HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B48       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TAU" 1982 - 2003     M/Fe "ODDA" 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.08.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1982 - 2003 / 2011   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LLEQ   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8112641   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257396400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Tau" 1982 - 2003 5  [N] sdir.no  
  6   "Odda" 2003 - 2011 6  [N] sdir.no  
  7   "Goalsevarre" 2011 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 8  [P] "Skipet" 3/1982  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [N] sdir.no  
  10   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 11  [N] sdir.no  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2011 12  [N] sdir.no  
  13   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2011 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1982   14  [N] sdir.no  
  15  BYGGENUMMER 95   15  [N] sdir.no  
  16  SKROG Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      16  [N] sdir.no  
  17  UTRUSTNING Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      17  [N] sdir.no  
  18  TYPE PS 90   18  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  19  SKROG Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE Stål   22  [N] sdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN PRODUSERT 1982   24  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  25  MASKIN 1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   25  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  26  EFFEKT 2035 bhk   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  FART 14.0 kn   27  [P] "Fjordabåtene"  
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE 74.66 m   29  [N] sdir.no  
  30  BREDDE 13.72 m   30  [N] sdir.no  
  31  DYBDE 3.79 m   31  [N] sdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  930.02 t 1982 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  1436.00 t 1994 - 33  [N] sdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  499.97 t 1982 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  523.00 t 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  517.00 t 1994 - 36    
  37  DØDVEKTTONNASJE [3]  446.00 t   37  [N] marinetraffic.com  
  38  BILER [1]  90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1982 - 2003 38  [P] "Fjordabåtene"  
  39   [5]  77 [57 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 2003 - 39    
  40  TRAILERE Ja   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER [1]  500 1982 - før 1998 41  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab  
  42   [4]  409 før 1998 - 2003 42    
  43   [5]  290 2003 - 43    
  44  MANNSKAP -   44    
  45  PASSASJERLUGARER 1 [sykelugar]   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE 4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge) dekk 3   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK 13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON 2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3   49  Observasjon  
  50   Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 1982 - 50    
  51  STATUS I trafikk 51    
 
  52 07.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" [1]. 52  [P] "Skipet" 3/1982  
  53    : Døpt av Ellinor Leversen. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 04.07.1982   : Ankom Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  55 05.07.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 55  [N] sdir.no  
  56    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 56  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  57 27.01.1983   : Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983  
  58 06.10.1983   : Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 58  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
  59 28.02.1986   : Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 59  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986  
  60 09.07.1988   : Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986  
  61 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 62  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991  
  63 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 63  [N] sdir.no  
  64 30.01.1992   : Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 64  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
  65    : Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 65  [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sdir.no  
  67 27.10.1992   : Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 67  [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992  
  68 09.12.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 68  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  69 01.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 69    
  70 14.01.1993   : Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 70  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993  
  71 05.1993   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 71  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  72 01.06.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 72    
  73 31.08.1993   : Tilbakelevert. 73  Observasjon  
  74 09.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 74  Observasjon  
  75 24.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 75  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  76 25.07.1994   : Ommålt [2]. 76  [N] sdir.no  
  77 19.08.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 77  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  78 25.10.1994   : Ommålt [3]. 78  [N] sdir.no  
  79 01.11.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 79  [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994  
  80 01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80  Observasjon  
  81 29.03.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 81  Observasjon  
  82 15.06.1997   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 82  [P] "Skipet" 3/1997  
  83 14.08.1997   : Tilbakelevert. 83  [P] "Skipet" 3/1997  
  84    : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 84  Observasjon  
  85 17.11.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85  Observasjon  
  86 ca.17.12.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 86  Observasjon  
  87 ► 1998   : Sertifikat endret [4]. 87  Observasjon  
  88 ca.01.1998   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 88  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  89 15.06.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 89  [P] "Skipet" 3/1998  
  90 31.08.1998   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 90  [P] "Skipet" 3/1998  
  91 26.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 91  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  92 29.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 92  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  93 30.08.1999   : Grunnstøtte, Hanasand. 93  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  94    : Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 94  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  95 31.08.1999   : Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 95  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  96 17.09.1999   : Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 96  [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999  
  97 21.09.1999   : Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 97  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  98 ► 12.10.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98  Observasjon  
  99 11.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 99  Observasjon  
  100 31.12.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 100  Observasjon  
  101 23.01.2000   : I opplag, Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000  
  102 ca.13.03.2000   : Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 102  Observasjon  
  103 14.04.2000   : Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 103  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  104    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 104  Observasjon  
  105 31.07.2000   : Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 105  [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000  
  106 06.08.2000   : Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 106  [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  107 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 107  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  108 15.12.2001   : Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 108  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001  
  109 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 109  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  110 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 110  [N] sdir.no  
  111 25.02.2003   : Grunnstøtte i tett tåke på Lindøy. 111  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  112    : Årsak: Feilnavigering. 112  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003  
  113 20.06.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 113  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  114    : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 114  [P] "Skipet" 3/2003  
  115 26.06.2003   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 115  [P] "Skipet" 3/2003  
  116 18.08.2003   : Tilbakelevert. 116  [P] "Skipet" 3/2003  
  117 09.09.2003   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 117  [P] "Skipet" 3/2003  
  118    : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 118  [P] "Skipet" 4/2003  
  119 26.09.2003   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 119  [N] sdir.no  
  120    : Sertifikat og kapasitet endret [5]. 120    
  121 30.09.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 121  - / [P] "Skipet" 4/2003  
  122 16.06.2004   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 122  [P] "Skipet" 3/2004  
  123 06.2004   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 123  [P] "Skipet" 3/2004  
  124 15.08.2004   : Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 124  [P] "Skipet" 3/2004  
  125 16.08.2004   : Tilbakelevert. 125    
  126 ultimo 08.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 126  [P] "Skipet" 3/2004  
  127 05.2005   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 127    
  128 07.2005   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 128    
  129 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 129  [P] "Skipet" 4/2006  
  130 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 130  [N] sdir.no  
  131 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131  Observasjon  
  132 22.10.2009   : Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 132    
  133 12.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 133    
  134 09.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 134    
  135 29.06.2010   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135    
  136 03.01.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 136    
  137 20.03.2011   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 137    
  138 03.05.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138    
  139 28.05.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 139  [P] "Skipet" 2/2011  
  140 25.06.2011   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 140  [P] "Skipet" 2/2011  
  141 29.08.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 141    
  142 09.10.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142    
  143 10.10.2011   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 143  [N] sdir.no  
  144 15.10.2011   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 144  [P] "Skipet" 4/2011  
  145 17.10.2011   : Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 145  [N] sdir.no  
  146 28.12.2011   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 146  [N] nordlys.no 29.12.2011  
  147 02.04.2013   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 147    
  148 07.05.2013   : Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 148    
  149 08.05.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 149    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau