HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "STAVANGER" 1990-2001     M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009-2014 / 2016   FOTOGRAFI OPPDATERT 07.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LCKS   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       9013098   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257022800   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Stavanger" 1990 - 2001 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Bjørnefjord" 2001 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1990 - 1991 7  [P] "Fjordabåtene"    
8     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no
9     Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2000 - 2001 9  [N] sjofartsdir.no
10     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 2001 10  [N] sjofartsdir.no
11     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  
12     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  
13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGEÅR       1990   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       11 [utrustning]   15  [N] sjofartsdir.no
16  SKROG       Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   16  [N] sjofartsdir.no
17  UTRUSTNING       Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   17  [N] sjofartsdir.no
18  TYPE       PS2D140   18  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
19  SKROG       Pendel   19  Observasjon
20  KLASSE   Skipskontrollen før 1992 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21         NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no
23  MASKINFABRIKANT   Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   23  [N] j-gran.no
24  MASKIN PRODUSERT       1989   24  
25  MASKIN       1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   25  [N] j-gran.no
26  EFFEKT       2999 bhk   26  [N] j-gran.no
27  FART   1 15.0 kn 1990 - før 2005 27  [P] "Fjordabåtene"
28           6 16.0 kn før 2005 - 28  [P] "Fjordabåtene"
29  FORBRUK       200 g/kwh   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30  LENGDE   87.03 m   30  [N] sjofartsdir.no
31  BREDDE       14.81 m   31  [N] sjofartsdir.no
32  DYBDE   04.50 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2871 t   33  [N] sjofartsdir.no
34  NETTO REGISTERTONNASJE       0861 t   34  [N] sjofartsdir.no
35  DØDVEKTTONNASJE       0796 t   35  [N] marinetraffic.com
36  BILER   1 52 dekk 2, 88 dekk 3 1990 - ca.2004 36  
37     2 42 dekk 2, 69 dekk 3 ca.2004 - 37  
38  TRAILERE       12 [18m]   38  Observasjon
39  PASSASJERER   1 650 1990 - 1998 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
40     4 460 1998 40  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
41     5 650 1998 - 2001 41  Observasjon
42     3 390 2001 - 42  
43  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   43  [P] "Fjordabåtene"
44  PASSASJERLUGARER       1   44  Observasjon
45  MANNSKAPSLUGARER       10   45  Observasjon
46  DEKKSHØYDE       2.20 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   46  Observasjon
47  AKSELTRYKK       1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   47  Observasjon
48  TILLEGGSINFORMASJON   Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt.   48  
49     Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 1 sideport på styrbord dekk 5.   49  Observasjon
50           Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm.   50  [N] j-gran.no
51  STATUS       Reservefarøy. 51  
52 01.04.1990   : Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" 1. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 52  [P] "Fjordabåtene"
53    : Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Døpt av Solveig Nessa. 53  [P] "Fjordabåtene"
54 04.04.1990   : Gikk presentasjonstur til Tau. 54  [P] "Fjordabåtene"
55 05.04.1990   : Innført i Stavanger Skipsregister. 55  [N] sjofartsdir.no
56    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 56  [P] "Fjordabåtene"
57 18.09.1990   : Utsatt for innbrudd, Tau. 57  
58 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 58  [N] sjofartsdir.no
59 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59  [N] sjofartsdir.no
60 23.05.1993   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 60  
61 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  
62 24.05.1994   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 62  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994
63 19.08.1994   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 63  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994
64 24.11.1995   : Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 64  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995
65 01.01.1998   : Sertifikat endret 4►. 65  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998
66 1998   : Sertifikat endret 5►. 66  Observasjon
67 25.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 67  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999
68 30.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999
69 03.12.1999   : Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 69  [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999
70 18.12.1999   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 70  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999
71 15.02.2000   : Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 71  [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000
72 20.03.2000   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
73 12.04.2000   : Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 73  [N] sjofartsdir.no
74 17.12.2000   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 74  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003
75 06.03.2001   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 75  [N] sjofartsdir.no
76 03.2001   : Sertifikat endret 3►. 76  
77    : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 77  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
78 07.2001   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 78  
79 05.04.2004   : Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 79  
80 23.09.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 80  
81 ca.2004   : Sertifikat endret 2►. 81  
82 2005   : Maskin oppgradert 6►. 82  [P] "Fjordabåtene"
83 10.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 83  
84 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 84  
85 27.01.2007   : Tilbakelevert. I opplag, Lepsøy. 85  
86 05.2007   : I opplag, Vedholmen. 86  
87 16.12.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 87  
88 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 88  Observasjon
89 08.09.2008   : Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 89  
90 10.10.2009   : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 90  
91 10.11.2009   : Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 91  
92 23.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 92  
93 18.10.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 93  
94 10.12.2010   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 94  
95 11.12.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 95  
96 05.07.2011   : Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 96  [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011
97 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 97  
98 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 98  [N] sjofartsdir.no
99 09.07.2012   : Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 99  
100 07.08.2012   : Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 100  
101 12.11.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 101  
102 08.01.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102  
103 13.06.2013   : En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 103  [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013
104 28.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 104  
105 19.12.2013   : I opplag, Stavanger. 105  
106 15.01.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 106  
107 07.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 107  
108 16.11.2014   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 108  
109 16.01.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 109  
110 16.02.2015   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 110  
111 05.09.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 111  [P] "Skipet" 3/2015
112 01.11.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 112  [N] marinetraffic.com
113 28.11.2015   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 113  [N] marinetraffic.com
114 03.01.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 114  [N] marinetraffic.com
115 01.02.2016   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 115  [N] marinetraffic.com
116 27.02.2016   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 116  [N] marinetraffic.com
117 03.04.2016   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 117  [N] marinetraffic.com
118 02.05.2016   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 118  [N] marinetraffic.com
119 07.05.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 119  [N] marinetraffic.com
120 ca.07.07.2016   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 120  Observasjon
121 17.09.2016   : I opplag, Steinestø. 121  [N] aisnorge.aisonline.com
122 30.10.2016   : Tatt ut av opplag. 122  [N] marinetraffic.com
123 07.11.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 123  Observasjon
124 02.12.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 124  Observasjon