EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.båt "RØVÆRSKYSS" 2008-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2008 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXSV   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       K102287   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Sjøvakt" 1987 - 2006 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Stadt" 2006 - 2008 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Røværskyss" 2008 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD LS Sjøvakt ANS, Midsund 1987 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   Sjøvakt a/s, Midsund 2001 - 2006 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen 2006 - 2008 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Røværfjord a/s, Røvær 2008 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1987   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       193   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Brødrene Aa a/s, Hyen   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Brødrene Aa a/s, Hyen   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE           18    
  19  MATERIALE       Plast   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  MASKINFABRIKANT       20    
  21  MASKIN PRODUSERT           21    
  22  MASKIN   [1] 2 x GM DDA 12V-71TI diesel 1987 - etter 2000 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23           [3] 2 x Scania Nogva DI 16 43 M diesel etter 2000 - 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT   [1] 1740 bhk 1987 - etter 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25           [3] 1400 bhk etter 2000 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART   [1] 40.0 kn 1987 - etter 2000 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27           [3] 26.0 kn etter 2000 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   [1] 17.51 m 1987 - 2000 29  [N] sjofartsdir.no  
  30     [2] 19.80 m 2000 - 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       05.01 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE       02.28 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 44 t 1987 - 2008 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [2] 50 t 2008, ommålt 2009 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 17 t 1987 - 2008 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [2] 20 t 2008, ommålt 2009 - 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER       42   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER       0   43  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995  
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON       Kran: 1 x 5,2 t Palfinger. 2008 - 46    
  47  STATUS       I trafikk 47    
 
  48 23.12.1987   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til LS Sjøvakt ANS, Midsund som "Sjøvakt" [1]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 2000 ►   : Ombygget: nye maskiner [3]. 50    
  51 22.08.2001   : Drift og eierskap overført til Sjøvakt a/s, Midsund. Bokført verdi: 4.5 mill NOK. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 20.01.2006   : Solgt til Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen. Omdøpt "Stadt". Hjemmehavn: Florø. Salgssum: 3.65 mill NOK. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53    : I bruk til personelltransport. 53    
  54 05.12.2006   : Maskinstans ved Obrestad. Slept til Tananger av r/s "Peter Henry von Koss". 54  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2006  
  55 03.2008   : Ombygget ved Rubb Sagvåg Båtservice a/s, Rubbestadneset: bl.a. nytt broparti [2]. 55    
  56 28.03.2008   : Solgt til Røværfjord a/s, Røvær. Salgssum: 3.6 mill NOK. Omdøpt "Røværskyss". Hjemmehavn: Haugesund. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 01.04.2008   : Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 57    
  58 02.07.2009   : Ommålt [2]. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 01.01.2019   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 59  Observasjon