EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "JET CAT" 1988-1989   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.07.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1988 - 1989     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       YHHV   2    
  3   9MLE2 1994 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4  IMO-NUMMER       8715077   4  [N] marinetraffic.com  
  5  MMSI-NUMMER       525023081   5  [N] marinetraffic.com  
  6  NAVN   "Jet Cat" 1988 - 1992 6  [N] marinetraffic.com  
  7   "Nan Ao Ming Zhu" 1992 - 1994 7  [N] marinetraffic.com  
  8   "Heng Me Ping" 1994 - ca.2004 8  [N] marinetraffic.com  
  9     "Marina Master" ca.2004 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland 1988 10    
  11     Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas 1988 - 1992 11    
  12     Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina 1992 - 1994 12    
  13           Shencen Hengtong Shipping, Shencen, Kina 1994 - ca.2004 13          
       
  14  BYGGEÅR       1989   14    
  15  BYGGENUMMER       1587   15    
  16  SKROG       Fjellstrand a/s, Omastrand   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  UTRUSTNING       Fjellstrand a/s, Omastrand   17  [P] "Skipet" 1/1991  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Katamaran   19  Observasjon  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE       Aluminium   21    
  22  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22    
  23  MASKIN PRODUSERT       1988   23    
  24  MASKIN       2 x MTU 396TB84 16 syl. diesel   24    
  25  EFFEKT       4922 bhk   25    
  26  FART       40.0 kn   26    
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   38.82 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BREDDE       09.45 m   29     
  30  DYBDE       01.60 m   30    
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE       425 t   31    
  32  NETTO REGISTERTONNASJE       136 t   32    
  33  DØDVEKTTONNASJE       050 t   33  [N] marinetraffic.com  
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER       213   36    
  38  MANNSKAP           38    
  38  PASSASJERLUGARER       0   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER           39    
  40  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON       Fremdrift: Vannjet.   42  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991  
  43  STATUS       Ukjent 43    
       
  44 1988   : Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland som "Jet Cat". Hjemmehavn: Mariehamn, SF. 44    
  45 14.06.1988   : Utleid til Oy Alva Line a/b, SF. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 45    
  46 04.09.1988   : Tatt ut av trafikk Vaasa, SF - Umeå, S. 46    
  47 09.1988   : Drift og eierskap overført til Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas. Hjemmehavn: Nassau, BS. 47    
  48 23.09.1988   : Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. 48    
  49 01.10.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1988  
  50 13.05.1989   : Tilbakelevert. 50  Observasjon  
  51 01.06.1989   : Utleid til Oy Alva Line a/b, Finland. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 51    
  52 30.09.1989   : Tilbakelevert og lagt i opplag. 52    
  53 21.04.1990   : Utleid til Town Ferry Rederi a/b, Halmstad, Sverige. Satt i trafikk Halmstad, S - Helsingør, Danmark. 53    
  54 06.1990   : Tilbakelevert. Utleid til Bornholmer-Pilen a/s, Rønne, DK. Satt i trafikk Rønne - Kastrup, DK. 54    
  55 08.1990   : Tilbakelevert. I opplag, Halmstad, Sverige. 55    
  56 1992   : Solgt til Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina. 56    
  57 01.07.1992   : Omdøpt "Nan Ao Ming Zhu". 57  [N] marinetraffic.com  
  58 1994   : Drift og eierskap overført til Shencen Hengtong Shipping, Shencen, RC. 58    
  59 01.01.1994   : Omdøpt "Heng Me Ping". 59  [N] marinetraffic.com  
  60 ca.01.01.2004   : Solgt til Indonesia og omdøpt "Marina Master". Hjemmehavn: Baram, RI. 60  [N] marinetraffic.com