H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "STRAND" 1982 - 2011  
    Fortegnelse nr. B47  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1982 - 2011 Status for fartøyet: BRANNSKADET / OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L K V Z 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8112639 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257074700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Strand" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 5 1982 - 1991   5 -  
  6 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 6 1991 - 2003   6 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  7 Stavangerske a/s, Stavanger 7 2003 - 2008   7 [N] sdir.no  
  8 Tide Sjø a/s, Bergen 8 2008 - 2012   8 [N] sdir.no  
  9 Norled a/s, Stavanger 9 2012 - 2017   9 [N] sdir.no  
  10 GMC Decom a/s, Stord 10 2017   10 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1982 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Byggenummer   94 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Skrog   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Utrustning   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Type   PS 90 15 -   15 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  16 Skrogutforming   Pendel 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   Skipskontrollen 17 før 1989 - før 2000   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18     NSC 18 før 2000 - 2017   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Materiale   Stål 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21 Maskin produsert   1982 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Maskin   1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Effekt   2035 bhk 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Fart   14.2 kn 24 -   24 -  
  25 Forbruk   7.5 t/d 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Lengde   74.67 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Bredde   13.70 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde   3.60 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Brutto registertonnasje [ A ] 930.02 t 29 1982 - 1994   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 1436 t 30 1994   30 [N] sdir.no  
  31   [ C ] 1425 t 31 1994 - 1996   31 [N] sdir.no  
  32   [ D ] 1479 t 32 1996 [målt 1997] - 2017   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 499.97 t 33 1982 - 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 523 t 34 1994   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 510 t 35 1994 - 1996   35 [N] sdir.no  
  36   [ D ] 534 t 36 1996 [målt 1997] - 2017   36 [N] sdir.no  
  37 Dødvekttonnasje   - 37 -   37 -  
  38 Bilkapasitet [ A ] 90 [70 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 38 1982 - 2003   38 [P] "Fjordabåtene"  
  39   [ B ] 64 [50 dekk 2, 14 (henge)dekk 3] 39 2003 - 2017   39 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI  
  40 Trailerkapasitet   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ A ] 500 41 1982 - 1996   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ G ] 422 42 1996 - 1998   42 HMI  
  43   [ H ] 307 43 1998   43 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  44   [ I ] 422 44 1998 - 2011   44 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  45   [ F ] 290 45 2011 - ca.2013   45 -  
  46   [ K ] 198 46 ca.2013 - før 2016   46 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  47   [ J ] 245 47 før 2016 - 2017   47 HMI  
  48 Mannskap   Ja 48 -   48 HMI  
  49 Passasjerlugarer   1 [sykelugar] 49 -   49 HMI  
  50 Mannskapslugarer   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2, 2.2 m under (henge)dekk 3, 1.8 m (henge)dekk 3 51 -   51 HMI  
  52 Akseltrykk   13 t dekk 2, 1.2 t (henge)dekk 3 52 -   52 HMI  
  53 Tilleggsinformasjon   2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra (henge)dekk 3 og 1 babord dekk 3 53 -   53 HMI  
  54     Sitteplasser dekk 1, 209 hvorav 82 i røkesalong. Sitteplasser dekk 4: 207 54 1982 - 1996   54 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  55 15.04.1982     Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Målt [ A ]. 55 [N] sdir.no  
  56 16.04.1982     Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 56 -  
  57 20.04.1982     Ankom Stavanger. 57 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  58 25.04.1982     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 58 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
  59 12.08.1985     Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 59 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985  
  60 25.04.1987     Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 60 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  61 13.05.1988     Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 61 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988  
  62 11.08.1989     Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 62 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989  
  63 01.11.1989     Kolliderte med kjørerampen, Tau. 63 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989  
  64 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  65 05.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 65 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  66 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  67       Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 67 [N] sdir.no  
  68 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68 [N] sdir.no  
  69 10.12.1992     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 69 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
  70 21.06.1993     Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 70 HMI  
  71 31.07.1994     Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 71 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994  
  72 12.07.1994     Ommålt [ B ]. 72 [N] sdir.no  
  73 14.09.1994     Ommålt [ C ]. 73 [N] sdir.no  
  74 30.11.1995     Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 74 HMI  
  75 29.03.1996     Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: 75 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  76       Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, salonger på dekk 1 opprustet, og gyrokompass installert [ D ]. 76 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  77       Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 77 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
  78 1996     Sertifikat endret [ G ]. 78 HMI  
  79 01.04.1997     Ommålt [ D ]. 79 [N] sdir.no  
  80 11.04.1997     Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 80 [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997  
  81 17.11.1997     Til ombygging. 81 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  82 ca.17.12.1997     Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 82 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
  83 01.01.1998     Sertifikat endret [ H ]. 83 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  84 1998     Sertifikat endret [ I ]. 84 HMI  
  85 ► 12.10.1999     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 85 HMI  
  86 11.1999     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 86 HMI  
  87 15.01.2000     Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 87 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000  
  88 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 88 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  89 29.01.2003     Grunnstøtte, Tau havn. 89 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  90 30.01.2003     Grunnstøtte, Stavanger havn. 90 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
  91 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 91 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  92 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 92 [N] sdir.no  
  93 12.12.2003     Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 93 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  94 31.01.2005     Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 94 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005  
  95 03.05.2005     Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 95 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005  
  96 ca.2005     Sertifikat endret [ E ]. 96 -  
  97 22.07.2006     Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 97 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
  98 27.08.2007     Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger. 98 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007  
  99 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 99 [N] sdir.no  
  100 05.11.2007     Maskinhavari. 100 -  
  101       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 101 -  
  102 30.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102 [N] sdir.no  
  103 15.03.2008     Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 103 -  
  104 03.04.2008     Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik - Oanes. 104 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008  
  105 16.04.2008     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105 -  
  106 23.05.2008     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 -  
  107 21.06.2008     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 107 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008  
  108 31.08.2008     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 108 -  
  109 14.09.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 109 -  
  110 06.11.2008     Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 110 [A] Sunnhordland 07.11.2008  
  111 30.05.2009     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 111 -  
  112 27.06.2009     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 112 -  
  113 30.08.2009     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 113 -  
  114 18.10.2009     Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 114 [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009  
  115 20.11.2009     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 115 -  
  116 23.11.2009     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 116 -  
  117 10.02.2010     I opplag, Stavanger. 117 -  
  118 29.05.2010     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 118 -  
  119 29.08.2010     I opplag, Stavanger. 119 -  
  120 04.11.2010     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 120 [P] "Skipet" 4/2010  
  121 06.12.2010     I opplag, Stavanger. 121 -  
  122 2011     Sertifikat endret [ F ]. 122 -  
  123 14.03.2011     Tatt ut av opplag. 123 -  
  124 13.04.2011     Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 124 [P] "Skipet" 2/2011  
  125 16.04.2011     Gearhavari i maskinen. 125 [P] "Skipet" 2/2011  
  126 17.04.2011     Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon. 126 [P] "Skipet" 2/2011  
  127 12.05.2011     Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles - Lund. 127 [P] "Skipet" 2/2011  
  128 15.08.2011     Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 128 [P] "Skipet" 3/2011  
  129 17.08.2011     Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 129 [P] "Skipet" 3/2011  
  130 21.09.2011     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 130 [P] "Skipet" 3/2011  
  131 10.10.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131 -  
  132 20.12.2011     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 132 -  
  133 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 133 [P] "Skipet" 1/2012  
  134 28.01.2012     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 134 -  
  135 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 135 [N] sdir.no  
  136 16.02.2014     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 136 -  
  137 19.03.2014     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 137 -  
  138 23.03.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138 -  
  139 20.10.2014     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 139 -  
  140 20.11.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 140 -  
  141 11.2015     Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 141 HMI  
  142 ca.2013     Sertifikat endret [ K ]. 142 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  143 ► 2016     Sertifikat endret [ J ]. 143 HMI  
  144 18.10.2016     Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 144 [N] bt.no 29.10.2016  
  145 29.10.2016     Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 145 [N] bt.no 29.10.2016  
  146 30.10.2016     Brannen slukket. 146 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016  
  147 17.12.2016     Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 147 [P] "Skipet" 1/2017  
  148 14.03.2017     Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 148 [P] "Skipet" 2/2017  
  149 21.03.2017     Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 149  [N] sdir.no / -  
  150 sommer 2017     Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 150 [P] "Skipet" 2/2017  
  151 16.06.2017     Opphogging påbegynt. 151 [P] "Skipet" 3/2017  
  152 pr.09.2017     Ferdig opphogget. 152 [P] "Skipet" 3/2017  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau