A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "CONCORDE" 1999 - 2013    
       
  Fortegnelse nr.:   H20          
  Oppdatert:   16.09.2020          
  Periode:   1999 - 2013          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1986   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    77   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Båtutrustning a/s, Rubbestadneset   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Båtutrustning a/s, Rubbestadneset   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J X E V   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Concorde"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    P/r Concorde, Stavanger   9  1986 - 1992   9  [N] sdir.no    
10      Buksér og Berging a/s, Oslo   10  1992 - 1999   10  [N] sdir.no    
11      P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy   11  1999 - 2003   11  [N] sdir.no    
12      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   12  2003 - 2013   12  [N] sdir.no    
13      Sørskot a/s, Tananger   13  2013 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Glassfiber   17  -   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
18  Maskinfabrikant    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -    
                     
20  Maskin    2 x GM DDA 71 8 syl. diesel   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Effekt    860 bhk   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Fart    29.3 kn   22  -   22  [A] Sunnhordland 23.05.1986    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde A  18.20 m   24  1986 - 2006   24  [N] sdir.no    
25   B  14.95 m   25  2006 -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Bredde A  5.20 m   26  1986 - 2006   26  [N] sdir.no    
27   B  4.10 m   27  2006 -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående A  1.85 m   28  1986 - 2006   28  [N] sdir.no    
29   B  1.67 m   29  2006 -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn A  47 t   30  1986 - 2006   30  [N] sdir.no    
31   B  23 t   31  2006 -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Netto registertonn A  19 t   32  1986 - 2006   32  [N] sdir.no    
33   B  9 t   33  2006 -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dødvekttonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Bilkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Trailerkapasitet    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat    19   37  -   37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
38  Mannskap    Ja   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjerlugarer    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Mannskapslugarer    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Dekkshøyde    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tillatt akseltrykk    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Tilleggsinformasjon    -   43  -   43  -    
       
       
44   21.05.1986   Levert fra Båtutrustning a/s, Rubbestadneset til p/r Concorde, Stavanger som "Concorde" [A]. 44 [A] Sunnhordland 23.05.1986    
45   29.05.1986   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 45 [N] sdir.no    
46   27.04.1988   Målt [A]. 46 [N] sdir.no    
47   06.1989   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Norheimsund - Odda. 47 [P]  "I rute"    
48   sommer 1989   Tilbakelevert. 48 [P]  "I rute"    
49   01.04.1992   Solgt til Buksér og Berging a/s, Oslo. Salgssum: 1 mill NOK. 49 [N] sdir.no    
50   28.07.1992   Brann i maskinrommet, Tau. 50 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1992    
51   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 51 [N] sdir.no    
52   01.09.1996   Assisterte drivende privatbåt i kraftig vind, Hidlefjorden. Fant to personer om bord som hadde stjålet båten. 52 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.1996    
53   11.01.1999   Solgt til p/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 53 [N] sdir.no    
54       Satt i trafikk Borgøy - Steinsvik. 54 -    
55   10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 970 000 NOK. 55 [N] sdir.no    
56   16.02.2006   Ommålt [B]. 56 [N] sdir.no    
57   31.12.2009   Tatt ut av trafikk Borgøy - Steinsvik. 57 -    
58   25.01.2013   Solgt til Sørskot a/s, Tananger. Salgssum: 700 000 NOK. 58 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau