H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FJORDSOL" 1986  
                     
    Forside          
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger             © HMI v/ Sølve Hatteland  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   08.03.2022          
    Status:   Ukjent         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. H-37  
      "FJORDSOL"  [1986 - 1991]          "RYFYLKE"  [1991 - 2002]  
                   
1   Periode       1986 - 2002 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1986 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       91 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Westamarin a/s, Mandal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Westamarin a/s, Mandal 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Westamaran 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Aluminium [skrog] 8 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1986 - 1991       "Fjordsol" 12 [P] "Fjordabåtene"  
13   1991       "Ryfylke" 13 [N] sdir.no  
14   1991       "Farten I" 14 [N] hsc-norway.stormkast.net  
15   1991 - 2002       "Ryfylke" 15 [N] sdir.no  
16   2002 - 2005       "Tjeldøy" 16 [N] sdir.no  
17   2005 - 2008       "Kyst Express" 17 [N] sdir.no  
18   2008 -       "Apomande Jet" 18 [N] marinetraffic.com  
19           Kallesignal 19    
20   1986 - 2008       JXGI 20 [N] sdir.no  
21           IMO-nummer 21    
22   1987 -       8521282 22 [N] sdir.no  
23           MMSI-nummer 23    
24           257100400 24 [N] marinetraffic.com  
25           25            
26   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 26    
27   Periode       Navn 27    
28   1986 - 1991       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 28 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
29   1991       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1991 - 2002       Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 30 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
31   2002 - 2005       Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 31 [N] sdir.no  
32   2005 - 2008       Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus 32 [N] sdir.no  
33   2008 -       Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas 33 [N] hsc-norway.stormkast.net  
34           34            
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37           DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           38            
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41           Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42           Produsert 42    
43           1986 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Maskin 44    
45           2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Effekt 46    
47           3120 bhk 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Fart 48    
49           29.7 kn 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Forbruk 50    
51         -- 51    
52           52            
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           26.29 m 55 [N] sdir.no  
56           Bredde 56    
57           9.00 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59           3.35 m 59 [N] sdir.no  
60           Brutto tonnasje 60    
61           250 bt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63           86 nt 63 [N] sdir.no  
64           Dødvekttonn 64    
65           50 dvt 65 [N] marinetraffic.com  
66           66            
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69           0 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
70           Trailere 70    
71         0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Passasjerer 72    
73           191 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74           Passasjerlugarer 74    
75         1 [sykelugar] 75 [P] "Fjordabåtene"  
76           Mannskapslugarer 76    
77           Ja 77 [P] "Fjordabåtene"  
78           Mannskap 78    
79   1986 - 2002       Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 79 [P] "Fjordabåtene"  
80           Dekkshøyde 80    
81           0 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83           0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84           84            
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is. 86 [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001  
87         87            
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 26.06.1986       Målt. 89 [N] sdir.no  
90 28.06.1986       Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol". Hjemmehavn: Stavanger. 90 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
91         Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 91 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
92 30.06.1986       Innført i Stavanger Skipsregister. 92 [N] sdir.no  
93 01.07.1986       Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 93 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
94 22.12.1986       Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 94 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986  
95 02.1987       Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
96 01.01.1990       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 96 [P] "Skipet" 2/1991  
97 05.01.1990       Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 97  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990  
98 23.02.1990       Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 98    
99 31.12.1990       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 99 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
100 01.01.1991       Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 100 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
101 12.03.1991       Omdøpt "Ryfylke". 101 [P] "Skipet" 2/1991  
102 05.1991       Oppgradert til internasjonal standard og dansk regelverk. 102 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
103 12.05.1991       Utleid til Bornholmer Farten a/s, Danmark. Satt i trafikk Bornholm, DK - Sverige. 103 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
104         Omdøpt "Farten I". Satt i trafikk Rønne, DK - Simrishamn, Sverige. 104 [N] hsc-norway.stormkast.net  
105 04.07.1991       Tilbakelevert. 105 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
106         Omdøpt "Ryfylke". 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
107 29.09.1991       Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 107 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
108 31.12.1991       Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. 108 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
109         Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 109 [N] sdir.no  
110 06.1992       Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 110 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992  
111 08.07.1992       Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 111 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992  
112 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 112 [N] sdir.no  
113 10.08.1992       Tilbakelevert. 113    
114 17.01.1993       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 114 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993  
115 13.04.1993       Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 115 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
116 pr.09.1994       Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 116 [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994  
117 01.04.1995       Satt i trafikk Stavanger - Eik. 117 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995  
118 29.03.1996       Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 118 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
119 01.05.1997       Satt i trafikk Stavanger - Eik. 119 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
120 06.01.2000       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 120 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000  
121 ► 21.02.2000       Tilbakelevert. 121 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000  
122 14.05.2000       I opplag, Stavanger. 122 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 | 25.04.2000  
123 01.06.2000       Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 123 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.7.00-30.9.00"  
124 01.01.2002       Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 124 [P] "Skipet" 1/2002  
125         Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 125 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
126 21.03.2002       Tilbakelevert. 126 [P] "Skipet" 2/2002  
127 25.03.2002       Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 127 [N] sdir.no  
128 11.04.2002       Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 128 [P] "Skipet" 2/2002  
129 02.01.2003       Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 129 [P] "Skipet" 1/2003  
130 02.06.2003       Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 130 [P] "Skipet" 3/2003  
131 16.11.2003       Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 131 [P] "Skipet" 1/2004  
132 28.05.2004       Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 132 [P] "Skipet" 2/2004  
133 24.06.2004       Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 133 [P] "Skipet" 3/2004  
134 28.08.2004       Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 134 [P] "Skipet" 3/2004  
135 21.01.2005       I opplag, Bergen. 135 [P] "Skipet" 2/2005  
136 16.02.2005       Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6.5 mill NOK. 136 [N] sdir.no  
137 21.02.2005       Tatt ut av opplag for diverse vedlikeholdsarbeid. 137 [P] "Skipet" 2/2005  
138 01.04.2005       Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 138 [P] "Skipet" 1/2005  
139 22.04.2005       Vanninntrenging ved kailigge, Haus. 139 [N] classicfastferries.com  
140 30.06.2005       I opplag som reservefartøy, Kleppestø. 140 [A] Askøyværingen 22.06.2005 | [P] "Skipet" 3/2005  
141 09.05.2008       Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 141 -- | [N] hsc-norway.stormkast.net  
142 14.09.2008       Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 142 [N] stp-norway.com  
143 10.10.2008       Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 143 [N] stp-norway.com  
144 23.10.2008       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 144 [N] sdir.no  
145 2008       Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 145 [N] skipshistorie.net  
146 21.12.2014       Observert i Port Gentil, G. 146 [N] skipshistorie.net  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/6      
 
  Avbildet som: "Fjordsol"    
    I original utgave for         Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Ole Kristian Knutsen    
              Hentet fra: community.webshots.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/6      
  Avbildet som: "Farten I"    
    Overført til Rogaland         Lokalisering: --    
    Trafikkselskap, og her         Tidspunkt: 1991    
    omdøpt, trolig bare med         Rettighetshaver: Bjørn Bjørsen    
    et artistnavn og ikke         Hentet fra: faktaomfartyg.se    
    formelt, for trafikk mellom                
    Danmark og Sverige.                
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/6      
  Avbildet som: "Ryfylke"    
    Omdøpt noen år før for å         Lokalisering: Hidlefjorden    
    frigi sitt opprinnelige navn         Tidspunkt: 26. juli 1995    
    til ny båt i Sauda-ruten.         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hattelad    
    Her overført til         Hentet fra: Privat    
    Stavangerske Westamarin                
    med en litt annen farge-                
    inndeling.                
                   
    Bilde 4/6      
  Avbildet som: "Tjeldøy"    
    Overtatt av Ofotens         Lokalisering: Bergen    
    og Vesteraalens         Tidspunkt: 13. februar 2005    
    Dampskibsselskab, og         Rettighetshaver: Tom Gulbrandsen    
    her like før salget til BNR.         Hentet fra: fotoverden.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/6      
  Avbildet som: "Kyst Express"    
    Overtatt av Bergen         Lokalisering: Kleppestø    
    Nordhordland Rutelag         Tidspunkt: 30. juni 2005    
    for å gå inn i ruten til de         Rettighetshaver: Tom Gulbrandsen    
    gamle Askøy-fergene.         Hentet fra: fotoverden.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/6      
  Avbildet som: "Apomande Jet"    
    Solgt til gresk rederi, og her         Lokalisering: --    
    trolig i Antwerpen, Belgia         Tidspunkt: 10. september 2008    
    før utskipning til         Rettighetshaver: Bergen Nordhordland Rutelag a/s    
    Afrika og sitt fremtidige         Hentet fra: stp-norway.com    
    fartsområde.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x