HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "SOLBAKK" 1978-2000     M/Fe "STALLOVARRE" 2015- 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 21.02.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1978 - 2000 / 2015-     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LHBG   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7727413   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257374400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Solbakk" 1978 - 2001 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Stallovarre" 2001 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 2001 7  [N] sjofartsdir.no
8     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no
9           Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 2000 - 9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGEÅR       1978   10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGENUMMER       208   11  [N] sjofartsdir.no
12  SKROG       Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   12  [N] sjofartsdir.no
13  UTRUSTNING       Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   13  [N] sjofartsdir.no
14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
15  SKROG       Pendel   15  Observasjon
16  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18  MATERIALE       Stål [skrog], aluminium [overbygg]   18  [P] "Fjordabåtene"
19  MASKINFABRIKANT   1 Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1978 - 1990 19  [P] Skipet 2/1991
20  MASKIN PRODUSERT       1 1978   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21     2 1990   21  
22           5 2004   22  
23  MASKIN   1 1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 1978 - 1990 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24     2 1 x Normo LDM 8 syl. diesel 1990 - 2004 24  
25           5 1 x Deutz diesel 2004 - 25  [P] "Fjordabåtene"
26  EFFEKT   1 1300 bhk 1978 - 1990 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27           5 2400 bhk 2004 - 27  [P] "Fjordabåtene"
28  FART   1 13.0 kn 1978 - 1990 28  [P] "Fjordabåtene"
29           5 16.0 kn 2004 - 29  [P] "Fjordabåtene"
30  FORBRUK       19 l/t ved 12.0 kn   30  
31  LENGDE   64.36 m   31  [N] sjofartsdir.no
32  BREDDE       11.25 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  DYBDE   1 03.10 m 1978 - 2004 33  [N] sjofartsdir.no
34           5 04.20 m 2004 - 34  [N] sjofartsdir.no
35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 655.26 t 1978 - 1990 35  [N] sjofartsdir.no
36     2 896.00 t 1990 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no
37     3 909.00 t 1996 - 2001 37  [N] sjofartsdir.no
38     4 944.00 t 2001 - 38  [N] sjofartsdir.no
39  NETTO REGISTERTONNASJE       1 352.48 t 1978 - 1990 39  [N] sjofartsdir.no
40     2 282.00 t 1990 - 1996 40  [N] sjofartsdir.no
41     3 278.00 t 1996 - 2001 41  [N] sjofartsdir.no
42     4 283.00 t 2001 - 42  [N] sjofartsdir.no
43  DØDVEKTTONNASJE       258 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
44  BILER   1 50 dekk 2 1978 - ca.2005 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45     2 20 dekk 3 [hengedekk] 1990 - 2001 45  [P] "Fjordabåtene"
46     4 0 dekk 3 2001 - 46  [P] "Fjordabåtene"
47     7 35 ca.2005 - 47  
48  TRAILERE       Ja   48  Observasjon
49  PASSASJERER   1 399 1978 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50     6 280 før 2000 - 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51  MANNSKAP       4 pr.2005 - 51  [P] "Fjordabåtene"
52  PASSASJERLUGARER       0   52  Observasjon
53  MANNSKAPSLUGARER       8   53  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
54  DEKKSHØYDE   4.50 m dekk 2   54  Observasjon
55           2 4.05 m [under hevet hengedekk], 2.25 m [under senket hengedekk] 1990 - 2001 55  Observasjon
56  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   56  Observasjon
57  TILLEGGSINFORMASJON           57  
58  STATUS       I opplag 58  
59 28.07.1978   : Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" 1. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59  [N] sjofartsdir.no
60    : Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 60  [P] "Fjordabåtene"
61 30.07.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 61  [P] "Fjordabåtene"
62 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 62  
63 06.07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63  
64 08.10.1983   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 64  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983
65 30.04.1985   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 65  
66 02.09.1985   : Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 66  [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985
67 19.12.1986   : Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 67  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986
68 25.04.1987   : Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987
69 17.07.1989   : Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 69  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992
70 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] "Skipet" 2/1991
71 16.02.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 71  
72 03.1990   : Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990
73 04.1990   : Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin 2►. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73  
74 04.1991   : Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 74  
75 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 75  
76 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no
77 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no
78 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993
79 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 79  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994
80 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995
81 01.12.1995   : Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 81  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995
82 23.12.1995   : Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82  Observasjon
83 01.11.1996   : Ommålt 3►. 83  [N] sjofartsdir.no
84 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 84  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996
85 12.07.1999   : Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 85  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999
86 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 86  Observasjon
87 2000   : Sertifikat endret 6►. 87  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
88 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
89 13.04.2000   : I opplag, Stavanger. 89  [P] "Skipet" 3/2000
90 18.05.2000   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 90  [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"
91 19.05.2000   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 91  [P] "Skipet" 3/2000
92 04.07.2000   : Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 92  [N] sjofartsdir.no
93    : Samme trafikk. 93  
94 03.01.2001   : Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 94  [P] "Skipet" 1/2001
95 15.02.2001   : Omdøpt "Stallovarre". 95  [N] sjofartsdir.no
96 29.03.2001   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert 4►. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.    96  [P] "Skipet" 1/2001
97 02.2004   : Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet 5►. 97  
98 ca.2005   : Kapasitet endret 7►. 98  
99 10.10.2011   : Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 99  
100 28.12.2011   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 100  
101 2012   : I opplag, Tromsø. 101  
102 02.04.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102  
103 08.05.2013   : I opplag, Lyngseidet. 103  
104 04.06.2013   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 104  
105 19.08.2013   : I opplag, Lyngseidet. 105  
106 16.06.2014   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 106  
107 24.08.2014   : Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 107  
108 30.08.2014   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108  
109 21.11.2014   : Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 109  [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014
110    : Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 110  Observasjon
111 ca.12.2014   : Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 111  Observasjon
112 10.01.2015   : Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 112  [N] bt.no 10.01.2015
113 11.01.2015   : Brakt flott. 113  
114 14.01.2015   : Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 114  
115 11.02.2015   : Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 115  
116 12.04.2015   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 116  
117 20.08.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 117  [P] "Skipet" 3/2015
118 06.11.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 118  [P] "Skipet" 4/2015
119 12.11.2015   : I opplag, Stavanger. 119  Observasjon
120 12.01.2016   : Stasjonert i Hordaland. 120  Observasjon
121 13.02.2016   : Stasjonert i Stavanger. 121  Observasjon
122 28.03.2016   : Stasjonert i Hordaland. 122  Observasjon
123 03.05.2016   : I opplag, Stavanger. 123  Observasjon
124 16.06.2016   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 124  Observasjon
125 24.08.2016   : Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 125  Observasjon
126 16.12.2016   : I opplag, Stavanger. 126  Observasjon