H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "TAU" 1977 - 1982  
    Fortegnelse nr. B40  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1977 - 1982 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L E I H 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7601669 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257376500 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Tau" 4 1977 - 1982   4 [N] sdir.no  
  5     "Røsund" 5 1982 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 6 1977 - 1982   6 [P] "Skipet" 1/1991  
  7 Nord-Ferjer a/s, Narvik 7 1982 - 1990   7 [P] "Skipet" 4/1992  
  8 Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 8 1990 - 2006   8 [N] sdir.no  
  9 Hurtigruten Group ASA, Narvik 9 2006 - 2007   9 [N] sdir.no  
  10 Hurtigruten ASA, Narvik 10 2007 - 2009   10 [N] sdir.no  
  11 Torghatten Nord a/s, Tromsø 11 2009 -   11 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1977 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   144 [utrustning] 13 -   13 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14 Skrog   Molde Verft a/s, Hjelset 14 -   14 [P] "Skipet" 4/1992  
  15 Utrustning   Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Type   PS 50 16 -   16 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17 Skrogutforming   Pendel 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   Skipskontrollen 18 før 1983 - før 2000   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     NSC 19 før 2000 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Materiale   Stål 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Maskin produsert   1977 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin   1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352 23 -   23 -  
  24 Effekt   1300 bhk 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1991  
  25 Fart   12.0 kn 25 -   25 [P] "Skipet" 4/1992  
  26 Forbruk   250 l/t 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Lengde [ A ] 64.37 m 27 1977 - 1987   27 [P] "Skipet" 2/1991  
  28   [ B ] 80.30 m 28 1987 -   28 [N] sdir.no  
  29 Bredde   11.25 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde   4.20 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 613 t 31 1977 - 1987   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [ B ] 1010 t 32 1987 - 1988   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 326 t 33 1977 - 1987   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ B ] 307 t 34 1987 - 1988   34 [N] sdir.no  
  35 Dødvekttonnasje [ B ] 100 t 35 1987 - 1988   35 [N] marinetraffic.com  
  36 Bilkapasitet [ A ] 50 36 1977 - 1987   36 [P] "Skipet" 1/1991  
  37   [ B ] 88 [68 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 37 1987 - 1988   37 [P] "Skipet" 4/1992  
  38   [ C ] 68 38 1988 - ca.2004   38 HMI  
  39   [ D ] 52 39 ca.2004 -   39 [N] torghatten-nord.no  
  40 Trailerkapasitet [ B ] 7 40 1987 - 1988   40 HMI  
  41   [ C ] 14 41 1988 -   41 [N] torghatten-nord.no  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 399 42 1977 - før 2004   42 [P] "Skipet" 1/1991  
  43   [ E ] 321 43 før 2004 - ca.2004   43 [P] "Fjordabåtene"  
  44   [ D ] 212 44 ca.2004 -   44 [N] torghatten-nord.no  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 -  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   8 47 -   47 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  48 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   13 t dekk 2 49 -   49 HMI  
  50 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 2. 50 -   50 [N] torghatten-nord.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 18.01.1977     Innført i Stavanger Skipsregister som "Tau". 51 [N] sdir.no  
  52 24.01.1977     Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 52 [P] "Skipet" 1/1991  
  53       Døpt av Marit Skretting. 53 [P] "Fjordabåtene"  
  54 25.01.1977     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 54 [P] "Skipet" 1/1991  
  55 13.03.1977     Grunnstøtte, Tau havn. Årsak: Maskinstans. 55 [P] "Fjordabåtene"  
  56 30.07.1978     Grunnstøtte. 56 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
  57 24.04.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 57 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982  
  58 27.04.1982     Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK. 58 [P] "Skipet" 4/1992  
  59 05.06.1982     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 59 [P] "Skipet" 4/1992  
  60 05.1987     Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: Forlenget samt hengedekk montert [ B ]. 60 [P] "Skipet" 4/1992  
  61 16.11.1987     Ommålt [ B ]. 61 [N] sdir.no  
  62 07.1988     Ombygget: Hengedekk demontert [ C ]. 62 -  
  63 18.12.1989     Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 63 [K] Torghatten Nord  
  64 01.01.1990     Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 64 [P] "Skipet" 4/1992  
  65 05.01.1990     Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden. 65 [K] Torghatten Nord  
  66 22.01.1990     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik. 66 -  
  67 12.03.1990     Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 67 -  
  68 31.05.1990     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 68 -  
  69 19.06.1990     Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 69 [N] sdir.no  
  70 01.10.1990     Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 70 -  
  71 01.06.1991     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 71 -  
  72 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 72 [N] sdir.no  
  73 07.06.1993     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 73 -  
  74 09.1993     Tilbakelevert. 74 -  
  75 17.09.1993     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 75 [A] Sunnhordland 21.09.1993  
  76 30.09.1993     Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt. 76 [A] Sunnhordland 04.10.1993  
  77 09.02.1994     Kolliderte med rampen, Ranavik. 77 [A] Sunnhordland 11.02.1994  
  78 31.12.1995     Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 78 [P] "Skipet" 1/1996  
  79 04.01.1996     Tilbakelevert. 79 [P] "Skipet" 1/1996  
  80 23.03.1996     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. 80 [P] "Skipet" 2/1996  
  81 27.03.1996     Satt i trafikk Horten - Moss. 81 [P] "Skipet" 2/1996  
  82 25.06.1996     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 82 [P] "Skipet" 3/1996  
  83 28.06.1996     Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 83 [P] "Skipet" 3/1996  
  84 18.03.1997     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 84 -  
  85 ca.06.1997     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 85 [P] "Skipet" 3/1997  
  86 ca.08.1997     Tilbakelevert. 86 [P] "Skipet" 3/1997  
  87       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 87 -  
  88 ca.06.1998     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg. 88 [P] "Skipet" 3/1998  
  89 ca.08.1998     Tilbakelevert. 89 [P] "Skipet" 3/1998  
  90 pr. 2000     I trafikk Bognes - Skarberget. 90 [P] "Skipet" 3/2000  
  91 11.09.2000     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 91 [P] "Skipet" 4/2000  
  92 24.10.2000     Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 92 [P] "Skipet" 4/2000  
  93 sommer 2002     I trafikk Bognes - Skarberget [supplering]. 93 [P] "Skipet" 3/2002  
  94 medio 01.2004     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 94 [P] "Skipet" 1/2004  
  95 24.02.2004     Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 95 [P] "Skipet" 1/2004  
  96 ultimo 03.2004     Tilbakelevert. 96 [P] "Skipet" 1/2004  
  97 ► 2004     Sertifikat endret [ E ]. 97 [P] "Fjordabåtene"  
  98 ca.2004     Kapasitet og sertifikat endret [ D ]. 98 -  
  99 04.04.2005     Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 99 [P] "Skipet" 2/2005  
  100 04.05.2005     Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik. 100 [P] "Skipet" 2/2005  
  101 08.05.2005     Tilbakelevert. 101 [P] "Skipet" 2/2005  
  102 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 102 -  
  103 30.03.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 103 [N] sdir.no  
  104 04.10.2006     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 104 -  
  105 15.11.2006     I opplag. 105 -  
  106 ► 08.2007     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 106 -  
  107 21.08.2007     Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 107 -  
  108 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 108 [N] sdir.no  
  109 09.05.2008     Maskinhavari. 109 [P] "Skipet" 2/2008  
  110       Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 110 -  
  111 24.09.2008     Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget. 111 -  
  112 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 112 [N] sdir.no  
  113 01.06.2009     Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 113 - / [N] "Skipet" 2/2009  
  114 06.08.2009     Tilbakelevert. 114 -  
  115 20.09.2009     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 115 -  
  116 16.11.2009     I opplag, Skarberget. 116 [P] "Skipet" 4/2009  
  117 24.01.2010     Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 117 [P] "Skipet" 1/2010  
  118 10.04.2010     Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 118 [P] "Skipet" 2/2010  
  119 18.06.2010     Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 119 -  
  120 16.08.2010     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 120 -  
  121 22.10.2010     I opplag, Skarberget. 121 -  
  122 19.02.2011     Tatt ut av opplag. 122 -  
  123 27.04.2011     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 123 -  
  124 01.09.2011     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 124 -  
  125 12.09.2011     Tilbakelevert. 125 [N] sdir.no  
  126 07.10.2011     Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 126 -  
  127 09.10.2011     Satt i trafikk Hofles - Lund. 127 [P] "Skipet" 4/2011   
  128 03.07.2012     Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 128 -  
  129 09.07.2012     Tilbakelevert. 129 -  
  130       Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 130 [N] sdir.no  
  131       Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 131 -  
  132 31.08.2012     Tilbakelevert. 132 -  
  133 09.09.2012     Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 133 -  
  134 15.11.2012     Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 134 -  
  135 22.12.2012     I opplag, Skarberget. 135 -  
  136 15.04.2013     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 136 -  
  137 25.07.2013     Grunnberøring. 137 [N] nrk.no/nordland 25.07.2013  
  138 10.09.2013     Tilbakelevert. 138 [N] sdir.no  
  139 04.10.2013     I opplag, Skarberget. 139 -  
  140 23.04.2014     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 140 -  
  141 30.06.2014     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 141 -  
  142 04.07.2014     Tilbakelevert. 142 [N] sdir.no  
  143       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 143 -  
  144 10.08.2014     Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 144 -  
  145 09.2014     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 145 -  
  146 14.10.2014     Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen. 146 [N] an.no 14.10.2014  
  147 12.2014     I opplag, Skarberget. 147 -  
  148 28.05.2015     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 148 -  
  149 2015     I opplag, Skarberget. 149 -  
  150 22.09.2015     Gikk på land, Flesnes etter maskinstans. 150 [P] "Skipet" 4/2015  
  151 pr.02.2016     I trafikk Bognes - Skarberget. 151 [N] ruteinfo.thn.no  
  152 02.2016 ►     Reservefartøy. 152 HMI  
  153 20.09.2018     Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 153 [N] blv.no 20.09.2018  
  154 28.11.2018     Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 154 [P] "Skipet" 2/2019  
  155 vår 2019     Satt i trafikk Festvåg - Misten. 155 [N] torghatten-nord.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau