EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "SLEIPNER" 1999   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       IJYH   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9193032   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Sleipner"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1999 - 2000 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           Justisdepartementet, Oslo 2000 - 2004 7  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.2000    
 
  8  BYGGEÅR       1999   8  [N] sjofartsdir.no  
  9  BYGGENUMMER       83   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  SKROG       Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  UTRUSTNING       Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  TYPE           12    
  13  SKROG       Katamaran   13  Observasjon  
  14  KLASSE       DNV   14  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15  MATERIALE       Aluminium   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  MASKINFABRIKANT   MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland   16    
  17  MASKIN PRODUSERT       1999   17    
  18  MASKIN       2 x 4T DM 16V4000M70 16 syl. diesel   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  EFFEKT       3152 bhk   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  FART       38.0 kn   20    
  21  FORBRUK           21    
  22  LENGDE   41.75 m   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  BREDDE       12.50 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  DYBDE       04.18 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE       735 t   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  NETTO REGISTERTONNASJE       231 t   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DØDVEKTTONNASJE       052 t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  BILER   0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE       0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER       358   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  MANNSKAP           31    
  32  PASSASJERLUGARER       0   32  Observasjon  
  33  MANNSKAPSLUGARER           33    
  34  DEKKSHØYDE       0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK       0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON   Bunkerskapasitet: 18 000 l.   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37           Sitteplasser dekk 2: 45 [røkesalong] + 136. Sitteplasser dekk 3: 26 [VIP-salong] + 152.   37  [A] Sunnhordland 25.06.1999  
  38  STATUS       Forlist / opphogget 2004 38    
 
  39 06.05.1999   : Ankom Bergen som dekkslast. 39  [P] "Skipet" 2/1999  
  40 19.08.1999   : Levert fra Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Sleipner". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 40  [N] sjofartsdir.no  
  41    : Byggekostnad: 50 mill NOK. 41  [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1999  
  42 20.08.1999   : Døpt, Bergen. 42  [A] Stavanger Aftenblad 23.08.1999  
  43 25.08.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 43  [A] Sunnhordland 23.08.1999  
  44 26.11.1999   : Grunnstøtte på Store Bloksen, Sletta og sank. 44  [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1999  
  45    : Bølgehøyde: 3 m. 45  [P] "Historien om Haugalandet - 90-tallet"  
  46    : 1 av mannskapet og 15 passasjerer omkom. Årsak: Feilnavigering. 46  [A] Stavanger Aftenblad 07.12.1999  
  47 20.12.1999   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 47  [N] sjofartsdir.no  
  48 01.2000   : Eierskap overført til Justisdepartementet, Oslo. 48  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.2000  
  49 06.03.2000   : Baugpartiet hevet av dykkerfartøyet "Regalia", Stolt Rockwater Joint Venture a/s, Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 06.03.2000  
  50 08.03.2000   : Heving av skroget i regi av dykkerfartøyet "Regalia", Stolt Rockwater Joint Venture a/s, Stavanger, avbrutt. 50  [A] Stavanger Aftenblad 09.03.2000  
  51 09.03.2000   : Baugpartiet landsatt ved Aker Base, Leirvik. 51  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.2000  
  52 21.08.2000   : Hevet av "Eidelift 2" og fraktet til Aker Stord a/s, Leirvik. 52  [P] "Skipet" 4/2000  
  53 ca.primo 2001   : Fraktet til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 53  [P] "Skipet" 1/2001  
  54 22.07.2004   : Fraktet på lekter av "Eide Rex" til Norscrap West a/s, Hanøytangen for opphogging. 54  [A] Sunnhordland 23.07.2004  
  55 28.07.2004   : Ferdig opphogget ved Norscrap West a/s, Hanøytangen. 55