HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  Kat. "FJORDSOL" 1991-2001 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 29.12.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1991 - 2001     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LDWB 1991 - 2016 2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       9014494   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER   257142600       4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Fjordsol" 1991 - 2002 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Nordfolda" 2002 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 7  [N] sjofartsdir.no
8     Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger 2000 - 2002 8        
9     Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 2002 - 2006 9  [N] sjofartsdir.no
10     Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 10        
11     Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 11  
12     Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 2016 12  [N] sjofartsdir.no
13           Dulphin Industrial and Marine Services LTD, Gibraltar 2016 - 13  [N] an.no 13.05.2016
14  BYGGEÅR       1991   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       4   15  [N] sjofartsdir.no
16  SKROG       Båtservice Industrier a/s, Mandal   16  [N] sjofartsdir.no
17  UTRUSTNING       Båtservice Industrier a/s, Mandal   17  [N] sjofartsdir.no
18  TYPE       Sea Lord 28   18  
19  SKROG       Katamaran   19  Observasjon
20  KLASSE   DNV + 1A1, R15, Light Craft, E0 1991 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21           NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MATERIALE       Aluminium   22  [N] sjofartsdir.no
23  MASKINFABRIKANT   MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland   23  [P] "Fjordabåtene"
24  MASKIN PRODUSERT       1990   24  [P] "Fjordabåtene"
25  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  EFFEKT       4023 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  FART       37.0 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  FORBRUK       480 kg/t eller 360 l/t   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / [A] Stavanger Aftenblad 09.03.2001
29  LENGDE   1 25.69 m 1991 - 1995 29  [N] sjofartsdir.no
30       2 28.70 m 1995 - 30  [N] sjofartsdir.no
31  BREDDE       08.30 m   31  [N] sjofartsdir.no
32  DYBDE       03.25 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 236 t 1991 - 1995 33  [N] sjofartsdir.no
34     2 244 t 1995 - 34  [N] sjofartsdir.no
35  NETTO REGISTERTONNASJE       1 078 t 1991 - 1995 35  [N] sjofartsdir.no
36     2 083 t 1995 - 36  [N] sjofartsdir.no
37  DØDVEKTTONNASJE       2 050 t 1995 - 37  
38  BILER   0   38  Observasjon
39  TRAILERE       0   39  Observasjon
40  PASSASJERER   1 150 1991 - 1995 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41     2 175 1995 - etter 2002 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
42     3 171 etter 2002 - før 2016 42  
43     4 166 før 2016 - 43  [N] an.no 13.05.2016
44  MANNSKAP       1 Skipper, styrmann, maskinist 1991 - 1995 44  [P] "Fjordabåtene"
45           2 Skipper, styrmann, maskinist, matros 1995 - 45  [P] "Fjordabåtene"
46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon
47  MANNSKAPSLUGARER   1 4 1991 - 1995 47  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995
48           2 0 1995 - 48  [P] "Fjordabåtene"
49  DEKKSHØYDE       0   49  Observasjon
50  AKSELTRYKK       0   50  Observasjon
51  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser dekk 2: 114. Dekk 3: 36. 1991 - 1995 51  
52           Hjelpemaskiner: 2 x MTU / Stamford à 102 bhk.   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
53  STATUS       I bruk 53  
 
54 16.04.1991   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Fjordsol". 54  [N] sjofartsdir.no
55 20.04.1991   : Levert fra Båtservice Industrier a/s, Mandal til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 2►. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 22 mill. NOK. Døpt av Dagny Emmerhoff, Stavanger. 55  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1991
56 01.05.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 56  [P] "Fjordabåtene"
57 01.06.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 57  [A] Stavanger Aftenblad 12.05.1992
58 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 58  [N] sjofartsdir.no
59 19.10.1992   : Kolliderte med kaien, Sør-Bokn etter maskinstans. Fikk lekkasje i babord framstevn. 59  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1992
60 ca.04.1995   : Ombygget: forlenget, mannskapslugarer på dekk 2 fjernet og salong utvidet 2►. 60  [A] Stavanger Aftenblad 03.02.1995
61    : Kostnad: 700 000 NOK. 61  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1996
62 14.06.1998   : Utsatt for innbrudd, Stavanger. 1500 NOK stjålet. 62  [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1998
63 30.03.1999   : Pårent av kat. "Ulstein Turbiner" ved kai, Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1999
64 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. 64  
65 01.06.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 65  - / [P] "Fjordabåtene"
66 10.2001   : I opplag, Stord i påvente av nytt redningsutstyr. 66  [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2002
67 15.03.2002   : Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Nordfolda". Hjemmehavn: Narvik. 67  [N] sjofartsdir.no
68 09.04.2002   : Ankom Bodø. 68  
69 15.04.2002   : Satt i trafikk Bodø - Sandnessjøen. 69  
70 2002    : Sertifikat endret 3►. Satt i trafikk Værran-ruten. 70  
71 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 71  
72 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 72  
73 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 73  
74 08.03.2008   : Grunnstøtte. 74  
75 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 5 276 537 NOK. 75  [N] sjofartsdir.no
76    : Samme trafikk. 76  
77 2009    : I opplag, Bodø. 77  
78 21.05.2012   : Satt i trafikk Skjervøy - Burfjord. 78  
79 05.2012    : I opplag, Svolvær. 79  
80 pr.08.2014   : I opplag, Bodø. 80  
81 29.10.2015   : Satt i trafikk Bodø - Ytre Gildeskål / Bodø - Helnessund. 81  [P] "Skipet" 4/2015
82 02.11.2015   : To vinduer på broen knust av høy sjø etter maskin- og strømstans ved Bliksvær. Vannintrengning i salongene. Assistert av til Bodø av "Salten", "Ofoten" og r/s "Ruth Opsahl" etter å ha sendt ut MAYDAY. 82  [P] "Skipet" 4/2015
83 2016   : Sertifikat endret 4►. 83  [N] an.no 13.05.2016
84 05.2016   : Solgt til Dulphin Industrial and Marine Services LTD, Gibraltar. 84  [N] an.no 13.05.2016
85 12.05.2016   : Forlot Bodø under slep av "Polartug". 85  [P] "Skipet" 2/2016
86 14.05.2016   : Lastet om bord på forsyningsskipet "Fortune", Namsos som dekkslast. 86  [P] "Skipet" 2/2016
87 09.06.2016   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister til Britisk Skipsregister. 87  [N] sjofartsdir.no
88 06.2016    : Base i Bandarabas, Iran. 88  [N] an.no 13.05.2016