EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SAND" 1973-1992     M/Fe "ROPEID" 1992-1993     M/Fe "HURUMFERJA" 1994   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1973 - 1994     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LMDY   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7325681   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257053500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Sand" 1973 - 1992 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Ropeid" 1992 - 1993 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Hurumferja" 1993 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1973 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak 1993 - 2000 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak 2000 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1973   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       221/34   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       P M III   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17  SKROG       Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål [skrog], aluminium [overbygg]   20  [P] "Fjordabåtene"  
  21  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1973   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       1 x Wichmann WX28L5 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       625 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       11.0 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE       39.68 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE   [1] 09.51 m 1973 - 1994 28  [N] sjofartsdir.no  
  29     [2] 09.60 m 1994 - 1996 29  [N] sjofartsdir.no  
  30         [3] 09.50 m 1996 - 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DYBDE   [1] 03.29 m 1973 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32         [2] 03.80 m 1994 - 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 266.05 t 1973 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     [2] 249.00 t 1994 - 1996 34  [N] sjofartsdir.no  
  35         [3] 310.00 t 1996 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 119.34 t 1973 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [2] 087.00 t 1994 - 1996 37  [N] sjofartsdir.no  
  38         [3] 103.00 t 1996 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE           39    
  40  BILER   24   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER       200   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  MANNSKAP       Kaptein, matros, maskinist, billettør 1973 - 1993 43  [P] "Fjordabåtene"  
  44  PASSASJERLUGARER       0   44  Observasjon  
  45  MANNSKAPSLUGARER       Ja   45  Observasjon  
  46  DEKKSHØYDE       4.50 m   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  AKSELTRYKK       13 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  TILLEGGSINFORMASJON           48    
  49  STATUS       I opplag   49    
       
  50 30.08.1973   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Sand". Hjemmehavn: Stavanger. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 31.08.1973   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 51  [P] "Skipet" 1/1991  
  52    : Døpt av Laura Marie Hamre. 52  [P] "Fjordabåtene"  
  53 01.09.1973   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 53    
  54 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 1 NOK. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 24.12.1992   : Omdøpt "Ropeid". 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 10.02.1993   : Grunnstøtte i tykk tåke, Ropeid. 58  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
  59    : Akterroret ødelagt. 59  [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1993  
  60 03.1993   : I opplag, Stavanger. 60    
  61 20.07.1993   : Solgt til Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak. Omdøpt "Hurumferja". Hjemmehavn: Drøbak. Salgssum: 3.6 mill NOK. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 06.1994   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 62    
  63 24.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Judaberg. 63  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1994  
  64 21.07.1994   : Ommålt [2]. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 24.07.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Judaberg / Oanes - Lauvvik [supplering]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1994  
  66 12.08.1994   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Judaberg. 66  Observasjon  
  67 ca.09.1994   : Tilbakelevert. 67  Observasjon  
  68 1995   : Utleid til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Abelsnes - Andabeløy. Tilbakelevert samme år. 68  [A] Stavanger Aftenblad 26.02.1996  
  69 31.10.1996   : Ommålt [3]. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 pr.2000   : I trafikk Verket - Langøya. 70  [P] "Skipet" 4/2000  
  71 03.11.2000   : Drift og eierskap overført til Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 09.02.2004   : Satt i trafikk Drøbak - Storsand. 72    
  73 03.04.2004   : I opplag. 73    
  74 09.2012   : Satt i trafikk Svelvik - Verket. 74    
  75 01.11.2012   : I opplag, Svelvik. 75    
  76 pr.02.2013   : I opplag, Horten. 76  [N] marinetraffic.com  
  77 pr.02.2016   : I trafikk Svelvik - Verket. 77  [N] marinetraffic.com  
  78 pr.01.08.2016   : I opplag, Horten. 78  [N] marinetraffic.com