EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.foil "SLEIPNER" 1961-1974     H.foil "QUEENFOIL" 1974-1979   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1961 - 1979     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXNX 1961 - 1979 2  [P] "Skipet" 2/1979  
  3   H8KC 1979 - etter 1979 3    
  4  IMO-NUMMER       5331868   4    
  5  MMSI-NUMMER       5    
  6  NAVN   "Sleipner" 1961 - 1974 6  [P] "Skipet" 2/1979  
  7           "Queenfoil" 1974 - 2007 7  [P] "Skipet" 2/1979  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1961 - 1974 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   Flaggruten ANS, Stavanger 1974 - 1979 9    
  10   Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko 1979 - 1988 10    
  11           Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama 1988 - 2007 11  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  12  BYGGEÅR       1961   12  [P] "Skipet" 2/1979  
  13  BYGGENUMMER       65   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  SKROG       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   14  [P] "Skipet" 2/1979  
  15  UTRUSTNING       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   15  [P] "Skipet" 2/1979  
  16  TYPE       Supramar PT50   16    
  17  SKROG       Hydrofoil   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE       Aluminium   19  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  20  MASKINFABRIKANT   Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland   20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21  MASKIN PRODUSERT       1961   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  MASKIN       2 x 4TEV DM Daimler-Benz 12 syl. diesel   22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23  EFFEKT       2700 bhk   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24  FART       38.0 kn     24  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  25  FORBRUK       300 l/t   25    
  26  LENGDE   27.92 m   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  BREDDE       10.70 m [skrog: 05.82 m]   27  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" / [P] "Skipet" 1/1991  
  28  DYBDE       03.51 m   28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  BRUTTO REGISTERTONNASJE       130 t   29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE       072 t   30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31  DØDVEKTTONNASJE       014 t   31    
  32  BILER   0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE       0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER       105   34  [P] "Fjordabåtene"  
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       0   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER       0   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON       Vekt fullastet: 60 t.   40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  STATUS       Opphogget 2007 41    
 
  42 25.04.1961   : Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Sleipner". Hjemmehavn: Sandnes. 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43    : Kjenningssignal: JXNX. Innført i Stavanger Skipsregister. 43    
  44 17.05.1961   : Fraktet som dekkslast til Hamburg. Sjøsatt. 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45 19.05.1961   : Ankom Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 29.05.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46    
  47 30.11.1961   : I opplag, Stavanger. 47    
  48 01.04.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 48    
  49 30.11.1962   : I opplag, Stavanger. 49    
  50 21.01.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 50    
  51 01.04.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 51    
  52 30.11.1963   : I opplag, Stavanger. 52    
  53 01.04.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 53    
  54 21.01.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 54    
  55 01.04.1964   : I opplag, Stavanger. 55    
  56 21.01.1965   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 56    
  57 01.04.1965   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57    
  58 30.11.1965   : I opplag, Stavanger. 58    
  59 21.01.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 59    
  60 01.04.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 60    
  61 30.11.1966   : I opplag, Stavanger. 61    
  62 21.01.1967   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 62    
  63 01.04.1967   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 63    
  64 03.09.1967   : Reddet 3 personer da lastefartøyet m/s "Dux" forliste, Boknafjorden. 14 personer omkom. 64  [P] "Skipet" 1/1990  
  65 30.11.1967   : I opplag, Stavanger. 65    
  66 21.01.1968   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 66    
  67 01.03.1968   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 67    
  68 30.11.1968   : I opplag, Stavanger. 68    
  69 21.01.1969   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 69    
  70 01.02.1969   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 70    
  71 30.11.1969   : I opplag, Stavanger. 71    
  72 01.02.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72    
  73 04.01.1971   : I opplag, Stavanger. 73    
  74 08.02.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 74    
  75 30.11.1971   : I opplag, Stavanger. 75    
  76 07.02.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 76    
  77 04.1974   : Drift og eierskap overført til Flaggruten ANS, Stavanger. 77    
  78 05.1974   : Omdøpt "Queenfoil". 78  [P] "Skipet" 2/1979  
  79 29.06.1974   : I opplag, Stavanger [reservefartøy for Flaggruten]. 79  - / [P] "Fjordabåtene"  
  80 26.04.1979   : Solgt til Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: H8KC. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 80    
  81 04.1979 ►   : Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar / Tarifa - Algeciras, Spania. 81  [P] "Skipet" 2/1979  
  82    : Drift: Sea Speed International Ltd, Gibraltar. 82    
  83 09.1987   : I opplag ved Crinavis Breakers, Algeciras, ESP. 83    
  84 1988   : Solgt til Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama. 84  [P] "Skipet" 1/1991  
  85 02.10.2007   : Rapportert opphogget. 85