H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "TYSNES" 2012          M/Fe "KALKØY" 2012  
    Fortegnelse nr. B92  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2012 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L M H D 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7023104 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257018700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Tysnes" 4 1970 - 2012   4 [N] sdir.no  
  5     "Kalkøy" 5 2012 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 6 1970 - 2001   6 [N] sdir.no  
  7 HSD Sjø a/s, Bergen 7 2001 - 2006   7 [N] sdir.no  
  8 Tide Sjø a/s, Bergen 8 2006 - 2012   8 [N] sdir.no  
  9 Norled a/s, Stavanger 9 2012   9 [N] sdir.no  
  10 Noah a/s, Holmestrand 10 2012 -   10 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1970 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Byggenummer   13 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Skrog   Haugesund Slip a/s, Haugesund    13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Utrustning   Haugesund Slip a/s, Haugesund    14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Type   PS 40 15 -   15 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  16 Skrogutforming   Pendel 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   DNV, 1A1 17 1970 - før 1989   17 [P] "Vi bygget skipene"  
  18     Skipskontrollen 18 før 1989 - før 2000   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     NSC 19 før 2000 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Materiale   Stål 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Maskin produsert   1970 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Maskin   1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Effekt   750 bhk 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Fart   12.0 kn 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Forbruk   - 26 -   26 -  
  27 Lengde [ A ] 49.00 m 27 1970 - 1997   27 [N] sdir.no  
  28   [ F ] 49.00 m 28 2012 -   28 HMI  
  29 Bredde   10.60 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde   4.20m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 395.93 t 31 1970 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ D ] 579 t 32 1994 - 1996   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 534 t 33 1996 - 1997   33 [N] sdir.no  
  34   [ F ] 534 t 34 2012 -   34 HMI  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 152.76 t 35 1970 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ D ] 187 t 36 1994 - 1996   36 [N] sdir.no  
  37   [ B ] 211 t 37 1996 - 1997   37 [N] sdir.no  
  38   [ F ] 211 t 38 2012 -   38 HMI  
  39 Dødvekttonnasje [ F ] 133 t 39 2012 -   39 [N] marinetraffic.com  
  40 Bilkapasitet [ A ] 40 40 1970 - ca.2005   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ C ] 25 41 ca.2005 - 2018   41 [N] j-gran.no  
  42 Trailerkapasitet   3 [18 m] 42 -   42 [N] j-gran.no  
  43 Passasjersertifikat [ A ] 325 43 1970 - før 2000   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [ E ] 130 44 før 2000 -   44 [N] j-gran.no  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   8 47 -   47 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  48 Dekkshøyde   4.25 m 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49 Akseltrykk   12 t 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Tilleggsinformasjon   - 50 -   50 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 20.04.1970   Målt [ A ]. 51 [N] sdir.no  
  52 01.06.1970     Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Tysnes" [ A ]. 52 [A] Sunnhordland 01.06.1970  
  53       Døpt av Wenche Skaaluren, Haugesund. 53 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  54       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  55 13.06.1970     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55 [N] sdir.no  
  56 1972     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 56 -  
  57 1974     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 57 -  
  58 03.07.1976     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 58 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  59 18.11.1977     Kolliderte med rampen, Valevåg. Fikk skade på fallem og skansekledning. 59 [A] Sunnhordland 21.11.1977  
  60 vinter 1978     Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 60 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 07.07.1978     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 61 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  62 sommer 1978     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 62 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  63 vår 1986     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 63 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  64 ultimo 06.1986     Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 64 [A] Bømlo-nytt 04.06.1986 / 25.04.1986  
  65 08.09.1987     Nestenkollisjon med fjellveggen, Sagvåg etter at regulatoren hang seg opp med fullt gasspådrag. Til reparasjon ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset for ny veivaksling. 65 [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  66       Fikk bremset opp ved hjelp av en trosse på m/fe "Kinsarvik" som lå ved kai. 66 [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  67 10.1987     Ferdig reparert ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 67 -  
  68 28.05.1988     Kolliderte med kaien, Sagvåg. Fallem og skansekledning ødelagt. Flere kjøretøy skadet. 68 [A] Sunnhordland 30.05.1988  
  69 06.1988     Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 69 [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  70 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70 [N] sdir.no  
  71 05.11.1992     Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 71 [A] Sunnhordland 09.11.1992  
  72 13.07.1994     Ommålt [ D ]. 72 [N] sdir.no  
  73 29.08.1996     Ommålt [ B ]. 73 [N] sdir.no  
  74 06.01.1997     Til Bømlo Construction a/s, Mosterhamn for ombygging. 74 [P] "Skipet" 1/1997  
  75 29.01.1997     Ombygget ved Bømlo Construction a/s, Mosterhamn: Baug– og aktervisir montert, samt høyere skansekledning. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 75 [A] Bømlo-nytt 31.01.1997  
  76 12.10.1999     Grunnstøtte, Valevåg. 76 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1999  
  77       Årsak: Uoppmerksomhet av både skipper og rorgjenger. Skader på ror og propell. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 77 [P] "Skipet" 4/1999  
  78 uke 44 1999 ►     Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 78 [P] "Skipet" 4/1999  
  79 ► 2000     Sertifikat endret [ E ]. 79 -  
  80 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 80 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  81 30.04.2001     Tatt ut av trafikk Mosterhamn - Valevåg. 81 [A] Bømlo-nytt 02.05.2001  
  82 høst 2001     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 82 [P] "Skipet" 2/2001  
  83 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 83 [N] sdir.no  
  84 05.07.2002     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Manheller - Fodnes. 84 [P] "Skipet" 3/2002  
  85 ultimo 07.2002     Tilbakelevert. 85 [P] "Skipet" 3/2002  
  86 ca.2005     Kapasitet endret [ C ]. 86 -  
  87 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 87 [P] "Skipet" 4/2006  
  88 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 88 [N] sdir.no  
  89 31.12.2010     I opplag. 89 -  
  90 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 90 [P] "Skipet" 1/2012  
  91 21.01.2012     I opplag, Stavanger. 91 -  
  92 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 92 [N] sdir.no  
  93 27.03.2012     I opplag, Tau. 93 -  
  94 20.07.2012     Omdøpt "Kalkøy". 94 [N] sdir.no  
  95 25.09.2012     Solgt til Noah a/s, Holmestrand. Hjemmehavn: Holmestrand. Drift: L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 95 [N] sdir.no  
  96 26.09.2012     Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Baug– og aktervisir demontert [ F ]. 96 - / [P] "Skipet" 4/2012  
  97 29.09.2012     Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 97 -  
  98 27.10.2012     Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 98 -  
  99       I opplag, Langøya. 99 -  
  100 01.01.2013     Satt i trafikk Holmestrand - Langøya. 100 [P] "Skipet" 1/2013  
  101 23.06.2016     Kolliderte med en fortøyd lekter, Langøya. Èn passasjer skadet. 101 [N] jarlsbergavis.no 23.06.2016  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau