HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B48       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TAU" 1982 - 2003     M/Fe "ODDA" 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1982 - 2003 / 2011   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLEQ   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8112641   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257396400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Tau" 1982 - 2003 5  [N] sdir.no  
  6   "Odda" 2003 - 2011 6  [N] sdir.no  
  7   "Goalsevarre" 2011 - 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 8  [P] "Skipet" 3/1982  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 11  [N] sdir.no  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2011 12  [N] sdir.no  
  13   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2011 - 13  [N] sdir.no  
 
  14   Byggeår 1982   14  [N] sdir.no  
  15   Byggenummer 95   15  [N] sdir.no  
  16   Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      16  [N] sdir.no  
  17   Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      17  [N] sdir.no  
  18   Type PS 90   18  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  19   Skrogutforming Pendel   19  Observasjon  
  20   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24   Maskin produsert 1982   24  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  25   Maskin 1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   25  [P] Illustrert Norsk Skipsliste  
  26   Effekt 2035 bhk   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   Fart 14.0 kn   27  [P] "Fjordabåtene"  
  28   Forbruk -   28  -  
  29   Lengde 74.66 m   29  [N] sdir.no  
  30   Bredde 13.72 m   30  [N] sdir.no  
  31   Dybde 3.79 m   31  [N] sdir.no  
  32   Brutto registertonnasje [1]  930.02 t 1982 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  1436.00 t 1994 - 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  499.97 t 1982 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  523.00 t 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  517.00 t 1994 - 36  -  
  37   Dødtvekttonnasje [3]  446.00 t   37  [N] marinetraffic.com  
  38   Biler [1]  90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1982 - 2003 38  [P] "Fjordabåtene"  
  39   [5]  77 [57 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 2003 - 39  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  40   Trailere Ja   40  Observasjon  
  41   Passasjerer [1]  500 1982 - før 1998 41  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab  
  42   [4]  409 før 1998 - 2003 42  -  
  43   [5]  290 2003 - 43  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  44   Mannskap -   44  -  
  45   Passasjerlugarer 1 [sykelugar]   45  Observasjon  
  46   Mannskapslugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge) dekk 3   47  Observasjon  
  48   Akseltrykk 13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3   48  Observasjon  
  49   Tilleggsinformasjon 2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3   49  Observasjon  
  50   Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 1982 - 50  -  
  51   Status I trafikk 51  HMI  
 
  52 07.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" [1]. 52  [P] "Skipet" 3/1982  
  53    : Døpt av Ellinor Leversen. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 04.07.1982   : Ankom Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  55 05.07.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 55  [N] sdir.no  
  56    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 56  [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
  57 27.01.1983   : Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983  
  58 06.10.1983   : Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 58  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
  59 28.02.1986   : Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 59  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986  
  60 09.07.1988   : Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986  
  61 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 62  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991  
  63 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  64    : Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 64  [N] sdir.no  
  65 30.01.1992   : Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 65  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
  66    : Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 66  [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
  67 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67  [N] sdir.no  
  68 27.10.1992   : Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 68  [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992  
  69 09.12.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  70 01.01.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 70  -  
  71 14.01.1993   : Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 71  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993  
  72 05.1993   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  73 01.06.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 73  -  
  74 31.08.1993   : Tilbakelevert. 74  Observasjon  
  75 09.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 75  Observasjon  
  76 24.05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 76  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  77 25.07.1994   : Ommålt [2]. 77  [N] sdir.no  
  78 19.08.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  79 25.10.1994   : Ommålt [3]. 79  [N] sdir.no  
  80 01.11.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 80  [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994  
  81 01.1996   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  Observasjon  
  82 29.03.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 82  Observasjon  
  83 15.06.1997   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 83  [P] "Skipet" 3/1997  
  84 14.08.1997   : Tilbakelevert. 84  [P] "Skipet" 3/1997  
  85    : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 85  Observasjon  
  86 17.11.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  Observasjon  
  87 ca.17.12.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 87  Observasjon  
  88 ► 1998   : Sertifikat endret [4]. 88  Observasjon  
  89 ca.01.1998   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 89  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  90 15.06.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 90  [P] "Skipet" 3/1998  
  91 31.08.1998   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 91  [P] "Skipet" 3/1998  
  92 26.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 92  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  93 29.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 93  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
  94 30.08.1999   : Grunnstøtte, Hanasand. 94  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  95    : Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 95  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  96 31.08.1999   : Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 96  [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
  97 17.09.1999   : Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 97  [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999  
  98 21.09.1999   : Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 98  [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
  99 ► 12.10.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99  Observasjon  
  100 11.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 100  Observasjon  
  101 31.12.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 101  Observasjon  
  102 23.01.2000   : I opplag, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000  
  103 ca.13.03.2000   : Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 103  Observasjon  
  104 14.04.2000   : Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 104  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  105    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105  Observasjon  
  106 31.07.2000   : Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 106  [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000  
  107 06.08.2000   : Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 107  [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  108 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 108  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  109 15.12.2001   : Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 109  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001  
  110 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 110  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  111 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 111  [N] sdir.no  
  112 25.02.2003   : Grunnstøtte i tett tåke på Lindøy. 112  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  113    : Årsak: Feilnavigering. 113  [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003  
  114 20.06.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 114  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  115    : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 115  [P] "Skipet" 3/2003  
  116 26.06.2003   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 116  [P] "Skipet" 3/2003  
  117 18.08.2003   : Tilbakelevert. 117  [P] "Skipet" 3/2003  
  118 09.09.2003   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 118  [P] "Skipet" 3/2003  
  119    : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 119  [P] "Skipet" 4/2003  
  120 26.09.2003   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 120  [N] sdir.no  
  121    : Sertifikat og kapasitet endret [5]. 121  -  
  122 30.09.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 122  - / [P] "Skipet" 4/2003  
  123 16.06.2004   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 123  [P] "Skipet" 3/2004  
  124 06.2004   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 124  [P] "Skipet" 3/2004  
  125 15.08.2004   : Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 125  [P] "Skipet" 3/2004  
  126 16.08.2004   : Tilbakelevert. 126  -  
  127 ultimo 08.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 127  [P] "Skipet" 3/2004  
  128 05.2005   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 128  -  
  129 07.2005   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 129  -  
  130 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 130  [P] "Skipet" 4/2006  
  131 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 131  [N] sdir.no  
  132 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 132  Observasjon  
  133 22.10.2009   : Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 133  -  
  134 12.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 134  -  
  135 09.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 135  -  
  136 29.06.2010   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 136  -  
  137 03.01.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 137  -  
  138 20.03.2011   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 138  -  
  139 03.05.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 139  -  
  140 28.05.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 140  [P] "Skipet" 2/2011  
  141 25.06.2011   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 141  [P] "Skipet" 2/2011  
  142 29.08.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142  -  
  143 09.10.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 143  -  
  144 10.10.2011   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 144  [N] sdir.no  
  145 15.10.2011   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 145  [P] "Skipet" 4/2011  
  146 17.10.2011   : Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 146  [N] sdir.no  
  147 28.12.2011   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 147  [N] nordlys.no 29.12.2011  
  148 02.04.2013   : Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 148  -  
  149 07.05.2013   : Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 149  -  
  150 08.05.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 150  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau