H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HAAEN" 1975  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger             © ukjent  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 21.11.2021                
    Status: UTLEIEFARTØY                
                   
      Fortegnelse nr. H-83  
      "HAAEN" [1975 - 1999]        "RYGERHOLM" [1999 - 2003]  
                   
                   
1   Periode       1975 - 2003 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1975 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       136 3 [N] faergelejet.dk  
4   Skrog       Brødrene Aa a/s, Hyen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Brødrene Aa a/s, Hyen 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Plast 8 [N] sdir.no  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1975 - 1999       "Haaen" 11 [N] sdir.no  
12   1999 - 2003       "Rygerholm" 12 [N] sdir.no  
13   2003 -       "Pællern" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15           LATW 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17           -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
                   
           
                   
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1975 - 1978       Haaland og Sønn a/s, Stavanger 22 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
23   1978 - 1998       Bukser og Bjergning a/s, Oslo 23 [N] sdir.no  
24   1998 - 1999       Bukser og Bjergning a/s, Høyvik 24 [N] sdir.no  
25   1999 - 2003       L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy 25 [N] sdir.no  
26   2003       Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 26 [N] sdir.no  
27   2003 - 2004       Hollungen a/s, Skjærhalden 27 [N] sdir.no  
28   2004 -       Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik 28 [N] sdir.no  
                   
           
                   
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31           -- 31    
                   
           
                   
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34           -- 34    
35           Produsert 35    
36           -- 36    
37           Maskin 37    
38           2 x diesel 38 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
39           Effekt 39    
40           480 bhk 40 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
41           Fart 41    
42   1975 - etter 2003       20.0 kn 42 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
43   etter 2003 -       18.0 kn 43 [N] merdofergen.no  
44           Forbruk 44    
45           -- 45    
                   
           
                   
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           14.63 m 48 [N] sdir.no  
49           Bredde 49    
50           3.87 m 50 [N] sdir.no  
51           Dybde 51    
52           2.01 m 52 [N] sdir.no  
53           Brutto tonnasje 53    
54           32.07 brt 54 [N] sdir.no  
55           Netto tonnasje 55    
56           13.97 nrt 56 [N] sdir.no  
57           Dødvekttonn 57    
58           -- 58    
                   
           
                   
59   ▼ KAPASITET 59    
60   Periode       Personbiler 60    
61           0 61 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
62           Trailere 62    
63         0 63 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
64           Passasjerer 64    
65   1975 - etter 2003   A   40 65 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
66   etter 2003 -   B   38 66 [N] merdofergen.no  
67           Passasjerlugarer 67    
68         0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Mannskapslugarer 69    
70           0 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Mannskap 71    
72   pr.1978       2 72 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
73           Dekkshøyde 73    
74           0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Tillatt akseltrykk 75    
76           0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
77   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 77    
78   Vekt: 18 t. Fartsområde: 3. 78 [N] merdofergen.no  
                   
             
                 
79   ▼ HISTORIKK 79    
80 30.10.1975       Målt. 80 [N] sdir.no  
81 11.11.1975   A   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Haaland og Sønn a/s, Stavanger som "Haaen". 81 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
82 14.11.1975       Ankom Stavanger. Bl.a. utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg [supplering]. 82 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
83 16.12.1975       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 83 [N] sdir.no  
84 17.02.1978       Grunnstøtte og sank ved Jørpeland i arbeidsrute "Brent C"-plattformen, Gandsfjorden - Jørpeland. 84 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
85         Hevet av slepefartøyet "Mashow 2" og ført i krane til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 85 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1978  
86 09.08.1978       Bukser og Bjergning a/s, Oslo. Salgssum: 9.95 mill NOK. 86 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998  
87 30.04.1982       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 87 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
88 01.06.1982       Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Vikevåg. 88 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
89 30.06.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 89 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
90 26.09.1982       Tilbakelevert. 90 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
91 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 91 [N] sdir.no  
92 18.02.1998       Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høyvik. 92 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998  
93 11.01.1999       Solgt til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 93 [N] sdir.no  
94 11.08.1999       Omdøpt "Rygerholm". 94 [N] sdir.no  
95 10.03.2003       Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 275 000 NOK. 95 [N] sdir.no  
96 23.09.2003       Solgt til Hollungen a/s, Skjærhalden. Omdøpt "Pællern". Hjemmehavn: Fredrikstad. 96 [N] sdir.no  
97 2003 ►   B   Maskin justert og sertifikat endret. 97 [N] merdofergen.no  
98 08.06.2004       Solgt til Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik. Salgssum: 465 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal. 98 [N] sdir.no  
99 2004       Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 99 [N] faergelejet.dk  
100 01.12.2015       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 100 [N] sdir.no  
101 01.07.2020       Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 101 [N] olafknudsen.no  
102 31.07.2020       Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy. 102 [N] olafknudsen.no  
103 22.05.2021       Satt i trafikk Arendal - Merdø. 103 [N] merdofergen.no  
104 ca.08.2021       Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy. 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/2      
 
  Avbildet som: "Haaen"    
    I original utgave for         Lokalisering: Stavanger    
    Bukser og Bjergning i         Tidspunkt: 12. august 1987    
    Stavanger-området.         Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: shipsnostalgia.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                   
                   
    Bilde 2/2      
  Avbildet som: "Pællern"    
    Overtatt av Olaf Knudsen         Lokalisering: Arendal    
    & Tromøy Farvehandel,         Tidspunkt: 18. juli 2005    
    festlig nok, og med nytt         Rettighetshaver: Ander Riis    
    navn.         Hentet fra: faergelejet.dk    
                   
                   
                   
                   
                   
                       
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau