HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B92       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TYSNES" 2012     M/Fe "KALKØY" 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2012   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LNMT   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7368839   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257289400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Tysnes" 1970 - 2012 5  [N] sdir.no  
  6   "Kalkøy" 2012 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1970 - 2001 7  [N] sdir.no  
  8   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 10  [N] sdir.no  
  11   Noah a/s, Holmestrand 2012 - 11  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1970   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 13   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Haugesund Slip a/s, Haugesund   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Haugesund Slip a/s, Haugesund   15  [N] sdir.no  
  16   Type PS 40   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17   Skrogutforming Pendel   17  Observasjon  
  18   Klasse DNV, 1A1 1970 - før 1989 18  [P] "Vi bygget skipene"  
  19   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Materiale Stål   21  [N] sdir.no  
  22   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Maskin produsert 1970   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskin 1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Effekt 750 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Fart 12.0 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Forbruk -   27  -  
  28   Lengde 49.00 m   28  [N] sdir.no  
  29   Bredde 10.60 m   29  [N] sdir.no  
  30   Dybde 4.20 m   30  [P] "Over fjord og fjell"  
  31   Brutto registertonnasje [1]  395.93 t 1970 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [4]  579.00 t 1994 - 1996 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  534.00 t 1996 - 2012 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  152.76 1970 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [4]  187.00 t 1994 - 1996 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  211.00 t 1996 - 2012 36  [N] sdir.no  
  37   Dødtvekttonnasje -   37  -  
  38   Biler [1]  40 1970 - ca.2005 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [3]  25 ca.2005 - 39  [N] j-gran.no  
  40   Trailere 3 [18m]   40  [N] j-gran.no  
  41   Passasjerer [1]  325 1970 - før 2000 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [5]  130 før 2000 - 42  [N] j-gran.no  
  43   Mannskap -   43  -  
  44   Passasjerlugarer 0   44  Observasjon  
  45   Mannskapslugarer 8   45  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  46   Dekkshøyde 4.25 m   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   Akseltrykk 12 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   Tilleggsinformasjon -   48  -  
  49   Status I trafikk 49  [P] "Skipet" 1/2013  
 
  50 01.06.1970   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Tysnes" [1]. 50  [A] Sunnhordland 01.06.1970  
  51    : Døpt av Wenche Skaaluren, Haugesund. 51  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  52    : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 52  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  53 13.06.1970   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 53  [N] sdir.no  
  54 1972   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54  -  
  55 1974   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55  -  
  56 03.07.1976   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 56  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  57 18.11.1977   : Kolliderte med rampen, Valevåg. Fikk skade på fallem og skansekledning. 57  [A] Sunnhordland 21.11.1977  
  58 vinter 1978   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 58  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  59 07.07.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 59  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  60 sommer 1978   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 vår 1986   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 61  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  62 ultimo 06.1986   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 62  [A] Bømlo-nytt 04.06.1986 / 25.04.1986  
  63 08.09.1987   : Nestenkollisjon med fjellveggen, Sagvåg etter at regulatoren hang seg opp med fullt gasspådrag. Til reparasjon ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset for ny veivaksling. 63  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  64    : Fikk bremset opp ved hjelp av en trosse på m/fe "Kinsarvik" som lå ved kai. 64  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  65 10.1987   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 65  -  
  66 28.05.1988   : Kolliderte med kaien, Sagvåg. Fallem og skansekledning ødelagt. Flere kjøretøy skadet. 66  [A] Sunnhordland 30.05.1988  
  67 06.1988   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 67  [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 05.11.1992   : Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 69  [A] Sunnhordland 09.11.1992  
  70 20.04.1994   : Ommålt [4]. 70  [N] sdir.no  
  71 02.09.1996   : Ommålt [2]. 71  [N] sdir.no  
  72 06.01.1997   : Til Bømlo Construction a/s, Mosterhamn for ombygging. 72  [P] "Skipet" 1/1997  
  73 29.01.1997   : Ombygget ved Bømlo Construction a/s, Mosterhamn: Baug– og aktervisir montert, samt høyere skansekledning. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 73  [A] Bømlo-nytt 31.01.1997  
  74 12.10.1999   : Grunnstøtte, Valevåg. 74  [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1999  
  75    : Årsak: Uoppmerksomhet av både skipper og rorgjenger. Skader på ror og propell. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 75  [P] "Skipet" 4/1999  
  76 uke 44 1999 ►   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 76  [P] "Skipet" 4/1999  
  77 ► 2000   : Sertifikat endret [5]. 77  -  
  78 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 78  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  79 30.04.2001   : Tatt ut av trafikk Mosterhamn - Valevåg. 79  [A] Bømlo-nytt 02.05.2001  
  80 høst 2001   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 80  [P] "Skipet" 2/2001  
  81 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 81  [N] sdir.no  
  82 05.07.2002   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Manheller - Fodnes. 82  [P] "Skipet" 3/2002  
  83 ultimo 07.2002   : Tilbakelevert. 83  [P] "Skipet" 3/2002  
  84 ca.2005   : Kapasitet endret [3]. 84  -  
  85 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 85  [P] "Skipet" 4/2006  
  86 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 86  [N] sdir.no  
  87 31.12.2010   : I opplag. 87  -  
  88 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 88  [P] "Skipet" 1/2012  
  89 21.01.2012   : I opplag, Stavanger. 89  -  
  90 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 90  [N] sdir.no  
  91 27.03.2012   : I opplag, Tau. 91  -  
  92 20.07.2012   : Omdøpt "Kalkøy". 92  [N] sdir.no  
  93 25.09.2012   : Solgt til Noah a/s, Holmestrand. Hjemmehavn: Holmestrand. Drift: L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 93  [N] sdir.no  
  94 26.09.2012   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Baug– og aktervisir demontert. 94  - / [P] "Skipet" 4/2012  
  95 29.09.2012   : Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 95  -  
  96 27.10.2012   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 96  -  
  97    : I opplag, Langøya. 97  -  
  98 01.01.2013   : Satt i trafikk Holmestrand - Langøya. 98  [P] "Skipet" 1/2013  
  99 23.06.2016   : Kolliderte med en fortøyd lekter, Langøya. Èn passasjer skadet. 99  [N] jarlsbergavis.no 23.06.2016  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau