H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "SATURN SPEED" 1986 - 1998          H/b "RYGERSPEED" 1998 - 2012  
    Fortegnelse nr. H22  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1986 - 2012 Status for fartøyet: I  BRUK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L M V S 1 1983 - 2012   1 [N] sdir.no  
  2     C A 4 2 7 3 2 2012 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   K103184 3 -   3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4 MMSI-nummer   257363400 4 før 2019   4 [N] marinetraffic.com  
  5     725001035 5 før 2019 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Saturn Speed" 6 1983 - 1998   6 [N] sdir.no  
  7     "Rygerspeed" 7 1998 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8     "LM Rio Cuervo" 8 2012 -   8 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Finnøy Hurtigbåt a/s, Judaberg 9 1983 - 1985   9 [P] DSD årsberetning og regnskap 1983  
  10 P/r Torolf og Frank Ingebrethsen Ingebrethsen, Judaberg 10 1985 - 1990   10 [P] "Skipet" 4/1985  
  11 Finnøy Båt a/s, Judaberg 11 1990 - 1998   11 [N] sdir.no  
  12 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 12 1998 - 2003   12 [N] sdir.no  
  13 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 13 2003 - 2012   13 [N] sdir.no  
  14 Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile 14 2012 -   14 [P] "Skipet" 3/2018  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1983 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Byggenummer   167 16 -   16 [P] "Skipet" 1/1984  
  17 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Type   - 19 -   19 -  
  20 Skrogutforming   Konvensjonelt 20 -   20 HMI  
  21 Klasse   NSC 21 før 2000 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Glassfiber 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Maskinfabrikant   - 23 -   23 -  
  24 Maskin produsert [ A ] 1983 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskin [ A ] 2 x General Motors DDA 8V-92TA diesel 25 1983 - 2001   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ B ] 2 x General Motors serie 60 diesel 26 2001 -   26 -  
  27 Effekt [ B ] 1100 bhk 27 2001 -   27 -  
  28 Fart [ A ] 30.0 kn 28 1983 - 2001   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [ B ] 28.0 kn 29 2001 -   29 -  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde   17.36 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Bredde   4.40 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Dybde   1.97 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje   37 t 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje   15 t 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Bilkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat   60 39 -   39 [P] Rødne Fjord Cruise  
  40 Mannskap   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjerlugarer   0 41 -   41 HMI  
  42 Mannskapslugarer   0 42 -   42 HMI  
  43 Dekkshøyde   0 43 -   43 HMI  
  44 Akseltrykk   0 44 -   44 HMI  
  45 Tilleggsinformasjon   Sitteplasser dekk 1: 12. Sitteplasser dekk 2: 48 45 -   45 [P] Rødne Fjord Cruise  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 06.12.1983     Målt. 46 [N] sdir.no  
  47 12.1983     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Finnøy Hurtigbåt a/s, Judaberg som "Saturn Speed" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 2,5 mill NOK. I bruk som ambulansefartøy. 47 -  
  48 01.1984     Utleid til Statoil a/s, Stavanger for personelltransport Stavanger - Kårstø. 48 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1984  
  49 19.01.1984     Innført i Stavanger Skipsregister. 49 [N] sdir.no  
  50 11.1985     Solgt til p/r Torolf og Frank Ingebrethsen Ingebrethsen, Judaberg. 50 [P] "Skipet" 4/1985  
  51 ► 10.1986     Tilbakelevert. 51 HMI  
  52 13.10.1986     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Judaberg - Stavanger. 52 -  
  53 ► 06.1988     Tilbakelevert. 53 -  
  54 24.06.1988     Utleid til politiet for patrulje, Ryfylke. 54 -  
  55 ca.08.1988     Tilbakelevert. Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Judaberg - Stavanger. 55 -  
  56 07.12.1990     Drift og eierskap overført til Finnøy Båt a/s, Judaberg. 56 [N] sdir.no  
  57 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57 [N] sdir.no  
  58 08.12.1998     Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerspeed". Salgssum: 2.5 mill NOK. 58 [N] sdir.no  
  59 23.12.1999     Kjørte inn i et sjømerke, Vollsøy. Fenderlist revet av. 59 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1999  
  60 2001     Ombygget med nye maskiner [ B ]. 60 -  
  61 16.01.2002     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 61 -  
  62 22.02.2002     Assisterte en seilbåt og tauet denne til land etter maskinstans, Lindøysundet. 62 [A] Stavanger Aftenblad 23.02.2002  
  63 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.92 mill NOK. 63 [N] sdir.no  
  64 01.01.2005     Utleid til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. Samme trafikk. 64 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.2004  
  65 26.04.2005     Tilbakelevert. 65 -  
  66 11.2006     Utleid til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 66 -  
  67 04.2007     Tilbakelevert. 67 -  
  68 01.07.2008     Satt i trafikk Leirvik - Teigland. 68 -  
  69 01.08.2008     Satt i trafikk Fjelberg - Teigland. 69 -  
  70 31.08.2008     Tatt ut av trafikk Fjelberg - Teigland. 70 -  
  71 ca.2009     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 71 -  
  72 05.2010     Satt i trafikk Stavanger - Helgøy. 72 -  
  73 27.10.2011     Assisterte kat. "Fjorddrott" til kai etter grunnstøting, Kvitsøy. 73 [P] "Skipet" 4/2010  
  74 13.07.2012     Solgt til Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile. 74 [P] "Skipet" 3/2012  
  75       Omdøpt "LM Rio Cuervo". Hjemmehavn: Puerto Chacabuco, RCH. 75 [N] marinetraffic.com  
  76       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no  
  77 27.08.2012     Tatt om bord som dekkslast på lastefartøyet "BBC California" for transport, Tananger. 77 [P] "Skipet" 3/2012  
  78 27.08.2012 ►     I bruk til personelltransport mellom fastlandet og fiskeoppdrett. 78 [P] "Skipet" 3/2012  
  79 14.11.2014     Observert ved Willebroek, Belgia. 79 [N] marinetraffic.com  
  80 13.07.2016     Observert i Amsterdam, Nederland. 80 [N] marinetraffic.com  
  81 14.08.2019     Observert i Puerto Aguirre, Chile. 81 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau