EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SVEIO" 2011-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2011 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LACK   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7407776   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257071700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Røberg" 1975 - 1996 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Sveio" 1996 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1975 - 1990 7  [P] "Skipet" 4/1992  
  8     Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 1990 - 1996 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1975   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       44   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  SKROG       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE       PS 40   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE   Skipskontrollen før - 1983- før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       1975   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN       1 x Normo LDM-8 diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT       1120 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       12.0 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK       220 l/t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE   50.58 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BREDDE       11.26 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DYBDE       03.31 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 443.22 t 1975 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32     [2] 660.00 t 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           [3] 662.00 t 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 182.96 t 1975 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     [2] 641.00 t 1994 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [3] 221.00 t 1994 - 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE       [3] 319.00 t 1994 - 37  [N] marinetraffic.com  
  38  BILER   [1] 35 1975 - før 2008 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39     [5] 26 før 2008 - 39  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  40  TRAILERE       Ja   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER   [1] 360 1975 - før 2000 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42     [4] 230 før 2000 - før 2008 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     [5] 200 før 2008 - 43  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       8   46  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  47  DEKKSHØYDE       4.50 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  AKSELTRYKK       13 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  TILLEGGSINFORMASJON           49    
  50  STATUS       I trafikk 50    
 
  51 11.06.1975   : Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 14.06.1975   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik [1]. Byggesum: 8.429 mill NOK. 52  [P] "Skipet" 4/1992  
  53 medio 06.1975   : Satt i trafikk Sommerset - Bonnåsjøen. 53  [P] "Skipet" 4/1992  
  54 ultimo 09.1979   : Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 54  [P] "Skipet" 4/1992  
  55 07.1986   : Satt i trafikk Drag - Skarberget. 55  [P] "Skipet" 4/1992  
  56 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 56  [P] "Skipet" 4/1992  
  57 01.1990   : Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp - Lilleeidet. 57  [N] fjordfaehren.de  
  58 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 07.1990   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag - Skarberget. 59  [N] fjordfaehren.de  
  60 07.1992   : Grunnstøtte. 60  [N] stp-norway.com 24.05.2010  
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 1993   : Tatt ut av trafikk Drag - Skarberget. 62  [N] stp-norway.com 28.03.2009  
  63 14.07.1994   : Ommålt [3]. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 03.10.1994   : Ommålt [2]. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 04.01.1996   : Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 65  [P] "Skipet" 1/1996  
  66 07.01.1996   : Ankom Bergen. 66  [P] "Skipet" 1/1996  
  67 22.01.1996   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 67  [P] "Skipet" 1/1996  
  68 24.01.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio". 68  [N] sjofartsdir.no  
  69    : Reservefartøy. 69  [A] Sunnhordland 10.01.1996  
  70 10.04.1996   : Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 70  Observasjon  
  71 04.1996    : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 71  [P] "Skipet" 1/1997  
  72 06.01.1997   : Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72  [A] Bømlo-nytt 15.01.1997  
  73 29.01.1997   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 73  [A] Bømlo-nytt 15.01.1997 / [P] "Skipet" 1/1997  
  74 21.09.1998   : Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 74  [A] Sunnhordland 01.09.1998  
  75 2000   : Sertifikat endret [4]. 75  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  76 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  77 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78    
  79 2008   : Kapasiet og sertifikat endret [5]. 79  [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  80 19.12.2010   : Tatt ut av trafikk Sandvikvåg - Husavik. 80  [N] stp-norway.com 19.12.2010  
  81 31.12.2010   : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy. 81  [N] stp-norway.com 31.12.2010  
  82 02.01.2011   : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 82  [N] stp-norway.com 31.12.2010  
  83 15.05.2011   : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 83  [N] stp-norway.com 15.05.2011  
  84 03.07.2011   : Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled. 84  [N] bt.no 03.07.2011  
  85 13.07.2011    : Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 85  [N] stp-norway.com 13.07.2011  
  86 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 86    
  87 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 87  [N] sjofartsdir.no  
  88 01.01.2013   : Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert. 88  [N] bt.no 01.01.2013  
  89 28.02.2016   : Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 89  [N] marinetraffic.com  
  90 02.04.2016   : Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 90  [N] marinetraffic.com