EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    West. "FJORDSOL" 1986-1991     West. "RYFYLKE" 1991-2002   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1986 - 2002     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXGI 1986 - 2008 2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8521282   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER   257100400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Fjordsol" 1986 - 1991 5  [P] "Fjordabåtene"  
  6     "Ryfylke" 1991 - 2002 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Tjeldøy" 2002 - 2005 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Kyst Ekspress" 2005 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           "Apomande Jet" 2008 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1986 - 1991 10  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  11   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 1991 - 2002 12  [N] sjofartsdir.no  
  13   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 2002 - 2005 13  [N] sjofartsdir.no  
  14   Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus 2005 - 2008 14  [N] sjofartsdir.no  
  15           Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas 2008 - 15    
 
  16  BYGGEÅR       1986   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  BYGGENUMMER       91   17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18  SKROG       Westamarin a/s, Mandal   18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  UTRUSTNING       Westamarin a/s, Mandal   19  [P] "Skipet" 2/1991  
  20  TYPE       W3000   20    
  21  SKROG       Westamaran   21  Observasjon  
  22  KLASSE       DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0 før 1989 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Aluminium [skrog]   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  MASKIN PRODUSERT       1986   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT       3120 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART   [1] 29.7 kn 1991 - 2008 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29           [2] 32.0 kn 2008 - 29    
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   26.29 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       09.00 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE       03.35 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE       250 t   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE       086 t   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  DØDVEKTTONNASJE           36    
  37  BILER   0   37  Observasjon  
  38  TRAILERE       0   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER       191   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 1986 - 2002 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  PASSASJERLUGARER       1 [sykelugar]   41  [P] "Fjordabåtene"  
  42  MANNSKAPSLUGARER       Ja   42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  DEKKSHØYDE       0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK       0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON       Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is.   45  [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001  
  46  STATUS       Ukjent 46    
 
  47 28.06.1986   : Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  48    : Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 48  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  49 30.06.1986   : Innført i Stavanger Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 50  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  51 22.12.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 51  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986  
  52 02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 52    
  53 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 53  [P] "Skipet" 2/1991  
  54 05.01.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 54  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990  
  55 23.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 55    
  56 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57    : Tatt ut av trafikk Sand - Sauda. 57    
  58 12.03.1991   : Omdøpt "Ryfylke". 58  [P] "Skipet" 2/1991  
  59 29.09.1991   : Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 59  [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  60 31.12.1991   : Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 06.1992   : Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 61  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992  
  62 08.07.1992   : Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 62  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992  
  63 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 10.08.1992   : Tilbakelevert. 64    
  65 17.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 65  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993  
  66 13.04.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 66  Observasjon  
  67 pr.09.1994   : Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 67  [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994  
  68 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 68  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995  
  69 29.03.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 69  Observasjon  
  70 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 70  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  71 06.01.2000   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 71  [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000  
  72 ► 21.02.2000   : Tilbakelevert. 72  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000  
  73 14.05.2000   : I opplag, Stavanger. 73  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 / 25.04.2000  
  74 01.06.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 74    
  75 01.01.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 75  [P] "Skipet" 1/2002  
  76    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 76      
  77 21.03.2002   : Tilbakelevert. 77  [P] "Skipet" 2/2002  
  78 25.03.2002   : Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 11.04.2002   : Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 79  [P] "Skipet" 2/2002  
  80 02.01.2003   : Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 80  [P] "Skipet" 1/2003  
  81 24.06.2004   : Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 81    
  82 28.08.2004   : Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 82    
  83 16.02.2005   : Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6,5 mill NOK. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 01.04.2005   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 84    
  85 04.07.2005   : I opplag, Kleppestø. 85    
  86 09.05.2008   : Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 86    
  87 14.09.2008   : Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 87    
  88 10.10.2008   : Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 88    
  89 23.10.2008   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 2008   : Ombygget [2]. Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 90