EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SOLBAKK" 1978-2000     M/Fe "STALLOVARRE" 2015-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.10.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1978 - 2000 / 2015-     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LHBG   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7727413   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257374400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Solbakk" 1978 - 2001 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Stallovarre" 2001 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 2001 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2000 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1978   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       208   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål [skrog], aluminium [overbygg]   18  [P] "Fjordabåtene"  
  19         ◄ 1 ► Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1978 - 1990 19  [P] Skipet 2/1991  
  20  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1978   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     ◄ 2 ► 1990   21    
  22         ◄ 5 ► 2004   22    
  23  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 1978 - 1990 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24     ◄ 2 ► 1 x Normo LDM 8 syl. diesel 1990 - 2004 24    
  25         ◄ 5 ► 1 x Deutz diesel 2004 - 25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  EFFEKT   ◄ 1 ► 1300 bhk 1978 - 1990 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27         ◄ 5 ► 2400 bhk 2004 - 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28  FART   ◄ 1 ► 13.0 kn 1978 - 1990 28  [P] "Fjordabåtene"  
  29         ◄ 5 ► 16.0 kn 2004 - 29  [P] "Fjordabåtene"  
  30  FORBRUK       19 l/t ved 12.0 kn   30    
  31  LENGDE   64.36 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       11.25 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE   ◄ 1 ► 03.10 m 1978 - 2004 33  [N] sjofartsdir.no  
  34         ◄ 5 ► 04.20 m 2004 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 655.26 t 1978 - 1990 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     ◄ 2 ► 896.00 t 1990 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     ◄ 3 ► 909.00 t 1996 - 2001 37  [N] sjofartsdir.no  
  38         ◄ 4 ► 944.00 t 2001 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 352.48 t 1978 - 1990 39  [N] sjofartsdir.no  
  40     ◄ 2 ► 282.00 t 1990 - 1996 40  [N] sjofartsdir.no  
  41     ◄ 3 ► 278.00 t 1996 - 2001 41  [N] sjofartsdir.no  
  42           ◄ 4 ► 283.00 t 2001 - 42  [N] sjofartsdir.no  
  43  DØDVEKTTONNASJE       258 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  BILER   ◄ 1 ► 50 dekk 2 1978 - ca.2005 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     ◄ 2 ► 20 dekk 3 [hengedekk] 1990 - 2001 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46     ◄ 4 ► 0 dekk 3 2001 - 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47     ◄ 7 ► 35 ca.2005 - 47    
  48  TRAILERE       Ja   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER   ◄ 1 ► 399 1978 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     ◄ 6 ► 280 før 2000 - 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  MANNSKAP       4 pr.2005 - 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52  PASSASJERLUGARER       0   52  Observasjon  
  53  MANNSKAPSLUGARER       8   53  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  54  DEKKSHØYDE   4.50 m dekk 2   54  Observasjon  
  55         ◄ 2 ► 4.05 m [under hevet hengedekk], 2.25 m [under senket hengedekk] 1990 - 2001 55  Observasjon  
  56  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   56  Observasjon  
  57  TILLEGGSINFORMASJON           57    
  58  STATUS       Reservefartøy 58    
 
  59 28.07.1978   : Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" ◄ 1 ►. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60    : Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 30.07.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 62    
  63 06.07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63    
  64 08.10.1983   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983  
  65 02.09.1985   : Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 65  [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985  
  66 06.1986    : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66  Observasjon  
  67 19.12.1986   : Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 67  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  68 25.04.1987   : Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
  69 17.07.1989   : Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 69  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992  
  70 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] "Skipet" 2/1991  
  71 16.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 71    
  72 03.1990   : Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990  
  73 04.1990   : Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin ◄ 2 ►. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73    
  74 04.1991   : Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 74    
  75 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 75    
  76 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  79 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 79  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  80 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  81 01.12.1995   : Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 81  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  82 23.12.1995   : Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82  Observasjon  
  83 01.11.1996   : Ommålt ◄ 3 ►. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 84  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  85 12.07.1999   : Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 85  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999  
  86 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 86  Observasjon  
  87 ► 2000   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 87  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  88 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  89 13.04.2000   : I opplag, Stavanger. 89  [P] "Skipet" 3/2000  
  90 18.05.2000   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 90  [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"  
  91 19.05.2000   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 91  [P] "Skipet" 3/2000  
  92 04.07.2000   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93    : Samme trafikk. 93    
  94 03.01.2001   : Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 94  [P] "Skipet" 1/2001  
  95 15.02.2001   : Omdøpt "Stallovarre". 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 29.03.2001   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert ◄ 4 ►. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.    96  [P] "Skipet" 1/2001  
  97 02.2004   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet ◄ 5 ►. 97    
  98 ca.2005   : Kapasitet endret ◄ 7 ►. 98    
  99 10.10.2011   : Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 99    
  100 28.12.2011   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 100    
  101 2012   : I opplag, Tromsø. 101    
  102 02.04.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102    
  103 08.05.2013   : I opplag, Lyngseidet. 103    
  104 04.06.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 104    
  105 19.08.2013   : I opplag, Lyngseidet. 105    
  106 16.06.2014   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 106    
  107 24.08.2014   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 107    
  108 30.08.2014   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108    
  109 21.11.2014   : Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 109  [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014  
  110    : Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 110  Observasjon  
  111 ca.12.2014   : Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 111  Observasjon  
  112 10.01.2015   : Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 112  [N] bt.no 10.01.2015  
  113 11.01.2015   : Brakt flott. 113    
  114 14.01.2015   : Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 114    
  115 11.02.2015   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 115    
  116 12.04.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 116    
  117 20.08.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 117  [P] "Skipet" 3/2015  
  118 06.11.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 118  [P] "Skipet" 4/2015  
  119 12.11.2015   : I opplag, Stavanger. 119  Observasjon  
  120 12.01.2016   : Stasjonert i Hordaland. 120  Observasjon  
  121 13.02.2016   : Stasjonert i Stavanger. 121  Observasjon  
  122 28.03.2016   : Stasjonert i Hordaland. 122  Observasjon  
  123 03.05.2016   : I opplag, Stavanger. 123  Observasjon  
  124 16.06.2016   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 124  Observasjon  
  125 24.08.2016   : Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 125  Observasjon  
  126 16.12.2016   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 126  Observasjon