HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B47       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STRAND" 1982 - 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.08.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1982 - 2011   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LKVZ   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8112639   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257074700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Strand"   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 6    
  7   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 7  [N] sdir.no  
  8   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2017 10  [N] sdir.no  
  11   GMC Decom a/s, Stord 2017 11  [N] sdir.no  
 
  12  BYGGEÅR 1982   12  [N] sdir.no  
  13  BYGGENUMMER 94   13  [N] sdir.no  
  14  SKROG Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      14  [N] sdir.no  
  15  UTRUSTNING Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      15  [N] sdir.no  
  16  TYPE PS 90   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17  SKROG Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE Stål   20  [N] sdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22  MASKIN PRODUSERT 1982   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  MASKIN 1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT 2035 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART 14.2 kn   25    
  26  FORBRUK 7,5 t/d   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  LENGDE 74.67 m   27  [N] sdir.no  
  28  BREDDE 13.70 m   28  [N] sdir.no  
  29  DYBDE 3.60 m   29  [N] sdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  930.02 t 1982 - 1994 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  1436.00 t 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [3]  1425.00 t 1994 - 1996 32  [N] sdir.no  
  33   [4]  1479.00 t 1996 - 2017 33  [N] sdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  499.97 t 1982 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  523.00 t 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  510.00 t 1994 - 1996 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  534.00 t 1996 - 2017 37  [N] sdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE [1]  499.97 t 1982 - 1994 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  BILER [1]  90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1982 - 2003 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / Observasjon  
  40   [2]  71 [57 dekk 2, 14 (henge)dekk 3] 2003 -2017 40    
  41  TRAILERE Ja   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER [1]  500 1982 - 1996 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [7]  422 1996 - 1998 43  Observasjon  
  44   [8]  307 1998 44  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  45   [9]  422 1998 - 2011 45  Observasjon  
  46   [6]  290 2011 - før 2016 46          
  47   [10]  245 før 2016 - 2017 47  Observasjon  
  48  MANNSKAP -   48    
  49  PASSASJERLUGARER 1 [sykelugar]   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE 4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge) dekk 3   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK 13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3   52  Observasjon  
  53  TILLEGGSINFORMASJON 2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3   53  Observasjon  
  54   Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 1982 - 1996 54    
  55  STATUS Brannskadet / opphogget 2017 55  Observasjon  
 
  56 15.04.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 56  [N] sdir.no  
  57 16.04.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Strand" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 57    
  58 20.04.1982   : Ankom Stavanger. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  59 25.04.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  60 12.08.1985   : Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 60  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985  
  61 25.04.1987   : Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 61  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  62 13.05.1988   : Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 62  [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988  
  63 11.08.1989   : Maskinhavari, Tau. Slept til Stavanger av slepebåten "Haabas". 63  [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989  
  64 01.11.1989   : Kolliderte med kjørerampen, Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989  
  65 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  66 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 66  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  67 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 67  [N] sdir.no  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 10.12.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  70 21.06.1993   : Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 70  Observasjon  
  71 31.07.1994   : Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 71  [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994  
  72 02.08.1994   : Ommålt [2]. 72  [N] sdir.no  
  73 20.09.1994   : Ommålt [3]. 73  [N] sdir.no  
  74 30.11.1995   : Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 74  Observasjon  
  75 29.03.1996   : Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  76    : Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, salonger på dekk 1 opprustet, og gyrokompass installert [4]. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  77    : Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  78 1996   : Sertifikat endret [7]. 78  Observasjon  
  79 11.04.1997   : Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 79  [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997  
  80 17.11.1997   : Til ombygging. 80  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  81 ca.17.12.1997   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 81  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  82 01.01.1998   : Sertifikat endret [8]. 82  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  83 1998   : Sertifikat endret [9]. 83  Observasjon  
  84 ► 12.10.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 84  Observasjon  
  85 11.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85  Observasjon  
  86 15.01.2000   : Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 86  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000  
  87 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  88 29.01.2003   : Grunnstøtte, Tau havn. 88  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  89 30.01.2003   : Grunnstøtte, Stavanger havn. 89  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  90 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 90  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  91 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 91  [N] sdir.no  
  92 12.12.2003   : Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 92  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  93 31.01.2005   : Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 93  [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005  
  94 03.05.2005   : Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 94  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005  
  95 ca.2005   : Sertifikat endret [5]. 95    
  96 22.07.2006   : Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 96  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  97 27.08.2007   : Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger. 97  [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007  
  98 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 98  [N] sdir.no  
  99 05.11.2007   : Maskinhavari. 99    
  100    : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 100    
  101 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101  [N] sdir.no  
  102 15.03.2008   : Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 102    
  103 03.04.2008   : Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik - Oanes. 103  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008  
  104 16.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 104    
  105 23.05.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105    
  106 21.06.2008   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 106  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008  
  107 31.08.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 107    
  108 14.09.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 108    
  109 06.11.2008   : Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 109  [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  110 30.05.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110    
  111 27.06.2009   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 111    
  112 30.08.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 112    
  113 18.10.2009   : Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 113  [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009  
  114 20.11.2009   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 114    
  115 23.11.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 115    
  116 10.02.2010   : I opplag, Stavanger. 116    
  117 29.05.2010   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 117    
  118 29.08.2010   : I opplag, Stavanger. 118    
  119 04.11.2010   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 119  [P] "Skipet" 4/2010  
  120 06.12.2010   : I opplag, Stavanger. 120    
  121 2011   : Sertifikat endret [6]. 121    
  122 14.03.2011   : Tatt ut av opplag. 122    
  123 13.04.2011   : Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 123  [P] "Skipet" 2/2011  
  124 16.04.2011   : Gearhavari i maskinen. 124  [P] "Skipet" 2/2011  
  125 17.04.2011   : Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon. 125  [P] "Skipet" 2/2011  
  126 12.05.2011   : Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles - Lund. 126  [P] "Skipet" 2/2011  
  127 15.08.2011   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 127  [P] "Skipet" 3/2011  
  128 17.08.2011   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 128  [P] "Skipet" 3/2011  
  129 21.09.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 129  [P] "Skipet" 3/2011  
  130 10.10.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 130    
  131 20.12.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131    
  132 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 132  [P] "Skipet" 1/2012  
  133 28.01.2012   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 133    
  134 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 134  [N] sdir.no  
  135 16.02.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 135    
  136 19.03.2014   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 136    
  137 23.03.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 137    
  138 20.10.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 138    
  139 20.11.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 139    
  140 11.2015   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 140  Observasjon  
  141 ► 2016   : Sertifikat endret [10]. 141  Observasjon  
  142 18.10.2016   : Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 142  [N] bt.no 29.10.2016  
  143 29.10.2016   : Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 143  [N] bt.no 29.10.2016  
  144 30.10.2016   : Brannen slukket. 144  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016  
  145 17.12.2016   : Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 145  [P] "Skipet" 1/2017  
  146 14.03.2017   : Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 146  [P] "Skipet" 2/2017  
  147 21.03.2017   : Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 147  [N] sjofartsdir.no / -  
  148 sommer 2017   : Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 148  [P] "Skipet" 2/2017  
  149 16.06.2017   : Opphogging påbegynt. 149  [P] "Skipet" 3/2017  
  150 pr.09.2017   : Ferdig opphogget. 150  [P] "Skipet" 3/2017  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau