EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.båt "MØRESKYSS" 1993     H.båt "RYGERSKYSS" 1993-2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1993 - 2008     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXAP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER       4    
  5  NAVN   "Møreskyss" 1986 - 1993 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Rygerskyss" 1993 - 2013 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Rogerskyss" 2013 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Elias K. Valderhaug, Valderøy 1986 - 1989 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   Knut Egil Valderhaug, Valderøy 1989 - 1993 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1993 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 2009 11  [N] sjofartsdir.no  
  12   P/r Mjånes ANS, Kvalfjord 2009 - 2018 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           Brødrene Vestre a/s, Øksfjord 2018 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1986   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       180   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  SKROG       Brødrene Aa a/s, Hyen   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Brødrene Aa a/s, Hyen   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE       NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Glassfiber   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKINFABRIKANT   [2] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 1997 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       [1] 1986   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24           [2] 1997   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN   [1] 2 x MAN diesel 1986 - 1997 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26           [2] 2 x 12V 183 TE 62 diesel 1997 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT   [1] 1520 bhk 1986 - 1997 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28           [2] 1496 bhk 1997 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FART   [1] 37.0 kn 1986 - 1997 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30           [2] 30.0 kn 1997 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FORBRUK           31    
  32  LENGDE   16.50 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE       04.64 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE       01.92 m   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE       38 t   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE       15 t   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER       48   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON           46    
  47  STATUS       I bruk 47    
 
  48 10.03.1986   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Elias K. Valderhaug, Valderøy som "Møreskyss" [1]. Innført i Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 30.11.1989   : Solgt til Knut Egil Valderhaug, Valderøy. Salgssum: 2,8 mill NOK. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 13.07.1993   : Solgt til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 2.7 mill NOK. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 30.08.1993   : Omdøpt "Rygerskyss". 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 ca.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 53    
  54 18.04.1997   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans i kraftig vind, Usken. 54  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1997  
  55 1997   : Ombygget med nye maskiner [2]. 55    
  56 1999   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 56    
  57 2000   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 57    
  58 15.02.2002   : Brøt ut brann i maskinrommet ved Usken. 6 passasjerer evakuert av et fiskefartøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  59 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 3.3 mill NOK. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60 03.03.2004   : Reddet en person opp fra vannet etter fall fra fritidsbåt, Kalvøy. 60  [A] Stavanger Aftenblad 04.03.2004  
  61 2008   : Stasjonert som ambulansefartøy, Sunde. 61    
  62 23.12.2009   : Solgt til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Salgssum: 2.7 mill NOK. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63 2010   : Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Kvalfjord - Storekorsnes / Kvalfjord - Altneset. 63    
  64 05.2011   : Utleie overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 64    
  65 03.07.2012   : Deltok i redningsarbeid etter at en oppdrettsbåt gikk rundt, Store Kufjorden. Mor og datter funnet omkommet i det sunkne vraket. 65  [N] tv2.no 03.07.2012  
  66 21.10.2013   : Omdøpt "Rogerskyss". Hjemmehavn: Hammerfest. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 13.12.2018   : Solgt til Brødrene Vestre a/s, Øksfjord. 67  [N] sjofartsdir.no