HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B33       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SOLBAKK" 1978 - 2000     M/Fe "STALLOVARRE" 2015 - 2019   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1978 - 2000 / 2015 - 2019   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LHBG   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7727413   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257374400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Solbakk" 1978 - 2001 5  [N] sdir.no  
  6   "Stallovarre" 2001 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 1991 7  [N] sdir.no  
  8   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  9   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2000 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1978   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 208   11  [N] sdir.no  
  12   Skrog Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   12  [N] sdir.no  
  13   Utrustning Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   13  [N] sdir.no  
  14   Type PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Materiale Stål [skrog], aluminium [overbygg]   18  [P] "Fjordabåtene"  
  19   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1978 - 1990 19  [P] Skipet 2/1991  
  20   Maskin produsert [1]  1978   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   [2]  1990   21  -  
  22   [5]  2004   22  -  
  23   Maskin [1]  1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 1978 - 1990 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   [2]  1 x Normo LDM 8 syl. diesel 1990 - 2004 24  -  
  25   [5]  1 x Deutz diesel 2004 - 25  [P] "Fjordabåtene"  
  26   Effekt [1]  1300 bhk 1978 - 1990 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [5]  2400 bhk 2004 - 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28   Fart [1]  13.0 kn 1978 - 1990 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29   [5]  16.0 kn 2004 - 29  [P] "Fjordabåtene"  
  30   Forbruk 19 l/t ved 12.0 kn   30  -  
  31   Lengde 64.36 m   31  [N] sdir.no  
  32   Bredde 11.25 m   32  [N] sdir.no  
  33   Dybde [1]  3.10 m 1978 - 2004 33  [N] sdir.no  
  34   [5]  4.20 m 2004 - 34  [N] sdir.no  
  35   Brutto registertonnasje [1]  655.26 t 1978 - 1990 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  896.00 t 1990 - 1996 36  [N] sdir.no  
  37   [3]  909.00 t 1996 - 2001 37  [N] sdir.no  
  38   [4]  944.00 t 2001 - 38  [N] sdir.no  
  39   Netto registertonnasje [1]  352.48 t 1978 - 1990 39  [N] sdir.no  
  40   [2]  282.00 t 1990 - 1996 40  [N] sdir.no  
  41   [3]  278.00 t 1996 - 2001 41  [N] sdir.no  
  42   [4]  283.00 t 2001 - 42  [N] sdir.no  
  43   Dødtvekttonnasje 258 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   Biler [1]  50 1978 - ca.2005 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1990 - 2001 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   [4]  50 2001 - 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47   [7]  35 ca.2005 - 47  -  
  48   Trailere Ja   48  Observasjon  
  49   Passasjerer [1]  399 1978 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [6]  280 før 2000 - 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   Mannskap 4 pr.2005 - 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52   Passasjerlugarer 0   52  Observasjon  
  53   Mannskapslugarer 8   53  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  54   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2   54  Observasjon  
  55   [2]  4.05 m [under hevet hengedekk], 2.25 m [under senket hengedekk] 1990 - 2001 55  Observasjon  
  56   Akseltrykk 13 t dekk 2   56  Observasjon  
  57   Tilleggsinformasjon -   57  -  
  58   Status Reservefartøy 58  HMI  
 
  59 28.07.1978   : Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59  [N] sdir.no  
  60    : Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 30.07.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 62  -  
  63 06.07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 63  - / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  64 08.10.1983   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983  
  65 02.09.1985   : Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 65  [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985  
  66 06.1986 ►   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66  Observasjon  
  67 19.12.1986   : Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 67  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  68 25.04.1987   : Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  69 17.07.1989   : Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 69  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992  
  70 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  71 16.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 71  -  
  72 03.1990   : Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990  
  73 04.1990   : Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin [2]. 73  -  
  74    : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  -  
  75 04.1991   : Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 75  -  
  76 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  77    : Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 77  [N] sdir.no  
  78 01.11.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 78  [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sdir.no  
  80 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  81 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 81  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  82 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  83 01.12.1995   : Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 83  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  84 23.12.1995   : Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 84  Observasjon  
  85 01.11.1996   : Ommålt [3]. 85  [N] sdir.no  
  86 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 86  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  87 12.07.1999   : Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 87  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999  
  88 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 88  Observasjon  
  89 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 89  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  90 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 90  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  91 13.04.2000   : I opplag, Stavanger. 91  [P] "Skipet" 3/2000  
  92 18.05.2000   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 92  [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"  
  93 19.05.2000   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 93  [P] "Skipet" 3/2000  
  94 04.07.2000   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 94  [N] sjofartsdir.no  
  95    : Samme trafikk. 95  -  
  96 03.01.2001   : Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 96  [P] "Skipet" 1/2001  
  97 15.02.2001   : Omdøpt "Stallovarre". 97  [N] sdir.no  
  98 30.04.2001   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert [4]. 98  [P] "Skipet" 2/2001  
  99 18.05.2001   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 99  [P] "Skipet" 2/2001  
  100 15.01.2004   : Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad bl.a for bytte av maskin. 100  [P] "Skipet" 2/2004  
  101 07.04.2004   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet [5]. 101  [P] "Skipet" 2/2004 / -  
  102    : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102  [P] "Skipet" 2/2004  
  103 ca.2005   : Kapasitet endret [7]. 103  -  
  104 10.10.2011   : Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 104  -  
  105 28.12.2011   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. I bruk som reservefartøy. 105  [P] "Skipet" 1/2012  
  106 2012   : I opplag, Tromsø. 106  -  
  107 02.04.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 107  -  
  108 08.05.2013   : I opplag, Lyngseidet. 108  -  
  109 04.06.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 109  -  
  110 19.08.2013   : I opplag, Lyngseidet. 110  -  
  111 16.06.2014   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 111  -  
  112 24.08.2014   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 112  -  
  113 30.08.2014   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 113  [P] "Skipet" 3/2014  
  114 21.11.2014   : Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 114  [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014  
  115    : Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 115  [P] "Skipet" 1/2015  
  116 ca.12.2014   : Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 116  Observasjon  
  117 10.01.2015   : Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 117  [N] bt.no 10.01.2015  
  118 11.01.2015   : Brakt flott. 118  -  
  119 14.01.2015   : Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 119  [P] "Skipet" 1/2015  
  120 11.02.2015   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 120  [P] "Skipet" 1/2015  
  121 12.04.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121  -  
  122 20.08.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 122  [P] "Skipet" 3/2015  
  123 06.11.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 123  [P] "Skipet" 4/2015  
  124 12.11.2015   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 124  Observasjon  
  125 12.01.2016   : Stasjonert i Hordaland. 125  Observasjon  
  126 13.02.2016   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 126  Observasjon  
  127 28.03.2016   : Stasjonert i Hordaland. 127  Observasjon  
  128 03.05.2016   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 128  Observasjon  
  129 16.06.2016   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 129  Observasjon  
  130 24.08.2016   : Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 130  Observasjon  
  131 16.12.2016   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 131  Observasjon      
  132 28.06.2019   : Forlot Stavanger. 132  [N] skipsfarts-forum.net 28.06.2019  
  133 01.07.2019   : Tilbakelevert, Lyngseidet. 133  [N] skipsfarts-forum.net 03.07.2019  
  134 pr.11.2019   : Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest for trafikk Nesna - Levang. 134  Observasjon  
  135 29.11.2019   : Grunnstøtte ved Levang. 135  [N] hblad.no 29.11.2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau