A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "RØVÆRSKYSS" 2008 - 2019    
       
  Fortegnelse nr.:   H33          
  Oppdatert:   21.12.2020          
  Periode:   2008 - 2019          
  Fotografi:            
  Status:   I opplag          
       
       
1  Byggeår    1987   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    193   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J X S V   5  1981 - 1994   5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
6  IMO-nummer    K102287   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Sjøvakt"   8  1987 - 2006   8  [N] sdir.no    
9      "Stadt"   9  2006 - 2008   9  [N] sdir.no    
10      "Røværskyss"   10  2008 - 2019   10  [N] sdir.no    
11      "Færdercruise"   11  2019 -   11  [N] sdir.no    
                     
12  Rederi / eierforhold    LS Sjøvakt ANS, Midsund   12  1987 - 2001   12  [N] sdir.no    
13      Sjøvakt a/s, Midsund   13  2001 - 2006   13  [N] sdir.no    
14      Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen   14  2006 - 2008   14  [N] sdir.no    
15      Røværfjord a/s, Røvær   15  2008 - 2019   15  [N] sdir.no    
16      Bolærnebåtene a/s, Høvik   16  2019 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    Plast   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskin produsert    -   22  -   22  -    
                     
23  Maskin A  2 x GM DDA 12V-71TI diesel   23  1987 - før 2000   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
24   C  2 x Scania Nogva DI 16 43 M diesel   24  før 2000 -   24  -    
                     
25  Effekt A  1740 bhk   25  1987 - før 2000   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
26   C  1400 bhk   26  før 2000 -   26  -    
                     
27  Fart A  40.0 kn   27  1987 - før 2000   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
28   C  26.0 kn   28  før 2000 -   28  -    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde A  17.51 m   30  1987 - 2008   30  [N] sdir.no    
31   B  19.80 m   31  2008 [målt 2009] -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Bredde    5.01 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dyptgående    2.38 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Brutto registertonn A  44 t   34  1987 - 2008   34  [N] sdir.no    
35   B  50 t   35  2008 [målt 2009] -   35  [N] sdir.no    
                         
36  Netto registertonn A  17 t   36  1987 - 2008   36  [N] sdir.no    
37   B  20 t   37  2008 [målt 2009] -   37  [N] sdir.no    
                         
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                         
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat    48   41  -   41  [N] bolernebaaten.com    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjerlugarer    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    0   45  -   45  HMI    
                         
46  Tillatt akseltrykk    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Tilleggsinformasjon B  Kran: 1 x 5,2 t Palfinger   47  2008 -   47  -    
       
       
48   25.09.1987   Målt [A]. 48 [N] sdir.no    
49   23.12.1987   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til LS Sjøvakt ANS, Midsund som "Sjøvakt" [A]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 49 [N] sdir.no    
50   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50 [N] sdir.no    
51   ► 2000   Ombygget med nye maskiner [C]. 51 -    
52   22.08.2001   Drift og eierskap overført til Sjøvakt a/s, Midsund. Bokført verdi: 4.5 mill NOK. 52 [N] sdir.no    
53   20.01.2006   Solgt til Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen. Omdøpt "Stadt". Hjemmehavn: Florø. Salgssum: 3.65 mill NOK. 53 [N] sdir.no    
54       I bruk til personelltransport. 54 -    
55   09.09.2006   Satt i trafikk Fredrikstad - Tønsberg. Drift: Flybåten a/s. 55 [P] "Skipet" 4/2006    
56   12.2006   Tatt ut av trafikk Fredrikstad - Tønsberg. 56 [P] "Skipet" 1/2007    
57   05.12.2006   Maskinstans ved Obrestad. Slept til Tananger av r/s "Peter Henry von Koss". 57 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2006    
58   03.2008   Ombygget ved Rubb Sagvåg Båtservice a/s, Rubbestadneset: Forlenget og nytt broparti [B]. 58 -    
59   28.03.2008   Solgt til Røværfjord a/s, Røvær. Salgssum: 3.6 mill NOK. Omdøpt "Røværskyss". Hjemmehavn: Haugesund. 59 [N] sdir.no    
60   01.04.2008   Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 60 -    
61   29.06.2009   Ommålt [ B ]. 61 [N] sdir.no    
62   01.01.2019   Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 62 HMI    
63   ca.24.04.2019   Tilbakelevert. 63 HMI    
64   29.04.2019   Solgt til Bolærnebåtene a/s, Høvik. Salgssum 2.4 mill NOK. Omdøpt "Færdercruise". Hjemmehavn: Tønsberg. 64 [N] sdir.no    
65   20.06.2019   Satt i trafikk Tønsberg - Verdens Ende. 65 [N] bolernebaaten.com    
66   20.06.2019   I opplag, Tønsberg. 66 HMI    
67   19.06.2020   Satt i trafikk Tønsberg - Verdens Ende. 67 [N] bolernebaaten.com    
68   16.08.2020   I opplag, Tønsberg. 68 [N] bolernebaaten.com    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau