EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.foil "EKSPRESSEN" 1961-1979   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.03.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1961 - 1979     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXPE   2  [N] sjofartsdir.no  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Ekspressen" 1961 - 2014 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Exor" 2014 - 2017 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "DSD Ekspressen" 2017 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1961 - 1979 9  [P] "Fjordabåtene"  
  10     Per Fossum, Sarpsborg 1979 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11   Geir Svendsen, Kongshavn 2014 - 2017 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2017 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1961   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       71   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  SKROG       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  UTRUSTNING       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17  TYPE       PT20   17  [P] "Skipet" 2/2017  
  18  SKROG       Hydrofoil, rigget som jakt   18  Observasjon / -  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Aluminium   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  MASKIN PRODUSERT       1961   22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23  MASKIN       1 x 4TEV Daimler-Benz DM 12 syl. diesel   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24  EFFEKT       1350 bhk   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25  FART       40.0 kn   25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   20.71 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       05.07 m [skrog]   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.51 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       69.18 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       39.70 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE       0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER       64 1961 - etter 1979 35  [P] "Fjordabåtene"  
  36  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinist, dekksgutt   36  [P] "Fjordabåtene"  
  37  PASSASJERLUGARER       0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER       0   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE       0   39  Observasjon  
  40  AKSELTRYKK       0   40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON       Sitteplasser salong dekk 2: 52. Sitteplasser salong dekk 3: 12.   41  [P] "Fjordabåtene"  
  42  STATUS       I opplag [restaureringsobjekt] 42    
 
  43 22.07.1961   : Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspressen". 43  [P] "Fjordabåtene"  
  44    : Hjemmehavn: Messina, I. 44    
  45 08.08.1961   : Døpt av Hjørdis Mår, Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 09.08.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47 20.10.1961   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [N] sjofartsdir.no  
  48 30.11.1961   :  I opplag, Stavanger. 48    
  49 01.04.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 49    
  50 30.11.1962   :  I opplag, Stavanger. 50    
  51 01.04.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 51    
  52 30.11.1963   :  I opplag, Stavanger. 52    
  53 01.04.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 53    
  54 30.11.1964   :  I opplag, Stavanger. 54    
  55 01.04.1965   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 09.1965   : Maskinhavari. Lagt til reparasjon. 56    
  57 10.1965   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 57    
  58 30.11.1965   :  I opplag, Stavanger. 58    
  59 01.04.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 59    
  60 30.11.1966   :  I opplag, Stavanger. 60    
  61 01.04.1967   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 61    
  62 30.11.1967   :  I opplag, Stavanger. 62    
  63 01.04.1968   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 63    
  64 30.11.1968   : I opplag, Stavanger. 64    
  65 01.04.1969   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 65    
  66 30.11.1969   : I opplag, Stavanger. 66    
  67 01.04.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 67    
  68 30.11.1970   : I opplag, Stavanger. 68      
  69 01.04.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 69      
  70 30.06.1972   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 70      
  71 28.02.1975   : I opplag, Stavanger. 71      
  72 27.04.1979   : Solgt til Per Fossum, Sarpsborg. Salgssum: 30 000 NOK. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73    : Fortsatt i opplag, Stavanger. 73      
  74 04.1979   : Ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: foilene demontert. 74      
  75 03.05.1979   : Forlot Stavanger som dekkslast på m/s "Tananger". 75      
  76 05.05.1979   : I opplag, Sarpsborg. 76      
  77 01.1989   : Observert ved Sarpsborg Mekaniske Verksted a/s for skifte av innredning. 77  [P] "Skipet" 3/1989  
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 07.1997   : Rapportert liggende i opplag, Eydehavn. 79  [P] "Skipet" 4/1997  
  80 09.05.2003   : Eier død. Ingen ny eier registrert. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 02.2008   : Rapportert liggende i opplag, Saltrød. 81      
  82 07.2014   : Rapportert liggende i opplag, Eydehavn. 82      
  83 22.10.2014   : Solgt til Geir Svendsen, Kongshavn. Omdøpt "Exor". Salgssum: 80 000 NOK. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 23.12.2016   : Ankom Stavanger som dekkslast på lastefartøyet "Kvitbjørn". 84  [N] stavanger-aftenblad.no 23.12.2016  
  85 04.05.2017   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "DSD Ekspressen". 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 pr.01.2018  : Landsatt ved Oma Slip og Mekaniske Verksted a/s, Stord. 86  [P] "Skipet" 1/2018