H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "HELGØY EXPRESS" 2002 - 2012  
    Fortegnelse nr. H75  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.04.2020    
    PERIODE:     2002 - 2012 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L K 7 4 6 8 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Helgøy Express" 4 2002 - 2012   4 [N] sdir.no  
  5     "Lovundjenta" 5 2012 - 2017   5 [N] sdir.no  
  6     "Bodøjenta" 6 2017 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Jon-Arne Helgøy, Helgøy 7 2002 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Lovund Skyss a/s, Lovund 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   2002 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   12 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   GS Marine a/s, Gursken 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   GS Marine a/s, Gursken 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   Scirocco 50 13 -   13 [N] lovundskyss.no  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   Plast 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Maskinfabrikant   - 17 -   17 -  
  18 Maskin produsert   2002 18 -   18 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  19 Maskin   1 x Nogva Scania DSI 12 diesel 19 -   19 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  20 Effekt   498 bhk 20 -   20 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  21 Fart   28.0 kn 21 -   21 [N] lovundskyss.no  
  22 Forbruk   - 22 -   22 -  
  23 Lengde   14.97 m 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Bredde   4.20 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Dybde   1.25 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Brutto registertonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Netto registertonnasje   - 27 -   27 -  
  28 Dødvekttonnasje   - 28 -   28 -  
  29 Bilkapasitet   0 29 -   29 HMI  
  30 Trailerkapasitet   0 30 -   30 HMI  
  31 Passasjersertifikat   45 31 -   31 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  32 Mannskap   2 32 -   32 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  33 Passasjerlugarer   0 33 -   33 HMI  
  34 Mannskapslugarer   0 34 -   34 HMI  
  35 Dekkshøyde   0 35 -   35 HMI  
  36 Akseltrykk   0 36 -   36 HMI  
  37 Tilleggsinformasjon   - 37 -   37 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  38 12.04.2002     Levert fra GS Marine a/s, Gursken til Jon-Arne Helgøy, Helgøy som "Helgøy Express". Hjemmehavn: Stavanger. 38 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  39 04.2002     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 39 [N] maritimt.com 06.03.2002  
  40       Satt i trafikk Judaberg - Skipavik. 40 HMI / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  41 30.07.2002     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 41 [N] sdir.no  
  42 2003     Utleie overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 42 HMI  
  43 11.2005     Tilbakelevert. 43 HMI  
  44 20.06.2012     Solgt til Lovund Skyss a/s, Lovund. Salgssum: 4.45 mill NOK. Omdøpt "Lovundjenta". Hjemmehavn: Sandnessjøen. 44 [N] sdir.no  
  45 04.09.2017     Omdøpt "Bodøjenta". 45 [N] sdir.no  
  46 06.08.2018     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 46 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau