H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "MIDTHORDLAND" 1991  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger             © Harald Sætre  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 16.09.2020                
    Status: AKTIV                
                   
      Fortegnelse nr. H-61  
      "MIDTHORDLAND" [1991 - 1994]  
                   
                   
1   Periode       1991 - 1994 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1981 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       82 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Westamarin a/s. Mandal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Westamarin a/s. Mandal 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Westamaran 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Aluminium, helsveist skrog 8 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1981 - 1982       "Midhordland" 11 [P] "Skipet" 4/1981  
12   1982 - 1994       "Midthordland" 12 [P] "Skipet" 1/1982  
13   1994 - 2002       "Delfinen" 13 [N] hsc-norway.stormkast.net  
14   2002 - 2015       "Akgunler II" 14 [N] hsc-norway.stormkast.net  
15   før 2020 -       "Bamedhaf" 15 [N] marinetraffic.com  
16           Kallesignal 16    
17   1981 - 1994       LKHF 17 [N] sdir.no  
18   1994 - før 2020       5GXN 18 [P] "Skipet" 4/1994  
19   før 2020 -       V4UP3 19 [N] marinetraffic.com  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 -       8101393 21 [N] sdir.no  
22           MMSI-nummer 22    
23   før 2020 -       214182111 23 [N] marinetraffic.com  
24   før 2020 -       341766000 24 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1981 - 1994       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 27 [N] hsc-norway.stormkast.net  
28   1994 - 2002       Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige 28 [N] hsc-norway.stormkast.net  
29   2002 - 2015       AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia 29 [N] hsc-norway.stormkast.net  
30   2015 -       Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia 30 [N] faktaomfartyg.se  
                   
           
                   
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33   1981 - før 1989       Skipskontrollen 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33   før 1989 -       DNV + 1A2-R15, Light Craft Catamaran 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
           
                   
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36           Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Produsert 37    
38           1981 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Maskin 39    
40           2 x MTU12V396TB63 diesel 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Effekt 41    
42           2663 bhk 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Fart 43    
44           26.0 kn 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
45           Forbruk 45    
46           -- 46    
                   
           
                   
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49           26.57 m 49 [N] sdir.no  
50           Bredde 50    
51           9.01 m 51 [N] sdir.no  
52           Dybde 52    
53           2.61 m 53 [N] sdir.no  
54           Brutto tonnasje 54    
55           220.06 brt 55 [N] sdir.no  
56           Netto tonnasje 56    
57           144.40 nrt 57 [N] sdir.no  
58           Dødvekttonn 58    
59           50 dvt 59 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
60   ▼ KAPASITET 60    
61   Periode       Personbiler 61    
62           0 62 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
63           Trailere 63    
64         0 64 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
65           Passasjerer 65    
66           159 66 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
67           Passasjerlugarer 67    
68         0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Mannskapslugarer 69    
70           0 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Mannskap 71    
72   pr.1981       4 72 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
73           Dekkshøyde 73    
74           0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Tillatt akseltrykk 75    
76           0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
77   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 77    
78   Gear: ZF. 78 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
                   
             
                 
79   ▼ HISTORIKK 79    
80 09.11.1981       Målt. 80 [N] sdir.no  
81 17.11.1981       Innført i Bergen Skipsregister som "Midhordland". Hjemmehavn: Bergen. 81 [N] sdir.no  
82 20.11.1981       Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 82 [N] hsc-norway.stormkast.net  
83         Døpt av Bjørg Waage, Mandal. 83 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
84         Kallesignal: LKHF. 84 [P] "Skipet" 4/1994  
85         Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 85 [P] "Skipet" 1/1982  
86 primo 07.1982       Omdøpt "Midthordland". 86 [A] Sunnhordland 09.07.1982  
87 20.06.1989       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 87 [A] Sunnhordland 14.06.1989  
88 11.08.1989       Tilbakelevert. 88 [P] "Skipet" 3/1989  
89 1990       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk Allinge, S - Bornholm, Danmark. Tilbakelevert samme år. 89 [P] "I rute"  
90 pr.04.1991       I trafikk Bergen - Skånevik. 90 [A] Bømlo-nytt 06.04.1991  
91 04.1991       Innredning skiftet ut, Bergen. 91 [P] "Skipet" 2/1991  
92 01.05.1991       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. 92 [P] "Skipet" 2/1991  
93         Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 93    
94 08.1991       Tilbakelevert. 94    
95 12.1991       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 95 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1991  
96 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 96 [N] sdir.no  
97 ► 1994       Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 97 [A] Bømlo-nytt 02.05.1994  
98 30.04.1994       Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik. 98 [A] Stavanger Aftenblad 16.04.1994  
99 02.05.1994       Solgt til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Omdøpt "Delfinen". Innført i Fartygsregistret. 99 [N] hsc-norway.stormkast.net  
100         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 100 [N] sdir.no  
101         Kallesignal: 5GXN. 101 [P] "Skipet" 4/1994  
102 02.05.1994 ►       Satt i trafikk Malmø, S - København, Danmark. 102 [P] "Skipet" 1-2/1994  
103 04.2002       Solgt til AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia. Slettet fra Fartygsregistret. Omdøpt "Akgunler II". 103 [N] hsc-norway.stormkast.net  
104 2004       Satt i trafikk Alanya, TR - Girne, Kypros. 104 [N] faktaomfartyg.se  
105 12.2013       Overført til Moldovia. Hjemmehavn: Giurgiulesti. 105 [N] faktaomfartyg.se  
106 01.2015       Solgt til Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia. 106 [N] faktaomfartyg.se  
107 ► 2020       Solgt. Omdøpt "Bamedahf". Kallesignal: V4UP3. Flagg: St. Kitts Nevis. 107 [N] marinetraffic.com  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Midthordland"    
    I original utgave for         Lokalisering: Haugesund    
    Hardanger         Tidspunkt: 1993    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Harald Sætre    
    Dampskibsselskab. Båten         Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
    ble levert uten "T" i                
    navnet, men fikk det                
    "korrekte" navnet året                
    etter levering.                
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Delfinen"    
    Solgt til København,         Lokalisering: København, Danmark    
    samme område den var         Tidspunkt: --    
    utleid til flere ganger.         Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Akgunler II"    
    Solgt til sydligere strøk.         Lokalisering: Tripoli, Libanon    
              Tidspunkt: 25. august 2013    
              Rettighetshaver: Muhsen Hussein    
              Hentet fra: marinetraffic.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Bamedhaf"    
    For tiden stasjonert i         Lokalisering: --    
    Somaliland, men ukjent         Tidspunkt: --    
    om bildet er derfra.         Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: fleetmon.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau