A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  Kat. "FJORDSOL" 2005 -    
       
  Fortegnelse nr.:   H1          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   2005 -          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    2005   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    241   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L N P V   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    8742707   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257287000   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Fjordsol"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Fjordservice a/s, Stavanger   9  2005 - 2008   9  [P] "Skipet" 3/2005    
10      Tide Sjø a/s, Bergen   10  2008 - 2012   10  [N] sdir.no    
11      Norled a/s, Bergen   11  2012 -   11  [N] sdir.no    
                     
12  Type    -   12  -   12  -    
                     
13  Skrogutforming    Katamaran   13  -   13  HMI    
                     
14  Klasse    NMD   14  -   14  -    
                     
15  Materiale    Glassfiber   15  -   15  [N] sdir.no    
                     
16  Maskinfabrikant A  Bertel O. Steen Teknikk a/s, Laksevåg   16  2005 - 2018   16  [N] maritimt.com 14.05.2005    
17   C  Bertel O. Steen Teknikk a/s, Laksevåg   17  2018 -   17  [N] maritimt.com 10.10.2018    
                     
18  Maskin produsert A  2005   18  -   18  [N] maritimt.com 14.05.2005    
19   C  2018   19  -   19  [N] maritimt.com 10.10.2018    
                     
20  Maskin A  2 x MTU Detroit 60 14L diesel   20  2005 - 2018   20  [N] maritimt.com 14.05.2005    
21   C  2 x MTU 8V 2000 syntetisk diesel   21  2018 -   21  [N] maritimt.com 10.10.2018    
                     
22  Effekt A  1153 bhk   22  2005 - 2018   22  [N] maritimt.com 14.05.2005    
23   C  966 bhk   23  2018 -   23  [N] maritimt.com 10.10.2018    
                     
24  Fart A  29.0 kn   24  2005 - 2018   24  [N] maritimt.com 14.05.2005    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    19.27 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    7.20 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående A  2.35 m   28  2005 - 2010   28  [N] sdir.no    
29   B  3.25 m   29  2010 -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn A  90 t   30  2005 - 2010   30  [N] sdir.no    
31   B  106 t   31  2010 -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Netto registertonn A  36 t   32  2005 - 2010   32  [N] sdir.no    
33   B  42 t   33  2010 -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dødvekttonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Bilkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Trailerkapasitet    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat A  50   37  2005 - 2010   37  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2005    
38   B  97   38  2010 -   38  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"    
                     
39  Mannskap    Ja   39  -   39  HMI    
                     
40  Passasjerlugarer    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Mannskapslugarer    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Dekkshøyde    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Tillatt akseltrykk    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tilleggsinformasjon    Baugpropell: Sleipner 30 kW   44  -   44  [N] maritimt.com 14.05.2005    
       
       
45   24.05.2005   Sjøsatt. 45 [P] "Skipet" 3/2005    
46   13.06.2005   Ankom Stavanger. 46 [P] "Skipet" 3/2005    
47   15.06.2005   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Fjordservice a/s, Stavanger som "Fjordsol" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 47 [P] "Skipet" 3/2005    
48   24.06.2005   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 48 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2005    
49   02.09.2005   Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Målt [A]. 49 [N] sdir.no    
50   04.11.2005   Døpt av Ina C. Knivsberg, Stavanger. 50 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.2005    
51   01.01.2007   Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 51 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007    
52   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 52 -    
53   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 53 [N] sdir.no    
54   31.12.2009   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 54 -    
55   01.2010   Til ombygging ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord. 55 -    
56   26.05.2010   Ombygget ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord samt sertifikat endret: Ny salong på dekk 3 [B]. 56 [N] sdir.no / -    
57       I opplag, Stavanger. 57 -    
58   01.06.2010   Satt i trafikk Stavanger - Kalvøy. 58 -    
59   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 59 [P] "Skipet" 1/2012    
60   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 60 [N] sdir.no    
61   05.12.2013   Fikk revet løs styrbord landgang da pullerten røk i kraftig vind, Stavanger havn. 61 -    
62   pr.2018   I trafikk Stavanger - Kalvøy / Stavanger - Hommersåk. 62 HMI    
63   12.2018   Ombygget med nye maskiner ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord [C]. 63 [P] "Skipet" 1/2019    
64   19.02.2019   Branntilløp i det ene maskinrommet. To av mannskapet behandlet for røykeksponering. 64 [N] stavanger-aftenblad 19.02.2019    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau