HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H18       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "CLIPPER" 1982 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.05.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1982 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LLGT   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8222331   3  [N] marinetraffic.com  
  4  MMSI-NUMMER 257302800   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Clipper"   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD P/r Clipper, Sjernarøy 1982 - 1987 6  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  7   P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1987 - 2003 7  [N] sdir.no  
  8   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 8  [N] sdir.no  
 
  9  BYGGEÅR 1982   9  [N] sdir.no  
  10  BYGGENUMMER 160   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11  SKROG Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   11  [N] sdir.no  
  12  UTRUSTNING Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   12  [N] sdir.no  
  13  TYPE -   13    
  14  SKROG Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE DNV + 1A2, R5 1982 - før 1989 15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE Glassfiber   18  [N] sdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT -   19    
  20  MASKIN PRODUSERT [1]  1982   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   [2]  2003   21    
  22  MASKIN [1]  2 x GM DDA 12V-92T diesel 1982 - 2003 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [2]  2 x MAN D2842 LE413 diesel 2003 - 2006 23    
  24   [4]  2 x MAN LE410 708 diesel 2006 - 24  [N] rodne.no  
  25  EFFEKT [1]  1280 bhk 1982 - 2003 25    
  26   [2]  1940 bhk 2003 - 2006 26    
  27   [4]  1899 bhk 2006 - 27  [N] rodne.no  
  28  FART [1]  23.0 kn 1982 - 2003 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [2]  27.0 kn 2003 - 29    
  30  FORBRUK -   30    
  31  LENGDE 24.58 m   31  [N] sdir.no  
  32  BREDDE 5.70 m   32  [N] sdir.no  
  33  DYBDE [1]  2.19 m 1982 - 1993 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  2.39 m 1993 - 34    
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  105.16 t 1982 - 1993 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  90.00 t 1993 - 36    
  37  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  60.70 t 1982 - 1993 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  36.00 t 1993 - 38    
  39  DØDVEKTTONNASJE [3]  20.00 t 1993 - 39  [N] marinetraffic.com  
  40  BILER 0   40  Observasjon  
  41  TRAILERE 0   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER 120   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  MANNSKAP -   43    
  44  PASSASJERLUGARER 0   44  Observasjon  
  45  MANNSKAPSLUGARER 2   45  [N] rodne.no  
  46  DEKKSHØYDE 0   46  Observasjon  
  47  AKSELTRYKK 0   47  Observasjon  
  48  TILLEGGSINFORMASJON Baugpropell: 1 x Sleipner.   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   Fartsområde: 4. Dieselkap.: 2500 l. Smøreoljekap.: 100 l. Sitteplasser dekk 2: 102. Sitteplasser dekk 3: 16   49  [N] rodne.no  
  50  STATUS Reserve- / turistfartøy 50    
 
  51 23.07.1982   : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5,5 mill NOK. 51  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  52 28.07.1982   : Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger. 52  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  53 07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. 53  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  54    : Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 54  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  55    : Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 3/1982  
  56 01.08.1982   : Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden. 56  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982  
  57 11.08.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sdir.no  
  58 31.08.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 58  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  59 26.09.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 59    
  60 ca.04.1983   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 60    
  61 17.02.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 61  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985  
  62 08.04.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 62  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985  
  63 01.06.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 63  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985  
  64 31.06.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 64    
  65 02.02.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  66 31.03.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 66  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  67 01.06.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 67  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  68 31.08.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  69 08.02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 69  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  70 20.04.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 70  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  71 01.06.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 71  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  72 03.07.1987   : Eierskap overført til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 72  [N] sdir.no  
  73 30.09.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 73  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  74 05.02.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter]. 74    
  75 04.04.1988   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 75    
  76 07.05.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 76  [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989  
  77 27.07.1989   : Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989  
  78 27.09.1989   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 78    
  79 09.10.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn. 79  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989  
  80 01.01.1990   : Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80  Observasjon  
  81 19.05.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990  
  82 09.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 82    
  83 05.05.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991  
  84 29.09.1991   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 84  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991  
  85 07.02.1992   : Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord. 85  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992  
  86 03.05.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 86  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992  
  87 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 87  [N] sdir.no  
  88 27.09.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 88  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992  
  89 16.12.1992   : Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 89  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  90 01.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 90  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  91 23.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 91  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  92 03.07.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter]. 92  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993  
  93 28.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy. 93  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  94 29.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 94  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  95 27.09.1993   : Ommålt [3]. 95  [N] sdir.no  
  96 01.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 96  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  97 22.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 97  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  98 30.09.1994   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 98  [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994  
  99 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  100 05.07.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 100  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  101 28.10.1995   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 101  [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995  
  102 06.01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 102  [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996  
  103 19.05.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 103  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996  
  104 29.09.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 104  Observasjon  
  105 01.11.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 105  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996  
  106 11.1996    : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 106  Observasjon  
  107 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 107  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 / Observasjon  
  108 31.08.1997   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 108  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997  
  109 01.07.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute]. 109  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  110 31.08.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 110  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  111 01.01.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 111  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  112 02.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 112  Observasjon  
  113 21.03.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 113  [P] "Skipet" 2/2002  
  114    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 114    
  115 ca.28.04.2002   : Tilbakelevert. 115  [P] "Skipet" 2/2002  
  116 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4,705 mill NOK. 116  [N] sdir.no  
  117 2003   : Ombygget med nye maskiner [2]. 117    
  118 29.10.2004   : Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. 118  [P] "Skipet" 4/2004  
  119 05.11.2004   : I bruk til hvalsafari, Bogen - indre Vestfjorden. 119  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004 / [P] "Skipet" 1/2005  
  120 06.12.2004   : Tatt ut av trafikken. 120  [P] "Skipet" 1/2005  
  121 10.12.2004   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer. 121    
  122 2006   : Ombygget med nye maskiner [4]. 122  [N] rodne.no        
  123 03.06.2010   : Grunnstøtte ved Helleren. 123    
  124 25.11.2010   : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 124  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau