H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HAAEN" 1975  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter                
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   12.01.2023        
    Status:   Utleiefartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "HAAEN"  [1975 - 1999]          "RYGERHOLM"  [1999 - 2003]  
    Fortegnelse nr. H-83  
               
1   Periode     1975 - 2003 1 HMI  
2   Byggeår     1975 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     136 3 [N] faergelejet.dk  
4   Skrog     Brødrene Aa a/s, Hyen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Brødrene Aa a/s, Hyen 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Plast 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1975 - 1999     "Haaen" 12 [N] sdir.no  
13   1999 - 2003     "Rygerholm" 13 [N] sdir.no  
14   2003 -     "Pællern" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16         LATW 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1975 - 1978     Haaland og Sønn a/s, Stavanger 24 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
25   1978 - 1998     Bukser og Bjergning a/s, Oslo 25 [N] sdir.no  
26   1998 - 1999     Bukser og Bjergning a/s, Høyvik 26 [N] sdir.no  
27   1999 - 2003     L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy 27 [N] sdir.no  
28   2003     Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 28 [N] sdir.no  
29   2003 - 2004     Hollungen a/s, Skjærhalden 29 [N] sdir.no  
30   2004 -     Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik 30 [N] sdir.no  
31         31    
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34         -- 34    
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38         -- 38    
39           Produsert 39    
40           -- 40    
41           Maskin 41    
42           2 x diesel 42 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
43           Effekt 43    
44           480 bhk 44 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
45           Fart 45    
46   1975 - etter 2003       20.0 kn 46 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
47   etter 2003 -       18.0 kn 47 [N] merdofergen.no  
48           Forbruk 48    
49       -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53           14.63 m 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           3.87 m 55 [N] sdir.no  
56           Dybde 56    
57           2.01 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59           32.07 brt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61           13.97 nrt 61 [N] sdir.no  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
64         64    
65   ▼ KAPASITET 65    
66   Periode       Personbiler 66    
67           0 67 HMI  
68           Trailere 68    
69       0 69 HMI  
70           Passasjerer 70    
71   1975 - etter 2003   A   40 71 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
72   etter 2003 -   B   38 72 [N] merdofergen.no  
73           Passasjerlugarer 73    
74       0 74 HMI  
75           Mannskapslugarer 75    
76         0 76 HMI  
77           Mannskap 77    
78   pr.1978     2 78 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
79           Dekkshøyde 79    
80           0 80 HMI  
81           Tillatt akseltrykk 81    
82           0 82 HMI  
83         83    
84   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 84    
85   Vekt: 18 t. Fartsområde: 3. 85 [N] merdofergen.no  
86     86    
87   ▼ HISTORIKK 87    
88 30.10.1975       Målt. 88 [N] sdir.no  
89 11.11.1975   A   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Haaland og Sønn a/s, Stavanger som "Haaen". 89 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
90 14.11.1975     Ankom Stavanger. Bl.a. utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg [supplering]. 90 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
91 16.12.1975     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 91 [N] sdir.no  
92 17.02.1978     Grunnstøtte og sank ved Jørpeland i arbeidsrute "Brent C"-plattformen, Gandsfjorden - Jørpeland. 92 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
93         Hevet av slepefartøyet "Mashow 2" og ført i krane til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 93 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1978  
94 09.08.1978       Bukser og Bjergning a/s, Oslo. Salgssum: 9.95 mill NOK. 94 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998  
95 30.04.1982       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 95 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
96 01.06.1982     Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Vikevåg. 96 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
97 30.06.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 97 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
98 26.09.1982     Tilbakelevert. 98 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
99 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 99 [N] sdir.no  
100 18.02.1998     Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høyvik. 100 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998  
101 11.01.1999     Solgt til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 101 [N] sdir.no  
102 11.08.1999     Omdøpt "Rygerholm". 102 [N] sdir.no  
103 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 275 000 NOK. 103 [N] sdir.no  
104 23.09.2003     Solgt til Hollungen a/s, Skjærhalden. Omdøpt "Pællern". Hjemmehavn: Fredrikstad. 104 [N] sdir.no  
105 2003 ►   B   Maskin justert og sertifikat endret. 105 [N] merdofergen.no  
106 08.06.2004     Solgt til Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik. Salgssum: 465 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal. 106 [N] sdir.no  
107 2004     Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 107 [N] faergelejet.dk  
108 01.12.2015     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 108 [N] sdir.no  
109 01.07.2020     Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 109 [N] olafknudsen.no  
110 31.07.2020     Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy. 110 [N] olafknudsen.no  
111 22.05.2021     Satt i trafikk Arendal - Merdø. 111 [N] merdofergen.no  
112 ca.08.2021     Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy. 112 HMI  
113 22.06.2022     Satt i trafikk Arendal - Merdø. 113 [N] merdofergen.no  
114 ca.08.2022     Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy. 114 HMI  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Haaen"    
    I original utgave for       Lokalisering: Stavanger    
    Bukser og Bjergning i       Tidspunkt: 12. august 1987    
    Stavanger-området.       Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: shipsnostalgia.com    
                 
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Pællern"    
    Overtatt av Olaf Knudsen       Lokalisering: Arendal    
    & Tromøy Farvehandel,       Tidspunkt: 18. juli 2005    
    festlig nok, og med nytt       Rettighetshaver: Ander Riis    
    navn.       Hentet fra: faergelejet.dk    
               
               
               
               
               
               
                   
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x