H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "VIKINGEN" 2002  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                   
                   
    Oppdatert: 19.01.2022                
    Status: I TRAFIKK                
                   
      Fortegnelse nr. B-34  
      "VIKINGEN"  [2002 / 2008 - 2011 / 2020]  
                   
                   
1   Periode       2002 / 2008 - 2011 / 2020 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1992 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       45 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 5 [N] sdir.no  
6   Type       PS105 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] j-gran.no  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11           "Vikingen" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13           LEVF 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15           9036038 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17           257029700 17 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
18   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 18    
19   Periode       Navn 19    
20   1992 - 2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 20 [N] sdir.no  
21   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 21 [N] sdir.no  
22   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2012 -       Norled a/s, Stavanger 23 [N] sdir.no  
                   
           
                   
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26   1992 - før 2021       NSC 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
27   før 2021 -       NMD 27 [N] scanbrokers.no  
                   
           
                   
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30           Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 30    
31           Produsert 31    
32           1992 32    
33           Maskin 33    
34           1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel, 600 o/min 34 [N] j-gran.no  
35           Effekt 35    
36         3261 bhk 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Fart 37    
38         16.0 kn 38 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
39           Forbruk 39    
40           -- 40    
                   
           
                   
41   ▼ MÅL 41    
42   Periode       Lengde 42    
43           84.00 m 43 [N] sdir.no  
44           Bredde 44    
45           15.00 m 45 [N] sdir.no  
46           Dybde 46    
47           5.00 m 47 [N] sdir.no  
48           Brutto tonnasje 48    
49           2631 bt 49 [N] sdir.no  
50           Netto tonnasje 50    
51           844 nt 51 [N] sdir.no  
52           Dødvekttonn 52    
53           100 dvt 53 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
54   ▼ KAPASITET 54    
55   Periode       Personbiler 55    
56   1992 - ca.2005   A   104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk] 56 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
57   ca.2005 -   B   86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk] 57 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
58           Trailere 58    
59         10 [19.5 m] 59 [N] j-gran.no  
60           Passasjerer 60    
61   1992 - ca.2005   A   364 61 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
62   ca.2005 - før 2020   C   399 62 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
63   før 2020 -   D   296 63 [N] norled.no  
64           Passasjerlugarer 64    
65         0 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
66           Mannskapslugarer 66    
67           6 67 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
68           Mannskap 68    
69           Ja 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
70           Dekkshøyde 70    
71         5.05 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk] 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Tillatt akseltrykk 72    
73           15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk] 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
74   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 74    
75   Fartsområde: 2. 75 [N] norled.no  
76   Drivstoffkap.: 154.1 m³ inklusive dagtanker. Hjelpemaskin: 2 x Scania DSI II 55 m 24 T. 76 [N] j-gran.no  
77   Liggestoler salong: 70 [1992 - før 2019]. 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
             
                 
78   ▼ HISTORIKK 78    
79 22.06.1992       Målt. 79 [N] sdir.no  
80 10.07.1992       Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. 80 [N] sdir.no  
81 11.07.1992   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 81 [A] Bømlo-nytt 03.07.1992  
82         Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 82 [A] Sunnhordland 13.07.1992  
83 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83 [N] sdir.no  
84 10.10.1992       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 84 [A] Sunnhordland 09.10.1992  
85 01.10.1993       Beskutt med hagl fra småbåt. 85 [A] Sunnhordland 04.10.1993  
86 03.10.1996       Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 86 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996  
87         Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 87 [P] "Skipet" 4/1996  
88 04.10.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 88 [P] "Skipet" 4/1996  
89 04.11.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 89 [P] "Skipet" 4/1996  
90 24.01.1997       Grunnberøring, Hufthamar. 90 [P] "Skipet" 1/1997  
91 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 91 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
92 02.05.2000       Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 92 [P] "Skipet" 2/2002  
93 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 93 [N] sdir.no  
94 medio 10.2002       Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94 [P] "Skipet" 4/2002  
95 medio 11.2002       Tilbakelevert. 95 [P] "Skipet" 4/2002  
96         Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 96 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
97 24.02.2004       Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. 97 [P] "Skipet" 4/2004  
98 ca.2005   B   Kapasitet endret. 98 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
99 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 99 [P] "Skipet" 4/2006  
100 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 100 [N] sdir.no  
101 medio 05.2007       Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 101 [N] stp-norway.com  
102 15.06.2007       Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 102 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007  
103 03.08.2007       Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. 103 [P] "Skipet" 3/2007  
104 23.08.2007       Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 104 [P] "Skipet" 3/2007  
105 ca.25.08.2007       Tilbakelevert. 105 [P] "Skipet" 3/2007  
106 02.09.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 106 [N] stp-norway.com  
107 29.10.2007       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 107 [N] stp-norway.com  
108 12.11.2007       I opplag, Austevollshella. 108 [N] stp-norway.com  
109 04.02.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 109 [N] stp-norway.com  
110 03.03.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 110 [N] stp-norway.com  
111 13.05.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 111 [N] stp-norway.com  
112 30.08.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 112 [N] stp-norway.com  
113 10.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 113 [N] stp-norway.com  
114 06.11.2008       Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 114 [A] Sunnhordland 07.11.2008  
115 21.11.2008       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 115 [N] stp-norway.com  
116 29.12.2008       I opplag, Austevollshella. 116 [N] stp-norway.com  
117 30.04.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 117 [N] stp-norway.com  
118 23.06.2009       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 118 [N] stp-norway.com  
119 10.10.2009       Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 119 [N] stp-norway.com  
120 07.11.2009       Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 120 [N] stp-norway.com  
121 16.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 121 [N] stp-norway.com  
122 ► 2010       Sertifikat endret. 122 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
123 10.02.2010       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 123 [N] stp-norway.com  
124 15.02.2010       Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 124 [P] "Skipet" 2/2010  
125 14.03.2010       Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 125 [P] "Skipet" 2/2010  
126 27.03.2010       I opplag, Austevollshella. 126 [N] stp-norway.com  
127 09.05.2010       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 127 [N] stp-norway.com  
128 29.06.2010       I opplag, Austevollshella. 128 [N] stp-norway.com  
129 29.08.2010       Tatt ut av opplag. 129 [N] stp-norway.com  
130 03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 130 [N] stp-norway.com  
131 21.03.2011       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 131 [N] stp-norway.com  
132 03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 132 [N] stp-norway.com  
133 29.08.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 133 [N] stp-norway.com  
134 03.10.2011       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 134 [N] stp-norway.com  
135 25.10.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135 [N] stp-norway.com  
136 25.11.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 136 [N] stp-norway.com  
137 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 137 [P] "Skipet" 1/2012  
138 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 138 [N] sdir.no  
139 16.08.2012       Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 139 [A] Sunnhordland 11.09.2012  
140 20.10.2013       Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 140 [N] stp-norway.com  
141 16.12.2013       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 141 [N] stp-norway.com  
142 10.01.2016       Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 142 [N] bt.no 10.01.2016  
143 11.01.2016       Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 143 [P] "Skipet" 1/2016  
144 27.02.2016       Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 144 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
145 08.2017       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 145 [P] "Skipet" 3/2017  
146 ca.09.2017       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 146 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
147 ► 10.2018       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 147 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
148 01.01.2020       Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 148 [N] fjord1.no  
149 primo 02.2020       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 149 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
150 12.06.2020       Reservefartøy for Rogaland. 150 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
151 09.2020       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 151 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
152 01.11.2020       Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 152 [N] norled.no  
153 uke 22.2021       Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. 153 [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021  
154 primo 08.2021       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 154 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
155 pr.medio 12.2021       I opplag, Brekke. 155 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
156 19.01.2022       Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 156 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Vikingen"    
    I original utgave for         Lokalisering Hufthamar    
    Hardanger Sunnhord.         Tidspunkt: 2004    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Kåre Haga    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering Tau    
            Tidspunkt: 22. april 2011    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Norled.         Lokalisering Årsnes    
            Tidspunkt: 04. august 2017    
            Rettighetshaver: Heino Sehlmann    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Nytt skorsteinsmerke         Lokalisering Rubbestadneset    
    under samme rederi.         Tidspunkt: 25. oktober 2021    
            Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau