H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "STAVANGER" 2003 - 2014  
    Fortegnelse nr. B52  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2003 - 2014 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L M A R 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9263758 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   259419000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Stavanger" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Stavangerske a/s, Stavanger 5 2003 - 2008   5 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  6 Tide Sjø a/s, Bergen 6 2008 - 2012   6 [N] sdir.no  
  7 Norled a/s, Stavanger 7 2012 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   2003 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Byggenummer   1664 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Skrog   Fjellstrand a/s, Omastrand 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Utrustning   Fjellstrand a/s, Omastrand 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Type   FerryCat 120 12 -   12 HMI  
  13 Skrogutforming   Pendel, katamaran 13 -   13 HMI  
  14 Klasse   DNV 1A1LC, R4(nor) car ferry C, E0 / HSC 94 14 -   14 [P] Stavangerske  
  15 Materiale   Aluminium 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Maskinfabrikant   - 16 -   16 -  
  17 Maskin produsert   2003 17 -   17 [P] "Den hvite flåte"  
  18 Maskin   4 x MTU 12V 4000 M60 dieselelektrisk 18 -   18 [P] "Den hvite flåte"  
  19 Effekt   7199 bhk 19 -   19 [P] Stavangerske  
  20 Fart   25.0 kn 20 -   20 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  21 Forbruk   - 21 -   21 -  
  22 Lengde   80.00 m 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Bredde   20.80 m 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Dybde   6.00 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Brutto registertonnasje   2434 t 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Netto registertonnasje   730 t 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Dødvekttonnasje   680 t 27 -   27 [N] marinetraffic.com  
  28 Bilkapasitet   112 28 -   28 [A] Stavanger Aftenblad 06.01.2006  
  29 Trailerkapasitet   Ja 29 -   29 HMI  
  30 Passasjersertifikat   393 30 -   30 [P] "Den hvite flåte"  
  31 Mannskap   5 31 -   31 [P] "Den hvite flåte"  
  32 Passasjerlugarer   0 32 -   32 HMI  
  33 Mannskapslugarer   0 33 -   33 HMI  
  34 Dekkshøyde   5.00 m 34 -   34 -  
  35 Akseltrykk   15 t 35 -   35 -  
  35 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 3. 35 -   35 [N] norled.no  
  36     Dobbelt skrog. 36 -   36 -  
  37     Maks. dekkslast: 280 t. 37 2003 - 2010   37 -  
  38     Maks. dekkslast: 325 t. 38 2010 - 2013   38 -  
  39     Maks. dekkslast: 289 t. 39 2013 - 2015   39 -  
  40     Maks. dekkslast: 325 t. 40 2015 -   40 -  
  41     Sitteplasser: 252. Fri seilingshøyde: 22.5 m 41 -   41 [P] "Den hvite flåte"  
  42     Bredde kjøreramper: 17 m. 42 -   42 [A] Stavanger Aftenblad 27.02.2003  
  43     180 graders dreibar innretning på brodekk. 43 -   43 HMI  
  44     Propell: 4 x Rolls Royce Marine AZ-85. 44 -   44 [P] Stavangerske  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 26.02.2003   Sjøsatt. 45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 06.05.2003   Målt. 46 [N] sdir.no  
  47 07.05.2003   Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Stavangerske a/s, Stavanger som "Stavanger". Hjemmehavn: Stavanger. 47 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
  48       Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  49 16.05.2003     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 49 [N] sdir.no  
  50       Ankom Stavanger fra verftet. 50 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
  51 27.05.2003     Døpt av Anne Iren Selnes, Stavanger. 51 [A] Stavanger Aftenblad 28.05.2003  
  52 01.06.2003     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 52 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
  53 13.06.2003     Kolliderte med et brokar til Bybrua, Stavanger havn. 53 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.2003  
  54       Årsak: Prosedyresvikt. 54 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
  55 15.08.2003     Tauet til Stavanger etter problemer med trusterene, Lindøysundet. 55 [A] Stavanger Aftenblad 15.08.2003  
  56 12.12.2003     Sammenstøt med fritidsbåt ved Bybrua, Stavanger havn. 56 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
  57 11.2004     Ombygget ved Fjellstrand a/s, Omastrand: Fire eksosavløp montert på dekk 2 i plassen for eksosavløp mellom skrogene. 57 HMI  
  58 07.06.2005     Gikk på land, Lindøy. Èn av besetningen omkom av hjerteproblemer. 58 [A] Stavanger Aftenblad 07.03.2005  
  59       Årsak: Offiserene satt ut av kullos i luftinntaket på broen. 59 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2005  
  60 03.10.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 60 [N] sdir.no  
  61 27.09.2006     Kolliderte med kaien, Tau. Èn passasjer skadet. 61 [A] Stavanger Aftenblad 28.09.2006  
  62 30.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 62 [N] sdir.no  
  63 15.01.2010     I opplag, Stavanger. 63 -  
  64 10.05.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 64 -  
  65 08.07.2010     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 65 -  
  66 11.07.2010     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 66 [P] "Skipet" 3/2010  
  67 12.07.2010     Satt i trafikk Horten - Moss. 67 [P] "Skipet" 3/2010  
  68 31.10.2010     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 68 [P] "Skipet" 3/2010  
  69 01.11.2010     Tilbakelevert. 69 [P] "Skipet" 4/2010  
  70 02.11.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 70 [P] "Skipet" 4/2010  
  71 10.12.2010     I opplag, Stavanger. 71 -  
  72 19.06.2011     Tatt ut av opplag. 72 -  
  73 30.06.2011     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 73 [P] "Skipet" 3/2011  
  74 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 74 [P] "Skipet" 1/2012  
  75 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 75 [N] sdir.no  
  76 04.10.2012     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 76 [P] "Skipet" 4/2012  
  77 05.10.2012     Tilbakelevert. 77 [P] "Skipet" 4/2012  
  78 06.10.2012     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78 -  
  79 22.12.2013     Flere takplater på bildekk løsnet i kraftig vind på overfarten fra Tau til Stavanger. 79 -  
  80 22.04.2014     Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 80 -  
  81 05.06.2014     I opplag, Stavanger. 81 -  
  82 02.07.2014     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82 -  
  83 ► 29.12.2014     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 83 -  
  84 01.01.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 84 [P] "Skipet" 1/2015  
  85 ca. 05.2016     Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 85 HMI  
  86 ca.07.07.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 86 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau