HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B92       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TYSNES" 2012     M/Fe "KALKØY" 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 2012   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LNMT   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7368839   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257289400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Tysnes" 1970 - 2012 5  [N] sdir.no  
  6   "Kalkøy" 2012 - 6  [N] sdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1970 - 2001 7  [N] sdir.no  
  8   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 10  [N] sdir.no  
  11   Noah a/s, Holmestrand 2012 - 11  [N] sdir.no  
 
  12  BYGGEÅR 1970   12  [N] sdir.no  
  13  BYGGENUMMER 13   13  [N] sdir.no  
  14  SKROG Haugesund Slip a/s, Haugesund   14  [N] sdir.no  
  15  UTRUSTNING Haugesund Slip a/s, Haugesund   15  [N] sdir.no  
  16  TYPE PS 40   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE Stål   20  [N] sdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT 1970   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN 1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT 750 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART 12.0 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 49.00 m   27  [N] sdir.no  
  28  BREDDE 10.60 m   28  [N] sdir.no  
  29  DYBDE 4.20 m   29  [P] "Over fjord og fjell"  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  395.93 t 1970 - 1994 30  [N] sdir.no  
  31   [4]  579.00 t 1994 - 1996 31  [N] sdir.no  
  32   [2]  534.00 t 1996 - 2012 32  [N] sdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  152.76 1970 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [4]  187.00 t 1994 - 1996 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  211.00 t 1996 - 2012 35  [N] sdir.no  
  36  DØDVEKTTONNASJE -   36    
  37  BILER [1]  40 1970 - ca.2005 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [3]  25 ca.2005 - 38    
  39  TRAILERE Ja   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER [1]  325 1970 - før 2000 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [5]  162 før 2000 - 41    
  42  MANNSKAP -   42    
  43  PASSASJERLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER 8   44  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  45  DEKKSHØYDE 4.25 m   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  AKSELTRYKK 12 t   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  TILLEGGSINFORMASJON -   47    
  48  STATUS I trafikk 48    
 
  49 01.06.1970   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Tysnes" [1]. 49  [A] Sunnhordland 01.06.1970  
  50    : Døpt av Wenche Skaaluren, Haugesund. 50  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  51    : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 51  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  52 13.06.1970   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 52  [N] sdir.no  
  53 1972   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 53    
  54 1974   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54    
  55 03.07.1976   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 55  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  56 18.11.1977   : Kolliderte med rampen, Valevåg. Fikk skade på fallem og skansekledning. 56  [A] Sunnhordland 21.11.1977  
  57 vinter 1978   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 57  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  58 07.07.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 58  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  59 sommer 1978   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 59  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  60 vår 1986   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 ultimo 06.1986   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 61  [A] Bømlo-nytt 04.06.1986 / 25.04.1986  
  62 08.09.1987   : Nestenkollisjon med fjellveggen, Sagvåg etter at regulatoren hang seg opp med fullt gasspådrag. Til reparasjon ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset for ny veivaksling. 62  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  63    : Fikk bremset opp ved hjelp av en trosse på m/fe "Kinsarvik" som lå ved kai. 63  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  64 10.1987   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 64    
  65 28.05.1988   : Kolliderte med kaien, Sagvåg. Fallem og skansekledning ødelagt. Flere kjøretøy skadet. 65  [A] Sunnhordland 30.05.1988  
  66 06.1988   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 66  [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  67 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67  [N] sdir.no  
  68 05.11.1992   : Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 68  [A] Sunnhordland 09.11.1992  
  69 20.04.1994   : Ommålt [4]. 69  [N] sdir.no  
  70 02.09.1996   : Ommålt [2]. 70  [N] sdir.no  
  71 06.01.1997   : Til Bømlo Construction a/s, Mosterhamn for ombygging. 71  [P] "Skipet" 1/1997  
  72 29.01.1997   : Ombygget ved Bømlo Construction a/s, Mosterhamn: Baug– og aktervisir montert, samt høyere skansekledning. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72  [A] Bømlo-nytt 31.01.1997  
  73 12.10.1999   : Grunnstøtte, Valevåg. 73  [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1999  
  74    : Årsak: Uoppmerksomhet av både skipper og rorgjenger. Skader på ror og propell. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 74  [P] "Skipet" 4/1999  
  75 uke 44 1999    : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 75  [P] "Skipet" 4/1999  
  76 2000   : Sertifikat endret [5]. 76    
  77 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  78 30.04.2001   : Tatt ut av trafikk Mosterhamn - Valevåg. 78  [A] Bømlo-nytt 02.05.2001  
  79 høst 2001   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 79  [P] "Skipet" 2/2001  
  80 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 80  [N] sdir.no  
  81 05.07.2002   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Manheller - Fodnes. 81  [P] "Skipet" 3/2002  
  82 ultimo 07.2002   : Tilbakelevert. 82  [P] "Skipet" 3/2002  
  83 ca.2005   : Kapasitet endret [3]. 83    
  84 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 84    
  85 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 85  [N] sdir.no  
  86 31.12.2010   : I opplag. 86    
  87 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 87    
  88 21.01.2012   : I opplag, Stavanger. 88    
  89 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 89  [N] sdir.no  
  90 27.03.2012   : I opplag, Tau. 90    
  91 20.07.2012   : Omdøpt "Kalkøy". 91  [N] sdir.no  
  92 25.09.2012   : Solgt til Noah a/s, Holmestrand. Hjemmehavn: Holmestrand. Drift: L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 92  [N] sdir.no  
  93 26.09.2012   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Baug– og aktervisir demontert. 93    
  94 29.09.2012   : Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 94    
  95 27.10.2012   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 95    
  96    : I opplag, Langøya. 96    
  97 02.01.2013   : Satt i trafikk Holmestrand - Langøya. 97    
  98 23.06.2016   : Kolliderte med en fortøyd lekter, Langøya. Èn passasjer skadet. 98  [N] jarlsbergavis.no 23.06.2016  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau