HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H18       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.båt "CLIPPER" 1982 - 2019   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1982 - 2019   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLGT   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8222331   3  [N] marinetraffic.com  
  4   MMSI-nummer  : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute].   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Clipper" 1982 - 2019 5  [N] sdir.no  
  6   "Lovund Superior" 2019 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold P/r Clipper, Sjernarøy 1982 - 1987 7  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  8   P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1987 - 2003 8  [N] sdir.no  
  9   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 2019 9  [N] sdir.no  
  10   Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø 2019 - 10  [N] sdir.no  
 
  11   Byggeår 1982   11  [N] sdir.no  
  12   Byggenummer 160   12  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13   Skrog Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   13  [N] sdir.no  
  14   Utrustning Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   14  [N] sdir.no  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17   Klasse DNV + 1A2, R5 1982 - før 1989 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Glassfiber   20  [N] sdir.no  
  21   Maskinfabrikant -   21  -  
  22   Maskin produsert [1]  1982   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [2]  2003   23  -  
  24   Maskin [1]  2 x GM DDA 12V-92T diesel 1982 - 2003 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   [2]  2 x MAN D2842 LE413 diesel 2003 - 2006 25  -  
  26   [4]  2 x MAN LE410 708 diesel 2006 - 26  [N] rodne.no  
  27   Effekt [1]  1280 bhk 1982 - 2003 27  -  
  28   [2]  1940 bhk 2003 - 2006 28  -  
  29   [4]  1899 bhk 2006 - 29  [N] rodne.no  
  30   Fart [1]  23.0 kn 1982 - 2003 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [2]  27.0 kn 2003 - 31  -  
  32   Forbruk -   32  -  
  33   Lengde 24.58 m   33  [N] sdir.no  
  34   Bredde 5.70 m   34  [N] sdir.no  
  35   Dybde [1]  2.19 m 1982 - 1993 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  2.39 m 1993 - 36  -  
  37   Brutto registertonnasje [1]  105.16 t 1982 - 1993 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  90.00 t 1993 - 38  -  
  39   Netto registertonnasje [1]  60.70 t 1982 - 1993 39  [N] sdir.no  
  40   [3]  36.00 t 1993 - 40  -  
  41   Dødtvekttonnasje [3]  20.00 t 1993 - 41  [N] marinetraffic.com  
  42   Biler 0   42  Observasjon  
  43   Trailere 0   43  Observasjon  
  44   Passasjerer 120   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   Mannskap -   45  -  
  46   Passasjerlugarer 0   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer 2   47  [N] rodne.no  
  48   Dekkshøyde 0   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 0   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon Baugpropell: 1 x Sleipner.   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   Fartsområde: 4. Dieselkap.: 2500 l. Smøreoljekap.: 100 l. Sitteplasser dekk 2: 102. Sitteplasser dekk 3: 16   51  [N] rodne.no  
  52   Status På verksted 52  [N] marinetraffic.com  
 
  53 23.07.1982   : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5,5 mill NOK. 53  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  54 28.07.1982   : Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  55 07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. 55  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  56    : Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 56  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
  57    : Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 57  [P] "Skipet" 3/1982  
  58 01.08.1982   : Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden. 58  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982  
  59 11.08.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 59  [N] sdir.no  
  60 31.08.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 60  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  61 26.09.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 61  -  
  62 ca.04.1983   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 62  -  
  63 17.02.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 63  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985  
  64 08.04.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 64  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985  
  65 01.06.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985  
  66 31.06.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 66  -  
  67 02.02.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 67  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  68 31.03.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 68  [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
  69 01.06.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 69  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  70 31.08.1986   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 70  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
  71 08.02.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 71  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  72 20.04.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 72  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
  73 01.06.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 73  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  74 03.07.1987   : Eierskap overført til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 74  [N] sdir.no  
  75 30.09.1987   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
  76 05.02.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter]. 76  -  
  77 04.04.1988   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 77  -  
  78 07.05.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 78  [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989  
  79 27.07.1989   : Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen. 79  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989  
  80 27.09.1989   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 80  -  
  81 09.10.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn. 81  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989  
  82 01.01.1990   : Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82  Observasjon  
  83 19.05.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990  
  84 09.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 84  -  
  85 05.05.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 85  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991  
  86 29.09.1991   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 86  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991  
  87 07.02.1992   : Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord. 87  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992  
  88 03.05.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 88  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992  
  89 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 89  [N] sdir.no  
  90 27.09.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 90  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992  
  91 16.12.1992   : Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 91  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  92 01.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 92  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  93 23.05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 93  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
  94 03.07.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter]. 94  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993  
  95 28.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy. 95  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  96 29.08.1993   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 96  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
  97 27.09.1993   : Ommålt [3]. 97  [N] sdir.no  
  98 01.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 98  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  99 22.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
  100 30.09.1994   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994  
  101 01.04.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  102 05.07.1995   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 102  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  103 28.10.1995   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 103  [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995  
  104 06.01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 104  [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996  
  105 19.05.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 105  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996  
  106 29.09.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 106  Observasjon  
  107 01.11.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 107  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996  
  108 11.1996 ►   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 108  Observasjon  
  109 01.05.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 109  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 / Observasjon  
  110 31.08.1997   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 110  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997  
  111 01.07.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute]. 111  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  112 31.08.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 112  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
  113 01.01.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 113  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  114 ► 02.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 114  Observasjon  
  115 21.03.2002   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 115  [P] "Skipet" 2/2002  
  116    : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 116  -  
  117 ca.28.04.2002   : Tilbakelevert. 117  [P] "Skipet" 2/2002  
  118 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4,705 mill NOK. 118  [N] sdir.no  
  119 2003   : Ombygget med nye maskiner [2]. 119  -  
  120 29.10.2004   : Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. 120  [P] "Skipet" 4/2004  
  121 05.11.2004   : I bruk til hvalsafari, Bogen - indre Vestfjorden. 121  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004 / [P] "Skipet" 1/2005  
  122 06.12.2004   : Tatt ut av trafikken. 122  [P] "Skipet" 1/2005  
  123 10.12.2004   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer. 123  -  
  124 2006   : Ombygget med nye maskiner [4]. 124  [N] rodne.no  
  125 03.06.2010   : Grunnstøtte ved Helleren. 125  -  
  126 25.11.2010   : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 126  [N] sdir.no  
  127 12.09.2019   : Tatt ut av trafikk. 127  [N] stavanger-aftenblad.no 12.09.2019  
  128 13.09.2019   : Solgt til Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø. Omdøpt "Lovund Superior". Hjemmehavn: Sandnessjøen. Drift: Lovund Skyss a/s, Sandnessjøen. 128  [N] sdir.no  
  129 14.09.2019   : Til Måløy Verft a/s, Deknepollen. 129  [P] "Skipet" 4/2019  
  130 medio 10.2019   : Ferdig ved Måløy Verft a/s, Deknepollen. 130  [P] "Skipet" 4/2019  
  131 25.10.2019   : Ankom Tromso. I bruk til hvalsafari. 131  [P] "Skipet" 4/2019  
  132 05.02.2020   : Grunnstøtte, Hagaholmen. 132  [N] hblad.no 05.02.2020  
  133 05.02.2020   : Brakt flott. 133  [N] hblad.no 06.02.2020  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau