EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.båt "ØYAKONGEN" 2009-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2009 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LK4519   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3     
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Øyakongen"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Sande Båtcruise a/s, Kvamsøy 1994 - 2005 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           Jan Kristian Svendsen, Feøy 2005 - 7  [N] sjofartsdir.no  
 
  8  BYGGEÅR       1992   8  [N] sjofartsdir.no  
  9  BYGGENUMMER       1   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  SKROG       Westplast a/s. Leinøy   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  UTRUSTNING       Westplast a/s. Leinøy   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  TYPE           12    
  13  SKROG       Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE           14    
  15  MATERIALE       Plast   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  MASKINFABRIKANT       16    
  17  MASKIN PRODUSERT           17    
  18  MASKIN           18     
  19  EFFEKT           19    
  20  FART           20    
  21  FORBRUK           21    
  22  LENGDE   14.99 m   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  BREDDE       04.16 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  DYBDE       01.68 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE           25    
  26  NETTO REGISTERTONNASJE           26    
  27  DØDVEKTTONNASJE           27    
  28  BILER   0   28  Observasjon  
  29  TRAILERE       0   29  Observasjon  
  30  PASSASJERER       40   30  [K] Jan Kristian Svendsen  
  31  MANNSKAP           31    
  32  PASSASJERLUGARER       0   32  Observasjon  
  33  MANNSKAPSLUGARER       0   33  Observasjon  
  34  DEKKSHØYDE       0   34  Observasjon  
  35  AKSELTRYKK       0   35  Observasjon  
  36  TILLEGGSINFORMASJON       Fartsområde: 3.   36  [K] Jan Kristian Svendsen  
  37  STATUS       I trafikk 37    
 
  38 1992   : Bygget. 38  [N] sjofartsdir.no  
  39 15.06.1994   : Solgt til Sande Båtcruise a/s, Kvamsøy. Salgssum: 500 000 NOK. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister som "Øyakongen". Hjemmehavn: Ålesund. 39  [N] sjofartsdir.no  
  40 11.04.2005   : Solgt til Jan Kristian Svendsen, Feøy. 40  [N] sjofartsdir.no  
  41 01.01.2009   : Satt i trafikk Haugesund - Feøy i regi av Feøy Båttransport a/s, Feøy. 41  [K] Jan Kristian Svendsen  
  42 01.01.2019   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 42  Observasjon