HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B3       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SVEIO" 2011 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 2011 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LACK   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7407776   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257071700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Røberg" 1975 - 1996 5  [N] sdir.no  
  6   "Sveio" 1996 - 6  [N] sdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1975 - 1990 7  [P] "Skipet" 4/1992  
  8   Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 1990 - 1996 8  [N] sdir.no  
  9   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 9  [N] sdir.no  
  10   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13  BYGGEÅR 1975   13  [N] sdir.no  
  14  BYGGENUMMER 44   14  [N] sdir.no  
  15  SKROG Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16  UTRUSTNING Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sdir.no  
  17  TYPE PS 40   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18  SKROG Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE Skipskontrollen før - 1983- før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE Stål   21  [N] sdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT 1975   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN 1 x Normo LDM-8 diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT 1120 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART 12.0 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK 220 l/t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE 50.58 m   28  [N] sdir.no  
  29  BREDDE 11.26 m   29  [N] sdir.no  
  30  DYBDE 3.31 m   30  [N] sdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  443.22 t 1975 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [2]  660.00 t 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [3]  662.00 t 1994 - 33  [N] sdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  182.96 t 1975 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  641.00 t 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  221.00 t 1994 - 36  [N] sdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE [3]  319.00 t 1994 - 37  [N] marinetraffic.com  
  38  BILER [1]  35 1975 - før 2008 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [5]  26 før 2008 - 39  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  40  TRAILERE Ja   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER [1]  360 1975 - før 2000 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [4]  230 før 2000 - før 2008 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [5]  200 før 2008 - 43  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  44  MANNSKAP -   44    
  45  PASSASJERLUGARER 0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER 8   46  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  47  DEKKSHØYDE 4.50 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  AKSELTRYKK 13 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  TILLEGGSINFORMASJON -   49    
  50  STATUS I trafikk 50    
 
  51 11.06.1975   : Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik. 51  [N] sdir.no  
  52 14.06.1975   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik [1]. Byggesum: 8.429 mill NOK. 52  [P] "Skipet" 4/1992  
  53 med. 06.1975   : Satt i trafikk Sommerset - Bonnåsjøen. 53  [P] "Skipet" 4/1992  
  54 ult. 09.1979   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 54  [P] "Skipet" 4/1992  
  55 07.1986   : Satt i trafikk Drag - Skarberget. 55  [P] "Skipet" 4/1992  
  56 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 56  [P] "Skipet" 4/1992  
  57 01.1990   : Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp - Lilleeidet. 57  [N] fjordfaehren.de  
  58 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 58  [N] sdir.no  
  59 07.1990   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag - Skarberget. 59  [N] fjordfaehren.de  
  60 07.1992   : Grunnstøtte. 60  [N] stp-norway.com 24.05.2010  
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sdir.no  
  62 1993   : Tatt ut av trafikk Drag - Skarberget. 62  [N] stp-norway.com 28.03.2009  
  63 14.07.1994   : Ommålt [3]. 63  [N] sdir.no  
  64 03.10.1994   : Ommålt [2]. 64  [N] sdir.no  
  65 04.01.1996   : Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 65  [P] "Skipet" 1/1996  
  66 07.01.1996   : Ankom Bergen. 66  [P] "Skipet" 1/1996  
  67 22.01.1996   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 67  [P] "Skipet" 1/1996  
  68 24.01.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio". 68  [N] sdir.no  
  69    : Reservefartøy. 69  [A] Sunnhordland 10.01.1996  
  70 10.04.1996   : Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 70  Observasjon  
  71 04.1996    : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 71  [P] "Skipet" 1/1997  
  72 06.01.1997   : Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72  [A] Bømlo-nytt 15.01.1997  
  73 29.01.1997   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 73  [A] Bømlo-nytt 15.01.1997 / [P] "Skipet" 1/1997  
  74 21.09.1998   : Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 74  [A] Sunnhordland 01.09.1998  
  75 2000   : Sertifikat endret [4]. 75  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  76 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  77 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77  [N] sdir.no  
  78 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78  [P] "Skipet" 4/2006  
  79 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 79  [N] sdir.no  
  80 2008   : Kapasiet og sertifikat endret [5]. 80  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  81 01.01.2011   : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy. 81  [P] "Skipet" 1/2011  
  82 02.01.2011   : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 82  [N] stp-norway.com 31.12.2010  
  83 15.05.2011   : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 83  [N] stp-norway.com 15.05.2011  
  84 03.07.2011   : Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled. 84  [N] bt.no 03.07.2011  
  85 13.07.2011    : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 85  [N] stp-norway.com 13.07.2011  
  86 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 86  [P] "Skipet" 1/2012  
  87 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 87  [N] sdir.no  
  88 01.01.2013   : Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert. 88  [N] bt.no 01.01.2013  
  89    : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 89  [P] "Skipet" 1/2013  
  90 28.02.2016   : Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 90  [N] marinetraffic.com  
  91 02.04.2016   : Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 91  [N] marinetraffic.com  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau