EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STAVANGER" 2003-2014   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2003 - 2014     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LMAR   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9263758   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259419000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Stavanger"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 6  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  7   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 7    
  8           Norled a/s, Stavanger 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       2003   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       1664   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  SKROG       Fjellstrand a/s, Omastrand   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  UTRUSTNING       Fjellstrand a/s, Omastrand   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Pendel, katamaran   14  Observasjon  
  15  KLASSE       DNV 1A1LC, R4(nor) car ferry C, E0 / HSC 94   15  [P] Stavangerske  
  16  MATERIALE       Aluminium   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  MASKINFABRIKANT   MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, Tyskland   17    
  18  MASKIN PRODUSERT       2003   18    
  19  MASKIN       4 x MTU 12V 4000 M60 dieselelektrisk   19    
  20  EFFEKT       7199 bhk   20  [P] Stavangerske  
  21  FART       25.0 kn   21  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  22  FORBRUK           22    
  23  LENGDE   80.00 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  BREDDE       20.80 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  DYBDE       06.00 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2434 t   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  NETTO REGISTERTONNASJE       0730 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  DØDVEKTTONNASJE       0680 t   28  [N] marinetraffic.com  
  29  BILER   112   29    
  30  TRAILERE       Ja   30  Observasjon  
  31  PASSASJERER       393   31    
  32  MANNSKAP           32    
  33  PASSASJERLUGARER       0   33  Observasjon  
  34  MANNSKAPSLUGARER       0   34  Observasjon  
  35  DEKKSHØYDE       5.00 m   35  Observasjon  
  36  AKSELTRYKK       15 t   36  Observasjon  
  37  TILLEGGSINFORMASJON   Dobbelt skrog.    37    
  38     Dekkslast: 280 t. 2003 - 2010 38  [A] Stavanger Aftenblad 30.10.2003  
  39     Dekkslast: 325 t. 2010 - 2013 39    
  40     Dekkslast: 289 t. 2013 - 2015 40    
  41     Dekkslast: 325 t. 2015 - 41    
  42     Sitterplasser: 250.   42  [A] Stavanger Aftenblad 20.11.2003  
  43     Bredde kjøreramper: 17 m.   43  [A] Stavanger Aftenblad 27.02.2003  
  44     180 graders dreibar innretning på brodekk.   44  Observasjon  
  45           Propell: 4 x Rolls Royce Marine AZ-85.   45  [P] Stavangerske  
  46  STATUS       I trafikk 46    
 
  47 26.02.2003   : Sjøsatt ved Fjellstrand a/s, Omastrand. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 07.05.2003   : Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Stavangerske a/s, Stavanger som "Stavanger". Hjemmehavn: Stavanger. 48  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  49    : Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 49  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  50 16.05.2003   : Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51    : Ankom Stavanger fra verftet. 51  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
  52 27.05.2003   : Døpt av Anne Iren Selnes, Stavanger. 52  [A] Stavanger Aftenblad 28.05.2003  
  53 01.06.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 53  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
  54 13.06.2003   : Kolliderte med et brokar til Bybrua, Stavanger havn. 54  [A] Stavanger Aftenblad 13.06.2003  
  55    : Årsak: prosedyresvikt. 55  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  56 15.08.2003   : Tauet til Stavanger etter problemer med trusterene, Lindøysundet. 56  [A] Stavanger Aftenblad 15.08.2003  
  57 12.12.2003   : Sammenstøt med fritidsbåt ved Bybrua, Stavanger havn. 57  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
  58 11.2004   : Ombygget ved Fjellstrand a/s, Omastrand: Fire eksosavløp montert på dekk 2 i plassen for eksosavløp mellom skrogene. 58  Observasjon  
  59 07.06.2005   : Gikk på land, Lindøy. Èn av besetningen omkom av hjerteproblemer. 59  [A] Stavanger Aftenblad 07.03.2005  
  60    : Årsak: offiserene satt ut av kullos i luftinntaket på broen. 60  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2005  
  61 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 27.09.2006   : Kolliderte med kaien, Tau. Èn passasjer skadet. 62  [A] Stavanger Aftenblad 28.09.2006  
  63 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 63    
  64 15.01.2010   : I opplag, Stavanger. 64    
  65 10.05.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65    
  66 08.07.2010   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66    
  67 12.07.2010   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 67    
  68 01.11.2010   : Tilbakelevert. 68    
  69 02.11.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 69    
  70 10.12.2010   : I opplag, Stavanger. 70    
  71 19.06.2011   : Tatt ut av opplag. 71    
  72 30.06.2011   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 72    
  73 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 03.10.2012   : Tilbakelevert. 74    
  75 06.10.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 75    
  76 22.12.2013   : Flere takplater på bildekk løsnet i kraftig vind på overfarten fra Tau til Stavanger. 76    
  77 22.04.2014   : Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 77    
  78 05.06.2014   : I opplag, Stavanger. 78    
  79 02.07.2014   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79    
  80 ► 29.12.2014   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 80    
  81 01.01.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 81    
  82 ca. 05.2016   : Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 82  Observasjon  
  83 ca.07.07.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 83  Observasjon