H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "TAU" 1982 - 2003          M/Fe "ODDA" 2011  
    Fortegnelse nr. B48  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1982 - 2003 / 2011 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L E Q 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8112641 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257396400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Tau" 4 1982 - 2003   4 [N] sdir.no  
  5     "Odda" 5 2003 - 2011   5 [N] sdir.no  
  6     "Goalsevarre" 6 2011 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1982 - 1991   7 [P] "Skipet" 3/1982  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2003   8 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  9 Stavangerske a/s, Stavanger 9 2003   9 [N] sdir.no  
  10 HSD Sjø a/s, Bergen 10 2003 - 2006   10 [N] sdir.no  
  11 Tide Sjø a/s, Bergen 11 2006 - 2011   11 [N] sdir.no  
  12 Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 12 2011 -   12 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1982 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   95 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Skrog   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   PS 90 17 -   17 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18 Skrogutforming   Pendel 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   Skipskontrollen 19 før 1989 - før 2000   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20     NSC 20 før 2000 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Materiale   Stål 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin produsert   1982 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin   1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Effekt   2035 bhk 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Fart   14.0 kn 26 -   26 [P] "Fjordabåtene"  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   74.66 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Bredde   13.72 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde   3.79 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 930.02 t 31 1982 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 1436 t 32 1994 - 2000   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 499.97 t 33 1982 - 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 523 t 34 1994   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 517 t 35 1994 - 2000   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje [ C ] 446 t 36 2000 -   36 [N] marinetraffic.com  
  37 Bilkapasitet [ A ] 90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 37 1982 - 2003   37 [P] "Fjordabåtene"  
  38   [ E ] 77 [57 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 38 2003 -   38 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI  
  39 Trailerkapasitet   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 500 40 1982 - før 1998   40 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab  
  41   [ D ] 409 41 før 1998 - 2003   41 -  
  42   [ E ] 290 42 2003 -   42 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  43 Mannskap   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Passasjerlugarer   1 [sykelugar] 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge)dekk 3 46 -   46 HMI  
  47 Akseltrykk   13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3 47 -   47 HMI  
  48 Tilleggsinformasjon   2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3 48 -   48 HMI  
  49     Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 49 -   49 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 24.06.1982   Målt  [ A ]. 50 [N] sdir.no  
  51 07.1982     Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau"  [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [P] "Skipet" 3/1982  
  52       Døpt av Ellinor Leversen. 52 [P] "Fjordabåtene"  
  53 04.07.1982     Ankom Stavanger. 53 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  54 05.07.1982     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 54 [N] sdir.no  
  55       Innført i Stavanger Skipsregister. 55 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  56 27.01.1983     Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 56 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983  
  57 06.10.1983     Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 57 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
  58 28.02.1986     Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 58 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986  
  59 09.07.1988     Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 59 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986  
  60 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 60 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  61 17.06.1991     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 61 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991  
  62 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  63       Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 63 [N] sdir.no  
  64 30.01.1992     Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 64 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
  65       Årsak: M/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 65 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
  66 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66 [N] sdir.no  
  67 27.10.1992     Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 67 [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992  
  68 09.12.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 68 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  69 01.01.1993     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 69 -  
  70 14.01.1993     Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 70 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993  
  71 05.1993     Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 71 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  72 01.06.1993     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 72 -  
  73 31.08.1993     Tilbakelevert. 73 HMI  
  74 09.1993     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 74 HMI  
  75 24.05.1994     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 75 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  76 15.07.1994     Ommålt [ B ]. 76 [N] sdir.no  
  77 19.08.1994     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 77 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  78 19.10.1994     Ommålt [ C ]. 78 [N] sdir.no  
  79 01.11.1994     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 79 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994  
  80 01.1996     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 80 HMI  
  81 29.03.1996     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 81 HMI  
  82 15.06.1997     Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 82 [P] "Skipet" 3/1997  
  83 14.08.1997     Tilbakelevert. 83 [P] "Skipet" 3/1997  
  84       Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 84 HMI  
  85 17.11.1997     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 85 HMI  
  86 ca.17.12.1997     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 86 HMI  
  87 ► 1998     Sertifikat endret [ D ]. 87 HMI  
  88 ca.01.1998     Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 88 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  89 15.06.1998     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 89 [P] "Skipet" 3/1998  
  90 31.08.1998     Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 90 [P] "Skipet" 3/1998  
  91 26.03.1999     Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 91 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  92 29.08.1999     Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 92 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  93 30.08.1999     Grunnstøtte, Hanasand. 93 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  94       Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 94 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  95 31.08.1999     Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 95 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  96 17.09.1999     Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 96 [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999  
  97 21.09.1999     Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 97 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  98 ► 12.10.1999     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 98 HMI  
  99 11.1999     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 99 HMI  
  100 31.12.1999     Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 100 HMI  
  101 23.01.2000     I opplag, Stavanger. 101 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000  
  102 ca.13.03.2000     Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 102 HMI  
  103 14.04.2000     Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 103 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  104       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 104 HMI  
  105 31.07.2000     Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 105 [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000  
  106 06.08.2000     Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 106 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  107 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 107 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  108 15.12.2001     Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 108 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001  
  109 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 109 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  110 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 110 [N] sdir.no  
  111 25.02.2003     Gikk på land i tett tåke på Lindøy. 111 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  112       Årsak: Feilnavigering. 112 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003  
  113 20.06.2003     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 113 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  114       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 114 [P] "Skipet" 3/2003  
  115 26.06.2003     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 115 [P] "Skipet" 3/2003  
  116 18.08.2003     Tilbakelevert. 116 [P] "Skipet" 3/2003  
  117 09.09.2003     Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 117 [P] "Skipet" 3/2003  
  118       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 118 [P] "Skipet" 4/2003  
  119 26.09.2003     Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 119 [N] sdir.no  
  120       Kapasitet og sertifikat endret [ E ]. 120 -  
  121 30.09.2003     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 121 - / [P] "Skipet" 4/2003  
  122 16.06.2004     Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 122 [P] "Skipet" 3/2004  
  123 06.2004     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 123 [P] "Skipet" 3/2004  
  124 15.08.2004     Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 124 [P] "Skipet" 3/2004  
  125 16.08.2004     Tilbakelevert. 125 -  
  126 ultimo 08.2004     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 126 [P] "Skipet" 3/2004  
  127 05.2005     Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 127 -  
  128 07.2005     Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 128 -  
  129 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 129 [P] "Skipet" 4/2006  
  130 12.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 130 [N] sdir.no  
  131 08.03.2008     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131 HMI  
  132 22.10.2009     Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 132 -  
  133 12.02.2010     Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 133 -  
  134 09.05.2010     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 134 -  
  135 29.06.2010     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135 -  
  136 03.01.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 136 -  
  137 20.03.2011     Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 137 -  
  138 03.05.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138 -  
  139 28.05.2011     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 139 [P] "Skipet" 2/2011  
  140 25.06.2011     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 140 [P] "Skipet" 2/2011  
  141 29.08.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 141 -  
  142 09.10.2011     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142 -  
  143 10.10.2011     Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 143 [N] sdir.no  
  144 15.10.2011     Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 144 [P] "Skipet" 4/2011  
  145 17.10.2011     Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 145 [N] sdir.no  
  146 28.12.2011     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 146 [N] nordlys.no 29.12.2011  
  147 02.04.2013     Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 147 -  
  148 07.05.2013     Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 148 -  
  149 08.05.2013     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 149 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau