EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "TAU" 1982-2003     M/Fe "ODDA" 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1982 - 2003 / 2011     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLEQ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8112641   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257396400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Tau" 1982 - 2003 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Odda" 2003 - 2011 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Goalsevarre" 2011 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 8  [P] "Skipet" 3/1982      
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2011 13  [N] sjofartsdir.no  
  14           Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2011 - 14  [N] sjofartsdir.no  
 
  15  BYGGEÅR       1982   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  BYGGENUMMER       95   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  SKROG       Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      17  [N] sjofartsdir.no  
  18  UTRUSTNING       Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      18  [N] sjofartsdir.no  
  19  TYPE       PS 90   19  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  20  SKROG       Pendel   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  MASKIN PRODUSERT       1982   25  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  26  MASKIN       1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   26  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  27  EFFEKT       2035 bhk   27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28  FART       14.0 kn   28  [P] "Fjordabåtene"  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   74.66 m   30  [N] sjofartsdir.no      
  31  BREDDE       13.72 m   31  [N] sjofartsdir.no      
  32  DYBDE       03.79 m   32  [N] sjofartsdir.no      
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 930.02 t 1982 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no      
  34           ◄ 2 ► 1436 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no      
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 499.97 t 1982 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no      
  36     ◄ 2 ► 523 t 1994 36  [N] sjofartsdir.no      
  37           ◄ 3 ► 517 t 1994 - 37      
  38  DØDVEKTTONNASJE       446 t   38  [N] marinetraffic.com  
  39  BILER   ◄ 1 ► 70 dekk 2, 20 dekk 3 [hengedekk] 1982 - 2003 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40     ◄ 5 ► 57 dekk 2 2003 - 40    
  41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER   ◄ 1 ► 500 1982 - før 1998 42  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab  
  43     ◄ 4 ► 409 før 1998 - 2003 43    
  44     ◄ 5 ► 290 2003 - 44    
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       1 [sykelugar]   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2, 2.2 m under dekk 3, 1.8 m dekk 3   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK       13 t dekk 2, 1.2 t dekk 3   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON   2 hydrauliske sideporter styrbord fra hengedekk og babord dekk 3.   50  Observasjon  
  51           Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207. 1982 - 51      
  52  STATUS       I trafikk 52    
 
  53 07.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" ◄ 1 ►. 53  [P] "Skipet" 3/1982  
  54    : Døpt av Ellinor Leversen. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55 04.07.1982   : Ankom Stavanger. 55  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  56 05.07.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 57  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  58 27.01.1983   : Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 58  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983  
  59 06.10.1983   : Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 59  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
  60 28.02.1986   : Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 60  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986  
  61 09.07.1988   : Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 61  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986  
  62 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991  
  64 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 30.01.1992   : Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 65  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
  66    : Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 66  [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
  67 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 27.10.1992   : Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 68  [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992  
  69 09.12.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  70 01.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 70    
  71 14.01.1993   : Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 71  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993  
  72 05.1993   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  73 01.06.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 73    
  74 31.08.1993   : Tilbakelevert. 74  Observasjon  
  75 09.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 75  Observasjon  
  76 24.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 76  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  77 25.07.1994   : Ommålt ◄ 2 ►. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 19.08.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  79 25.10.1994   : Ommålt ◄ 3 ►. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 01.11.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 80  [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994  
  81 01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  Observasjon  
  82 29.03.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 82  Observasjon  
  83 15.06.1997   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 83  [P] "Skipet" 3/1997  
  84 14.08.1997   : Tilbakelevert. 84  [P] "Skipet" 3/1997  
  85    : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 85  Observasjon  
  86 17.11.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  Observasjon  
  87 ca.17.12.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 87  Observasjon  
  88 ► 1998   : Sertifikat endret ◄ 4 ►. 88  Observasjon  
  89 ca.01.1998   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 89  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  90 15.06.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 90  [P] "Skipet" 3/1998  
  91 31.08.1998   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 91  [P] "Skipet" 3/1998  
  92 26.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 92  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  93 29.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 93  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  94 30.08.1999   : Grunnstøtte, Hanasand. 94  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  95    : Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 95  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  96 31.08.1999   : Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 96  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  97 17.09.1999   : Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 97  [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999  
  98 21.09.1999   : Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 98  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  99 ► 12.10.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99  Observasjon  
  100 11.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 100  Observasjon  
  101 31.12.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 101  Observasjon  
  102 23.01.2000   : I opplag, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000  
  103 ca.13.03.2000   : Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 103  Observasjon  
  104 14.04.2000   : Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 104  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  105    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105  Observasjon  
  106 31.07.2000   : Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 106  [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000  
  107 06.08.2000   : Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 107  [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  108 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 108    
  109 15.12.2001   : Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 109  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001  
  110 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111 25.02.2003   : Grunnstøtte i tett tåke på Lindøy. 111  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  112    : Årsak: Feilnavigering. 112  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003  
  113 20.06.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 113  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  114 26.06.2003   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 114    
  115 18.08.2003   : Tilbakelevert. 115    
  116 09.09.2003   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 116    
  117 26.09.2003   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 117  [N] sjofartsdir.no  
  118    : Sertifikat og kapasitet endret ◄ 5 ►. 118    
  119 30.09.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 119    
  120 16.06.2004   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 120    
  121 16.08.2004   : Tilbakelevert. 121    
  122 08.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 122  [A] Sunnhordland 15.03.2004  
  123 05.2005   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 123    
  124 07.2005   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 124    
  125 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 125  [N] sjofartsdir.no  
  126 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 126  Observasjon  
  127 22.10.2009   : Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 127    
  128 12.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 128    
  129 09.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 129    
  130 29.06.2010   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 130    
  131 03.01.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 131    
  132 20.03.2011   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 132    
  133 03.05.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 133    
  134 28.05.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 134    
  135 25.06.2011   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 135    
  136 29.08.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 136    
  137 09.10.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 137    
  138 10.10.2011   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 138  [N] sjofartsdir.no  
  139 15.10.2011   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 139    
  140 17.10.2011   : Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 140  [N] sjofartsdir.no  
  141 28.12.2011   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 141  [N] nordlys.no 29.12.2011  
  142 02.04.2013   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 142    
  143 07.05.2013   : Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 143    
  144 08.05.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 144