HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B34       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "VIKINGEN" 2002 / 2008 - 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.01.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 2002 / 2008 - 2011   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEVF   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 9036038   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257029700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Vikingen"   5  [N] sdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1992 - 2001 6  [N] sdir.no  
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8    
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
   
  10  BYGGEÅR 1992   10  [N] sdir.no  
  11  BYGGENUMMER 45   11  [N] sdir.no  
  12  SKROG Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   12  [N] sdir.no  
  13  UTRUSTNING Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   13  [N] sdir.no  
  14  TYPE PS 105   14  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  15  SKROG Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE NSC før 2000 - 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  MATERIALE Stål   17  [N] sdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18    
  19  MASKIN PRODUSERT 1992   19    
  20  MASKIN 1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  EFFEKT 3261 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  FART 15.5 kn   22    
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 84.00 m   24  [N] sdir.no  
  25  BREDDE 15.00 m   25  [N] sdir.no  
  26  DYBDE 5.00 m   26  [N] sdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 2631 t   27  [N] sdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE 844 t   28  [N] sdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE 100 t   29  [N] marinetraffic.com  
  30  BILER [1]  104 [75 dekk 2, 29 (henge)dekk 3] 1992 - ca. 2005 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / Observasjon  
  31   [2]  86 [64 dekk 2, 22 (henge)dekk 3] ca.2005 - 31    
  32  TRAILERE Ja   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER [1]  364 1992 - 2011 33  [A] Bømlo-nytt 06.02.1991  
  34   [3]  299 2011 - 34    
  35  MANNSKAP -   35    
  36  PASSASJERLUGARER 0   36    
  37  MANNSKAPSLUGARER Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE 5.05 m dekk 2   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK 15 t dekk 2   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  TILLEGGSINFORMASJON -   40    
  41  STATUS I trafikk 41    
       
  42 10.07.1992   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 42  [N] sdir.no  
  43 11.07.1992   : Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Vikingen" [1]. 43  [A] Bømlo-nytt 03.07.1992  
  44    : Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 44  [A] Sunnhordland 13.07.1992  
  45 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 45  [N] sdir.no  
  46 10.10.1992   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 46  [A] Sunnhordland 09.10.1992  
  47 01.10.1993   : Beskutt med hagl fra småbåt. 47  [A] Sunnhordland 04.10.1993  
  48 03.10.1996   : Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 48  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996  
  49    : Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 49  [P] "Skipet" 4/1996  
  50 04.10.1996   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 50  [P] "Skipet" 4/1996  
  51 04.11.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 51  [P] "Skipet" 4/1996  
  52 24.01.1997   : Grunnberøring, Hufthamar. 52  [P] "Skipet" 1/1997  
  53 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 53  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  54    : Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 54  [P] "Skipet" 2/2000  
  55 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sdir.no  
  56 medio 10.2002   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 56  [P] "Skipet" 4/2002  
  57 medio 11.2002   : Tilbakelevert. 57  [P] "Skipet" 4/2002  
  58    : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 58  Observasjon  
  59 ca.2005   : Kapasitet endret [2]. 59    
  60 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 60    
  61 15.06.2007   : Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 61    
  62 15.08.2007   : Tilbakelevert. 62    
  63 02.09.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 63    
  64 29.10.2007   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 64    
  65 12.11.2007   : I opplag, Austevollshella. 65    
  66 04.02.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66    
  67 03.03.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 67    
  68 13.05.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68    
  69 30.08.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 69    
  70 10.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 70    
  71 06.11.2008   : Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 71  [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  72 21.11.2008   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 72    
  73 29.12.2008   : I opplag, Austevollshella. 73    
  74 30.04.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74    
  75 23.06.2009   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 75    
  76 10.10.2009   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 76    
  77 07.11.2009   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 77    
  78 16.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78    
  79 10.02.2010   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 79    
  80 15.02.2010   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 80    
  81 14.03.2010   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 81    
  82 27.03.2010   : I opplag, Austevollshella. 82    
  83 09.05.2010   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 83    
  84 29.06.2010   : I opplag, Austevollshella. 84    
  85 29.08.2010   : Tatt ut av opplag. 85    
  86 03.01.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 86    
  87 2011   : Sertifikat endret [3]. 87    
  88 21.03.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88    
  89 03.05.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 89    
  90 29.08.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 90    
  91 03.10.2011   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 91    
  92 25.10.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 92    
  93 25.11.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 93    
  94 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 94    
  96 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 96  [N] sdir.no  
  97 16.08.2012   : Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 97  [A] Sunnhordland 11.09.2012  
  98 20.10.2013   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 98    
  99 16.12.2013   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 99    
  100 10.01.2016   : Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 100  [N] bt.no 10.01.2016  
  101 11.01.2016   : Slept m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 101  [P] "Skipet" 1/2016  
  102 27.02.2016   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 102  [N] marinetraffic.com  
  103 08.2017   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 103  [P] "Skipet" 3/2017  
  104 ca.09.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 104  Observasjon  
  105 10.2018   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 105  Observasjon  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau