HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  West. "FJORDSOL" 1986-1991     West. "RYFYLKE" 1991-2002 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 24.05.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1986 - 2002     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JXGI 1986 - 2008 2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8521282   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER   257100400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Fjordsol" 1976 - 1990 5  [P] "Fjordabåtene"
6     "Ryfylke" 1990 - 1991 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Tjeldøy" 1991 - 1997 7  [N] sjofartsdir.no
8   "Kyst Ekspress" 1997 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no
9           "Apomande Jet" 2006 - 9  [N] marinetraffic.com
10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1986 - 1991 10  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986
11   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 11  [P] "Skipet" 2/1991
12   Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 1991 - 1993 12  [N] sjofartsdir.no
13   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2002 13  
14   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 2002 - 2005 14  [N] sjofartsdir.no
15   Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus 2005 - 2008 15  [N] sjofartsdir.no
16           Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas 2008 - 16  
17  BYGGEÅR       1986   14  [N] sjofartsdir.no
18  BYGGENUMMER       91   15  [P] "Skipet" 2/1991
19  SKROG       Westamarin a/s, Mandal   16  [P] "Skipet" 2/1991
20  UTRUSTNING       Westamarin a/s, Mandal   17  [P] "Skipet" 2/1991
21  TYPE       W3000   18  
22  SKROG       Westamaran   19  Observasjon
23  KLASSE       DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0 før 1989 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  MATERIALE       Aluminium [skrog]   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22  [P] "Skipet" 2/1991
26  MASKIN PRODUSERT       1986   23  [P] "Skipet" 2/1991
27  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  EFFEKT       3120 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
29  FART   1 29.7 kn 1991 - 2008 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30           2 32.0 kn 2008 -    
31  FORBRUK           27  
32  LENGDE   26.29 m   28  [N] sjofartsdir.no
33  BREDDE       09.00 m   29  [N] sjofartsdir.no
34  DYBDE       03.35 m   30  [N] sjofartsdir.no
35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   250 t   31  [N] sjofartsdir.no
36  NETTO REGISTERTONNASJE       086 t   32  [N] sjofartsdir.no
37  DØDVEKTTONNASJE           33  
38  BILER   0   34  Observasjon
39  TRAILERE       0   35  Observasjon
40  PASSASJERER   191   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 1986 - 2002 37  [P] "Fjordabåtene"
42  PASSASJERLUGARER       1 [sykelugar]   38  [P] "Fjordabåtene"
43  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  [P] "Fjordabåtene"
44  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon
45  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon
46  TILLEGGSINFORMASJON       Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is.   42  [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001
47  STATUS       Ukjent 43  
48 28.06.1986   : Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 48  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986
49    : Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986
50 30.06.1986   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no
51 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 51  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986
52 22.12.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 52  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986
53 02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 53  
54 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54  [P] "Skipet" 2/1991
55 05.01.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 55  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990
56 23.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 56  
57 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 57  [P] "Skipet" 2/1991
58    : Tatt ut av trafikk Sand - Sauda. 58  
59 12.03.1991   : Omdøpt "Ryfylke". 59  [P] "Skipet" 2/1991
60 29.09.1991   : Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991
61 31.12.1991   : Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 61  [N] sjofartsdir.no
62 06.1992   : Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 62  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992
63 08.07.1992   : Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 63  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992
64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no
65 10.08.1992   : Tilbakelevert. 65  
66 01.01.1993   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66  
67 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67  
68 17.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 68  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993
69 13.04.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 69  Observasjon
70 pr.09.1994   : Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 70  [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994
71 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 71  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995
72 29.03.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 72  Observasjon
73 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 73  [P] Rogaland Trafikkselskap
74 06.01.2000   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 74  [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000
75 21.02.2000   : Tilbakelevert. 75  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000
76 14.05.2000   : I opplag, Stavanger. 76  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 / 25.04.2000
77 01.06.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 77  
78 01.01.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 78  
79 21.03.2002   : Tilbakelevert. 79  
80 25.03.2002   : Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 80  [N] sjofartsdir.no
81 11.04.2002   : Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 81  
82 24.06.2004   : Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 82  
83 28.08.2004   : Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 83  
84 16.02.2005   : Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6,5 mill NOK. 84  [N] sjofartsdir.no
85 01.04.2005   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 85  
86 04.07.2005   : I opplag, Kleppestø. 86  
87 09.05.2008   : Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 87  
88 14.09.2008   : Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 88  
89 10.10.2008   : Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 89  
90 23.10.2008   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 90  [N] sjofartsdir.no
91 2008   : Ombygget 2►. Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 91