HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B30       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STAVANGER" 1990 - 2001     M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009 - 2014 / 2016   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.11.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LCKS   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 9013098   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257022800   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Stavanger" 1990 - 2001 5  [N] sdir.no  
  6   "Bjørnefjord" 2001 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1990 - 1991 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sdir.no  
  9   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2000 - 2001 9  [N] sdir.no  
  10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 2001 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  -  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  -  
  13   Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sdir.no  
 
  14   Byggeår 1990   14  [N] sdir.no  
  15   Byggenummer 11 [utrustning]   15  [N] sdir.no  
  16   Skrog Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   16  [N] sdir.no  
  17   Utrustning Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   17  [N] sdir.no  
  18   Type PS2D140   18  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  19   Skrogutforming Pendel   19  Observasjon  
  20   Klasse Skipskontrollen før 1992 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   23  [N] j-gran.no  
  24   Maskin produsert 1989   24  -  
  25   Maskin 1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   25  [N] j-gran.no  
  26   Effekt 2999 bhk   26  [N] j-gran.no  
  27   Fart [1]  15.0 kn 1990 - før 2005 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28   [6]  16.0 kn før 2005 - 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29   Forbruk 200 g/kwh   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Lengde 87.03 m   30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 14.81 m   31  [N] sdir.no  
  32   Dybde 4.50 m   32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje 2871 t   33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje 861 t   34  [N] sdir.no  
  35   Dødtvekttonnasje 796 t   35  [N] marinetraffic.com  
  36   Biler [1]  140 [52 dekk 2, 88 dekk 3] 1990 - ca.2004 36  -  
  37   [2]  111 [42 dekk 2, 69 dekk 3] ca.2004 - 37  -  
  38   Trailere 12 [18m]   38  Observasjon  
  39   Passasjerer [1]  650 1990 - 1998 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  460 1998 40  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  41   [5]  650 1998 - 2001 41  Observasjon  
  42   [3]  390 2001 - 42  -  
  43   Mannskap Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   43  [P] "Fjordabåtene"  
  44   Passasjerlugarer 1   44  Observasjon  
  45   Mannskapslugarer 10   45  Observasjon  
  46   Dekkshøyde 2.20 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   46  Observasjon  
  47   Akseltrykk 1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   47  Observasjon  
  48   Tilleggsinformasjon Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt.   48  -  
  49   Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 1 sideport på styrbord dekk 5.   49  Observasjon  
  50   Fartsområde: 2.   50  [N] boreal.no 31.10.2019  
  51   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy.   51  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  52   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm.   52  [N] j-gran.no  
  53   Status Reservefarøy 53  HMI  
 
  54 31.03.1990   : Døpt av Solveig Nessa, Gurskebotn. 54  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  55 01.04.1990   : Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56    : Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 56  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  57 04.04.1990   : Gikk presentasjonstur til Tau. 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58 05.04.1990   : Innført i Stavanger Skipsregister. 58  [N] sdir.no  
  59 06.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  60 18.09.1990   : Utsatt for innbrudd, Tau. 60  -  
  61 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 61  [N] sdir.no  
  62 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 62  [N] sdir.no  
  63 23.05.1993   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 63  -  
  64 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 64  -  
  65 24.05.1994   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 65  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  66 19.08.1994   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  67 24.11.1995   : Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 67  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
  68 01.01.1998   : Sertifikat endret [4]. 68  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  69 1998   : Sertifikat endret [5]. 69  Observasjon  
  70 25.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  71 30.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 71  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  72 03.12.1999   : Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 72  [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
  73 18.12.1999   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 73  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
  74 15.02.2000   : Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 74  [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
  75 20.03.2000   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  76 12.04.2000   : Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 76  [N] sdir.no  
  77 17.12.2000   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 77  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  78 02.2001   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 78  [A] Sunnhordland 01.03.2001  
  79 11.02.2001   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 79  [P] "Skipet" 2/2001  
  80 06.03.2001   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 80  [N] sdir.no  
  81 03.2001   : Sertifikat endret [3]. 81  -  
  82    : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 82  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  83 07.2001   : Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 83  -  
  84 05.04.2004   : Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 84  -  
  85 ca.2004   : Sertifikat endret [2]. 85  -  
  86 ► 2005   : Maskin oppgradert [6]. 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 87  [P] "Skipet" 4/2006  
  88 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 88  [N] sdir.no  
  89 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 89  -  
  90 24.01.2007   : Tilbakelevert. 90  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  91 27.01.2007   : I opplag, Lepsøy. 91  [P] "Skipet" 1/2007  
  92 16.12.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 92  -  
  93 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 93  [A] Sunnhordland 20.08.2008  
  94 10.08.2008   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 94  [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  95 08.09.2008   : Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 95  [P] "Skipet" 3/2008  
  96 10.10.2009   : Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 96  [P] "Skipet" 4/2009  
  97 medio 10.2009   : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 97  [P] "Skipet" 4/2009  
  98 10.11.2009   : Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 98  -  
  99 23.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99  -  
  100 07.03.2010   : Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 100  [P] "Skipet" 2/2010  
  101 18.10.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 101  -  
  102 10.12.2010   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 102  -  
  103 11.12.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103  -  
  104 05.07.2011   : Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 104  [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
  105 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 105  [P] "Skipet" 1/2012  
  106 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 106  [N] sdir.no  
  107 09.07.2012   : Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 107  -  
  108 07.08.2012   : Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 108  -  
  109 12.11.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 109  -  
  110 08.01.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 110  -  
  111 13.06.2013   : En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 111  [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
  112 28.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 112  -  
  113 19.12.2013   : I opplag, Stavanger. 113  -  
  114 15.01.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 114  -  
  115 03.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 115  [P] "Skipet" 4/2014  
  116 15.11.2014   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 116  [P] "Skipet" 4/2014  
  117 01.01.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 117  [P] "Skipet" 1/2015  
  118 05.09.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 118  [P] "Skipet" 3/2015  
  119 01.11.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 119  [N] marinetraffic.com  
  120 28.11.2015   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 120  [N] marinetraffic.com  
  121 03.01.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 121  [N] marinetraffic.com  
  122 01.02.2016   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 122  [N] marinetraffic.com  
  123 27.02.2016   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 123  [N] marinetraffic.com  
  124 03.04.2016   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 124  [N] marinetraffic.com  
  125 02.05.2016   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 125  [N] marinetraffic.com  
  126 07.05.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 126  [N] marinetraffic.com  
  127 ca.07.07.2016   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 127  Observasjon  
  128 17.09.2016   : I opplag, Steinestø. 128  [N] aisnorge.aisonline.com  
  129 30.10.2016   : Tatt ut av opplag. 129  [N] marinetraffic.com  
  130 07.11.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 130  Observasjon  
  131 02.12.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 131  Observasjon  
  132 02.12.2016 ►   : Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 132  Observasjon  
  133 25.04.2018   : Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 133  [P] "Skipet" 2/2018  
  134 26.05.2018   : Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 134  [P] "Skipet" 2/2018  
  135 ca.13.07.2018   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135  [N] stp-norway.com 02.08.2018  
  136 ca.09.2018   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 136  Observasjon  
  137 01.01.2019   : Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 137  [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau