HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H9       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "MØRESKYSS" 1993     H.båt "RYGERSKYSS" 1993 - 2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1993 - 2008   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JXAP   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Møreskyss" 1986 - 1993 5  [N] sdir.no  
  6   "Rygerskyss" 1993 - 2013 6  [N] sdir.no  
  7   "Rogerskyss" 2013 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Elias K. Valderhaug, Valderøy 1986 - 1989 8  [N] sdir.no  
  9   Knut Egil Valderhaug, Valderøy 1989 - 1993 9  [N] sdir.no  
  10   P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1993 - 2003 10  [N] sdir.no  
  11   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 2009 11  [N] sdir.no  
  12   P/r Mjånes ANS, Kvalfjord 2009 - 2018 12  [N] sdir.no  
  13   Brødrene Vestre a/s, Øksfjord 2018 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1986   14  [N] sdir.no  
  15  BYGGENUMMER 180   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  SKROG Brødrene Aa a/s, Hyen   16  [N] sdir.no  
  17  UTRUSTNING Brødrene Aa a/s, Hyen   17  [N] sdir.no  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE Glassfiber   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKINFABRIKANT [2]  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 1997 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT [1]  1986   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   [2]  1997   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN [1]  2 x MAN diesel 1986 - 1997 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [2]  2 x 12V 183 TE 62 diesel 1997 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT [1]  1520 bhk 1986 - 1997 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [2]  1496 bhk 1997 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FART [1]  37.0 kn 1986 - 1997 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [2]  30.0 kn 1997 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE 16.50 m   32  [N] sdir.no  
  33  BREDDE 4.64 m   33  [N] sdir.no  
  34  DYBDE 1.92 m   34  [N] sdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE 38 t   35  [N] sdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE 15 t   36  [N] sdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE -   37    
  38  BILER 0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE 0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER 48   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP -   41    
  42  PASSASJERLUGARER 0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE 0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK 0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON -   46    
  47  STATUS I bruk 47    
 
  48 10.03.1986   : Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Elias K. Valderhaug, Valderøy som "Møreskyss" [1]. Innført i Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 48  [N] sdir.no  
  49 30.11.1989   : Solgt til Knut Egil Valderhaug, Valderøy. Salgssum: 2,8 mill NOK. 49  [N] sdir.no  
  50 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50  [N] sdir.no  
  51 13.07.1993   : Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 2.7 mill NOK. 51  [N] sdir.no  
  52 30.08.1993   : Omdøpt "Rygerskyss". 52  [N] sdir.no  
  53 ca.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 53    
  54 18.04.1997   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans i kraftig vind, Usken. 54  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1997  
  55 1997   : Ombygget med nye maskiner [2]. 55    
  56 1999   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 56    
  57 2000   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 57    
  58 15.02.2002   : Brøt ut brann i maskinrommet ved Usken. 6 passasjerer evakuert av et fiskefartøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  59 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 3.3 mill NOK. 59  [N] sdir.no  
  60 03.03.2004   : Reddet en person opp fra vannet etter fall fra fritidsbåt, Kalvøy. 60  [A] Stavanger Aftenblad 04.03.2004  
  61 2008   : Stasjonert som ambulansefartøy, Sunde. 61    
  62 23.12.2009   : Solgt til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Salgssum: 2.7 mill NOK. 62  [N] sdir.no  
  63 2010   : Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Kvalfjord - Storekorsnes / Kvalfjord - Altneset. 63    
  64 05.2011   : Utleie overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 64    
  65 03.07.2012   : Deltok i redningsarbeid etter at en oppdrettsbåt gikk rundt, Store Kufjorden. Mor og datter funnet omkommet i det sunkne vraket. 65  [N] tv2.no 03.07.2012  
  66 21.10.2013   : Omdøpt "Rogerskyss". Hjemmehavn: Hammerfest. 66  [N] sdir.no  
  67 13.12.2018   : Solgt til Brødrene Vestre a/s, Øksfjord. 67  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau