A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  Kat. "JET CAT" 1988 - 1989    
       
  Fortegnelse nr.:   H34          
  Oppdatert:   03.04.2020          
  Periode:   1988 - 1989        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    1988   1  [N] faktaomfartyg.se    
2  Byggenummer    1587   2  [N] faktaomfartyg.se    
3  Skrog    Fjellstrand a/s, Omastrand   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Fjellstrand a/s, Omastrand   4  [P] "Skipet" 1/1991    
         
5  Kjenningssignal    Y H H V   5  -   5  -    
6      9 M L E 2   6  1994 -   6  [N] marinetraffic.com    
                 
7  IMO-nummer    8715077   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                 
8  MMSI-nummer    525023081   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                 
9  Navn    "Jet Cat"   9  1988 - 1992   9  [N] marinetraffic.com    
10      "Nan Ao Ming Zhu"   10  1992 - 1994   10  [N] marinetraffic.com    
11      "Heng Me Ping"   11  1994 - ca.2004   11  [N] marinetraffic.com    
12      "Marina Master"   12  ca.2004 -   12  [N] marinetraffic.com    
                 
13  Rederi / eierforhold    Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland   13  1988   13  [N] faktaomfartyg.se    
14      Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas   14  1988 - 1992   14  [N] faktaomfartyg.se    
15      Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina   15  1992 - 1994   15  [N] faktaomfartyg.se    
16      Shencen Hengtong Shipping, Shencen, Kina   16  1994 - 2004   16  [N] faktaomfartyg.se    
17      Cuacamarina Servicatama, Tanjungpinang, Indonesia   17  2004 -   17  [N] faktaomfartyg.se    
                 
18  Type    Fjellstrand 38.8 ASC   18  -   18  [N] skipsfarts-forum.net 13.07.2018    
                 
19  Skrogutforming    Katamaran   19  -   19  HMI    
                 
20  Klasse    -   20  -   20  -    
                 
21  Materiale    Aluminium   21  -   21  -    
                 
22  Maskinfabrikant    Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22  -   22  [N] faktaomfartyg.se    
                 
23  Maskin produsert    1988   23  -   23  [N] faktaomfartyg.se    
                 
24  Maskin    2 x MTU 396TB84 16 syl. diesel   24  -   24  [N] faktaomfartyg.se    
                 
25  Effekt    4922 bhk   25  -   25  [N] faktaomfartyg.se    
                 
26  Fart    40.0 kn   26  -   26  [N] faktaomfartyg.se    
                 
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                 
28  Lengde    38.82 m   28  -   28  [N] faktaomfartyg.se    
                     
29  Bredde    9.45 m   29  -   29  [N] faktaomfartyg.se    
                 
30  Dyptgående    1.60 m   30  -   30  [N] faktaomfartyg.se    
                         
31  Brutto registertonn    425 t   31  -   31  [N] faktaomfartyg.se    
                 
32  Netto registertonn    136 t   32  -   32  [N] faktaomfartyg.se    
                     
33  Dødvekttonn    50 t   33  -   33  [N] marinetraffic.com    
                     
34  Bilkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                 
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                 
36  Passasjersertifikat    227   36  -   36  [N] faktaomfartyg.se    
                 
37  Mannskap    Ja   37  -   37  HMI    
                 
38  Passasjerlugarer    0   38  -   38  HMI    
                 
39  Mannskapslugarer    0   39  -   39  HMI    
                 
40  Dekkshøyde    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tillatt akseltrykk    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tilleggsinformasjon    Fremdrift: Vannjet   42  -   42  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991    
       
       
43   1988   Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland som "Jet Cat". Hjemmehavn: Mariehamn, SF. 43 [N] faktaomfartyg.se    
44   14.06.1988   Utleid til Oy Alva Line a/b, SF. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. 44 [N] faktaomfartyg.se    
45   17.06.1988   Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 45 [N] faktaomfartyg.se    
46   04.09.1988   Tatt ut av trafikk Vaasa, SF - Umeå, S. 46 [N] faktaomfartyg.se    
47   09.1988   Drift og eierskap overført til Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas. Hjemmehavn: Nassau, BS. 47 [N] faktaomfartyg.se    
48   23.09.1988   Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. 48 -    
49   01.10.1988   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1988    
50   13.05.1989   Tilbakelevert. 50 HMI    
51   06.1989   Utleid til Oy Alva Line a/b, Finland. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 51 [N] faktaomfartyg.se    
52   09.1989   Tilbakelevert og lagt i opplag. 52 [N] faktaomfartyg.se / -    
53   21.04.1990   Utleid til Town Ferry Rederi a/b, Halmstad, Sverige. Satt i trafikk Halmstad, S - Helsingør, Danmark. 53 [N] faktaomfartyg.se    
54   06.1990   Tilbakelevert. Utleid til Bornholmer-Pilen a/s, Rønne, DK. Satt i trafikk Rønne - Kastrup, DK. 54 [N] faktaomfartyg.se    
55   08.1990   Tilbakelevert. I opplag, Halmstad, Sverige. 55 [N] faktaomfartyg.se / -    
56   1992   Solgt til Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina. 56 [N] faktaomfartyg.se    
57   01.07.1992   Omdøpt "Nan Ao Ming Zhu". 57 [N] marinetraffic.com    
58   1994   Drift og eierskap overført til Shencen Hengtong Shipping, Shencen, RC. 58 [N] faktaomfartyg.se    
59   01.01.1994   Omdøpt "Heng Me Ping". 59 [N] marinetraffic.com    
60   2004   Solgt til Cuacamarina Servicatama, Tanjungpinang, Indonesia og omdøpt "Marina Master". Hjemmehavn: Baram, RI. 60 [N] faktaomfartyg.se    
61       Hjemmehavn: Baram, RI. 61 [N] marinetraffic.com    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau