HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H33       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "RØVÆRSKYSS" 2008 - 2019   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2008 - 2019   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JXSV   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer K102287   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Sjøvakt" 1987 - 2006 5  [N] sdir.no  
  6   "Stadt" 2006 - 2008 6  [N] sdir.no  
  7   "Røværskyss" 2008 - 2019 7  [N] sdir.no  
  8   "Færdercruise" 2019 - 8  [N] sdir.no  
             
  9   Rederi / eierforhold LS Sjøvakt ANS, Midsund 1987 - 2001 9  [N] sdir.no  
  10   Sjøvakt a/s, Midsund 2001 - 2006 10  [N] sdir.no  
  11   Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen 2006 - 2008 11  [N] sdir.no  
  12   Røværfjord a/s, Røvær 2008 - 2019 12  [N] sdir.no  
  13   Bolærnebåtene a/s, Høvik 2019 - 13  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1987   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 193   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Brødrene Aa a/s, Hyen   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Brødrene Aa a/s, Hyen   15  [N] sdir.no  
  16   Type -   16  -  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse -   18  -  
  19   Materiale Plast   19  [N] sdir.no  
  20   Maskinfabrikant -   20  -  
  21   Maskin produsert -   21  -  
  22   Maskin [1]  2 x GM DDA 12V-71TI diesel 1987 - 2011 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [3]  2 x Scania Nogva DI 16 43 M diesel 2011 - 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Effekt [1]  1740 bhk 1987 - 2011 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   [3]  1400 bhk 2011 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Fart [1]  40.0 kn 1987 - 2011 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [3]  26.0 kn 2011 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Forbruk -   28  -  
  29   Lengde [1]  17.51 m 1987 - 2000 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  19.80 m 2000 - 30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 5.01 m   31  [N] sdir.no  
  32   Dybde 2.28 m   32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje [1]  44 t 1987 - 2008 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  50 t 2008, ommålt 2009 - 34  [N] sdir.no  
  35   Netto registertonnasje [1]  17 t 1987 - 2008 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  20 t 2008, ommålt 2009 - 36  [N] sdir.no  
  37   Dødtvekttonnasje -   37  -  
  38   Biler 0   38  Observasjon  
  39   Trailere 0   39  Observasjon  
  40   Passasjerer 48   40  [N] bolernebaaten.com  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer 0   42  Observasjon  
  43   Mannskapslugarer 0   43  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995  
  44   Dekkshøyde 0   44  Observasjon  
  45   Akseltrykk 0   45  Observasjon  
  46   Tilleggsinformasjon Kran: 1 x 5,2 t Palfinger. 2008 - 46  -  
  47   Status I trafikk 47  [N] bolernebaaten.com  
 
  48 23.12.1987   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til LS Sjøvakt ANS, Midsund som "Sjøvakt" [1]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 48  [N] sdir.no  
  49 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 49  [N] sdir.no  
  50 2000 ►   : Ombygget: nye maskiner [3]. 50  -  
  51 22.08.2001   : Drift og eierskap overført til Sjøvakt a/s, Midsund. Bokført verdi: 4.5 mill NOK. 51  [N] sdir.no  
  52 20.01.2006   : Solgt til Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen. Omdøpt "Stadt". Hjemmehavn: Florø. Salgssum: 3.65 mill NOK. 52  [N] sdir.no  
  53    : I bruk til personelltransport. 53  -  
  54 09.09.2006   : Satt i trafikk Fredrikstad - Tønsberg. Drift: Flybåten a/s. 54  [P] "Skipet" 4/2006  
  55 12.2006   : Tatt ut av trafikk Fredrikstad - Tønsberg. 55  [P] "Skipet" 1/2007  
  56 05.12.2006   : Maskinstans ved Obrestad. Slept til Tananger av r/s "Peter Henry von Koss". 56  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2006  
  57 03.2008   : Ombygget ved Rubb Sagvåg Båtservice a/s, Rubbestadneset: bl.a. nytt broparti [2]. 57  -  
  58 28.03.2008   : Solgt til Røværfjord a/s, Røvær. Salgssum: 3.6 mill NOK. Omdøpt "Røværskyss". Hjemmehavn: Haugesund. 58  [N] sdir.no  
  59 01.04.2008   : Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 59  -  
  60 02.07.2009   : Ommålt [2]. 60  [N] sdir.no  
  61 01.01.2019   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 61  Observasjon  
  62 ca.24.04.2019   : Tilbakelevert. 62  Observasjon  
  63 29.04.2019   : Solgt til Bolærnebåtene a/s, Høvik. Salgssum 2.4 mill NOK. Omdøpt "Færdercruise". Hjemmehavn: Tønsberg. 63  [N] sdir.no  
  64 20.06.2019   : Satt i trafikk Tønsberg - Verdens Ende. 64  [N] bolernebaaten.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau