HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H29       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "CONCORDE" 1988 - 1990     H.båt "LYSE EKSPRESS" 1995 - 2014   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.10.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1988 - 1990 / 1995 - 2014   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LAEV 1988 - 2015 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer K102389   3  -  
  4   MMSI-nummer 257284800   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Concorde II" 1988 - 1991 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Tranen" 1991 - 1995 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Lyse Ekspress" 1995 - 2014 7  [N] sdir.no  
  8   "Karmskyss" 2014 - 2015 8  [N] sdir.no  
  9   "Flaggskär" 2015 - 9  [N] affarsverken.se  
             
  10   Rederi / eierforhold Concorde p/r, Stavanger 1988 - 1989 10  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1988  
  11   Concorde DA p/r, Stavanger 1989 - 1990 11  [P] "Skipet" 2/1989  
  12   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1990 - 1995 12  [N] sdir.no  
  13   Fjordservice a/s, Forsand 1995 - 2008 13  [N] sdir.no  
  14   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 14  [N] sdir.no  
  15   Norled a/s, Bergen 2012 - 2014 15  [N] sdir.no  
  16   KN Maritime a/s, Åkrehamn 2014 - 2015 16  [N] sydostran.se 30.09.2015  
  17   Affärsverken, Karlskrona, Sverige 2015 - 17  [N] sydostran.se 30.09.2015  
 
  18   Byggeår 1988   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Byggenummer 86   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Skrog Båtutrustning a/s, Rubbestadneset   20  [N] sdir.no  
  21   Utrustning Båtutrustning a/s, Rubbestadneset   21  [N] sdir.no  
  22   Type -   22  -  
  23   Skrogutforming Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24   Klasse NSC før 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Materiale Glassfiber   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Maskinfabrikant [1]  MAN AG, Augsburg, Vest-Tyskland 1988 - 1997 26  -  
  27   [2]  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 1997 - 2007 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [3]  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 2007 - 28  [N] j-gran.no  
  29   Maskin produsert [1]  1988   29  -  
  30   [2]  1997   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [3]  2007   31  -  
  32   Maskin [1]  2 x DM diesel 1988 - 1997 32  -  
  33   [2]  2 x MTU diesel 1997 - 2007 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [3]  2 x MTU 12V 183TE 72 diesel 2007 - 34  [N] j-gran.no  
  35   Effekt [1]  1800 bhk 1988 - 1997 35  -  
  36   [2]  1700 bhk 1997 - 2007 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [3]  1700 bhk 2007 - 37  -  
  38   Fart [1]  38.0 kn 1988 - 1997 38  -  
  39   [2]  30.0 kn 1997 - 2007 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [3]  34.0 kn 2007 - 2015 40  [N] j-gran.no  
  41   [4]  20.0 kn 2015 - 41  [N] affarsverken.se  
  42   Forbruk -   42  -  
  43   Lengde 18.20 m   43  [N] sdir.no  
  44   Bredde 5.20 m   44  [N] sdir.no  
  45   Dybde 1.85 m   45  [N] sdir.no  
  46   Brutto registertonnasje 47 t   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   Netto registertonnasje 19 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   Dødtvekttonnasje -   48  -  
  49   Biler 0   49  Observasjon  
  50   Trailere 0   50  Observasjon  
  51   Passasjerer [1]  58 1988 - 2007 51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [3]  60 2007 - 2015 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [4]  50 2015 - 53  [N] affarsverken.se  
  54   Mannskap -   54  -  
  55   Passasjerlugarer 0   55  Observasjon  
  56   Mannskapslugarer 0   56  Observasjon  
  57   Dekkshøyde 0   57  Observasjon  
  58   Akseltrykk 0   58  Observasjon  
  59   Tilleggsinformasjon Drivstoffkap.: 2000 l. Fartsområde: 4.   59  [N] j-gran.no  
  60   Status I trafikk 60  [N] affarsverken.se  
 
  61 20.02.1988   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Concorde II". Hjemmehavn: Stavanger. 61  [N] sdir.no  
  62 16.05.1988   : Levert fra Båtutrustning a/s, Rubbestadneset til Concorde p/r, Stavanger [1]. I bruk som transportfartøy for oljearbeidere. 62  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1988  
  63 01.08.1988   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tuftene. 63  Observasjon  
  64 01.10.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jelsa. 64  [A] Stavanger Aftenblad 24.09.1988  
  65 03.1989   : Eierskap overført til Concorde DA p/r, Stavanger. 65  [P] "Skipet" 2/1989  
  66 10.04.1989   : Én passasjer brakk ryggen i høy sjø, Hidlefjorden. 66  [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1989  
  67 06.1989   : Tilbakelevert. 67  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1989  
  68 01.07.1989   : Utleid til Flekkefjord Dampskibsselskab a/s, Flekkefjord.. Satt i trafikk Kristiansand - Arendal / Kristiansand - Flekkerøy. 68  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1989  
  69 06.08.1989   : Tilbakelevert. 69  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1989  
  70 21.12.1990   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 3.8 mill NOK. 70  [N] sdir.no  
  71 01.1991   : Satt i trafikk Norheimsund - Odda. 71  -  
  72 21.03.1991   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Omdøpt "Tranen". 72  [P] "Skipet" 2/1991  
  73 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73  [N] sdir.no  
  74 07.07.1995   : Solgt til Fjordservice a/s, Forsand. Omdøpt "Lyse Ekspress". Hjemmehavn: Stavanger. 74  [N] sdir.no  
  75    : Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 75  -  
  76 07.1995 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 76  Observasjon  
  77 1997   : Ombygget med nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Eik. 77  -  
  78 22.01.1999   : Utsatt for flåteinnbrudd, Stavanger. 78  [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1999  
  79 01.05.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 79  -  
  80 01.05.2000   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar. 80  [A] Sunnhordland 17.04.2000  
  81 14.05.2001   : Tilbakelevert. 81  [P] "Skipet" 2/2001  
  82 14.05.2001 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Eik. 82  -  
  83 02.01.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Judaberg. 83  - / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  84 21.02.2002   : Brøt ut brann i maskinrommet ved Fogn. Sletp til Reilstad av h.båt "Rygeraa". 84  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  85 10.03.2003   : Drift overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. 85  -  
  86 01.01.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 86  -  
  87 11.2006   : Maskinhavari. Til reparasjon og opprustning ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord og Tau Slipp a/s, Tau. 87  -  
  88 30.04.2007   : Ombygget ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord og Tau Slipp a/s, Tau: Nye maskiner samt opprustet og sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 88  -  
  89 2007 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Skipavik. 89  -  
  90 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90  [N] sdir.no  
  91 16.08.2008   : Grunnstøtte ved Eidssund. 91  -  
  92 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 1/2012  
  93 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 93  [N] sdir.no  
  94 15.10.2014   : Solgt til KN Maritime a/s, Åkrehamn. Omdøpt "Karmskyss". 94  [N] sdir.no  
  95 28.09.2015   : Forlot Haugesund. 95  [N] sydostran.se 30.09.2015  
  96 29.09.2015   : Ankom Karlskrona, Sverige. 96  [N] sydostran.se 30.09.2015  
  97 30.09.2015   : Solgt til Affärsverken, Karlskrona, S. 97  -  
  98    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 98  [N] sdir.no  
  99 ► 16.11.2015   : Opprustet ved Hasslö Båtvarv a/b, Hasslö, S [4]. Omdøpt "Flaggskär". Registrert i Fartygsregistret. 99  [N] affarsverken.se  
  100 16.11.2015   : Satt i trafikk Bredavik - Handelshamnen, S. 100  [N] affarsverken.se  
  101 20.08.2018   : Satt i trafikk Trossö - Sturkö, S. 101  [N] affarsverken.se  
  102 01.01.2019   : Satt i trafikk Karlskrona - Bredavik / Karlskrona - Hasslö Horn, S. 102  [N] affarsverken.se  
  103 24.06.2019   : Satt i trafikk Karlskrona - Bredavik / Karlskrona - Hasslö Horn / Karlskrona - Karlshamn, S. 103  [N] affarsverken.se  
  104 19.08.2019   : Satt i trafikk Handelshamnen - Sturkö / Handelshamnen - Hasslö, S. 104  [N] affarsverken.se  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau