H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "MIDTHORDLAND" 1991  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger             © Harald Sætre  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   16.09.2020          
    Status:   Aktiv         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. H-61  
      "MIDTHORDLAND"  [1991 - 1994]  
                   
1   Periode       1991 - 1994 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1981 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       82 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Westamarin a/s. Mandal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Westamarin a/s. Mandal 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Westamaran 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Aluminium, helsveist skrog 8 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1981 - 1982       "Midhordland" 12 [P] "Skipet" 4/1981  
13   1982 - 1994       "Midthordland" 13 [P] "Skipet" 1/1982  
14   1994 - 2002       "Delfinen" 14 [N] hsc-norway.stormkast.net  
15   2002 - 2015       "Akgunler II" 15 [N] hsc-norway.stormkast.net  
16   før 2020 -       "Bamedhaf" 16 [N] marinetraffic.com  
17           Kallesignal 17    
18   1981 - 1994       LKHF 18 [N] sdir.no  
19   1994 - før 2020       5GXN 19 [P] "Skipet" 4/1994  
20   før 2020 -       V4UP3 20 [N] marinetraffic.com  
21           IMO-nummer 21    
22   1987 -       8101393 22 [N] sdir.no  
23           MMSI-nummer 23    
24   før 2020 -       214182111 24 [N] marinetraffic.com  
25   før 2020 -       341766000 25 [N] marinetraffic.com  
26           26            
27   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 27    
28   Periode       Navn 28    
29   1981 - 1994       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 29 [N] hsc-norway.stormkast.net  
30   1994 - 2002       Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige 30 [N] hsc-norway.stormkast.net  
31   2002 - 2015       AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia 31 [N] hsc-norway.stormkast.net  
32   2015 -       Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia 32 [N] faktaomfartyg.se  
33           33            
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36   1981 - før 1989       Skipskontrollen 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37   før 1989 -       DNV + 1A2-R15, Light Craft Catamaran 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           38            
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41           Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Produsert 42    
43           1981 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Maskin 44    
45           2 x MTU12V396TB63 diesel 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Effekt 46    
47           2663 bhk 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Fart 48    
49           26.0 kn 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Forbruk 50    
51         -- 51    
52           52            
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           26.57 m 55 [N] sdir.no  
56           Bredde 56    
57           9.01 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59           2.61 m 59 [N] sdir.no  
60           Brutto tonnasje 60    
61           220.06 brt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63           144.40 nrt 63 [N] sdir.no  
64           Dødvekttonn 64    
65           50 dvt 65 [N] marinetraffic.com  
66           66            
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69           0 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
70           Trailere 70    
71         0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Passasjerer 72    
73           159 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74           Passasjerlugarer 74    
75         0 75 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
76           Mannskapslugarer 76    
77           0 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78           Mannskap 78    
79   pr.1981       4 79 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
80           Dekkshøyde 80    
81           0 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83           0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84           84            
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   Gear: ZF. 86 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
87         87            
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 09.11.1981       Målt. 89 [N] sdir.no  
90 17.11.1981       Innført i Bergen Skipsregister som "Midhordland". Hjemmehavn: Bergen. 90 [N] sdir.no  
91 20.11.1981       Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 91 [N] hsc-norway.stormkast.net  
92         Døpt av Bjørg Waage, Mandal. 92 [A] Bømlo-nytt 25.11.1981  
93         Kallesignal: LKHF. 93 [P] "Skipet" 4/1994  
94         Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 94 [P] "Skipet" 1/1982  
95 primo 07.1982       Omdøpt "Midthordland". 95 [A] Sunnhordland 09.07.1982  
96 20.06.1989       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 96 [A] Sunnhordland 14.06.1989  
97 11.08.1989       Tilbakelevert. 97 [P] "Skipet" 3/1989  
98 1990       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Satt i trafikk Allinge, S - Bornholm, Danmark. Tilbakelevert samme år. 98 [P] "I rute"  
99 pr.04.1991       I trafikk Bergen - Skånevik. 99 [A] Bømlo-nytt 06.04.1991  
100 04.1991       Innredning skiftet ut, Bergen. 100 [P] "Skipet" 2/1991  
101 01.05.1991       Utleid til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. 101 [P] "Skipet" 2/1991  
102         Satt i trafikk København - Rønne, Danmark. 102    
103 08.1991       Tilbakelevert. 103    
104 12.1991       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 104 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1991  
105 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 105 [N] sdir.no  
106 ► 1994       Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 106 [A] Bømlo-nytt 02.05.1994  
107 30.04.1994       Tatt ut av trafikk Stavanger - Leirvik. 107 [A] Stavanger Aftenblad 16.04.1994  
108 02.05.1994       Solgt til Bornholmerpilen a/b, Malmø, Sverige. Omdøpt "Delfinen". Innført i Fartygsregistret. 108 [N] hsc-norway.stormkast.net  
109         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 109 [N] sdir.no  
110       Kallesignal: 5GXN. 110 [P] "Skipet" 4/1994  
111 02.05.1994 ►       Satt i trafikk Malmø, S - København, Danmark. 111 [P] "Skipet" 1-2/1994  
112 04.2002       Solgt til AK-Gunler Isletmeieri, Istanbul, Tyrkia. Slettet fra Fartygsregistret. Omdøpt "Akgunler II". 112 [N] hsc-norway.stormkast.net  
113 2004       Satt i trafikk Alanya, TR - Girne, Kypros. 113 [N] faktaomfartyg.se  
114 12.2013       Overført til Moldovia. Hjemmehavn: Giurgiulesti. 114 [N] faktaomfartyg.se  
115 01.2015       Solgt til Whitedays Shipping Co Ltd, Mersin, Tyrkia. 115 [N] faktaomfartyg.se  
116 ► 2020       Solgt. Omdøpt "Bamedahf". Kallesignal: V4UP3. Flagg: St. Kitts Nevis. 116 [N] marinetraffic.com  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Midthordland"    
    I original utgave for         Lokalisering: Haugesund    
    Hardanger         Tidspunkt: 1993    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Harald Sætre    
    Dampskibsselskab. Båten         Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
    ble levert uten "T" i                
    navnet, men fikk det                
    "korrekte" navnet året                
    etter levering.                
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Delfinen"    
    Solgt til København,         Lokalisering: København, Danmark    
    samme område den var         Tidspunkt: --    
    utleid til flere ganger.         Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: hsc-norway.stormkast.net    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Akgunler II"    
    Solgt til sydligere strøk.         Lokalisering: Tripoli, Libanon    
              Tidspunkt: 25. august 2013    
              Rettighetshaver: Muhsen Hussein    
              Hentet fra: marinetraffic.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Bamedhaf"    
    For tiden stasjonert i         Lokalisering: --    
    Somaliland, men ukjent         Tidspunkt: --    
    om bildet er derfra.         Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: fleetmon.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/1       "Bamedhaf" i Aden, Yemen   Rettighetshaver: --  
          00:08 - 00:31   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x