EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    West. "FJORDDROTT" 1976-1990     West. "TERNØY" 1990-1991   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.02.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1976 - 1991     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDFP 1976 - 1991 2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER       4    
  5  NAVN   "Fjorddrott" 1976 - 1990 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Ternøy" 1990 - 1991 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Brittania" 1991 - 1997 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   "Côte des Isles" 1997 - 2006 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9           "Tratringa III" 2006 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1991 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 11  [P] "Skipet" 1/1992  
  12   Sealink SNAT, Frankrike 1991 - ca.1997 12    
  13           Alizès Côte des Isles, Portbail ca.1997 - 13          
 
  14  BYGGEÅR       1976   14  [P] "Fjordabåtene"  
  15  BYGGENUMMER       48   15  [P] "Skipet" 1/1976  
  16  SKROG       Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  UTRUSTNING       Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  TYPE       W86   18  [P] "Skipet" 1/1991  
  19  SKROG       Westamaran   19  Observasjon  
  20  KLASSE       Skipskontrollen før 1983 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Aluminium, helsveist   21  [P] "Fjordabåtene"  
  22  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT       1976   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN       2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  EFFEKT       2200 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       28.0 kn     26    
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   26.65 m   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  BREDDE       09.00 m   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  DYBDE       01.20 m   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE       199 t   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE       115 t   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  DØDVEKTTONNASJE       030 t   33    
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER       169   36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 1976 - 1991 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38  PASSASJERLUGARER       0   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON       Propeller: dobbeltskruet.   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  STATUS       Ukjent 43    
 
  44 19.06.1976   : Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjorddrott". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Marit Fiskaa. 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45 24.06.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 27.05.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 46    
  47 30.09.1977   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 47    
  48 02.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 48    
  49 30.09.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 49    
  50 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 50    
  51 04.01.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Sand p.g.a. is i Saudafjorden / Stavanger - Jørpeland. 51  [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1981  
  52 08.03.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 52  [A] Stavanger Aftenblad 09.03.1981  
  53 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 53    
  54 24.05.1983   : Utsatt for innbrudd og forsøk på brannstiftelse, Sauda. 54  [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1983  
  55 08.01.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Sand - Høyvik [rasrute]. 55  [A] Stavanger Aftenblad 08.01.1986  
  56 11.02.1986   : Tatt ut av trafikk Sand - Høyvik. 56  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1986  
  57 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 57  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  58 01.08.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Tau - Stavanger. 58  [P] Strand kommune, 43.DS.11-GU [Tau]  
  59 02.05.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 59    
  60 24.09.1989   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandeid. 60    
  61 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] "Skipet" 2/1991  
  62 01.10.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 62    
  63 23.11.1990   : Omdøpt "Ternøy". 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 01.01.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64  [P] "Skipet" 1/1992  
  65 01.1991   : I opplag, Stavanger. 65    
  66 29.09.1991   : Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 66  [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  67 12.1991   : Solgt til Sealink SNAT, Frankrike og omdøpt "Brittania". Drift: Channiland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 67    
  68 1992   : Satt i trafikk Granville, F - St. Peter Port, Storbritannia. 68    
  69 ► 09.1997   : Solgt til Alizès Côte des Isles, Portbail. Omdøpt "Côte des Isles". Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 69    
  70 ca.09.1997   : I opplag, Cherbourg, F. 70    
  71 ca.05.1998   : Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 71    
  72 ca.09.1998   : I opplag, Cherbourg, F. 72    
  73 ca.05.1999   : Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 73    
  74 ca.09.1999   : I opplag, Cherbourg, F. 74    
  75 ca.05.2000   : Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 75    
  76 ca.09.2000   : I opplag, Cherbourg, F. 76    
  77 ca.05.2001   : Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 77    
  78 ca.09.2001   : I opplag, Cherbourg, F. 78    
  79 06.2006 ►   : Omdøpt "Tratringa III". 79