HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  H.foil "EKSPRESSEN" 1961-1979 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 10.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1961 - 1979     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JXPE   2  [N] sjofartsdir.no
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Ekspressen" 1961 - 2014 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Exor" 2014 - 2017 7  [N] sjofartsdir.no
8           "DSD Ekspressen" 2017 - 8  [N] sjofartsdir.no
9  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1961 - 1979 9  [P] "Fjordabåtene"    
10     Per Fossum, Sarpsborg 1979 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no
11   Geir Svendsen, Kongshavn 2014 - 2017 11  [N] sjofartsdir.no
12           Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2017 - 12  [N] sjofartsdir.no
13  BYGGEÅR       1961   13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGENUMMER       71   14  [P] "Skipet" 1/1991
15  SKROG       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   15  [P] "Skipet" 1/1991
16  UTRUSTNING       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   16  [P] "Skipet" 1/1991
17  TYPE       PT20   17  [P] "Skipet" 2/2017
18  SKROG       Hydrofoil, rigget som jakt   18  Observasjon / -
19  KLASSE           19  
20  MATERIALE       Aluminium   20  [N] sjofartsdir.no
21  MASKINFABRIKANT   Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland   21  [P] "Skipet" 1/1991
22  MASKIN PRODUSERT       1961   22  [P] "Skipet" 1/1991
23  MASKIN       1 x 4TEV Daimler-Benz DM 12 syl. diesel   23  [P] "Skipet" 1/1991
24  EFFEKT       1350 bhk   24  [P] "Skipet" 1/1991
25  FART       40.0 kn   25  [P] "Skipet" 1/1991
26  FORBRUK           26  
27  LENGDE   20.71 m   27  [N] sjofartsdir.no
28  BREDDE       05.07 m [skrog]   28  [N] sjofartsdir.no
29  DYBDE       02.51 m   29  [N] sjofartsdir.no
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   69.18 t   30  [N] sjofartsdir.no
31  NETTO REGISTERTONNASJE       39.70 t   31  [N] sjofartsdir.no
32  DØDVEKTTONNASJE           32  
33  BILER   0   33  Observasjon
34  TRAILERE       0   34  Observasjon
35  PASSASJERER   64 1961 - etter 1979 35  [P] "Fjordabåtene"
36  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinist, dekksgutt   36  [P] "Fjordabåtene"
37  PASSASJERLUGARER       0   37  Observasjon
38  MANNSKAPSLUGARER       0   38  Observasjon
39  DEKKSHØYDE       0   39  Observasjon
40  AKSELTRYKK       0   40  Observasjon
41  TILLEGGSINFORMASJON       Sitteplasser salong dekk 2: 52. Sitteplasser salong dekk 3: 12.   41  [P] "Fjordabåtene"
42  STATUS       I opplag [restaureringsobjekt] 42  
43 22.07.1961   : Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspressen". 43  [P] "Fjordabåtene"
44    : Hjemmehavn: Messina, I. 44  
45 08.08.1961   : Døpt av Hjørdis Mår, Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"
46 09.08.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 46  [P] "Fjordabåtene"
47 20.10.1961   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [N] sjofartsdir.no
48 30.11.1961   :  I opplag, Stavanger. 48  
49 01.04.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 49  
50 30.11.1962   :  I opplag, Stavanger. 50  
51 01.04.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 51  
52 30.11.1963   :  I opplag, Stavanger. 52  
53 01.04.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 53  
54 30.11.1964   :  I opplag, Stavanger. 54  
55 01.04.1965   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 55  [P] "Fjordabåtene"
56 09.1965   : Maskinhavari. Lagt til reparasjon. 56  
57 10.1965   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 57  
58 30.11.1965   :  I opplag, Stavanger. 58  
59 01.04.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 59  
60 30.11.1966   :  I opplag, Stavanger. 60  
61 01.04.1967   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 61  
62 30.11.1967   :  I opplag, Stavanger. 62  
63 01.04.1968   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 63  
64 30.11.1968   : I opplag, Stavanger. 64  
65 01.04.1969   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 65  
66 30.11.1969   : I opplag, Stavanger. 66  
67 01.04.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 67  
68 30.11.1970   : I opplag, Stavanger. 68    
69 01.04.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 69        
70 30.06.1972   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 70        
71 28.02.1975   : I opplag, Stavanger. 71        
72 27.04.1979   : Solgt til Per Fossum, Sarpsborg. Salgssum: 30 000 NOK. 72  [N] sjofartsdir.no
73    : Fortsatt i opplag, Stavanger. 73    
74 04.1979   : Ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: foilene demontert. 74        
75 03.05.1979   : Forlot Stavanger som dekkslast på m/s "Tananger". 75        
76 05.05.1979   : I opplag, Sarpsborg. 76        
77 01.1989   : Observert ved Sarpsborg Mekaniske Verksted a/s for skifte av innredning. 77  [P] "Skipet" 3/1989
78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sjofartsdir.no
79 07.1997   : Rapportert liggende i opplag, Eydehavn. 79  [P] "Skipet" 4/1997
80 09.05.2003   : Eier død. Ingen ny eier registrert. 80  [N] sjofartsdir.no
81 02.2008   : Rapportert liggende i opplag, Saltrød. 81    
82 07.2014   : Rapportert liggende i opplag, Eydehavn. 82        
83 22.10.2014   : Solgt til Geir Svendsen, Kongshavn. Omdøpt "Exor". Salgssum: 80 000 NOK. 83  [N] sjofartsdir.no
84 23.12.2016   : Ankom Stavanger som dekkslast på lastefartøyet "Kvitbjørn". 84  [N] stavanger-aftenblad.no 23.12.2016
85 04.05.2017   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "DSD Ekspressen". 85  [N] sjofartsdir.no
86 pr.01.2018  : Landsatt ved Oma Slip og Mekaniske Verksted a/s, Stord. 86  [P] "Skipet" 1/2018