H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STAVANGER" 1990  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   31.01.2022          
    Status:   I opplag          
                   
      Fortegnelse nr. B-30  
      "STAVANGER"  [1990 - 2001]          "BJØRNEFJORD"  [2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020]          "PREIKESTOLEN"  [2020]  
                   
1   Periode       1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1990 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       11 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn 5 [N] sdir.no  
6   Type       PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] auksjon.no  
9           9      
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1990 - 2001       "Stavanger" 12 [N] sdir.no  
13   2001 - 2020       "Bjørnefjord" 13 [N] sdir.no  
14   2020 -       "Preikestolen" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16           LCKS 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18           9013098 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20           257022800 20 [N] marinetraffic.com  
21           21      
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1990 - 1991       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Fjordabåtene"  
25   1991 - 2000       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2000 - 2001       Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 27 [N] sdir.no  
28   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 28 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
29   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 29 [N] sdir.no  
30   2012 - 2019       Norled a/s, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31   2019 -       Boreal Asset a/s, Hammerfest 31 [N] sdir.no  
32           32      
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35   1990 - før 2000       DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0 35 [N] auksjon.no  
36   før 2000 -       NSC 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           37      
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40           Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset 40 [N] j-gran.no  
41           Produsert 41    
42           1989 42 [N] j-gran.no  
43           Maskin 43    
44           1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm 44 [N] j-gran.no  
45           Effekt 45    
46         2999 bhk 46 [N] j-gran.no  
47           Fart 47    
48   1990 - før 2005   A   15.0 kn 48 [P] "Fjordabåtene"  
49   før 2005 -   F   16.0 kn 49 [P] "Fjordabåtene"  
50           Forbruk 50    
51   1990 - før 2005   A   200 g/kwh 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
52   før 2005 -   F   5500 l/d 52 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020  
53           53      
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56           87.03 m 56 [N] sdir.no  
57           Bredde 57    
58           14.81 m 58 [N] sdir.no  
59           Dybde 59    
60           4.50 m 60 [N] sdir.no  
61           Brutto tonnasje 61    
62           2871 bt 62 [N] sdir.no  
63           Netto tonnasje 63    
64           861 nt 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonn 65    
66           796.5 dvt 66 [N] auksjon.no  
67           67      
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70   1990 - ca.2004   A   140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3] 70 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 | HMI  
71   ca.2004 -   B   110 [44 dekk 2] - [66 dekk 3] 71 [N] skipsfarts-forum.net 12.01.2022  
72           Trailere 72    
73         12 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74           Passasjerer 74    
75   1990 - 1998   A   650 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76   1998   D   450 76 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
77   1998 - 2001   E   650 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78   2001 -   C   399 78 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
79           Passasjerlugarer 79    
80   pr.1990       1 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Mannskapslugarer 81    
82           10 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Mannskap 83    
84           Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon 84 [P] "Fjordabåtene"  
85           Dekkshøyde 85    
86         2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87           Tillatt akseltrykk 87    
88         1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 88 [N] auksjon.no  
89           89      
90   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 90    
91   Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy. 92 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
93   Sitteplasser: Bl.a. 41 [kafeteria dekk 5] - 43 [dekk 6] [pr.2021]. 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94   1 sideport på styrbord dekk 5. 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
95   Fartsområde: 3 [1990 - etter 2000]. 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
96   Fartsområde: 2 [pr.2019]. 96 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
97   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm. 97 [N] j-gran.no  
98   Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³. 98 [N] auksjon.no  
99           99      
100   ▼ HISTORIKK 100    
101 29.03.1990       Målt. 101 [N] sdir.no  
102 31.03.1990       Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 102 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
103 01.04.1990   A   Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger. 103 [P] "Fjordabåtene"  
104         Byggekostnad: 72 mill NOK. 104 [P] "Fjordabåtene"  
105         Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 105 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
106 04.04.1990       Gikk presentasjonstur til Tau. 106 [P] "Fjordabåtene"  
107 05.04.1990       Innført i Stavanger Skipsregister. 107 [N] sdir.no  
108 06.04.1990       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 108 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
109 18.09.1990       Utsatt for innbrudd, Tau. 109    
110 29.11.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 110 [N] sdir.no  
111 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 111 [N] sdir.no  
112 23.05.1993       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 112    
113 27.08.1993       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 113    
114 24.05.1994       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 114 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
115 19.08.1994       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 115 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
116 24.11.1995       Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 116 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
117 01.01.1998   D   Sertifikat endret. 117 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
118 1998   E   Sertifikat endret. 118 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
119 25.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 119 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
120 30.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 120 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
121 03.12.1999       Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 121 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
122 18.12.1999       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 122 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
123 15.02.2000       Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 123 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
124 20.03.2000       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 124 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
125 12.04.2000       Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 125 [N] sdir.no  
126 17.12.2000       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 126 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
127 02.2001       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 127 [A] Sunnhordland 01.03.2001  
128 11.02.2001       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 128 [P] "Skipet" 2/2001  
129 06.03.2001       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 129 [N] sdir.no  
130         Samme trafikk. 130 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
131 03.2001   C   Sertifikat endret. 131    
132 07.2001       Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 132 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
133 05.04.2004       Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 133 [N] stp-norway.com  
134 ca.2004   B   Sertifikat endret. 134    
135 ► 2005   F   Maskin oppgradert. 135 [P] "Fjordabåtene"  
136 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 136 [P] "Skipet" 4/2006  
137 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 137 [N] sdir.no  
138 01.01.2007       Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 138 [N] stp-norway.com  
139 24.01.2007       Tilbakelevert. 139 [A] Sunnhordland 23.01.2007  
140 27.01.2007       I opplag, Lepsøy. 140 [P] "Skipet" 1/2007  
141 16.12.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 141 [N] stp-norway.com  
142 08.03.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142 [A] Sunnhordland 20.08.2008  
143 10.08.2008       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 143 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
144 08.09.2008       Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av 144 [P] "Skipet" 3/2008  
145         Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 145    
146 10.10.2009       Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 146 [P] "Skipet" 4/2009  
147 medio 10.2009       Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 147 [N] stp-norway.com  
148 10.11.2009       Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 148 [N] stp-norway.com  
149 23.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 149 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
150 07.03.2010       Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 150 [P] "Skipet" 2/2010  
151 18.10.2010       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 151 [N] stp-norway.com  
152 10.12.2010       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 152 [N] stp-norway.com  
153 11.12.2010       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 153 [N] stp-norway.com  
154 05.07.2011       Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 154 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
155 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 155 [P] "Skipet" 1/2012  
156 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 156 [N] sdir.no  
157 09.07.2012       Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 157 [N] stp-norway.com  
158 07.08.2012       Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 158 [N] stp-norway.com  
159 12.11.2012       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 159 [N] stp-norway.com  
160 08.01.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 160 [N] stp-norway.com  
161 13.06.2013       En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 161 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
162 28.10.2013       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 162 [N] stp-norway.com  
163 19.12.2013       I opplag, Stavanger. 163 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
164 15.01.2014       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 164 [N] stp-norway.com  
165 03.11.2014       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 165 [P] "Skipet" 4/2014  
166 15.11.2014       Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 166 [P] "Skipet" 4/2014  
167 01.01.2015       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 167 [P] "Skipet" 1/2015  
168 05.09.2015       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 168 [P] "Skipet" 3/2015  
169 01.11.2015       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 169 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
170 28.11.2015       Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 170 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
171 03.01.2016       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 171 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
172 01.02.2016       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 172 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
173 27.02.2016       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 173 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
174 03.04.2016       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 174 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
175 02.05.2016       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 175 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
176 07.05.2016       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 176 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
177 ca.07.07.2016       Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal 177 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
178 17.09.2016       I opplag, Steinestø. 178 [N] aisnorge.aisonline.com  
179 30.10.2016       Tatt ut av opplag. 179 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
180 07.11.2016       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 180 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
181 02.12.2016       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 181 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
182 02.12.2016 ►       Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 182 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
183 25.04.2018       Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 183 [P] "Skipet" 2/2018  
184 26.05.2018       Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 184 [P] "Skipet" 2/2018  
185 ca.13.07.2018       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 185 [N] stp-norway.com 02.08.2018  
186 ca.09.2018       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 186 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
187 01.01.2019       Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 187 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
188 24.11.2019       Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 188 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
189 18.12.2019       Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 189 [N] sdir.no  
190 30.12.2019       Tilbakelevert. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 190 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [N] sdir.no  
191 01.01.2020       Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 191 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
192 03.01.2020       Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 192 [N] strandbuen.no 04.01.2020  
193 30.01.2020       Omdøpt "Preikestolen". 193 [N] sdir.no  
194 19.03.2020       I opplag, Forsand. 194 [N] strandbuen.no 20.03.2020 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
195 06.06.2020       I opplag, Sandnes. 195 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
196 08.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 196 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
197 10.2020       Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 197 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
198 04.01.2021       Satt i trafikk Molde - Vestnes. 198 [N] boreal.no  
199 16.08.2021       Stasjonert i Molde som reservefartøy. 199 [P] "Skipet" 3/2021  
200 pr.10.2021       I opplag, Tomrefjord. 200 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/7      
 
  Avbildet som: "Stavanger"    
    I original utgave for         Lokalisering Tau    
    Rogaland Trafikkselskap.         Tidspunkt: 15. mai 1992    
              Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
              Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/7      
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Overført til         Lokalisering Mortavika    
    Boknafjorden         Tidspunkt: 17. juli 2000    
    Ferjeselskap, men         Rettighetshaver: Kåre Haga    
    fortsatt med RT-logo.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til         Lokalisering --    
    HSD Sjø og med nytt         Tidspunkt: 15. november 2007    
    navn.         Rettighetshaver: Lars Johan Storækre    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering Tau    
            Tidspunkt: 22. april 2011    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Norled, og i         Lokalisering Tau    
    rute i Tau-sambandet         Tidspunkt: 29. desember 2019    
    på nest siste dag med         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    trafikk der.         Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/7      
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Overtatt av         Lokalisering Oanes    
    Boreal Asset og med nytt         Tidspunkt: 20. mars 2020    
    navn, men fortsatt med         Rettighetshaver: Leon Beesemer    
    Norleds skorsteinsmerker.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 7/7      
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Nøytrale skorsteiner og         Lokalisering Ålesund    
    kun logo på skipssiden.         Tidspunkt: 05. november 2020    
            Rettighetshaver: Sven Arild Pedersen    
            Hentet fra: skipsfarts-forum.net    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau