H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "STAVANGER" 1990 - 2001          M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020          M/Fe "PREIKESTOLEN" 2020 -  
    Fortegnelse nr. B30  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.09.2020    
    PERIODE:     1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C K S 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9013098 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257022800 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Stavanger" 4 1990 - 2001   4 [N] sdir.no  
  5     "Bjørnefjord" 5 2001 - 2020   5 [N] sdir.no  
  6     "Preikestolen"' 6 2020 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1990 - 1991   7 [P] "Fjordabåtene"  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2000   8 [N] sdir.no  
  9 Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 9 2000 - 2001   9 [N] sdir.no  
  10 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 10 2001   10 [N] sdir.no  
  11 HSD Sjø a/s, Bergen 11 2001 - 2006   11 -  
  12 Tide Sjø a/s, Bergen 12 2006 - 2012   12 -  
  13 Norled a/s, Stavanger 13 2012 - 2019   13 [N] sdir.no  
  14 Boreal Asset a/s, Hammerfest 14 2019 -   14 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1990 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Byggenummer   11 [utrustning] 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Skrog   Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Utrustning   Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Type   PS2D140 19 -   19 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  20 Skrogutforming   Pendel 20 -   20 HMI  
  21 Klasse   Skipskontrollen 21 1990 - før 2000   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22     NSC 22 før 2000 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Materiale   Stål 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Maskinfabrikant   Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset 24 -   24 [N] j-gran.no  
  25 Maskin produsert   1989 25 -   25 HMI  
  26 Maskin   1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm 26 -   26 [N] j-gran.no  
  27 Effekt   2999 bhk 27 -   27 [N] j-gran.no  
  28 Fart [ A ] 15.0 kn 28 1990 - før 2005   28 [P] "Fjordabåtene"  
  29   [ F ] 16.0 kn 29 før 2005 -   29 [P] "Fjordabåtene"  
  30 Forbruk [ A ] 200 g/kwh 30 1990 - før 2005   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [ F ] 5500 l/d 31 før 2005 -   31 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020  
  32 Lengde   87.03 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Bredde   14.81 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dybde   4.50 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje   2871 t 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje   861 t 36 -   36 [N] sdir.no  
  37 Dødvekttonnasje   796 t 37 -   37 [N] marinetraffic.com  
  38 Bilkapasitet [ A ] 140 [52 dekk 2, 88 dekk 3] 38 1990 - ca.2004   38 -  
  39   [ B ] 105 [42 dekk 2, 62 dekk 3] 39 ca.2004 -   39 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  40 Trailerkapasitet   12 [18 m] 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ A ] 650 41 1990 - 1998   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ D ] 450 42 1998   42 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  43   [ E ] 650 43 1998 - 2001   43 HMI  
  44   [ C ] 399 44 2001 -   44 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  45 Mannskap   Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon 45 1990 - 2001   45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 Passasjerlugarer   1 46 1990 - 2001   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   10 47 -   47 HMI  
  48 Dekkshøyde   2.20 m dekk 2, 4.50 m dekk 3 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3 49 -   49 HMI  
  50 Tilleggsinformasjon   Restaurasjon: 73 sitteplasser. 50 -   50 -  
  51     Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. 51 -   51 -  
  52     Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 1 sideport på styrbord dekk 5. 52 -   52 HMI  
  53     Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy. 53 1990 - før 2001   53 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  54     Fartsområde: 2. 54 -   54 [N] boreal.no 31.10.2019  
  55     Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm. 55 -   55 [N] j-gran.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  56 29.03.1990   Målt. 56 [N] sdir.no  
  57 31.03.1990     Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 57 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  58 01.04.1990     Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 58 [P] "Fjordabåtene"  
  59       Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 59 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  60 04.04.1990     Gikk presentasjonstur til Tau. 60 [P] "Fjordabåtene"  
  61 05.04.1990     Innført i Stavanger Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
  62 06.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  63 18.09.1990     Utsatt for innbrudd, Tau. 63 -  
  64 29.11.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 64 [N] sdir.no  
  65 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65 [N] sdir.no  
  66 23.05.1993     Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 66 -  
  67 27.08.1993     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 67 -  
  68 24.05.1994     Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 68 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  69 19.08.1994     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 69 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  70 24.11.1995     Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 70 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
  71 01.01.1998     Sertifikat endret [ D ]. 71 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  72 1998     Sertifikat endret [ E ]. 72 HMI  
  73 25.03.1999     Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 73 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  74 30.08.1999     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  75 03.12.1999     Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 75 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
  76 18.12.1999     Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 76 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
  77 15.02.2000     Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 77 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
  78 20.03.2000     Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  79 12.04.2000     Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 79 [N] sdir.no  
  80 17.12.2000     Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  81 02.2001     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 81 [A] Sunnhordland 01.03.2001  
  82 11.02.2001     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 82 [P] "Skipet" 2/2001  
  83 06.03.2001     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 83 [N] sdir.no  
  84       Samme trafikk. 84 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  85 03.2001     Sertifikat endret [ C ]. 85 -  
  86 07.2001     Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 86 -  
  87 05.04.2004     Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 87 -  
  88 ca.2004     Sertifikat endret [ B ]. 88 -  
  89 ► 2005     Maskin oppgradert [ F ]. 89 [P] "Fjordabåtene"  
  90 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90 [P] "Skipet" 4/2006  
  91 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 91 [N] sdir.no  
  92 01.01.2007     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 92 -  
  93 24.01.2007     Tilbakelevert. 93 [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  94 27.01.2007     I opplag, Lepsøy. 94 [P] "Skipet" 1/2007  
  95 16.12.2007     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 95 -  
  96 08.03.2008     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 96 [A] Sunnhordland 20.08.2008  
  97 10.08.2008     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 97 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  98 08.09.2008     Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 98 [P] "Skipet" 3/2008  
  99 10.10.2009     Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 99 [P] "Skipet" 4/2009  
  100 medio 10.2009     Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 100 [P] "Skipet" 4/2009  
  101 10.11.2009     Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 101 -  
  102 23.11.2009     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102 -  
  103 07.03.2010     Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 103 [P] "Skipet" 2/2010  
  104 18.10.2010     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 104 -  
  105 10.12.2010     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 105 -  
  106 11.12.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 106 -  
  107 05.07.2011     Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 107 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
  108 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 108 [P] "Skipet" 1/2012  
  109 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 109 [N] sdir.no  
  110 09.07.2012     Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 110 -  
  111 07.08.2012     Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 111 -  
  112 12.11.2012     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 112 -  
  113 08.01.2013     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 113 -  
  114 13.06.2013     En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 114 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
  115 28.10.2013     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 115 -  
  116 19.12.2013     I opplag, Stavanger. 116 -  
  117 15.01.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 117 -  
  118 03.11.2014     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 118 [P] "Skipet" 4/2014  
  119 15.11.2014     Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 119 [P] "Skipet" 4/2014  
  120 01.01.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 120 [P] "Skipet" 1/2015  
  121 05.09.2015     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121 [P] "Skipet" 3/2015  
  122 01.11.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 122 [N] marinetraffic.com  
  123 28.11.2015     Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 123 [N] marinetraffic.com  
  124 03.01.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 124 [N] marinetraffic.com  
  125 01.02.2016     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 125 [N] marinetraffic.com  
  126 27.02.2016     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 126 [N] marinetraffic.com  
  127 03.04.2016     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 127 [N] marinetraffic.com  
  128 02.05.2016     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 128 [N] marinetraffic.com  
  129 07.05.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 129 [N] marinetraffic.com  
  130 ca.07.07.2016     Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 130 HMI  
  131 17.09.2016     I opplag, Steinestø. 131 [N] aisnorge.aisonline.com  
  132 30.10.2016     Tatt ut av opplag. 132 [N] marinetraffic.com  
  133 07.11.2016     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 133 HMI  
  134 02.12.2016     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 134 HMI  
  135 02.12.2016 ►     Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 135 HMI  
  136 25.04.2018     Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 136 [P] "Skipet" 2/2018  
  137 26.05.2018     Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 137 [P] "Skipet" 2/2018  
  138 ca.13.07.2018     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 138 [N] stp-norway.com 02.08.2018  
  139 ca.09.2018     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 139 HMI  
  140 01.01.2019     Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 140 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
  141 24.11.2019     Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 141 HMI  
  142 18.12.2019     Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. 142 [N] sdir.no  
  143 01.01.2020     Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 143 HMI  
  144 03.01.2020     Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 144 [N] strandbuen.no 04.01.2020  
  145 30.01.2020     Omdøpt "Preikestolen". 145 [N] sdir.no  
  146 19.03.2020     I opplag, Forsand. 146 [N] strandbuen.no 20.03.2020 / HMI  
  147 06.06.2020     I opplag, Sandnes. 147 HMI  
  148 08.2020     Til GMC Maritime a/s, Stavanger. 148 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau