H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "MIDTHORDLAND" 1991  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter                
    Bilferger              
              © Harald Sætre  
               
               
    Oppdatert:   19.01.2023        
    Status:   Aktiv       Posisjon på AIS:     
               
    "MIDTHORDLAND"  [1991 - 1994]  
    Fortegnelse nr. H-61  
       
1   Periode     1991 - 1994 1 HMI  
2   Byggeår     1981 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     82 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Westamarin a/s. Mandal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Westamarin a/s. Mandal 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Westamaran 7 HMI  
8   Materiale     Aluminium, helsveist skrog 8 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1981 - 1982     "Midhordland" 12 [P] "Skipet" 4/1981  
13   1982 - 1994     "Midthordland" 13 [P] "Skipet" 1/1982  
14   1994 - 2002     "Delfinen" 14 [N] hsc-norway.stormkast.net  
15   2002 - 2015     "Akgunler II" 15 [N] hsc-norway.stormkast.net  
16   før 2020 -     "Bamedhaf" 16 [N] marinetraffic.com  
17           Kallesignal 17    
18   1981 - 1994     LKHF 18 [N] sdir.no  
19   1994 - før 2020     5GXN 19 [P] "Skipet" 4/1994  
20   før 2020 -     V4UP3 20 [N] marinetraffic.com  
21           IMO-nummer 21    
22   1987 -     8101393 22 [N] sdir.no  
23           MMSI-nummer 23    
24   før 2020 -     214182111 24 [N] marinetraffic.com  
25   før 2020 -     341766000 25 [N] marinetraffic.com  
26         26    
27   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 27    
28   Periode       Navn 28    
29   1981 - 1994     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 29 [N] hsc-norway.stormkast.net  
30   1994 - 2002     Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige 30 [N] hsc-norway.stormkast.net  
31   2002 - 2015     AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia 31 [N] hsc-norway.stormkast.net  
32   2015 -     Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia 32 [N] faktaomfartyg.se  
33         33    
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36   1981 - før 1989     Skipskontrollen 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37   før 1989 -     DNV + 1A2-R15, Light Craft Catamaran 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41           Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Produsert 42    
43           1981 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Maskin 44    
45           2 x MTU12V396TB63 diesel 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Effekt 46    
47           2663 bhk 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Fart 48    
49           26.0 kn 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Forbruk 50    
51       -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           26.57 m 55 [N] sdir.no  
56           Bredde 56    
57           9.01 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59           2.61 m 59 [N] sdir.no  
60           Brutto tonnasje 60    
61           220.06 brt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63           144.40 nrt 63 [N] sdir.no  
64           Dødvekttonn 64    
65           50 dvt 65 [N] marinetraffic.com  
66         66    
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69           0 69 HMI  
70           Trailere 70    
71       0 71 HMI  
72           Passasjerer 72    
73           159 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74           Passasjerlugarer 74    
75       0 75 HMI  
76           Mannskapslugarer 76    
77         0 77 HMI  
78           Mannskap 78    
79   pr.1981     4 79 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
80           Dekkshøyde 80    
81           0 81 HMI  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83           0 83 HMI  
84         84    
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   Gear: ZF. 86 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
87     87    
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 09.11.1981       Målt. 89 [N] sdir.no  
90 17.11.1981       Innført i Bergen Skipsregister som "Midhordland". Hjemmehavn: Bergen. 90 [N] sdir.no  
91 20.11.1981       Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 91 [N] hsc-norway.stormkast.net  
92         Døpt av Bjørg Waage, Mandal. 92 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
93         Kallesignal: LKHF. 93 [P] "Skipet" 4/1994  
94         Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 94 [P] "Skipet" 1/1982  
95 primo 07.1982       Omdøpt "Midthordland". 95 [A] Sunnhordland 09.07.1982  
96 20.06.1989       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 96 [A] Sunnhordland 14.06.1989  
97 11.08.1989       Tilbakelevert. 97 [P] "Skipet" 3/1989  
98 1990       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk Allinge, S - Bornholm, Danmark. Tilbakelevert samme år. 98 [P] "I rute"  
99 pr.04.1991       I trafikk Bergen - Skånevik. 99 [A] Bømlo-nytt 06.04.1991  
100 04.1991       Innredning skiftet ut, Bergen. 100 [P] "Skipet" 2/1991  
101 01.05.1991       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. 101 [P] "Skipet" 2/1991  
102         Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 102    
103 08.1991       Tilbakelevert. 103    
104 12.1991       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 104 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1991  
105 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 105 [N] sdir.no  
106 ► 1994       Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 106 [A] Bømlo-nytt 02.05.1994  
107 30.04.1994       Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik. 107 [A] Stavanger Aftenblad 16.04.1994  
108 02.05.1994       Solgt til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Omdøpt "Delfinen". Innført i Fartygsregistret. 108 [N] hsc-norway.stormkast.net  
109         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 109 [N] sdir.no  
110     Kallesignal: 5GXN. 110 [P] "Skipet" 4/1994  
111 02.05.1994 ►       Satt i trafikk Malmø, S - København, Danmark. 111 [P] "Skipet" 1-2/1994  
112 04.2002       Solgt til AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia. Slettet fra Fartygsregistret. Omdøpt "Akgunler II". 112 [N] hsc-norway.stormkast.net  
113 2004       Satt i trafikk Alanya, TR - Girne, Kypros. 113 [N] faktaomfartyg.se  
114 12.2013       Overført til Moldovia. Hjemmehavn: Giurgiulesti. 114 [N] faktaomfartyg.se  
115 01.2015       Solgt til Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia. 115 [N] faktaomfartyg.se  
116 ► 2020       Solgt. Omdøpt "Bamedahf". Kallesignal: V4UP3. Flagg: St. Kitts Nevis. 116 [N] marinetraffic.com  
117 pr.08.2022       Stasjonert i Adad, Yemen. 117 [N] marinetraffic.com  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Midthordland"    
    I original utgave for       Lokalisering: Haugesund    
    Hardanger       Tidspunkt: 1993    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: Harald Sætre    
    Dampskibsselskab. Båten       Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
    ble levert uten "T" i            
    navnet, men fikk det            
    "korrekte" navnet året            
    etter levering.            
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Delfinen"    
    Solgt til København,       Lokalisering: København, Danmark    
    samme område den var       Tidspunkt: --    
    utleid til flere ganger.       Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Akgunler II"    
    Solgt til sydligere strøk.       Lokalisering: Tripoli, Libanon    
            Tidspunkt: 25. august 2013    
            Rettighetshaver: Muhsen Hussein    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Bamedhaf"    
    For tiden stasjonert i       Lokalisering: --    
    Somaliland, men ukjent       Tidspunkt: --    
    om bildet er derfra.       Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: fleetmon.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Bamedhaf" i Aden, Yemen   Rettighetshaver: --  
          00:08 - 00:31   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x