EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "FJORDDROTT" 1990-2007   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.11.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1990 - 2007     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDNS 1990 - 2007 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   EPDM9 2007 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4  IMO-NUMMER       9008756   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER   37005545 1990 - etter 2007 5  [N] marinetraffic.com  
  6         422074600 etter 2007 - 6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN   "Fjorddrott"   7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1990 - 2000 8    
  9     Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger 2000 - 2003 9    
  10     Stavangerske Lokal a/s, Stavanger 2003 - 2007 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Havnemyndighetene i Ras al-Khaimah, De Forente Arabiske Emirater 2007 - 11    
 
  12  BYGGEÅR       1990   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       2   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14  SKROG       Båtservice Industrier a/s, Mandal   14  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15  UTRUSTNING       Båtservice Industrier a/s, Mandal   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  TYPE       Sea Lord 28   16    
  17  SKROG       Katamaran   17  Observasjon  
  18  KLASSE   DNV + 1A1, R15, Light Craft E0 1990 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19           NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Aluminium   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1990   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       4023 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       37.0 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK       480 kg/t eller 360 l/t   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  LENGDE   [1] 28.00 m 1990 - 1995 27  [N] sjofartsdir.no  
  28     [2] 29.00 m 1995 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  BREDDE       08.30 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DYBDE   [1] 03.25 m 1990 - 1995 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [2] 02.30 m 1995 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 236 t 1990 - 1995 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE       [1] 078 t 1990 - 1995 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DØDVEKTTONNASJE       [2] 050 t 1995 - 34  [N] marinetraffic.com  
  35  BILER   0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   [1] 150 1990 - 1995 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38           [2] 175 1995 - 38    
  39  MANNSKAP   [1] Skipper, styrmann, maskinist 1990 - 1995 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40     [2] Skipper, styrmann, maskinist, matros 1995 - 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER   [1] 4 1990 - 1995 42  [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995  
  43     [2] 0 1995 - 43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser dekk 2: 114. Dekk 3: 36. 1990 - 1995 46    
  47           Hjelpemaskiner: 2 x MTU / Stamford à 102 bhk.   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  STATUS       I trafikk 48    
 
  49 08.12.1990   : Levert fra Båtservice Industrier a/s, Mandal til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjorddrott" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 22 mill. NOK. Døpt av Else Dybing, Mandal. 49    
  50 18.12.1990   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 02.01.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 51    
  52 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 08.05.1994   : Tauet fritdsbåt til kai, Talgje etter motorstans. 53  [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1994  
  54 1995   : Ombygget: forlenget, mannskapslugarer på dekk 2 fjernet og salong utvidet [2]. 54  Observasjon  
  55    : Kostnad: 700 000 NOK. 55  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1996  
  56 03.07.1995   : Dykker skadet under vedlikeholdsarbeid, Stavanger. 56  [A] Stavanger Aftenblad 04.07.1995  
  57 15.12.1995   : Stavanger - Sauda innkortet til Stavanger - Ropeid på grunn av is i Saudafjorden.   57  [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1996  
  58 ca.02.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 58  Observasjon  
  59 11.1996   : Stavanger - Sauda innkortet til Stavanger - Ropeid på grunn av is i Saudafjorden.   59  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1997  
  60 27.12 1996   : Kolliderte med kaien, Foldøy etter teknisk svikt. Fikk et lite hull 1 m over vannlinjen i babord skrog. 60  [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1996  
  61 ca.02.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 61  Observasjon  
  62 25.05.1998   : Kolliderte med kaien, Sauda. 62  [A] Stavanger Aftenblad 25.05.1998  
  63 23.08.2000   : Kjørte over en tømmerstokk, Saudafjorden. 63  [A] Stavanger Aftenblad 24.08.2000  
  64 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. 64    
  65 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 06.03.2003   : Traff drivis og fikk sprekker i styrbord baug, Saudafjorden. 66  [A] Stavanger Aftenblad 07.03.2003  
  67 01.01.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Erfjord / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 67    
  68    : Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 68  [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  69 25.02.2007   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Erfjord / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 69    
  70 14.03.2007   : Solgt til havnemyndighetene i Ras al-Khaimah, De Forente Arabiske Emirater. 70    
  71    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 05.04.2007   : Forlot Stavanger som dekkslast på m/s "Maria". 72    
  73 05.04.2007    : Satt i trafikk Ras al-Khaimah, UAE - Iran. 73