 t 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Dødvekttonnasje   30 t 33 -   33 [N] marinetraffic.com  
  34 Bilkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   180 36 -   36 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  37 Mannskap   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Passasjerlugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   Dobbel bunn. 42 -   42 [A] Stavanger Aftenblad 16.11.2001  
  43     Fartsområde: 3. 43 -   43 [A] Stavanger Aftenblad 14.03.2002  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  44 08.04.2002     Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund som "Strandafjord" [ A ]. Byggesum: 35 mill NOK. 44 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  45       Hjemmehavn: Brønnøysund. Målt. 45 [N] sdir.no  
  46 26.04.2002     Ankom Stavanger. 46 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  47       Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 47 [N] sdir.no  
  48 27.04.2002     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 48 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  49 29.04.2002     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 49 - / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  50 05.05.2002     Døpt, Jørpeland. 50 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  51 14.07.2002     Kolliderte med kaien, Nedstrand etter teknisk svikt. 51 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.2002  
  52 20.07.2002     Grunnstøtte ved Heng. 52 -  
  53 28.03.2003     Kolliderte i tett tåte med et brukar ved Aubøsund. 53 [P] "Skipet" 2/2003  
  54 03.04.2006     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kopervik. 54 -  
  55 08.05.2006     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 55 -  
  56 06.10.2006     Kolliderte med kaien, Stavanger. 56 [P] "Skipet" 4/2006  
  57       2 passasjerer skadet. 57 -  
  58 31.12.2006     Tatt ut av trafikk. 58 [P] "Skipet" 2/2007  
  59 02.01.2007     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 59 [A] Stavanger Aftenblad 30.11.2006  
  60 02.03.2007     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 60 [P] "Skipet" 2/2007  
  61 21.03.2007     Utleid til Tide Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 61 -  
  62 19.09.2007     Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for bytte av maskiner og opprustning. 62 -  
  63 25.09.2007     Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 19 mill NOK. 63 [N] sdir.no  
  64 02.11.2007     Omdøpt "Tyrving". Hjemmehavn: Bergen. 64 [N] sdir.no  
  65 medio 12.2007     Ombygget med nye maskiner samt opprustet ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord [ B ]. 65 [A] Sunnhordland 16.10.2007  
  66 08.02.2008     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 66 -  
  67 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 67 [P] "Skipet" 1/2012  
  68 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 68 [N] sdir.no  
  69 30.12.2013     I opplag, Leirvik. 69 [P] "Skipet" 1/2014  
  70 04.03.2014     Tatt ut av opplag. 70 -  
  71 07.03.2014     Satt i trafikk Ålesund - Hamnsund. 71 -  
  72 22.02.2016     Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for ombygging. 72 [P] "Skipet" 2/2016  
  73 04.2016     Ferdig ombygget ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 73 [P] Norled, nyhetsbrev 3/2016  
  74       Oppgradert i salong, kiosk, bagasjeområder og teknisk anlegg, samt nye maskiner. 74 [P] "Skipet" 1/2016  
  75 10.04.2016     Satt i trafikk Bergen - Sogndal. 75 [P] "Skipet" 2/2016  
  76 19.02.2017     Utsatt for innbrudd og hærverk, Sogndal. 76 [N] firda.no 19.02.2017  
  77 08.02.2019     I trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 77 [P] "Skipet" 2/2019  
  78 19.04.2019     Tatt ut av trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 78 [P] "Skipet" 2/2019  
  79 pr.07.2019     I trafikk Bergen - Selje. 79 [N] norled.no  
  80 primo 12.2019     Tatt ut av trafikk Bergen - Selje. 80 [P] "Skipet" 1/2020  
  81 medio 12.2019     Stasjonert i Tromsø som reservefartøy for Tromsø - Harstad. 81 [P] "Skipet" 1/2020  
  82 primo 04.2020     Satt i trafikk Bergen - Selje. 82 [P] "Skipet" 2/2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau