HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H13       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       Kat. "STRANDAFJORD" 2002 - 2007     Kat. "TYRVING" 2007 - 2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.07.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 2002 - 2013   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LLVH   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 9264491   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 258130000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Strandafjord" 2002 - 2007 5  [N] sdir.no  
  6   "Tyrving" 2007 - 6  [N] sdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2002 - 2007 7  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2007 - 2012 8  [N] sdir.no  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10  BYGGEÅR 2002   10  [N] sdir.no  
  11  BYGGENUMMER 516   11  [N] sdir.no  
  12  SKROG Oma Baatbyggeri a/s, Stord   12  [N] sdir.no  
  13  UTRUSTNING Oma Baatbyggeri a/s, Stord   13  [N] sdir.no  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Katamaran   15  Observasjon  
  16  KLASSE NMD   16    
  17  MATERIALE Aluminium   17  [N] sdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT [2]  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 2008 - 2016 18    
  18  MASKIN PRODUSERT [1]  2002   18    
  19   [2]  2008   19    
  20  MASKIN [1]  2 x Mitsubishi 2R12R-MPTA diesel 2002 - 2008 20    
  21   [2]  2 x MTU 12V 2000 M72 diesel 2008 - 2016 21    
  22  EFFEKT [1]  3648 bhk 2002 - 2008 22    
  23   [2]  2896 bhk 2008 - 2016 23    
  24  FART [1]  32.0 kn 2002 - 2008 24    
  25   [2]  30.0 kn 2008 - 2016 25    
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 27.25 m   27  [N] sdir.no  
  28  BREDDE 9.00 m   28  [N] sdir.no  
  29  DYBDE 3.65 m   29  [N] sdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE 224 t   30  [N] sdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE 79 t   31  [N] sdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE 30 t   32  [N] marinetraffic.com  
  33  BILER 0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE 0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER 180   35    
  36  MANNSKAP -   36    
  37  PASSASJERLUGARER 0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER 0   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE 0   39  Observasjon  
  40  AKSELTRYKK 0   40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON Dobbel bunn.   41  [A] Stavanger Aftenblad 16.11.2001  
  42   Fartsområde: 3.   42  [A] Stavanger Aftenblad 14.03.2002  
  43  STATUS I trafikk 43    
 
  44 08.04.2002   : Levert fra Oma Baatbyggeri a/s, Stord til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund som "Strandafjord" [1]. Byggekostnad: 35 mill NOK. 44  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  45    : Hjemmehavn: Brønnøysund. 45  [N] sdir.no  
  46 26.04.2002   : Ankom Stavanger. 46  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  47    : Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 47  [N] sdir.no  
  48 27.04.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 48  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  49 29.04.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 49  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  50 05.05.2002   : Døpt, Jørpeland. 50  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  51 14.07.2002   : Kolliderte med kaien, Nedstrand etter teknisk svikt. 51  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.2002  
  52 20.07.2002   : Grunnstøtte ved Heng. 52    
  53 28.03.2003   : Kolliderte i tett tåte med et brukar ved Aubøsund. 53  [P] "Skipet" 2/2003  
  54 03.04.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kopervik. 54    
  55 08.05.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 55    
  56 06.10.2006   : Kolliderte med kaien, Stavanger. 2 passasjerer skadet. 56    
  57 02.01.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.2006  
  58 02.03.2007   : I opplag, Stavanger. 58    
  59 21.03.2007   : Utleid til Tide Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 59    
  60 19.09.2007   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for bytte av maskiner og opprustning. 60    
  61 25.09.2007   : Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Salgssum: 19 mill NOK. 61  [N] sdir.no  
  62 02.11.2007   : Omdøpt "Tyrving". Hjemmehavn: Bergen. 62  [N] sdir.no  
  63 medio 12.2007   : Ombygget med nye maskiner samt opprustet ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord [2]. 63  [A] Sunnhordland 16.10.2007  
  64 08.02.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 64    
  65 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 65    
  66 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 66  [N] sdir.no  
  67 30.12.2013   : I opplag, Leirvik. 67    
  68 04.03.2014   : Tatt ut av opplag. 68    
  69 07.03.2014   : Satt i trafikk Ålesund - Hamnsund. 69    
  70 22.02.2016   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for ombygging. 70  [P] "Skipet" 2/2016  
  71 04.2016   : Ferdig ombygget ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 71  [P] Norled, nyhetsbrev 3/2016  
  72    : Oppgradert i salong, kiosk, bagasjeområder og teknisk anlegg, samt nye maskiner. 72  [P] "Skipet" 1/2016  
  73 10.04.2016   : Satt i trafikk Bergen - Sogndal. 73  [P] "Skipet" 2/2016  
  74 19.02.2017   : Utsatt for innbrudd og hærverk, Sogndal. 74  [N] firda.no 19.02.2017  
  75 08.02.2019   : I trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 75  [P] "Skipet" 2/2019  
  76 19.04.2019   : Tatt ut av trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 76  [P] "Skipet" 2/2019  
  77 pr.07.2019   : I trafikk Bergen - Sogndal. 77  Obsevasjon  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau