EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.båt "CLIPPER" 1982-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1982 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLGT   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8222331   3  [N] marinetraffic.com  
  4  MMSI-NUMMER   257302800   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Clipper"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD P/r Clipper, Sjernarøy 1982 - 1987 6  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  7   L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1987 - 2003 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       1982   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       160   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11  SKROG       Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  UTRUSTNING       Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE   DNV + 1A2, R5 1982 - før 1989 15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17           NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Glassfiber   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT       19    
  20  MASKIN PRODUSERT       [1] 1982   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21           [2] 2003   21    
  22  MASKIN   [1] 2 x GM DDA 12V-92T diesel 1982 - 2003 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23           [2] 2 x MAN D2842 LE413 diesel 2003 - 23    
  24  EFFEKT   [1] 1280 bhk 1982 - 2003 24    
  25           [2] 1940 bhk 2003 - 25    
  26  FART   [1] 23.0 kn 1982 - 2003 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27           [2] 27.0 kn 2003 - 27    
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   24.58 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BREDDE       05.70 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DYBDE   [1] 02.19 m 1982 - 1993 31  [N] sjofartsdir.no  
  32           [3] 02.39 m 1993 - 32      
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 105.16 t 1982 - 1993 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [3] 090.00 t 1993 - 34      
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 060.70 t 1982 - 1993 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [3] 036.00 t 1993 - 36      
  37  DØDVEKTTONNASJE       [3] 020.00 t 1993 - 37  [N] marinetraffic.com  
  38  BILER   0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE       0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER       120   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER           43    
  44  DEKKSHØYDE       0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK       0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell: 1 x Sleipner.   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  STATUS       I bruk 47    
 
  48 23.07.1982   : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5,5 mill NOK. 48  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  49 28.07.1982   : Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  50 07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. 50  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  51    : Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 51  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  52    : Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 52  [P] "Skipet" 3/1982  
  53 01.08.1982   : Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden. 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982  
  54 11.08.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 31.08.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 55  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  56 26.09.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 56    
  57 ca.04.1983   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 57    
  58 17.02.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 58  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985  
  59 08.04.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 59  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985  
  60 01.06.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 60  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985  
  61 31.06.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 61    
  62 02.02.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 62  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  63 31.03.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 63  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  64 01.06.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 64  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  65 31.08.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 65  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  66 08.02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 66  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  67 20.04.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 67  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  68 01.06.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 68  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  69 03.07.1987   : Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 30.09.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 70  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  71 05.02.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter]. 71    
  72 04.04.1988   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 72    
  73 07.05.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 73  [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989  
  74 27.07.1989   : Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen. 74  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989  
  75 27.09.1989   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 75    
  76 09.10.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn. 76  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989  
  77 01.01.1990   : Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 77  Observasjon  
  78 19.05.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 78  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990  
  79 09.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 79    
  80 05.05.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 80  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991  
  81 29.09.1991   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 81  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991  
  82 07.02.1992   : Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord. 82  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992  
  83 03.05.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992  
  84 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84  [N] sjofartsdir.no  
  85 27.09.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 85  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992  
  86 16.12.1992   : Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 86  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  87 01.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 87  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  88 23.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 88  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  89 03.07.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter]. 89  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993  
  90 28.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy. 90  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  91 29.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 91  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  92 27.09.1993   : Ommålt [3]. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 01.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 93  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  94 22.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 94  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  95 30.09.1994   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 95  [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994  
  96 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 96  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  97 05.07.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 97  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  98 28.10.1995   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 98  [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995  
  99 06.01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996  
  100 19.05.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 100  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996  
  101 29.09.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  Observasjon  
  102 01.11.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 102  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996  
  103 11.1996    : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 103  Observasjon  
  104 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 104  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 / Observasjon  
  105 31.08.1997   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 105  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997  
  106 01.07.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute]. 106  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  107 31.08.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 107  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  108 01.01.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 108  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  109 02.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 109  Observasjon  
  110 21.03.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 110  [P] "Skipet" 2/2002  
  111    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 111    
  112 ca.28.04.2002   : Tilbakelevert. 112  [P] "Skipet" 2/2002  
  113 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4,705 mill NOK. 113  [N] sjofartsdir.no  
  114 2003   : Ombygget med nye maskiner [2]. 114    
  115 29.10.2004   : Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. 115    
  116 05.11.2004   : I bruk til hvalsafari, indre Vestfjorden. 116  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004  
  117 06.12.2004   : Tatt ut av trafikken. 117    
  118 10.12.2004   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer. 118    
  119 03.06.2010   : Grunnstøtte ved Helleren. 119        
  120 11.2010   : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 120