H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SOLBAKK" 1978 - 2000          M/Fe "STALLOVARRE" 2015 - 2019  
    Fortegnelse nr. B33  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.07.2020    
    PERIODE:     1978 - 2000 / 2015 - 2019 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H B G 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7727413 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257374400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Solbakk" 4 1978 - 2001   4 [N] sdir.no  
  5     "Stallovarre" 5 2001 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 6 1978 - 1991   6 [N] sdir.no  
  7 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 7 1991 - 2000   7 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  8 Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 8 2000 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1978 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   208 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   Skipskontrollen 15 1978 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål [skrog], aluminium [overbygg] 17 -   17 [P] "Fjordabåtene"  
  18 Maskinfabrikant [ A ] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1991  
  19 Maskin produsert [ A ] 1978 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   [ B ] 1990 20 -   20 -  
  21   [ E ] 2004 21 -   21 -  
  22 Maskin [ A ] 1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 22 1978 - 1990   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [ B ] 1 x Normo LDM 8 syl. diesel 23 1990 - 2004   23 -  
  24   [ E ] 1 x Deutz diesel 24 2004 -   24 [P] "Fjordabåtene"  
  25 Effekt [ A ] 1300 bhk 25 1978 - 1990   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ E ] 2400 bhk 26 2004 -   26 [P] "Fjordabåtene"  
  27 Fart [ A ] 13.0 kn 27 1978 - 1990   27 [P] "Fjordabåtene"  
  28   [ E ] 16.0 kn 28 2004 -   28 [P] "Fjordabåtene"  
  29 Forbruk [ A ] 19 l/t  v/ 12.0 kn 29 1978 - 1990   29 -  
  30 Lengde   64.36 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Bredde   11.25 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dybde [ A ] 3.10 m 32 1978 - 1990   32 [N] sdir.no  
  33   [ E ] 4.20 m 33 2004 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 655.26 t 34 1978 - 1990   34 [N] sdir.no  
  35   [ B ] 896 t 35 1990 [målt 1994] - 1996   35 [N] sdir.no  
  36   [ C ] 909 t 36 1996 - 2001   36 [N] sdir.no  
  37   [ D ] 944 t 37 2001 -   37 [N] sdir.no  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 352.48 t 38 1978 - 1990   38 [N] sdir.no  
  39   [ B ] 282 t 39 1990 [målt 1994] - 1996   39 [N] sdir.no  
  40   [ C ] 278 t 40 1996 - 2001   40 [N] sdir.no  
  41   [ D ] 283 t 41 2001 -   41 [N] sdir.no  
  42 Dødvekttonnasje [ A ] 258 t 42 1978 - 1990   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43 Bilkapasitet [ A ] 50 43 1978 - 1990   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [ B ] 70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 44 1990 - 2001   44 [P] "Fjordabåtene"  
  45   [ D ] 50 45 2001 - ca.2005   45 [P] "Fjordabåtene"  
  46   [ G ] 35 46 ca.2005 -   46 -  
  47 Trailerkapasitet   Ja 47 -   47 HMI  
  48 Passasjersertifikat [ A ] 399 48 1978 - før 2000   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [ F ] 200 49 før 2000 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Mannskap   4 50 pr.2005   50 [P] "Fjordabåtene"  
  51 Passasjerlugarer   0 51 -   51 HMI  
  52 Mannskapslugarer   8 52 -   52 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  53 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2 53 -   53 HMI  
  54   [ B ] 4.05 m under (henge)dekk 3 [hevet], 2.25 m under (henge)dekk 3 [senket] 54 1990 - 2001   54 HMI  
  55 Akseltrykk   13 t dekk 2 55 -   55 HMI  
  56 Tilleggsinformasjon   - 56 -   56 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  57 29.06.1978     Målt [ A ]. 57 [N] sdir.no  
  58 28.07.1978     Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58 [N] sdir.no  
  59       Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 59 [P] "Fjordabåtene"  
  60 30.07.1978     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 60 [P] "Fjordabåtene"  
  61 15.08.1978     Kolliderte med et annet fartøy. 61 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
  62 06.07.1982     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 62 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  63 08.10.1983     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 63 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983  
  64 02.09.1985     Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 64 [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985  
  65 06.1986 ►     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 65 HMI  
  66 19.12.1986     Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 66 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  67 25.04.1987     Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 67 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  68 17.07.1989     Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 68 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992  
  69 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  70 16.02.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 70 -  
  71 03.1990     Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 71 [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990  
  72 04.1990     Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert samt ny maskin [ B ]. 72 -  
  73       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73 -  
  74 04.1991     Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 74 -  
  75 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  76       Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 76 [N] sdir.no  
  77 01.11.1991     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 77 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  78 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78 [N] sdir.no  
  79 22.06.1993     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 79 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  80 15.07.1994     Ommålt [ B ]. 80 [N] sdir.no  
  81 01.11.1994     Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 81 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  82 01.05.1995     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  83 01.12.1995     Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 83 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  84 23.12.1995     Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 84 HMI  
  85 01.04.1996     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 85 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  86 31.10.1996     Ommålt [ C ]. 86 [N] sdir.no  
  87 12.07.1999     Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 87 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999  
  88 31.12.1999     I opplag, Stavanger. 88 HMI  
  89 ► 2000     Sertifikat endret [ F ]. 89 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  90 20.03.2000     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 90 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  91 13.04.2000     I opplag, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 3/2000  
  92 18.05.2000     Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 92 [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"  
  93 19.05.2000     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 93 [P] "Skipet" 3/2000  
  94 04.07.2000     Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 94 [N] sdir.no  
  95       Samme trafikk. 95 -  
  96 03.01.2001     Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 96 [P] "Skipet" 1/2001  
  97 15.02.2001     Omdøpt "Stallovarre". 97 [N] sdir.no  
  98 30.04.2001     Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: Hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert [ D ]. 98 [P] "Skipet" 2/2001  
  99 20.06.2001     Ommålt [ D ]. 99 [N] sdir.no  
  100 18.05.2001     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 100 [P] "Skipet" 2/2001  
  101 15.01.2004     Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad bl.a for bytte av maskin. 101 [P] "Skipet" 2/2004  
  102 07.04.2004     Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: Kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet [ E ]. 102 [P] "Skipet" 2/2004 / -  
  103       Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 103 [P] "Skipet" 2/2004  
  104 ca.2005     Kapasitet endret [ G ]. 104 -  
  105 10.10.2011     Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 105 -  
  106 28.12.2011     Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. I bruk som reservefartøy. 106 [P] "Skipet" 1/2012  
  107 2012     I opplag, Tromsø. 107 -  
  108 02.04.2013     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 108 -  
  109 08.05.2013     I opplag, Lyngseidet. 109 -  
  110 04.06.2013     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 110 -  
  111 19.08.2013     I opplag, Lyngseidet. 111 -  
  112 16.06.2014     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 112 -  
  113 24.08.2014     Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 113 -  
  114 30.08.2014     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 114 [P] "Skipet" 3/2014  
  115 21.11.2014     Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 115 [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014  
  116       Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 116 [P] "Skipet" 1/2015  
  117 ca.12.2014     Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 117 HMI  
  118 10.01.2015     Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 118 [N] bt.no 10.01.2015  
  119 11.01.2015     Brakt flott. 119 -  
  120 14.01.2015     Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 120 [P] "Skipet" 1/2015  
  121 11.02.2015     Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 121 [P] "Skipet" 1/2015  
  122 12.04.2015     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 122 -  
  123 20.08.2015     Satt i trafikk Brekstad - Valset. 123 [P] "Skipet" 3/2015  
  124 06.11.2015     Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 124 [P] "Skipet" 4/2015  
  125 12.11.2015     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 125 HMI  
  126 12.01.2016     Stasjonert i Hordaland. 126 HMI  
  127 13.02.2016     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 127 HMI  
  128 28.03.2016     Stasjonert i Hordaland. 128 HMI  
  129 03.05.2016     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 129 HMI  
  130 16.06.2016     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 130 HMI  
  131 24.08.2016     Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 131 HMI  
  132 16.12.2016     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 132 HMI  
  133 28.06.2019     Forlot Stavanger. 133 [N] skipsfarts-forum.net 28.06.2019  
  134 01.07.2019     Tilbakelevert, Lyngseidet. 134 [N] skipsfarts-forum.net 03.07.2019  
  135 pr.11.2019     Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest for trafikk Nesna - Levang. 135 HMI  
  136 29.11.2019     Grunnstøtte ved Levang. 136 [N] hblad.no 29.11.2019  
  137 vår 2020     Stasjonert i Sandnessjøen som reservefartøy. 137 [P] "Skipet" 2/2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau