HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    West. "FJORDSOL" 1986-1991     West. "RYFYLKE" 1991-2002   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.05.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1986 - 2002     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXGI 1986 - 2008 2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8521282   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER   257100400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Fjordsol" 1986 - 1991 5  [P] "Fjordabåtene"  
  6     "Ryfylke" 1991 - 2002 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Tjeldøy" 2002 - 2005 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Kyst Ekspress" 2005 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           "Apomande Jet" 2008 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1986 - 1991 10  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  11   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 1991 - 1993 12  [N] sjofartsdir.no  
  13   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2002 13    
  14   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 2002 - 2005 14  [N] sjofartsdir.no  
  15   Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus 2005 - 2008 15  [N] sjofartsdir.no  
  16           Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas 2008 - 16    
 
  17  BYGGEÅR       1986   14  [N] sjofartsdir.no  
  18  BYGGENUMMER       91   15  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  SKROG       Westamarin a/s, Mandal   16  [P] "Skipet" 2/1991  
  20  UTRUSTNING       Westamarin a/s, Mandal   17  [P] "Skipet" 2/1991  
  21  TYPE       W3000   18    
  22  SKROG       Westamaran   19  Observasjon  
  23  KLASSE       DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0 før 1989 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MATERIALE       Aluminium [skrog]   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT       1986   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  EFFEKT       3120 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FART   ◄ 1 ► 29.7 kn 1991 - 2008 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30           ◄ 2 ► 32.0 kn 2008 -      
  31  FORBRUK           27    
  32  LENGDE   26.29 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE       09.00 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE       03.35 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE       250 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE       086 t   32  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE           33    
  38  BILER   0   34  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  40  PASSASJERER       191   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 1986 - 2002 37  [P] "Fjordabåtene"  
  42  PASSASJERLUGARER       1 [sykelugar]   38  [P] "Fjordabåtene"  
  43  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  [P] "Fjordabåtene"  
  44  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON       Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is.   42  [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001  
  47  STATUS       Ukjent 43    
 
  48 28.06.1986   : Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. 48  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  49    : Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  50 30.06.1986   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 51  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  52 22.12.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 52  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986  
  53 02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 53    
  54 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55 05.01.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 55  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990  
  56 23.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 56    
  57 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58    : Tatt ut av trafikk Sand - Sauda. 58    
  59 12.03.1991   : Omdøpt "Ryfylke". 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60 29.09.1991   : Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  61 31.12.1991   : Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 06.1992   : Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 62  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992  
  63 08.07.1992   : Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 63  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992  
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 10.08.1992   : Tilbakelevert. 65    
  66 01.01.1993   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66    
  67 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67    
  68 17.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 68  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993  
  69 13.04.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 69  Observasjon  
  70 pr.09.1994   : Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 70  [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994  
  71 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 71  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995  
  72 29.03.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 72  Observasjon  
  73 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 73  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  74 06.01.2000   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 74  [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000  
  75 ► 21.02.2000   : Tilbakelevert. 75  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000  
  76 14.05.2000   : I opplag, Stavanger. 76  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 / 25.04.2000  
  77 01.06.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 77    
  78 01.01.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 78    
  79 21.03.2002   : Tilbakelevert. 79    
  80 25.03.2002   : Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 11.04.2002   : Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 81    
  82 24.06.2004   : Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 82    
  83 28.08.2004   : Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 83    
  84 16.02.2005   : Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6,5 mill NOK. 84  [N] sjofartsdir.no  
  85 01.04.2005   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 85    
  86 04.07.2005   : I opplag, Kleppestø. 86    
  87 09.05.2008   : Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 87    
  88 14.09.2008   : Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 88    
  89 10.10.2008   : Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 89    
  90 23.10.2008   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 2008   : Ombygget ◄ 2 ►. Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 91