HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H22       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "SATURN SPEED" 1986 - 1998     H.båt "RYGERSPEED" 1998 - 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1986 - 2012   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LMVS 1986 - 2012 2  [N] sdir.no  
  3   CA4273 2012 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4   IMO-nummer K103184   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  5   MMSI-nummer 257363400 før 2019 5  [N] marinetraffic.com  
  6   725001035 før 2019 - 6  [N] marinetraffic.com  
  7   Navn "Saturn Speed" 1983 - 1998 7  [N] sdir.no  
  8   "Rygerspeed" 1998 - 2012 8  [N] sdir.no  
  9   "LM Rio Cuervo" 2012 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10   Rederi / eierforhold Finnøy Hurtigbåt a/s, Judaberg 1983 - 1985 10  [P] DSD årsberetning og regnskap 1983  
  11   P/r Torolf og Frank Ingebrethsen Ingebrethsen, Judaberg 1985 - 1990 11  [P] "Skipet" 4/1985  
  12   Finnøy Båt a/s, Judaberg 1990 - 1998 12  [N] sdir.no  
  13   P/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy 1998 - 2003 13  [N] sdir.no  
  14   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 2012 14  [N] sdir.no  
  15   Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile 2012 - 15  [P] "Skipet" 3/2018  
 
  16   Byggeår 1983   16  [N] sdir.no  
  17   Byggenummer 167   17  [P] "Skipet" 1/1984  
  18   Skrog Brødrene Aa a/s, Hyen   18  [N] sdir.no  
  19   Utrustning Brødrene Aa a/s, Hyen   19  [N] sdir.no  
  20   Type -   20  -  
  21   Skrogutforming Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22   Klasse NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Glassfiber   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskinfabrikant -   24  -  
  25   Maskin produsert [1]  1983   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Maskin [1]  2 x General Motors DDA 8V-92TA 1983 - 2001 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [2]  2 x General Motors serie 60 diesel 2001 - 27  -  
  28   Effekt [2]  1100 bhk 2001 - 28  -  
  29   Fart [1]  30.0 kn 1983 - 2001 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [2]  28.0 kn 2001 - 30  -  
  31   Forbruk -   31  -  
  32   Lengde [1]  14.60 m 1983 - 2001 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  17.36 m 2001 - 33  [N] sdir.no  
  34   Bredde 4.40 m   34  -  
  35   Dybde 1.97 m   35  -  
  36   Brutto registertonnasje 37 t   36  -  
  37   Netto registertonnasje 15 t   37  -  
  38   Dødtvekttonnasje -   38  -  
  39   Biler 0   39  Observasjon  
  40   Trailere 0   40  Observasjon  
  41   Passasjerer 52   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   Mannskap -   42  -  
  43   Passasjerlugarer 0   43  Observasjon  
  44   Mannskapslugarer 0   44  Observasjon  
  45   Dekkshøyde 0   45  Observasjon  
  46   Akseltrykk 0   46  Observasjon  
  47   Tilleggsinformasjon -   47  -  
  49   Status I bruk 49  HMI  
 
  50 12.1983   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Finnøy Hurtigbåt a/s, Judaberg som "Saturn Speed" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 2,5 mill NOK. I bruk som ambulansefartøy. 50  -  
  51 01.1984   : Utleid til Statoil a/s, Stavanger for personelltransport Stavanger - Kårstø. 51  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1984  
  52 19.01.1984   : Innført i Stavanger Skipsregister. 52  [N] sdir.no  
  53 11.1985   : Solgt til p/r Torolf og Frank Ingebrethsen Ingebrethsen, Judaberg. 53  [P] "Skipet" 4/1985  
  54 ► 10.1986   : Tilbakelevert. 54  Observasjon  
  55 13.10.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Judaberg - Stavanger. 55  -  
  56 ► 06.1988   : Tilbakelevert. 56  -  
  57 24.06.1988   : Utleid til politiet for patrulje, Ryfylke. 57  -  
  58 ca.08.1988   : Tilbakelevert. Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Judaberg - Stavanger. 58  -  
  59 07.12.1990   : Drift og eierskap overført til Finnøy Båt a/s, Judaberg. 59  [N] sdir.no  
  60 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60  [N] sdir.no  
  61 08.12.1998   : Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerspeed". Salgssum: 2.5 mill NOK. 61  [N] sdir.no  
  62 23.12.1999   : Kjørte inn i et sjømerke, Vollsøy. Fenderlist revet av. 62  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1999  
  63 2001   : Ombygget: forlenget samt nye maskiner [2]. 63  -  
  64 16.01.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 64  -  
  65 22.02.2002   : Assisterte en seilbåt og tauet denne til land etter maskinstans, Lindøysundet. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.02.2002  
  66 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Bokført verdi: 1.92 mill NOK. 66  [N] sdir.no  
  67 01.01.2005   : Utleid til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. Samme trafikk. 67  [A] Stavanger Aftenblad 29.12.2004  
  68 26.04.2005   : Tilbakelevert. 68  -  
  69 11.2006   : Utleid til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 69  -  
  70 04.2007   : Tilbakelevert. 70  -  
  71 01.07.2008   : Satt i trafikk Leirvik - Teigland. 71  -  
  72 01.08.2008   : Satt i trafikk Fjelberg - Teigland. 72  -  
  73 31.08.2008   : Tatt ut av trafikk Fjelberg - Teigland. 73  -  
  74 ca.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 74  -  
  75 05.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Helgøy. 75  -  
  76 27.10.2011   : Assisterte kat. "Fjorddrott" til kai etter grunnstøting, Kvitsøy. 76  [P] "Skipet" 4/2010  
  77 13.07.2012   : Solgt til Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile. 77  [P] "Skipet" 3/2012  
  78    : Omdøpt "LM Rio Cuervo". Hjemmehavn: Puerto Chacabuco, RCH. 78  [N] marinetraffic.com  
  79    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sdir.no  
  80 27.08.2012   : Tatt om bord som dekkslast på lastefartøyet "BBC California" for transport, Tananger. 80  [P] "Skipet" 3/2012  
  81 27.08.2012 ►   : I bruk til personelltransport mellom fastlandet og fiskeoppdrett. 81  [P] "Skipet" 3/2012  
  82 14.11.2014   : Observert ved Willebroek, Belgia. 82  [N] marinetraffic.com  
  83 13.07.2016   : Observert i Amsterdam, Nederland. 83  [N] marinetraffic.com  
  84 14.08.2019   : Observert i Puerto Aguirre, Chile. 84  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau