HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B33       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SOLBAKK" 1978 - 2000     M/Fe "STALLOVARRE" 2015 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.01.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1978 - 2000 / 2015 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHBG   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7727413   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257374400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Solbakk" 1978 - 2001 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Stallovarre" 2001 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 1991 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2000 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR 1978   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER 208   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15  SKROG Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE Stål [skrog], aluminium [overbygg]   18  [P] "Fjordabåtene"  
  19  MASKINFABRIKANT [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1978 - 1990 19  [P] Skipet 2/1991  
  20  MASKIN PRODUSERT [1]  1978   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   [2]  1990   21    
  22   [5]  2004   22    
  23  MASKIN [1]  1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 1978 - 1990 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   [2]  1 x Normo LDM 8 syl. diesel 1990 - 2004 24    
  25   [5]  1 x Deutz diesel 2004 - 25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  EFFEKT [1]  1300 bhk 1978 - 1990 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [5]  2400 bhk 2004 - 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28  FART [1]  13.0 kn 1978 - 1990 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29   [5]  16.0 kn 2004 - 29  [P] "Fjordabåtene"  
  30  FORBRUK 19 l/t ved 12.0 kn   30    
  31  LENGDE 64.36 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE 11.25 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE [1]  3.10 m 1978 - 2004 33  [N] sjofartsdir.no  
  34   [5]  4.20 m 2004 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  655.26 t 1978 - 1990 35  [N] sjofartsdir.no  
  36   [2]  896.00 t 1990 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no  
  37   [3]  909.00 t 1996 - 2001 37  [N] sjofartsdir.no  
  38   [4]  944.00 t 2001 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  352.48 t 1978 - 1990 39  [N] sjofartsdir.no  
  40   [2]  282.00 t 1990 - 1996 40  [N] sjofartsdir.no  
  41   [3]  278.00 t 1996 - 2001 41  [N] sjofartsdir.no  
  42   [4]  283.00 t 2001 - 42  [N] sjofartsdir.no  
  43  DØDVEKTTONNASJE 258 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  BILER [1]  50 1978 - ca.2005 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1990 - 2001 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   [4]  50 2001 - 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47   [7]  35 ca.2005 - 47    
  48  TRAILERE Ja   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER [1]  399 1978 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [6]  280 før 2000 - 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  MANNSKAP 4 pr.2005 - 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52  PASSASJERLUGARER 0   52  Observasjon  
  53  MANNSKAPSLUGARER 8   53  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  54  DEKKSHØYDE 4.50 m dekk 2   54  Observasjon  
  55   [2]  4.05 m [under hevet hengedekk], 2.25 m [under senket hengedekk] 1990 - 2001 55  Observasjon  
  56  AKSELTRYKK 13 t dekk 2   56  Observasjon  
  57  TILLEGGSINFORMASJON -   57    
  58  STATUS Reservefartøy 58    
 
  59 28.07.1978   : Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60    : Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 30.07.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 62    
  63 06.07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63    
  64 08.10.1983   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983  
  65 02.09.1985   : Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 65  [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985  
  66 06.1986    : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66  Observasjon  
  67 19.12.1986   : Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 67  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  68 25.04.1987   : Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  69 17.07.1989   : Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 69  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992  
  70 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] "Skipet" 2/1991  
  71 16.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 71    
  72 03.1990   : Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990  
  73 04.1990   : Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin [2]. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73    
  74 04.1991   : Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 74    
  75 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 75    
  76 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  79 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 79  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  80 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  81 01.12.1995   : Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 81  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  82 23.12.1995   : Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82  Observasjon  
  83 01.11.1996   : Ommålt [3]. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 84  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  85 12.07.1999   : Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 85  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999  
  86 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 86  Observasjon  
  87 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 87  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  88 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  89 13.04.2000   : I opplag, Stavanger. 89  [P] "Skipet" 3/2000  
  90 18.05.2000   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 90  [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"  
  91 19.05.2000   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 91  [P] "Skipet" 3/2000  
  92 04.07.2000   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93    : Samme trafikk. 93    
  94 03.01.2001   : Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 94  [P] "Skipet" 1/2001  
  95 15.02.2001   : Omdøpt "Stallovarre". 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 30.04.2001   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert [4]. 96  [P] "Skipet" 2/2001  
  97 18.05.2001   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 97  [P] "Skipet" 2/2001  
  98 02.2004   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet [5]. 98    
  99 ca.2005   : Kapasitet endret [7]. 99    
  100 10.10.2011   : Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 100    
  101 28.12.2011   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 101    
  102 2012   : I opplag, Tromsø. 102    
  103 02.04.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 103    
  104 08.05.2013   : I opplag, Lyngseidet. 104    
  105 04.06.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 105    
  106 19.08.2013   : I opplag, Lyngseidet. 106    
  107 16.06.2014   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 107    
  108 24.08.2014   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 108    
  109 30.08.2014   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 109    
  110 21.11.2014   : Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 110  [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014  
  111    : Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 111  Observasjon  
  112 ca.12.2014   : Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 112  Observasjon  
  113 10.01.2015   : Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 113  [N] bt.no 10.01.2015  
  114 11.01.2015   : Brakt flott. 114    
  115 14.01.2015   : Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 115    
  116 11.02.2015   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 116    
  117 12.04.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 117    
  118 20.08.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 118  [P] "Skipet" 3/2015  
  119 06.11.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 119  [P] "Skipet" 4/2015  
  120 12.11.2015   : I opplag, Stavanger. 120  Observasjon  
  121 12.01.2016   : Stasjonert i Hordaland. 121  Observasjon  
  122 13.02.2016   : Stasjonert i Stavanger. 122  Observasjon  
  123 28.03.2016   : Stasjonert i Hordaland. 123  Observasjon  
  124 03.05.2016   : I opplag, Stavanger. 124  Observasjon  
  125 16.06.2016   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 125  Observasjon  
  126 24.08.2016   : Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 126  Observasjon  
  127 16.12.2016   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 127  Observasjon  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau