EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "TRIPPEN" 1954-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1954 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFAO   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Trippen"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger 1954 - 1987 6  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  7     Jonassen & Østbø a/s, Stavanger 1987 - 1999 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Nordfjord Dykkerservice a/s, Måløy 1999 - 2002 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Havskjell Triton a/s, Hitra 2002 - 2005 9    
  10     Frøya Anleggsservice a/s, Sistranda 2005 - 2012 10    
  11     Sverre Oddvar Hermanstad, Melandsjø 2012 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Alf Magne Skarsvåg, Dyrvik 2012 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1954   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER           14    
  15  SKROG       Høllen Skibsverft a/s, Høllen   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Høllen Skibsverft a/s, Høllen   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       21    
  22  MASKIN PRODUSERT       1954   22    
  23  MASKIN       1 x Skania Lysekil 2 syl. diesel 1954 - 1978 23    
  24  EFFEKT       100 bhk 1954 - 1978 24  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  25  FART       7.0 kn 1954 - 1978 25  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   16.52 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       06.71 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.16 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       83.42 t 1954 - 1978 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       33.94 t 1954 - 1978 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   [1] 4 1954 - 1978 33  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  34           [2] 0 1978 - 34  Observasjon  
  35  TRAILERE   [1] 1 1954 - 1978 35  Observasjon  
  36           [2] 0 1978 - 36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   [1] 250 1954 - 1978 37  [P] "Skipet" 1/1982  
  38     [2] 0 1978 - 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP       Fører, billettør 1954 - 1978 39  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  40  PASSASJERLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER           41    
  42  DEKKSHØYDE           42    
  43  AKSELTRYKK           43    
  44  TILLEGGSINFORMASJON           44    
  45  STATUS       Lekter 45    
       
  46 05.1954   : Levert fra Høllen Skibsverft a/s, Høllen til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Trippen" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46    
  47 16.05.1954   : Satt i trafikk Breialmenningen - Nyhavn, Stavanger havn. 47    
  48 18.06.1954   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 14.11.1956   : Til verksted for klassing. 49  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  50 medio 12.1956   : Satt i trafikk Breialmenningen - Nyhavn, Stavanger havn. 50  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  51 1957   : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesundet, Stavanger havn. 51  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  52 16.06.1963   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 52  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  53 16.05.1972   : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesundet, Stavanger havn [kun passasjertrafikk]. 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  54 30.12.1977   : I opplag, Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.1977  
  55 1978   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. Nedrigget til lekter [2]. Lagt i Hinnavågen under byggingen av "Statfjord B". 55  [P] "Skipet" 4/1981  
  56 23.04.1987   : Solgt til Jonassen & Østbø a/s, Stavanger. Salgssum: 51 000 NOK. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 08.07.1999   : Solgt til Nordfjord Dykkerservice a/s, Måløy. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59    : I bruk som lagringsplass. 59    
  60 2002   : Solgt til Havskjell Triton a/s, Hitra. 60  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  61    : I bruk til kamskjellsanking. 61      
  62 2005   : Solgt til Frøya Anleggsservice a/s, Sistranda. I bruk som transportlekter. 62  [A] Stavanger Aftenblad 26.11.2005  
  63 10.08.2012   : Solgt til Sverre Oddvar Hermanstad, Melandsjø. Videresolgt til Alf Magne Skarsvåg, Dyrvik. 63  [N] sjofartsdir.no