H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SVEIO" 2011 -  
    Fortegnelse nr. B3  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     10.07.2020    
    PERIODE:     2011 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A C K 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7407776 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257071700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Røberg" 4 1975 - 1996   4 [N] sdir.no  
  5     "Sveio" 5 1996 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Nord-Ferjer a/s, Narvik 6 1975 - 1990   6 [P] "Skipet" 4/1992  
  7 Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 7 1990 - 1996   7 [N] sdir.no  
  8 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 8 1996 - 2001   8 [N] sdir.no  
  9 HSD Sjø a/s, Bergen 9 2001 - 2006   9 [N] sdir.no  
  10 Tide Sjø a/s, Bergen 10 2006 - 2012   10 [N] sdir.no  
  11 Norled a/s, Stavanger 11 2012 -   11 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1975 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   44 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Skrog   Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Utrustning   Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Type   PS 40 16 -   16 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17 Skrogutforming   Pendel 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   Skipskontrollen 18 før 1983 - før 2000   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     NSC 19 før 2000 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Materiale   Stål 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Maskin produsert   1975 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Maskin   1 x Normo LDM-8 diesel 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Effekt   1120 bhk 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Fart   12.0 kn 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Forbruk   220 l/t 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Lengde   50.58 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Bredde   11.26 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Dybde   3.31 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Brutto registertonnasje [ A ] 443.22 t 30 1975 - 1994   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 660 t 31 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ C ] 662 t 32 1994 -   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 182.96 t 33 1975 - 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 641 t 34 1994   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 221 t 35 1994 -   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje [ C ] 319 t 36 1994 -   36 [N] marinetraffic.com  
  37 Bilkapasitet [ A ] 35 37 1975 - før 2008   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [ E ] 26 38 før 2008 -   38 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  39 Trailerkapasitet   3 39 -   39 [N] norled.no  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 360 40 1975 - før 2000   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ D ] 230 41 før 2000 - før 2008   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ E ] 200 42 før 2008 - før 2020   42 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  43   [ F ] 151 43 før 2020 -   43 [N] norled.no  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   8 46 -   46 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  47 Dekkshøyde   4.50 m 47 -   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48 Akseltrykk   13 t 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 2. 49 -   49 [N] norled.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 28.05.1975   Målt [ A ]. 50 [N] sdir.no  
  51 11.06.1975     Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik. 51 [N] sdir.no  
  52 14.06.1975     Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik [ A ]. Byggesum: 8.429 mill NOK. 52 [P] "Skipet" 4/1992  
  53 med. 06.1975     Satt i trafikk Sommerset - Bonnåsjøen. 53 [P] "Skipet" 4/1992  
  54 ult. 09.1979     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 54 [P] "Skipet" 4/1992  
  55 07.1986     Satt i trafikk Drag - Skarberget. 55 [P] "Skipet" 4/1992  
  56 01.01.1990     Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 56 [P] "Skipet" 4/1992  
  57 01.1990     Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp - Lilleeidet. 57 [N] fjordfaehren.de  
  58 10.07.1990     Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 58 [N] sdir.no  
  59 07.1990     Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag - Skarberget. 59 [N] fjordfaehren.de  
  60 07.1992     Grunnstøtte. 60 [N] stp-norway.com 24.05.2010  
  61 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
  62 1993     Tatt ut av trafikk Drag - Skarberget. 62 [N] stp-norway.com 28.03.2009  
  63 12.07.1994     Ommålt [ C ]. 63 [N] sdir.no  
  64 26.09.1994     Ommålt [ B ]. 64 [N] sdir.no  
  65 04.01.1996     Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 65 [P] "Skipet" 1/1996  
  66 07.01.1996     Ankom Bergen. 66 [P] "Skipet" 1/1996  
  67 22.01.1996     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 67 [P] "Skipet" 1/1996  
  68 24.01.1996     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio". 68 [N] sdir.no  
  69       Reservefartøy. 69 [A] Sunnhordland 10.01.1996  
  70 10.04.1996     Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 70 HMI  
  71 04.1996 ►     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 71 [P] "Skipet" 1/1997  
  72 06.01.1997     Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72 [A] Bømlo-nytt 15.01.1997  
  73 29.01.1997     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 73 [A] Bømlo-nytt 15.01.1997 / [P] "Skipet" 1/1997  
  74 21.09.1998     Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 74 [A] Sunnhordland 01.09.1998  
  75 ► 2000     Sertifikat endret [ D ]. 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  76 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 76 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  77 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77 [N] sdir.no  
  78 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78 [P] "Skipet" 4/2006  
  79 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 79 [N] sdir.no  
  80 ► 2008     Kapasitet og sertifikat endret [ E ]. 80 [N] stp-norway.com 28.09.2008  
  81 01.01.2011     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy. 81 [P] "Skipet" 1/2011  
  82 02.01.2011     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 82 [N] stp-norway.com 31.12.2010  
  83 ► 15.05.2011     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 83 [N] stp-norway.com 15.05.2011  
  84 03.07.2011     Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled. 84 [N] bt.no 03.07.2011  
  85 13.07.2011 ►     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 85 [N] stp-norway.com 13.07.2011  
  86 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 86 [P] "Skipet" 1/2012  
  87 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 87 [N] sdir.no  
  88 01.01.2013     Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert. 88 [N] bt.no 01.01.2013  
  89       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 89 [P] "Skipet" 1/2013  
  90 28.02.2016     Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 90 [N] marinetraffic.com  
  91 02.04.2016     Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 91 [N] marinetraffic.com  
  92 06.2019     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 92 [N] sunnhordland.no 30.06.2019  
  93 medio 08.2019     Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 93 [P] "Skipet" 3/2019  
  94 medio 09.2019     I opplag, Innbjoa. 94 [N] marinetraffic.com  
  95 11.10.2019     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 95 [N] sunnhordland.no 11.10.2019  
  96 29.12.2019     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Skjersholmane. 96 [P] "Skipet" 1/2020  
  97 ► 2020     Sertifikat endret [ D ]. 97 [N] norled.no  
  98 30.06.2020     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy. 98 HMI  
  99 04.07.2020     I opplag, Stavanger. 99 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau