EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STAVANGER" 1990-2001     M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009-2014 / 2016   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCKS   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9013098   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257022800   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Stavanger" 1990 - 2001 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Bjørnefjord" 2001 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1990 - 1991 7  [P] "Fjordabåtene"      
  8     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2000 - 2001 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 2001 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11    
  12     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12    
  13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1990   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       11 [utrustning]   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE       PS2D140   18  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  19  SKROG       Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE   Skipskontrollen før 1992 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21         NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT   Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   23  [N] j-gran.no  
  24  MASKIN PRODUSERT       1989   24    
  25  MASKIN       1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   25  [N] j-gran.no  
  26  EFFEKT       2999 bhk   26  [N] j-gran.no  
  27  FART   [1] 15.0 kn 1990 - før 2005 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28           [6] 16.0 kn før 2005 - 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29  FORBRUK       200 g/kwh   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  LENGDE   87.03 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       14.81 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE       04.50 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2871 t   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE       0861 t   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE       0796 t   35  [N] marinetraffic.com  
  36  BILER   [1] 52 dekk 2, 88 dekk 3 1990 - ca.2004 36    
  37     [2] 42 dekk 2, 69 dekk 3 ca.2004 - 37    
  38  TRAILERE       12 [18m]   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER   [1] 650 1990 - 1998 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     [4] 460 1998 40  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
  41     [5] 650 1998 - 2001 41  Observasjon  
  42     [3] 390 2001 - 42    
  43  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   43  [P] "Fjordabåtene"  
  44  PASSASJERLUGARER       1   44  Observasjon  
  45  MANNSKAPSLUGARER       10   45  Observasjon  
  46  DEKKSHØYDE       2.20 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   46  Observasjon  
  47  AKSELTRYKK       1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   47  Observasjon  
  48  TILLEGGSINFORMASJON   Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt.   48    
  49     Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 1 sideport på styrbord dekk 5.   49  Observasjon  
  50     Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy.     50  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  51           Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm.   51  [N] j-gran.no  
  52  STATUS       Reservefarøy 52    
 
  53 31.03.1990   : Døpt av Solveig Nessa, Gurskebotn. 53  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  54 01.04.1990   : Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55    : Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 04.04.1990   : Gikk presentasjonstur til Tau. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 05.04.1990   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59 18.09.1990   : Utsatt for innbrudd, Tau. 59    
  60 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 23.05.1993   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 62    
  63 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 63    
  64 24.05.1994   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 64  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  65 19.08.1994   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  66 24.11.1995   : Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 66  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
  67 01.01.1998   : Sertifikat endret [4]. 67  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  68 1998   : Sertifikat endret [5]. 68  Observasjon  
  69 25.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 69  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  70 30.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  71 03.12.1999   : Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 71  [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
  72 18.12.1999   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 72  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
  73 15.02.2000   : Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 73  [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
  74 20.03.2000   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 74  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  75 12.04.2000   : Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 17.12.2000   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 76  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  77 02.2001   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 77  [A] Sunnhordland 01.03.2001  
  78 11.02.2001   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 78  [P] "Skipet" 2/2001  
  79 06.03.2001   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 03.2001   : Sertifikat endret [3]. 80    
  81    : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 81  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  82 07.2001   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 82    
  83 05.04.2004   : Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 83    
  84 23.09.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 84    
  85 ca.2004   : Sertifikat endret [2]. 85    
  86 ► 2005   : Maskin oppgradert [6]. 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87 10.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 87    
  88 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 88    
  89 24.01.2007   : Tilbakelevert. 89  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  90    : I opplag, Lepsøy. 90    
  91 05.2007   : I opplag, Vedholmen. 91    
  92 16.12.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 92    
  93 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 93  [A] Sunnhordland 20.08.2008  
  94 10.08.2008   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 94  [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  95 08.09.2008   : Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 95    
  96 10.10.2009   : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 96    
  97 10.11.2009   : Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 97    
  98 23.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98    
  99 18.10.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 99    
  100 10.12.2010   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 100    
  101 11.12.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 101    
  102 05.07.2011   : Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 102  [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
  103 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 103    
  104 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 104  [N] sjofartsdir.no  
  105 09.07.2012   : Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 105    
  106 07.08.2012   : Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 106    
  107 12.11.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 107    
  108 08.01.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 108    
  109 13.06.2013   : En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 109  [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
  110 28.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 110    
  111 19.12.2013   : I opplag, Stavanger. 111    
  112 15.01.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 112    
  113 07.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 113    
  114 16.11.2014   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 114    
  115 16.01.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 115    
  116 16.02.2015   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 116    
  117 05.09.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 117  [P] "Skipet" 3/2015  
  118 01.11.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 118  [N] marinetraffic.com  
  119 28.11.2015   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 119  [N] marinetraffic.com  
  120 03.01.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 120  [N] marinetraffic.com  
  121 01.02.2016   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 121  [N] marinetraffic.com  
  122 27.02.2016   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 122  [N] marinetraffic.com  
  123 03.04.2016   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 123  [N] marinetraffic.com  
  124 02.05.2016   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 124  [N] marinetraffic.com  
  125 07.05.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 125  [N] marinetraffic.com  
  126 ca.07.07.2016   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 126  Observasjon  
  127 17.09.2016   : I opplag, Steinestø. 127  [N] aisnorge.aisonline.com  
  128 30.10.2016   : Tatt ut av opplag. 128  [N] marinetraffic.com  
  129 07.11.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 129  Observasjon  
  130 02.12.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 130  Observasjon  
  131 02.12.2016    : Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 131  Observasjon  
  132 25.04.2018   : Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 132  [P] "Skipet" 2/2018  
  133 26.05.2018   : Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 133  [P] "Skipet" 2/2018  
  134 ca.13.07.2018   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 134  [N] stp-norway.com 02.08.2018  
  135 ca.09.2018   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135  Observasjon  
  136 01.01.2019   : Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 136  [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019