SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    H.båt "CLIPPER" 1982-                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1982-         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LLGT         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 8222331         3 -           
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1982] "Clipper"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -                6 -           
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
03.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Tau, 31. august 2014 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1982                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 160                     16 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  17  SKROG   : Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen                 17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen                 18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : DNV + 1A2, R5 [1982], Skipskontrollen [før 1989], NSC [før 2000]               21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Glassfiber                     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : -     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1982 [2] 2003                   24 -           
  25  MASKIN   : [1] 2 x GM DDA 12V-92T diesel [1982] [2] 2 x MAN D2842 LE413 diesel [2003]             25 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  26  EFFEKT   : [1] 1280 bhk [1982] [2] 1940 bhk [2003]                 26 -           
  27  FART   : [1] 23.0 kn [1982] [2] 27.0 kn [2003]                 27 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 24.58 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 05.70 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 02.19 m [1982] [3] 02.39 m [1993]                 31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 105.16 t [1982] [3] 90 t [1993]                   32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 060.70 t [1982] [3] 36 t [1993]                   33 -           
  34  DØDVEKTTONN : [3] 020.00 t [1993]                   34 -           
  35  BILER   : 0     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 120                     37 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   I bruk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Baugpropell: 1 x Sleipner.                   43 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
     
                                   
     
     
                                   
23.07.1982  44 : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5,5 mill NOK.           44 -   [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982    
28.07.1982  45 : Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger.     45 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982    
07.1982  46 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy.     46 -   [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982    
  47 : Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.                   47 -   [P] Skipet 3/1982      
01.08.1982  48 : Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden.                   48 -   [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982    
11.08.1982  49 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       49 -   [N] sjofartsdir.no      
31.08.1982  50 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden.                     50 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982    
26.09.1982  51 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg.                     51 -           
ca.04.1983  52 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg.                     52 -           
17.02.1985  53 : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen].                   53 -   [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985    
08.04.1985  54 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.                     54 -   [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985    
01.06.1985  55 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     55 -   [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985    
31.06.1985  56 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     56 -           
02.02.1986  57 : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen].                   57 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986    
31.03.1986  58 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.                     58 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986    
01.06.1986  59 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     59 -   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986    
31.08.1986  60 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     60 -   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986    
08.02.1987  61 : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen].                   61 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987    
20.04.1987  62 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.                     62 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987    
01.06.1987  63 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     63 -   [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987    
03.07.1987  64 : Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK.                 64 -   [N] sjofartsdir.no      
30.09.1987  65 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     65 -   [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987    
05.02.1988  66 : Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter].                 66 -           
04.04.1988  67 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda.                     67 -           
07.05.1989  68 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].       68 -   [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989    
27.07.1989  69 : Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen.                   69 -   [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989    
27.09.1989  70 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.       70 -           
09.10.1989  71 : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn.               71 -   [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989    
01.01.1990  72 : Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.                   72 -           
19.05.1990  73 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     73 -   [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990    
09.1990  74 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     74 -           
05.05.1991  75 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     75 -   [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991    
29.09.1991  76 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     76 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991    
07.02.1992  77 : Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord.                 77 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992    
03.05.1992  78 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     78 -   [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992    
01.08.1992  79 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     79 -   [N] sjofartsdir.no      
27.09.1992  80 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     80 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992    
16.12.1992  81 : Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle.                   81 -   [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992    
01.05.1993  82 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute].                     82 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993    
23.05.1993  83 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     83 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993    
03.07.1993  84 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter].                   84 -   [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993    
28.08.1993  85 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy.                     85 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993    
29.08.1993  86 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     86 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993    
27.09.1993  87 : Ommålt [3].                         87 -   [N] sjofartsdir.no      
01.05.1994  88 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute].                     88 -   [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994    
22.05.1994  89 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     89 -   [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994    
30.09.1994  90 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     90 -   [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994    
01.04.1995  91 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute].                     91 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995    
05.07.1995  92 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     92 -   [A] Stavanger Aftenblad 01.07.1995    
30.09.1995  93 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     93 -   [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995    
28.10.1995  94 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden.                     94 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995    
06.01.1996  95 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute].                     95 -   [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996    
19.05.1996  96 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].                     96 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996    
29.09.1996  97 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     97 -   [O]        
01.11.1996  98 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy.               98 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996    
11.1996   99 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden.                     99 -           
01.05.1997  100 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy.               100 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 | - | -    
31.08.1997  101 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden.                     101 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997    
01.07.1999  102 : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute].                     102 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999    
31.08.1999  103 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk.                     103 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999    
01.01.2000  104 : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute].                     104 -   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
02.2002  105 : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk.                     105 -   [O]        
15.02.2002  106 : Assisterte h.båt "Rygerskyss" ved Usken etter brann i maskinrommet.                   106 -           
10.2002  107 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy.                   107 -           
10.03.2003  108 : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4,705 mill NOK.               108 -   [N] sjofartsdir.no      
2003  109 : Ombygget med nye maskiner [2].                       109 -           
29.10.2004  110 : Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø.                     110 -           
05.11.2004  111 : I bruk til hvalsafari, indre Vestfjorden.                     111 -   [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004        
06.12.2004  112 : Tatt ut av trafikken.                       112 -           
10.12.2004  113 : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer.     113 -           
03.06.2010  114 : Grunnstøtte ved Helleren.                       114 -           
11.2010  115 : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy.                     115 -