HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B30       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STAVANGER" 1990 - 2001     M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020     M/Fe "PREIKESTOLEN" 2020 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 -   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LCKS   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 9013098   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257022800   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Stavanger" 1990 - 2001 5  [N] sdir.no  
  6   "Bjørnefjord" 2001 - 2020 6  [N] sdir.no  
  7   "Preikestolen" 2020 - 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1990 - 1991 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sdir.no  
  10   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2000 - 2001 10  [N] sdir.no  
  11   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 2001 11  [N] sdir.no  
  12   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 12  -  
  13   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 13  -  
  14   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2019 14  [N] sdir.no  
  15   Boreal Asset a/s, Hammerfest 2019 - 15  [N] sdir.no  
 
  16   Byggeår 1990   16  [N] sdir.no  
  17   Byggenummer 11 [utrustning]   17  [N] sdir.no  
  18   Skrog Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   18  [N] sdir.no  
  19   Utrustning Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   19  [N] sdir.no  
  20   Type PS2D140   20  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  21   Skrogutforming Pendel   21  Observasjon  
  22   Klasse Skipskontrollen før 1992 - før 2000 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   NSC før 2000 - 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Materiale Stål   24  [N] sdir.no  
  25   Maskinfabrikant Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   25  [N] j-gran.no  
  26   Maskin produsert 1989   26  -  
  27   Maskin 1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   27  [N] j-gran.no  
  28   Effekt 2999 bhk   28  [N] j-gran.no  
  29   Fart [1]  15.0 kn 1990 - før 2005 29  [P] "Fjordabåtene"  
  30   [6]  16.0 kn før 2005 - 30  [P] "Fjordabåtene"  
  31   Forbruk 200 g/kwh   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   Lengde 87.03 m   32  [N] sdir.no  
  33   Bredde 14.81 m   33  [N] sdir.no  
  34   Dybde 4.50 m   34  [N] sdir.no  
  35   Brutto registertonnasje 2871 t   35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje 861 t   36  [N] sdir.no  
  37   Dødtvekttonnasje 796 t   37  [N] marinetraffic.com  
  38   Biler [1]  140 [52 dekk 2, 88 dekk 3] 1990 - ca.2004 38  -  
  39   [2]  105 [42 dekk 2, 62 dekk 3] ca.2004 - 39  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  40   Trailere 12 [18m]   40  Observasjon  
  41   Passasjerer [1]  650 1990 - 1998 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [4]  460 1998 42  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  43   [5]  650 1998 - 2001 43  Observasjon  
  44   [3]  399 2001 - 44  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  45   Mannskap Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   Passasjerlugarer 1   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer 10   47  Observasjon  
  48   Dekkshøyde 2.20 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt.   50  -  
  51   Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 1 sideport på styrbord dekk 5.   51  Observasjon  
  52   Fartsområde: 2.   52  [N] boreal.no 31.10.2019  
  53   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy.   53  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  54   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm.   54  [N] j-gran.no  
  55   Status I trafikk 55  HMI  
 
  56 31.03.1990   : Døpt av Solveig Nessa, Gurskebotn. 56  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
  57 01.04.1990   : Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58    : Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 58  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  59 04.04.1990   : Gikk presentasjonstur til Tau. 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60 05.04.1990   : Innført i Stavanger Skipsregister. 60  [N] sdir.no  
  61 06.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 18.09.1990   : Utsatt for innbrudd, Tau. 62  -  
  63 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 63  [N] sdir.no  
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sdir.no  
  65 23.05.1993   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 65  -  
  66 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66  -  
  67 24.05.1994   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 67  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  68 19.08.1994   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  69 24.11.1995   : Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 69  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
  70 01.01.1998   : Sertifikat endret [4]. 70  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
  71 1998   : Sertifikat endret [5]. 71  Observasjon  
  72 25.03.1999   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  73 30.08.1999   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 73  [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
  74 03.12.1999   : Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 74  [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
  75 18.12.1999   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 75  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
  76 15.02.2000   : Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 76  [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
  77 20.03.2000   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  78 12.04.2000   : Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 78  [N] sdir.no  
  79 17.12.2000   : Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 79  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
  80 02.2001   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 80  [A] Sunnhordland 01.03.2001  
  81 11.02.2001   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 81  [P] "Skipet" 2/2001  
  82 06.03.2001   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 82  [N] sdir.no  
  83 03.2001   : Sertifikat endret [3]. 83  -  
  84    : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 84  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  85 07.2001   : Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 85  -  
  86 05.04.2004   : Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 86  -  
  87 ca.2004   : Sertifikat endret [2]. 87  -  
  88 ► 2005   : Maskin oppgradert [6]. 88  [P] "Fjordabåtene"  
  89 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 89  [P] "Skipet" 4/2006  
  90 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90  [N] sdir.no  
  91 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 91  -  
  92 24.01.2007   : Tilbakelevert. 92  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  93 27.01.2007   : I opplag, Lepsøy. 93  [P] "Skipet" 1/2007  
  94 16.12.2007   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 94  -  
  95 08.03.2008   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 95  [A] Sunnhordland 20.08.2008  
  96 10.08.2008   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 96  [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  97 08.09.2008   : Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 97  [P] "Skipet" 3/2008  
  98 10.10.2009   : Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 98  [P] "Skipet" 4/2009  
  99 medio 10.2009   : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 99  [P] "Skipet" 4/2009  
  100 10.11.2009   : Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 100  -  
  101 23.11.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 101  -  
  102 07.03.2010   : Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 102  [P] "Skipet" 2/2010  
  103 18.10.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 103  -  
  104 10.12.2010   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 104  -  
  105 11.12.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105  -  
  106 05.07.2011   : Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 106  [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
  107 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 107  [P] "Skipet" 1/2012  
  108 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 108  [N] sdir.no  
  109 09.07.2012   : Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 109  -  
  110 07.08.2012   : Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 110  -  
  111 12.11.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 111  -  
  112 08.01.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 112  -  
  113 13.06.2013   : En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 113  [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
  114 28.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114  -  
  115 19.12.2013   : I opplag, Stavanger. 115  -  
  116 15.01.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 116  -  
  117 03.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 117  [P] "Skipet" 4/2014  
  118 15.11.2014   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 118  [P] "Skipet" 4/2014  
  119 01.01.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 119  [P] "Skipet" 1/2015  
  120 05.09.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 120  [P] "Skipet" 3/2015  
  121 01.11.2015   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 121  [N] marinetraffic.com  
  122 28.11.2015   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 122  [N] marinetraffic.com  
  123 03.01.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 123  [N] marinetraffic.com  
  124 01.02.2016   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 124  [N] marinetraffic.com  
  125 27.02.2016   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 125  [N] marinetraffic.com  
  126 03.04.2016   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 126  [N] marinetraffic.com  
  127 02.05.2016   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 127  [N] marinetraffic.com  
  128 07.05.2016   : Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 128  [N] marinetraffic.com  
  129 ca.07.07.2016   : Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 129  Observasjon  
  130 17.09.2016   : I opplag, Steinestø. 130  [N] aisnorge.aisonline.com  
  131 30.10.2016   : Tatt ut av opplag. 131  [N] marinetraffic.com  
  132 07.11.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 132  Observasjon  
  133 02.12.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 133  Observasjon  
  134 02.12.2016 ►   : Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 134  Observasjon  
  135 25.04.2018   : Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 135  [P] "Skipet" 2/2018  
  136 26.05.2018   : Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 136  [P] "Skipet" 2/2018  
  137 ca.13.07.2018   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 137  [N] stp-norway.com 02.08.2018  
  138 ca.09.2018   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 138  Observasjon  
  139 01.01.2019   : Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 139  [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
  140 24.11.2019   : Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 140  Observasjon  
  141 18.12.2019   : Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. 141  [N] sdir.no  
  142 01.01.2020   : Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 142  Observasjon  
  143 03.01.2020   : Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 143  [N] strandbuen.no 04.01.2020  
  144 30.01.2020   : Omdøpt "Preikestolen". 144  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau