A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "MØRESKYSS" 1993    
  H/b "RYGERSKYSS" 1993 - 2008    
       
  Fortegnelse nr.:   H9          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   1993 - 2008          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1986   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    180   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J X A P   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Møreskyss"   8  1986 - 1993   8  [N] sdir.no    
9      "Rygerskyss"   9  1993 - 2013   9  [N] sdir.no    
10      "Rogerskyss"   10  2013 -   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Elias K. Valderhaug, Valderøy   11  1986 - 1989   11  [N] sdir.no    
12      Knut Egil Valderhaug, Valderøy   12  1989 - 1993   12  [N] sdir.no    
13      P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy   13  1993 - 2003   13  [N] sdir.no    
14      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   14  2003 - 2009   14  [N] sdir.no    
15      P/r Mjånes ANS, Kvalfjord   15  2009 - 2018   15  [N] sdir.no    
16      Brødrene Vestre a/s, Øksfjord   16  2018 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    NSC   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Materiale    Glassfiber   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Maskinfabrikant B  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   21  1997 -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Maskin produsert A  1986   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
23   B  1997   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Maskin A  2 x MAN diesel   24  1986 - 1997   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
25   B  2 x 12V 183 TE 62 diesel   25  1997 -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Effekt A  1520 bhk   26  1986 - 1997   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
27   B  1496 bhk   27  1997 -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Fart A  37.0 kn   28  1986 - 1997   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
29   B  30.0 kn   29  1997 -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde    16.50 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Bredde    4.64 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dyptgående    1.92 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Brutto registertonn    38 t   34  -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Netto registertonn    15 t   35  -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                     
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat    48   39  -   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
40  Mannskap    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjerlugarer    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   27.02.1986   Målt. 46 [N] sdir.no    
47   10.03.1986   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Elias K. Valderhaug, Valderøy som "Møreskyss" [A]. Innført i Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 47 [N] sdir.no    
48   30.11.1989   Solgt til Knut Egil Valderhaug, Valderøy. Salgssum: 2.8 mill NOK. 48 [N] sdir.no    
49   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 49 [N] sdir.no    
50   13.07.1993   Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 2.7 mill NOK. 50 [N] sdir.no    
51   30.08.1993   Omdøpt "Rygerskyss". 51 [N] sdir.no    
52   ca.1994   Satt i trafikk Stavanger - Eik. 52 -    
53   18.04.1997   Assisterte fritidsbåt etter motorstans i kraftig vind, Usken. 53 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1997    
54   1997   Ombygget med nye maskiner [B]. 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
55   1999   Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 55 -    
56   2000   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 56 -    
57   15.02.2002   Brøt ut brann i maskinrommet ved Usken. 6 passasjerer evakuert av et fiskefartøy. 57 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002    
58   10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 3.3 mill NOK. 58 [N] sdir.no    
59   03.03.2004   Reddet en person opp fra vannet etter fall fra fritidsbåt, Kalvøy. 59 [A] Stavanger Aftenblad 04.03.2004    
60   2008   Stasjonert som ambulansefartøy, Sunde. 60 -    
61   medio 11.2009   Utleid til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Satt i trafikk Kvalfjord - Storekorsnes / Kvalfjord - Altneset. 61 [P] "Skipet" 4/2009    
62   23.12.2009   Solgt til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Salgssum: 2.7 mill NOK. 62 [N] sdir.no    
63   05.2011   Utleie overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 63 -    
64   03.07.2012   Deltok i redningsarbeid etter at en oppdrettsbåt gikk rundt, Store Kufjorden. Mor og datter funnet omkommet i det sunkne vraket. 64 [N] tv2.no 03.07.2012    
65   21.10.2013   Omdøpt "Rogerskyss". Hjemmehavn: Hammerfest. 65 [N] sdir.no    
66   13.12.2018   Solgt til Brødrene Vestre a/s, Øksfjord. 66 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau