HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B98       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SAND" 1973 - 1992     M/Fe "ROPEID" 1992 - 1993     M/Fe "HURUMFERJA" 1994   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1973 - 1994   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LMDY   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7325681   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257053500   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Sand" 1973 - 1992 5  [N] sdir.no  
  6   "Ropeid" 1992 - 1993 6  [N] sdir.no  
  7   "Hurumferja" 1993 - 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1973 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 9  [N] sdir.no  
  10   Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak 1993 - 2000 10  [N] sdir.no  
  11   Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak 2000 - 11  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1973   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 221/34   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   15  [N] sdir.no  
  16   Type P M III   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17   Skrogutforming Pendel   17  Observasjon  
  18   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Stål [skrog], aluminium [overbygg]   20  [P] "Fjordabåtene"  
  21   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin produsert 1973   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Maskin 1 x Wichmann WX28L5 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Effekt 625 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Fart 11.0 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde 39.68 m   27  [N] sdir.no  
  28   Bredde [1]  9.51 m 1973 - 1994 28  [N] sdir.no  
  29   [2]  9.60 m 1994 - 1996 29  [N] sdir.no  
  30   [3]  9.50 m 1996 - 30  [N] sdir.no  
  31   Dybde [1]  3.29 m 1973 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [2]  3.80 m 1994 - 32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje [1]  266.05 t 1973 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  249.00 t 1994 - 1996 34  [N] sdir.no  
  35   [3]  310.00 t 1996 - 35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje [1]  119.34 t 1973 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  087.00 t 1994 - 1996 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  103.00 t 1996 - 38  [N] sdir.no  
  39   Dødtvekttonnasje -   39  -  
  40   Biler 24   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   Trailere Ja   41  Observasjon  
  42   Passasjerer 200   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   Mannskap Kaptein, matros, maskinist, billettør 1973 - 1993 43  [P] "Fjordabåtene"  
  44   Passasjerlugarer 0   44  Observasjon  
  45   Mannskapslugarer Ja   45  Observasjon  
  46   Dekkshøyde 4.50 m   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   Akseltrykk 13 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   Tilleggsinformasjon -   48  -  
  49   Status I opplag   49  [N] marinetraffic.com  
       
  50 30.08.1973   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Sand". Hjemmehavn: Stavanger. 50  [N] sdir.no  
  51 31.08.1973   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52    : Døpt av Laura Marie Hamre. 52  [P] "Fjordabåtene"  
  53 01.09.1973   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 53  -  
  54 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  55 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 55  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  56    : Verdifastsettelse: 1 NOK. 56  [N] sdir.no  
  57 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57  [N] sdir.no  
  58 24.12.1992   : Omdøpt "Ropeid". 58  [N] sdir.no  
  59 10.02.1993   : Grunnstøtte i tykk tåke, Ropeid. 59  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
  60    : Akterroret ødelagt. 60  [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1993  
  61 03.1993   : I opplag, Stavanger. 61  Observasjon  
  62 20.07.1993   : Solgt til Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak. Omdøpt "Hurumferja". Hjemmehavn: Drøbak. Salgssum: 3.6 mill NOK. 62  [N] sdir.no  
  63 06.1994   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 63  -  
  64 24.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Judaberg. 64  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1994  
  65 21.07.1994   : Ommålt [2]. 65  [N] sdir.no  
  66 24.07.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Judaberg / Oanes - Lauvvik [supplering]. 66  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1994  
  67 12.08.1994   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Judaberg. 67  Observasjon  
  68 ca.09.1994   : Tilbakelevert. 68  Observasjon  
  69 1995   : Utleid til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Abelsnes - Andabeløy. Tilbakelevert samme år. 69  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.1996  
  70 31.10.1996   : Ommålt [3]. 70  [N] sdir.no  
  71 pr.2000   : I trafikk Verket - Langøya. 71  [P] "Skipet" 4/2000  
  72 03.11.2000   : Drift og eierskap overført til Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak. 72  [N] sdir.no  
  73 01.2004   : Oppgradert ved Horten Industripark a/s, Horten. 73  [P] "Skipet" 1/2004  
  74 03.04.2004   : I opplag. 74  -  
  75 09.2012   : Satt i trafikk Svelvik - Verket. 75  -  
  76 01.11.2012   : I opplag, Svelvik. 76  -  
  77 pr.02.2013   : I opplag, Horten. 77  [N] marinetraffic.com  
  78 pr.02.2016   : I trafikk Svelvik - Verket. 78  [N] marinetraffic.com  
  79 pr.01.08.2016   : I opplag, Horten. 79  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau