H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "CLIPPER" 1982 - 2019  
    Fortegnelse nr. H18  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.07.2020    
    PERIODE:     1982 - 2019 Status for fartøyet:   VERKSTED  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L G T 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8222331 2 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 MMSI-nummer   257302800 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Clippper" 4 1982 - 2019   4 [N] sdir.no  
  5     "Lovund Superior" 5 2019 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 P/r Clipper, Sjernarøy 6 1982 - 1987   6 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  7 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 7 1987 - 2003   7 [N] sdir.no  
  8 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 8 2003 - 2019   8 [N] sdir.no  
  9 Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø 9 2019 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1982 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Byggenummer   160 11 -   11 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   DNV + 1A2, R5 16 1982 - før 1989   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17     Skipskontrollen 17 før 1989 - før 2000   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18     NSC 18 før 2000 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Materiale   Glassfiber 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Maskinfabrikant   - 20 -   20 -  
  21 Maskin produsert [ A ] 1982 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   [ B ] 2003 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 2 x GM DDA 12V-92T diesel 23 1982 - 2003   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   [ B ] 2 x MAN D2842 LE413 diesel 24 2003 - 2006   24 -  
  25   [ D ] 2 x MAN LE410 708 diesel 25 2006 -   25 [N] rodne.no  
  26 Effekt [ A ] 1280 bhk 26 1982 - 2003   26 -  
  27   [ B ] 1940 bhk 27 2003 - 2006   27 -  
  28   [ D ] 1899 bhk 28 2006 -   28 [N] rodne.no  
  29 Fart [ A ] 23.0 kn 29 1982 - 2003   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [ B ] 27.0 kn 30 2003 - 2006   30 -  
  31 Forbruk   - 31 -   31 -  
  32 Lengde   24.58 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Bredde   5.70 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dybde [ A ] 2.19 m 34 1982 - 1993   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 2.39 m 35 1993 -   35 [N] sdir.no  
  36 Brutto registertonnasje [ A ] 105.16 t 36 1982 - 1993   36 [N] sdir.no  
  37   [ C ] 90 t 37 1993 -   37 [N] sdir.no  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 60.7 t 38 1982 - 1993   38 [N] sdir.no  
  39   [ C ] 36 t 39 1993 -   39 [N] sdir.no  
  40 Dødvekttonnasje [ C ] 20 t 40 1993 -   40 [N] marinetraffic.com  
  41 Bilkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Trailerkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Passasjersertifikat   120 43 -   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   0 47 -   47 HMI  
  48 Akseltrykk   0 48 -   48 HMI  
  49 Tilleggsinformasjon   Baugpropell: 1 x Sleipner. 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     Fartsområde: 4. Dieselkap.: 2500 l. Smøreoljekap.: 100 l. 50 -   50 [N] rodne.no  
  51     Sitteplasser dekk 2: 102. Sitteplasser dekk 3: 16 51 -   51 [N] rodne.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  52 21.07.1982   Målt [ A ]. 52 [N] sdir.no  
  53 23.07.1982     Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5.5 mill NOK. 53 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  54 28.07.1982     Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger. 54 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  55 07.1982     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. 55 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  56       Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 56 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  57       Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 57 [P] "Skipet" 3/1982  
  58 01.08.1982     Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden. 58 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982  
  59 11.08.1982     Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no  
  60 31.08.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 60 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  61 26.09.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 61 -  
  62 ca.04.1983     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 62 -  
  63 17.02.1985     Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985  
  64 08.04.1985     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 64 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985  
  65 01.06.1985     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 65 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985  
  66 31.06.1985     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 66 -  
  67 02.02.1986     Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 67 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  68 31.03.1986     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 68 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  69 01.06.1986     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 69 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  70 31.08.1986     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 70 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  71 08.02.1987     Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 71 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  72 20.04.1987     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 72 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  73 01.06.1987     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 73 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  74 03.07.1987     Eierskap overført til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 74 [N] sdir.no  
  75 30.09.1987     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  76 05.02.1988     Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter]. 76 -  
  77 04.04.1988     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 77 -  
  78 07.05.1989     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 78 [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989  
  79 27.07.1989     Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989  
  80 27.09.1989     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 80 -  
  81 09.10.1989     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn. 81 [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989  
  82 01.01.1990     Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82 HMI  
  83 19.05.1990     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 83 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990  
  84 09.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 84 -  
  85 05.05.1991     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991  
  86 29.09.1991     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 86 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991  
  87 07.02.1992     Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord. 87 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992  
  88 03.05.1992     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 88 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992  
  89 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 89 [N] sdir.no  
  90 27.09.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 90 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992  
  91 16.12.1992     Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 91 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  92 01.05.1993     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 92 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  93 23.05.1993     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 93 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  94 03.07.1993     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter]. 94 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993  
  95 28.08.1993     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy. 95 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  96 29.08.1993     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  97 15.09.1993     Ommålt [ C ]. 97 [N] sdir.no  
  98 01.05.1994     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 98 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  99 22.05.1994     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 99 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  100 30.09.1994     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 100 [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994  
  101 01.04.1995     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  102 05.07.1995     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 102 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  103 28.10.1995     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 103 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995  
  104 06.01.1996     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 104 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996  
  105 19.05.1996     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996  
  106 29.09.1996     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 HMI  
  107 01.11.1996     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 107 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996  
  108 11.1996 ►     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 108 HMI  
  109 01.05.1997     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 109 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 / HMI  
  110 31.08.1997     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 110 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997  
  111 01.07.1999     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  112 31.08.1999     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 112 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  113 01.01.2000     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 113 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  114 ► 02.2002     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 114 HMI  
  115 21.03.2002     Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 115 [P] "Skipet" 2/2002  
  116       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 116 -  
  117 ca.28.04.2002     Tilbakelevert. 117 [P] "Skipet" 2/2002  
  118 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4.705 mill NOK. 118 [N] sdir.no  
  119 2003     Ombygget med nye maskiner [ B ]. 119 -  
  120 29.10.2004     Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. 120 [P] "Skipet" 4/2004  
  121 05.11.2004     I bruk til hvalsafari, Bogen - indre Vestfjorden. 121 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004 / [P] "Skipet" 1/2005  
  122 06.12.2004     Tatt ut av trafikken. 122 [P] "Skipet" 1/2005  
  123 10.12.2004     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer. 123 -  
  124 2006     Ombygget med nye maskiner [ D ]. 124 [N] rodne.no  
  125 03.06.2010     Grunnstøtte ved Helleren. 125 -  
  126 25.11.2010     Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 126 [N] sdir.no  
  127 12.09.2019     Tatt ut av trafikk. 127 [N] stavanger-aftenblad.no 12.09.2019  
  128 13.09.2019     Solgt til Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø. Omdøpt "Lovund Superior". Hjemmehavn: Sandnessjøen. Drift: Lovund Skyss a/s, Sandnessjøen. 128 [N] sdir.no  
  129 14.09.2019     Til Måløy Verft a/s, Deknepollen. 129 [P] "Skipet" 4/2019  
  130 medio 10.2019     Ferdig ved Måløy Verft a/s, Deknepollen. 130 [P] "Skipet" 4/2019  
  131 25.10.2019     Ankom Tromsø. I bruk til hvalsafari. 131 [P] "Skipet" 4/2019  
  132 05.02.2020     Grunnstøtte, Hagaholmen. 132 [N] hblad.no 05.02.2020  
  133 06.02.2020     Brakt flott av "Nautilus Survey" og "Nautilus Aldra". 133 [N] hblad.no 06.02.2020 / [P] "Skipet" 2/2020  
  134 01.03.2020     Ført til Måløy Verft, Deknepollen som dekkslast på "Rotsund". 134 [P] "Skipet" 2/2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau