HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B47       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STRAND" 1982 - 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1982 - 2011   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LKVZ   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8112639   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257074700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Strand"   5  [N] sdir.no  
             
  6   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 6  -  
  7   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 7  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  8   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2017 10  [N] sdir.no  
  11   GMC Decom a/s, Stord 2017 11  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1982   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 94   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      15  [N] sdir.no  
  16   Type PS 90   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17   Skrogutforming Pendel   17  Observasjon  
  18   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Stål   20  [N] sdir.no  
  21   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22   Maskin produsert 1982   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   Maskin 1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Effekt 2035 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Fart 14.2 kn   25  -  
  26   Forbruk 7,5 t/d   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Lengde 74.67 m   27  [N] sdir.no  
  28   Bredde 13.70 m   28  [N] sdir.no  
  29   Dybde 3.60 m   29  [N] sdir.no  
  30   Brutto registertonnasje [1]  930.02 t 1982 - 1994 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  1436.00 t 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [3]  1425.00 t 1994 - 1996 32  [N] sdir.no  
  33   [4]  1479.00 t 1996 - 2017 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  499.97 t 1982 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  523.00 t 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  510.00 t 1994 - 1996 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  534.00 t 1996 - 2017 37  [N] sdir.no  
  38   Dødtvekttonnasje [1]  499.97 t 1982 - 1994 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   Biler [1]  90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1982 - 2003 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / Observasjon  
  40   [2]  71 [57 dekk 2, 14 (henge)dekk 3] 2003 -2017 40  -  
  41   Trailere Ja   41  Observasjon  
  42   Passasjerer [1]  500 1982 - 1996 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [7]  422 1996 - 1998 43  Observasjon  
  44   [8]  307 1998 44  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  45   [9]  422 1998 - 2011 45  Observasjon  
  46   [6]  290 2011 - før 2016 46  -  
  47   [10]  245 før 2016 - 2017 47  Observasjon  
  48   Mannskap -   48  -  
  49   Passasjerlugarer 1 [sykelugar]   49  Observasjon  
  50   Mannskapslugarer Ja   50  Observasjon  
  51   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge) dekk 3   51  Observasjon  
  52   Akseltrykk 13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3   52  Observasjon  
  53   Tilleggsinformasjon 2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3   53  Observasjon  
  54   Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 1982 - 1996 54  -  
  55   Status Brannskadet / opphogget 2017 55  [P] "Skipet" 3/2017  
 
  56 15.04.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 56  [N] sdir.no  
  57 16.04.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Strand" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 57  -  
  58 20.04.1982   : Ankom Stavanger. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  59 25.04.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  60 12.08.1985   : Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 60  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985  
  61 25.04.1987   : Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 61  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  62 13.05.1988   : Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 62  [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988  
  63 11.08.1989   : Maskinhavari, Tau. Slept til Stavanger av slepebåten "Haabas". 63  [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989  
  64 01.11.1989   : Kolliderte med kjørerampen, Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989  
  65 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  66 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 66  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  67 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  68    : Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 68  [N] sdir.no  
  69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sdir.no  
  70 10.12.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 70  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  71 21.06.1993   : Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 71  Observasjon  
  72 31.07.1994   : Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994  
  73 02.08.1994   : Ommålt [2]. 73  [N] sdir.no  
  74 20.09.1994   : Ommålt [3]. 74  [N] sdir.no  
  75 30.11.1995   : Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 75  Observasjon  
  76 29.03.1996   : Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  77    : Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, salonger på dekk 1 opprustet, og gyrokompass installert [4]. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  78    : Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  79 1996   : Sertifikat endret [7]. 79  Observasjon  
  80 11.04.1997   : Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 80  [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997  
  81 17.11.1997   : Til ombygging. 81  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  82 ca.17.12.1997   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 82  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  83 01.01.1998   : Sertifikat endret [8]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  84 1998   : Sertifikat endret [9]. 84  Observasjon  
  85 ► 12.10.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 85  Observasjon  
  86 11.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  Observasjon  
  87 15.01.2000   : Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 87  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000  
  88 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 88  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  89 29.01.2003   : Grunnstøtte, Tau havn. 89  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  90 30.01.2003   : Grunnstøtte, Stavanger havn. 90  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  91 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 91  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  92 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 92  [N] sdir.no  
  93 12.12.2003   : Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 93  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  94 31.01.2005   : Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 94  [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005  
  95 03.05.2005   : Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 95  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005  
  96 ca.2005   : Sertifikat endret [5]. 96  -  
  97 22.07.2006   : Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 97  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  98 27.08.2007   : Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007  
  99 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 99  [N] sdir.no  
  100 05.11.2007   : Maskinhavari. 100  -  
  101    : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 101  -  
  102 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102  [N] sdir.no  
  103 15.03.2008   : Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 103  -  
  104 03.04.2008   : Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik - Oanes. 104  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008  
  105 16.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105  -  
  106 23.05.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 106  -  
  107 21.06.2008   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 107  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008  
  108 31.08.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 108  -  
  109 14.09.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 109  -  
  110 06.11.2008   : Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 110  [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  111 30.05.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 111  -  
  112 27.06.2009   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 112  -  
  113 30.08.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 113  -  
  114 18.10.2009   : Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 114  [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009  
  115 20.11.2009   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 115  -  
  116 23.11.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 116  -  
  117 10.02.2010   : I opplag, Stavanger. 117  -  
  118 29.05.2010   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 118  -  
  119 29.08.2010   : I opplag, Stavanger. 119  -  
  120 04.11.2010   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 120  [P] "Skipet" 4/2010  
  121 06.12.2010   : I opplag, Stavanger. 121  -  
  122 2011   : Sertifikat endret [6]. 122  -  
  123 14.03.2011   : Tatt ut av opplag. 123  -  
  124 13.04.2011   : Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 124  [P] "Skipet" 2/2011  
  125 16.04.2011   : Gearhavari i maskinen. 125  [P] "Skipet" 2/2011  
  126 17.04.2011   : Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon. 126  [P] "Skipet" 2/2011  
  127 12.05.2011   : Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles - Lund. 127  [P] "Skipet" 2/2011  
  128 15.08.2011   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 128  [P] "Skipet" 3/2011  
  129 17.08.2011   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 129  [P] "Skipet" 3/2011  
  130 21.09.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 130  [P] "Skipet" 3/2011  
  131 10.10.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131  -  
  132 20.12.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 132  -  
  133 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 133  [P] "Skipet" 1/2012  
  134 28.01.2012   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 134    
  135 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 135  [N] sdir.no  
  136 16.02.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 136  -  
  137 19.03.2014   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 137  -  
  138 23.03.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138  -  
  139 20.10.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 139  -  
  140 20.11.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 140  -  
  141 11.2015   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 141  Observasjon  
  142 ► 2016   : Sertifikat endret [10]. 142  Observasjon  
  143 18.10.2016   : Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 143  [N] bt.no 29.10.2016  
  144 29.10.2016   : Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 144  [N] bt.no 29.10.2016  
  145 30.10.2016   : Brannen slukket. 145  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016  
  146 17.12.2016   : Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 146  [P] "Skipet" 1/2017  
  147 14.03.2017   : Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 147  [P] "Skipet" 2/2017  
  148 21.03.2017   : Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 148  [N] sjofartsdir.no / -  
  149 sommer 2017   : Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 149  [P] "Skipet" 2/2017  
  150 16.06.2017   : Opphogging påbegynt. 150  [P] "Skipet" 3/2017  
  151 pr.09.2017   : Ferdig opphogget. 151  [P] "Skipet" 3/2017  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau