HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B40       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TAU" 1977 - 1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1977 - 1982   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LEIH   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7601669   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257376500   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Tau" 1977 - 1982 5  [N] sdir.no  
  6   "Røsund" 1982 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1977 - 1982 7  [P] "Skipet" 1/1991  
  8   Nord-Ferjer a/s, Narvik 1982 - 1990 8  [P] "Skipet" 4/1992  
  9   Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 1990 - 2006 9  [N] sdir.no  
  10   Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 10  [N] sdir.no  
  11   Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 11  [N] sdir.no  
  12   Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 12  [N] sdir.no  
 
  13   Byggeår 1977   13  [N] sdir.no  
  14   Byggenummer 144 [utrustning]   14  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15   Skrog Molde Verft a/s, Hjelset   15  [P] "Skipet" 4/1992  
  16   Utrustning Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   Type PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18   Skrogutforming Pendel   18  Observasjon  
  19   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   NSC før 2000- 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Materiale Stål   21  [N] sdir.no  
  22   Maskinfabrikant Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   Maskin produsert 1977   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24   Maskin 1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   24  -  
  25   Effekt 1300 bhk   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   Fart 12.0 kn   23  [P] "Skipet" 4/1992  
  24   Forbruk 250 l/t   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Lengde [1]  64.37 m 1977 - 1987 25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26   [2]  80.30 m 1987 - 26  [N] sdir.no  
  27   Bredde 11.25 m   27  [N] sdir.no  
  28   Dybde 4.20 m   28  [N] sdir.no  
  29   Brutto registertonnasje [1]  613 t 1977 - 1987 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [2]  1010 t 1987 - 30  [N] sdir.no  
  31   Netto registertonnasje [1]  326 t 1977 - 1987 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [2]  307 t 1987 - 32  [N] sdir.no  
  33   Dødtvekttonnasje [2]  100 t 1987 - 33  [N] marinetraffic.com  
  33   Biler [1]  50 1977 - 1987 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34   [2]  88 [68 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1987 - 1988 34  [P] "Skipet" 4/1992  
  35   [3]  68 1988 - 35  -  
  36   [4]  52 ca. 2004 - 36  -  
  37   Trailere Ja   37  Observasjon  
  38   Passasjerer [1]  399 1977 - før 2004 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39   [5]  321 før 2004 - ca.2004 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40   [4]  212 ca. 2004 - 40  -  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer 0   42  Observasjon  
  43   Mannskapslugarer 8   43  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  44   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2   44  Observasjon  
  45   Akseltrykk 13 t dekk 2   45  Observasjon  
  46   Tilleggsinformasjon -   46  -  
  47   Status I trafikk 47  [N] torghatten-nord.no  
     
  48 18.01.1977   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48  [N] sdir.no  
  49 24.01.1977   : Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" [1]. Hjemmehvn: Stavanger. 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50    : Døpt av Marit Skretting. 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51 25.01.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52 13.03.1977   : Grunnstøtte, Tau havn. Årsak: maskinstans. 52  [P] "Fjordabåtene"  
  53 30.07.1978   : Grunnstøtte. 53  -  
  54 24.04.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 54  [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982  
  55 27.04.1982   : Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK. 55  [P] "Skipet" 4/1992  
  56 05.06.1982   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 56  [P] "Skipet" 4/1992  
  57 05.1987   : Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: forlenget samt hengedekk montert [2]. 57  [P] "Skipet" 4/1992  
  58 07.1988   : Ombygget: hengedekk demontert [3]. 58  -  
  59 18.12.1989   : Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 59  [K] Torghatten Nord  
  60 01.01.1990   : Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 60  [P] "Skipet" 4/1992  
  61 05.01.1990   : Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden. 61  [K] Torghatten Nord  
  62 22.01.1990   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik. 62  -  
  63 12.03.1990   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 63  -  
  64 31.05.1990   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 64  -  
  65 19.06.1990   : Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 65  [N] sdir.no  
  66 01.10.1990   : Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 66  -  
  67 01.06.1991   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 67  -  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 07.06.1993   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 69  -  
  70 09.1993   : Tilbakelevert. 70  -  
  71 17.09.1993   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 71  [A] Sunnhordland 21.09.1993  
  72 30.09.1993   : Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt. 72  [A] Sunnhordland 04.10.1993  
  73 09.02.1994   : Kolliderte med rampen, Ranavik. 73  [A] Sunnhordland 11.02.1994  
  74 31.12.1995   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 74  [P] "Skipet" 1/1996  
  75 04.01.1996   : Tilbakelevert. 75  [P] "Skipet" 1/1996  
  76 23.03.1996   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. 76  [P] "Skipet" 2/1996  
  77 27.03.1996   : Satt i trafikk Horten - Moss. 77  [P] "Skipet" 2/1996  
  78 25.06.1996   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 78  [P] "Skipet" 3/1996  
  79 28.06.1996   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 79  [P] "Skipet" 3/1996  
  80 18.03.1997   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 80  -  
  81 ca.06.1997   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 81  [P] "Skipet" 3/1997  
  82 ca.08.1997   : Tilbakelevert. 82  [P] "Skipet" 3/1997  
  83    : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 83  -  
  84 ca.06.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg. 84  [P] "Skipet" 3/1998  
  85 ca.08.1998   : Tilbakelevert. 85  [P] "Skipet" 3/1998  
  86 pr. 2000   : I trafikk Bognes - Skarberget. 86  [P] "Skipet" 3/2000  
  87 11.09.2000   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 87  [P] "Skipet" 4/2000  
  88 24.10.2000   : Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 88  [P] "Skipet" 4/2000  
  89 sommer 2002   : I trafikk Bognes - Skarberget [supplering]. 89  [P] "Skipet" 3/2002  
  90 medio 01.2004   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 90  [P] "Skipet" 1/2004  
  91 24.02.2004   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 91  [P] "Skipet" 1/2004  
  92 ultimo 03.2004   : Tilbakelevert. 92  [P] "Skipet" 1/2004  
  93 ► 2004   : Sertifikat endret [5]. 93  [P] "Fjordabåtene"  
  94 ca.2004   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 94  -  
  95 04.04.2005   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 95  [P] "Skipet" 2/2005  
  96 04.05.2005   : Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik. 96  [P] "Skipet" 2/2005  
  97 08.05.2005   : Tilbakelevert. 97  [P] "Skipet" 2/2005  
  98 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 98  -  
  99 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 99  [N] sdir.no  
  100 04.10.2006   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 100  -  
  101 15.11.2006   : I opplag. 101  -  
  102 ► 08.2007   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 102  -  
  103 21.08.2007   : Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 103  -  
  104 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 104  [N] sdir.no  
  105 09.05.2008   : Maskinhavari. 105  [P] "Skipet" 2/2008  
  106    : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 106  -  
  107 24.09.2008   : Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget. 107  -  
  108 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 108  [N] sdir.no  
  109 01.06.2009   : Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 109  - / [N] "Skipet" 2/2009  
  110 06.08.2009   : Tilbakelevert. 110  -  
  111 20.09.2009   : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 111  -  
  112 16.11.2009   : I opplag, Skarberget. 112  [P] "Skipet" 4/2009  
  113 24.01.2010   : Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 113  [P] "Skipet" 1/2010  
  114 10.04.2010   : Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 114  [P] "Skipet" 2/2010  
  115 18.06.2010   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 115  -  
  116 16.08.2010   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 116  -  
  117 22.10.2010   : I opplag, Skarberget. 117  -  
  118 19.02.2011   : Tatt ut av opplag. 118  -  
  119 27.04.2011   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 119  -  
  120 01.09.2011   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 120  -  
  121 12.09.2011   : Tilbakelevert. 121  [N] sdir.no  
  120 07.10.2011   : Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 120  -  
  121 09.10.2011   : Satt i trafikk Hofles - Lund. 121  [P] "Skipet" 4/2011   
  122 03.07.2012   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 122  -  
  123 09.07.2012   : Tilbakelevert. 123  -  
  124    : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 124  [N] sdir.no  
  125    : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 125  -  
  126 31.08.2012   : Tilbakelevert. 126  -  
  127 09.09.2012   : Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 127  -  
  128 15.11.2012   : Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 128  -  
  129 22.12.2012   : I opplag, Skarberget. 129  -  
  130 15.04.2013   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 130  -  
  131 25.07.2013   : Grunnberøring. 131  [N] nrk.no/nordland 25.07.2013  
  132 10.09.2013   : Tilbakelevert. 132  [N] sdir.no  
  133 04.10.2013   : I opplag, Skarberget. 133  -  
  134 23.04.2014   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 134  -  
  135 30.06.2014   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 135  -  
  136 04.07.2014   : Tilbakelevert. 136  [N] sdir.no  
  137    : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 137  -  
  138 10.08.2014   : Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 138  -  
  139 09.2014   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 139  -  
  140 14.10.2014   : Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen. 140  [N] an.no 14.10.2014  
  141 12.2014   : I opplag, Skarberget. 141  -  
  142 28.05.2015   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 142  -  
  143 2015   : I opplag, Skarberget. 143  -  
  144 22.09.2015   : Gikk på land, Flesnes etter maskinstans. 144  [P] "Skipet" 4/2015  
  145 pr.02.2016   : I trafikk Bognes - Skarberget. 145  [N] ruteinfo.thn.no  
  146 02.2016 ►   : Reservefartøy. 146  Observasjon  
  147 20.09.2018   : Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 147  [N] blv.no 20.09.2018  
  148 28.11.2018   : Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 148  [P] "Skipet" 2/2019  
  149 vår 2019   : Satt i trafikk Festvåg - Misten. 149  [N] torghatten-nord.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau