A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "RØVÆRFJORD" 2000 - 2019    
       
  Fortegnelse nr.:   H69          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   2000 - 2019          
  Fotografi:            
  Status:   Hvalsafari          
       
       
1  Byggeår    2000   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    5 [utrustning]   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
4  Utrustning    Eurobåt a/s, Deknepollen   4  [P] "Skipet" 2/2000    
             
5  Kjenningssignal    L L C J   5  1981 - 1994   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    8650241   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257597900   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Røværfjord"   8  2000 - 2019   8  [N] sdir.no    
9      "Maan Dolphin"   9  2019 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Røværfjord a/s, Røvær   10  2000 - 2019   10  [N] sdir.no    
11      Maan Sjøfart a/s, Andenes   11  2019 -   11  [N] sdir.no    
                     
12  Type    -   12  -   12  -    
                     
13  Skrogutforming    Konvensjonelt   13  -   13  HMI    
                     
14  Klasse    -   14  -   14  -    
                     
15  Materiale    GRP   15  -   15  -    
                     
16  Maskinfabrikant    -   16  -   16  -    
                     
17  Maskin produsert    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskin    2 x Caterpillar 3412E DITA diesel   18  -   18  -    
                     
19  Effekt    1700 bhk   19  -   19  -    
                     
20  Fart    24.0 kn   20  -   20  -    
                     
21  Forbruk    -   21  -   21  -    
                     
22  Lengde A  23.50 m   22  2000 - 2005   22  [N] sdir.no    
23   B  25.85 m   23  2005 [målt 2006] -   23  [N] sdir.no    
                         
24  Bredde    6.10 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Dyptgående    2.46 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                         
26  Brutto registertonn A  106 t   26  2000 - 2005   26  [N] sdir.no    
27   B  110 t   27  2005 [målt 2006] -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Netto registertonn A  42 t   28  2000 - 2005   28  [N] sdir.no    
29   B  44 t   29  2005 [målt 2006] -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Dødvekttonn B  110 t   30  2005 [målt 2006] -   30  [N] marinetraffic.com    
                         
31  Bilkapasitet A  0   31  2000 - 2005   31  HMI    
32   B  1   32  2005 -   32  -    
                     
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjersertifikat A  68   34  2000 - 2005   34  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
35   B  84   35  2005 -   35  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Mannskapslugarer    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                         
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                         
41  Tilleggsinformasjon    Baugpropell   41  -   41  -    
       
       
42   09.03.2000   Målt [A]. 42 [N] sdir.no    
43   23.03.2000   Levert fra Eurobåt a/s, Deknepollen til Røværfjord a/s, Røvær som "Røværfjord" [A]. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 43 [N] sdir.no    
44   05.2000   Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 44 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2000    
45   21.02.2005   Til Båtutrustning Bømlo a/s, Rubbestadneset for ombygging. 45 -    
46   25.04.2005   Ferdig ombygget ved Båtutrustning Bømlo a/s, Rubbestadneset: Forlenget, opprustet og sertifikat endret [B]. 46 [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
47       Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 47 [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
48   26.06.2006   Ommålt [B]. 48 [N] sdir.no    
49   01.01.2019   Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 49 [N] haugesunds-avis 06.05.2019    
50   24.04.2019   Tilbakelevert. 50 HMI    
51   10.05.2019   Solgt til Maan Sjøfart a/s, Andenes. Salgssum: 8.3 mill NOK. Omdøpt "Maan Dolphin". Hjemmehavn: Tromsø. 51 [N] sdir.no    
52   pr.07.2019   I bruk til hvalsafari ut fra Andenes. 52 HMI    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau