A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H.foil "SLEIPNER" 1961 - 1974    
  H.foil "QUEENFOIL" 1974 - 1979    
       
  Fortegnelse nr.:   H52          
  Oppdatert:   04.04.2021          
  Periode:   1961 - 1979          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1961   1  [P] "Skipet" 2/1979    
2  Byggenummer    76   2  [P] "Skipet" 1/1991    
3  Skrog    Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   3  [P] "Skipet" 2/1979    
4  Utrustning    Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   4  [P] "Skipet" 2/1979    
             
5  Kjenningssignal    J X N X   5  1961 - 1979   5  [P] "Skipet" 2/1979    
6      H 8 K C   6  1979 - 1988   6  -    
                     
7  IMO-nummer    5331868   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Sleipner"   9  1961 - 1974   9  [P] "Skipet" 2/1979    
10      "Queenfoil"   10  1974 - 2007   10  [P] "Skipet" 2/1979    
                     
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1961 - 1974   11  [P] "Fjordabåtene"    
12      P/r Flaggruten ANS, Stavanger   12  1974 - 1979   12  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
13      Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko   13  1979 - 1988   13  -    
14      Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama   14  1988 - 2007   14  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
15  Type    Supramar PT50   15  -   15  [P] "Fjordabåtene"    
                     
16  Skrogutforming    Hydrofoil   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    Aluminium   18  -   18  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"    
                     
19  Maskinfabrikant    Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland   19  -   19  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
20  Maskin produsert    1961   20  -   20  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
21  Maskin    2 x 4TEV DM Daimler-Benz 12 syl. diesel   21  -   21  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
22  Effekt    2700 bhk   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
23  Fart    38.0 kn   23  -   23  [P] "Fjordvegen"    
                     
24  Forbruk    300 l/t   24  -   24  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"    
                     
25  Lengde    27.92 m   25  -   25  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
26  Bredde    5.82 m [skrog]   26  -   26  [P] "Skipet" 1/1991    
27      10.70 m [inklusive vinger]   27     27  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"    
                     
28  Dyptgående    3.51 m   28  -   28  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
29  Brutto registertonn    130 t   29  -   29  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
30  Netto registertonn    72 t   30  -   30  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
31  Dødvekttonn    14 t   31  -   31  [N] marinetraffic.com    
                         
32  Bilkapasitet    0   32  -   32  HMI    
                     
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjersertifikat    101   34  -   34  [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003    
                     
35  Mannskap    4 + 1 el. 2 i restaurasjonen   35  -   35  [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003    
                     
36  Passasjerlugarer    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Mannskapslugarer    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Dekkshøyde    0   38  -   38  HMI    
                         
39  Tillatt akseltrykk    0   39  -   39  HMI    
                         
40  Tilleggsinformasjon    Vekt fullastet: 60 t   40  -   40  [P] "Fjordabåtene"    
41      Sitteplasser: 38 [forut dekk 2] - 52 [akter dekk 2] - 11 [dekk 3]   41  -   41  [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003    
       
       
42   25.04.1961   Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Sleipner". 42 [P] "Fjordabåtene"    
43       Hjemmehavn: Sandnes. 43 [P] "Fjordabåtene"    
44       Kjenningssignal: JXNX. Innført i Stavanger Skipsregister. 44 -    
45   17.05.1961   Fraktet som dekkslast til Hamburg. 45 [P] "Fjordabåtene"    
46   19.05.1961   Ankom Stavanger. 46 [P] "Fjordabåtene"    
47   01.06.1961   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 47 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
48   30.11.1961   I opplag, Stavanger. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
49   01.04.1962   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
50   30.11.1962   I opplag, Stavanger. 50 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
51   21.01.1963   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
52   01.04.1963   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 52 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
53   30.11.1963   I opplag, Stavanger. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
54   01.04.1963   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 54 -    
55   21.01.1964   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 55 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
56   01.04.1964   I opplag, Stavanger. 56 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
57   21.01.1965   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 57 -    
58   01.04.1965   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 58 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
59   30.11.1965   I opplag, Stavanger. 59 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
60   21.01.1966   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 60 -    
61   01.04.1966   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 61 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
62   30.11.1966   I opplag, Stavanger. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
63   15.03.1967   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 63 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"    
64   03.09.1967   Reddet 3 personer da lastefartøyet m/s "Dux" forliste, Boknafjorden. 14 personer omkom. 64 [P] "Skipet" 1/1990    
65   30.11.1967   I opplag, Stavanger. 65 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
66   01.03.1968   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 66 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
67   30.11.1968   I opplag, Stavanger. 67 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
68   21.01.1969   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 68 -    
69   01.02.1969   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 69 -    
70   30.11.1969   I opplag, Stavanger. 70 -    
71   01.02.1970   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 71 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1970    
72   04.01.1971   I opplag, Stavanger. 72 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970    
73   08.02.1971   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 73 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970    
74   03.01.1972   I opplag, Stavanger. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"    
75   07.02.1972   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 75 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.1972    
76   04.1974   Drift og eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger. 76 - / [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
77   05.1974   Omdøpt "Queenfoil". 77 [P] "Skipet" 2/1979    
78   pr.06.1974   I trafikk Sandnes - Bergen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1974    
79   29.06.1974   I opplag, Stavanger [reservefartøy for Flaggruten Stavanger - Bergen]. 79 [P] "Fjordabåtene"    
80   medio 06.1976   Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. Satt inn med personelltransport Jåttåvågen, Stavanger - Yrkjesfjorden. 80 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1976    
81   16.07.1976   Tilbakelevert. 81 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1976    
82   07.1976   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 82 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 28.09.1976    
83   01.05.1977   I bruk som reservefartøy Stavanger - Bergen. 83 HMI    
84   31.12.1977   I opplag, Stavanger. 84 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1978    
85   26.04.1979   Solgt til Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: H8KC. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 85 -    
86   04.1979 ►   Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar / Tarifa - Algeciras, Spania. 86 [P] "Skipet" 2/1979    
87       Drift: Sea Speed International Ltd, Gibraltar. 87 -    
88   09.1987   I opplag ved Crinavis Breakers, Algeciras, ESP. 88 [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003    
89   1988   Solgt til Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama. 89 [P] "Skipet" 1/1991    
90   02.10.2007   Rapportert opphogget. 90 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau