EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STRAND" 1982-2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1982 - 2011     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LKVZ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8112639   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257074700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Strand"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 6    
  7     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 8    
  9     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Norled a/s, Stavanger 2012 - 2017 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           GMC Decom a/s, Stord 2017 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1982   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       94   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  SKROG       Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE       PS 90   17  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20         NSC før 2000 - 2017 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT       1982   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN       1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT       2035 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       14.2 kn   26    
  27  FORBRUK       7,5 t/d   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE   74.67 m   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  BREDDE       13.70 m   29  [N] sjofartsdir.no      
  30  DYBDE       03.60 m   30  [N] sjofartsdir.no      
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 930.02 t 1982 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no      
  32     ◄ 2 ► 1436 t 1994 32  [N] sjofartsdir.no      
  33     ◄ 3 ► 1425 t 1994 - 1996 33  [N] sjofartsdir.no      
  34           ◄ 4 ► 1479 t 1996 - 2017 34  [N] sjofartsdir.no      
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 499.97 t 1982 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no      
  36     ◄ 2 ► 523 t 1994 36  [N] sjofartsdir.no      
  37     ◄ 3 ► 510 t 1994 - 1996 37  [N] sjofartsdir.no      
  38           ◄ 4 ► 534 t 1996 - 2017 38  [N] sjofartsdir.no      
  39  DØDVEKTTONNASJE       446 t   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  BILER   ◄ 1 ► 70 dekk 2, 20 dekk 3 [hengedekk] 1982 - 2003 40    
  41     ◄ 5 ► 57 dekk 2, 14 dekk 3 [hengedekk] 2003 -2017 41    
  42  TRAILERE       Ja   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   ◄ 1 ► 500 1982 - 1996 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     ◄ 7 ► 422 1996 - 1998 44  Observasjon  
  45     ◄ 8 ► 307 1998 45  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
  46     ◄ 9 ► 422 1998 - 2011 46  Observasjon  
  47     ◄ 6 ► 290 2011 - før 2016 47      
  48     ◄ 10 ► 245 før 2016 - 2017 48  Observasjon  
  49  MANNSKAP           49    
  50  PASSASJERLUGARER       1 [sykelugar]   50  Observasjon  
  51  MANNSKAPSLUGARER       Ja   51  Observasjon  
  52  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2, 2.2 m under dekk 3, 1.8 m dekk 3   52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK       13 t dekk 2, 1.2 t dekk 3   53  Observasjon  
  54  TILLEGGSINFORMASJON   2 hydrauliske sideporter styrbord fra hengedekk og babord dekk 3.   54  Observasjon  
  55           Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207. 1982 - 1996 55      
  56  STATUS       Brannskadet / opphogget 2017 56  Observasjon  
 
  57 15.04.1982   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 16.04.1982   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Strand" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. 58    
  59 20.04.1982   : Ankom Stavanger. 59  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  60 25.04.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 60  [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  61 12.08.1985   : Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 61  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985  
  62 25.04.1987   : Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 62  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  63 13.05.1988   : Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 63  [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988  
  64 11.08.1989   : Maskinhavari, Tau. Slept til Stavanger av slepebåten "Haabas". 64  [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989  
  65 01.11.1989   : Kolliderte med kjørerampen, Tau. 65  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989  
  66 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66  [P] "Skipet" 2/1991  
  67 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 67  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  68 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 10.12.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 70  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  71 21.06.1993   : Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 71  Observasjon  
  72 31.07.1994   : Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994  
  73 02.08.1994   : Ommålt ◄ 2 ►. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 20.09.1994   : Ommålt ◄ 3 ►. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 30.11.1995   : Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 75  Observasjon  
  76 29.03.1996   : Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, salonger på dekk 1 opprustet, og gyrokompass installert ◄ 4 ►. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  77    : Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  78 1996   : Sertifikat endret ◄ 7 ►. 78  Observasjon  
  79 11.04.1997   : Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 79  [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997  
  80 17.11.1997   : Til ombygging. 80  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  81 ca.17.12.1997   : Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 81  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  82 01.01.1998   : Sertifikat endret ◄ 8 ►. 82  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  83 1998   : Sertifikat endret ◄ 9 ►. 83  Observasjon  
  84 ► 12.10.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 84  Observasjon  
  85 11.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85  Observasjon  
  86 15.01.2000   : Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 86  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000  
  87 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87    
  88 29.01.2003   : Grunnstøtte, Tau havn. 88  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  89 30.01.2003   : Grunnstøtte, Stavanger havn. 89  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  90 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 12.12.2003   : Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 91  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  92 31.01.2005   : Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 92  [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005  
  93 03.05.2005   : Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 93  [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005  
  94 ca.2005   : Kapasitet endret ◄ 5 ►. 94    
  95 22.07.2006   : Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 95  [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  96 27.08.2007   : Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger havn. 96    
  97 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 97  [N] sjofartsdir.no  
  98 05.11.2007   : Maskinhavari. 98    
  99    : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 99    
  100 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 100  [N] sjofartsdir.no  
  101 15.03.2008   : Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 101    
  102 03.04.2008   : Kolliderte med kaien, Lauvvik. 102    
  103 16.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103    
  104 23.05.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 104    
  105 21.06.2008   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 105    
  106 31.08.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 106    
  107 14.09.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 107    
  108 06.11.2008   : Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 108  [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  109 30.05.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 109    
  110 27.06.2009   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 110    
  111 30.08.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 111    
  112 18.10.2009   : Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 112  [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009  
  113 20.11.2009   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 113    
  114 23.11.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114    
  115 10.02.2010   : I opplag, Stavanger. 115    
  116 29.05.2010   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 116    
  117 29.08.2010   : I opplag, Stavanger. 117    
  118 04.11.2010   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 118    
  119 06.12.2010   : I opplag, Stavanger. 119    
  120 2011   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 120    
  121 14.03.2011   : Tatt ut av opplag. 121    
  122 13.04.2011   : Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 122    
  123 12.05.2011   : Satt i trafikk Hofles - Lund. 123    
  124 15.08.2011   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 124    
  125 17.08.2011   : Tilbakelevert. 125    
  126 10.10.2011   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 126    
  127 20.12.2011   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 127    
  128 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 128    
  129 28.01.2012   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 129    
  130 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 130  [N] sjofartsdir.no  
  131 16.02.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 131    
  132 19.03.2014   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 132    
  133 23.03.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 133    
  134 20.10.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 134    
  135 20.11.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 135    
  136 11.2015   : Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 136  Observasjon  
  137 ► 2016   : Sertifikat endret ◄ 10 ►. 137  Observasjon  
  138 18.10.2016   : Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 138  [N] bt.no 29.10.2016  
  139 29.10.2016   : Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 139  [N] bt.no 29.10.2016  
  140 30.10.2016   : Brannen slukket. 140  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016  
  141 17.12.2016   : Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 141  [P] "Skipet" 1/2017  
  142 14.03.2017   : Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 142  [P] "Skipet" 2/2017  
  143 21.03.2017   : Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 143  [N] sjofartsdir.no / -  
  144 sommer 2017   : Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 144  [P] "Skipet" 2/2017  
  145 16.06.2017   : Opphogging påbegynt. 145  [P] "Skipet" 3/2017  
  146 pr.09.2017   : Ferdig opphogget. 146  [P] "Skipet" 3/2017