H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROPEID" 1965  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   08.08.2021          
    Status:   Utleiefartøy         Posisjon på AIS:       
                     
      Fortegnelse nr. B-105  
      "ROPEID"  [1965 - 1987]  
                     
1   Periode       1965 - 1987 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1965 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       16 3 [N] fjordfaehren.de  
4   Skrog       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg 5 [N] sdir.no  
6   Type       FÅS 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
9             9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1965 - 1990       "Ropeid" 12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
13   1990 -       "Festival" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15           LGPF 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -       8893300 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
20             20            
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1965 - 1987       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Fjordabåtene"  
24   1987 - 1990       Henning Kumle, Oslo 24 [P] "Skipet" 1/1990  
25   1990 - 1999       Huldra Holding a/s, Oslo 25 [N] sdir.no  
26   1999 -       Trollcruise a/s, Oslo 26 [N] sdir.no  
27             27            
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30   før 1983 - før 2000       Skipskontrollen 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31   før 2000 -       NSC 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32             32            
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35           Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
36           Produsert 36    
37           1965 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           Maskin 38    
39           1 x Normo Z3 diesel, maskinnr. 6202 39 [N] trollcruise.no  
40           Effekt 40    
41           210 bhk 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Fart 42    
43           8.5 kn 43 [P] "Fjordabåtene"  
44           Forbruk 44    
45           -- 45    
46             46            
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49   1965 - 1974   A   23.56 m 49 [N] sdir.no  
50   1974 [målt 1996] -   B   26.50 m 50 [N] sdir.no  
51           Bredde 51    
52           7.54 m 52 [N] sdir.no  
53           Dybde 53    
54   1965 - 1974   A   2.58 m 54 [N] sdir.no  
55   1990 [målt 1996] -   C   2.80 m 55 [N] sdir.no  
56           Brutto tonnasje 56    
57   1965 - 1990   A   97.35 brt 57 [N] sdir.no  
58   1990 [målt 1996] -   C   109 bt 58 [N] sdir.no  
59           Netto tonnasje 59    
60   1965 - 1990   A   49.18 nrt 60 [N] sdir.no  
61   1990 [målt 1996] -   C   43 nt 61 [N] sdir.no  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
64             64            
65   ▼ KAPASITET 65    
66   Periode       Personbiler 66    
67   1965 - 1990   A   12 67 [P] "Fjordabåtene"  
68   1990 -   C   0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Trailere 69    
70   1965 - 1990   A   Ja 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71   1990 -   C   0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Passasjerer 72    
73   1965 - 1990   A   125 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74   1990 -   C   180 74 [N] trollcruise.no  
75           Passasjerlugarer 75    
76           0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Mannskapslugarer 77    
78           Ja 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Mannskap 79    
80   1965 - 1987       Kaptein, billettør, maskinpasser 80 [P] "Fjordabåtene"  
81           Dekkshøyde 81    
82   1965 - 1990   A   4.10 m 82 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1985-86"  
83           Tillatt akseltrykk 83    
84           10 t 84 [P] "Fjordabåtene"  
85             85            
86   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 86    
87   -- 87    
88         88            
89   ▼ HISTORIKK 89    
90 19.05.1965   A   Målt. 90 [N] sdir.no  
91 28.05.1965   A   Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid". 91 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
92         Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 92 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
93 01.06.1965       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 93 [P] "Fjordabåtene"  
94 11.06.1965       Innført i Stavanger Skipsregister. 94 [N] sdir.no  
95 23.03.1972       Satt i trafikk Sauda - Saudasjøen [ras-rute]. 95 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1972  
96 28.04.1972       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 96 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1972  
97 21.07.1973       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 97 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1973  
98 08.1973       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 98 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
99 13.10.1973       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 99 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1973  
100 primo 1974       Til ombygging, Kristiansand. 100 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1974  
101 04.1974   B   Ombygget i Kristiansand: baugvisir montert. 101 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1974 | [P] "Ferje-Rogaland"  
102 20.05.1974       Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 102 [P] "Ferje-Rogaland"  
103 pr.05.1984       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 103 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1984-85"  
104 16.12.1985       Satt i trafikk Jelsa - Sand [ras-rute]. 104 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985  
105 11.02.1986       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 105 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986  
106 22.07.1987       Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 106 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
107 28.08.1987       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 107 [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
108 10.1987       Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 108 [P] "Skipet" 1/1990  
109 17.01.1990       Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 109 [N] sdir.no  
110 17.01.1990 ►   C   Ombygget til passasjerfartøy. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 110 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
111 ca.06.1990       Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 111 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
112 ca.08.1990       Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 112 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
113 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 113 [N] sdir.no  
114 25.09.1996   BC   Ommålt. 114 [N] sdir.no  
115 25.10.1999       Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 115 [N] sdir.no  
116         Samme bruksområde. 116 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
117 09.05.2000       Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 117 [N] vg.no 09.05.2000  
118 10.07.2016       Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 118 [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016  
                     
    ▼ FOTOGALLERI    
                     
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Ropeid"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: 1965    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Blaalid a/s    
              Hentet fra: blaalid.no    
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Ropeid"    
    Baugvisr montet før den         Lokalisering: Stavanger    
    ble satt i rute mellom         Tidspunkt: --    
    Nedstrand og Jelsa.         Rettighetshaver: Olav Moen    
              Hentet fra: termaloma.com    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Festival"    
    Stasjonert som turbåt         Lokalisering: Oslo    
    i Oslo.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Knut Gunnar Vier    
              Hentet fra: Privat    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Festival"    
    Bildekket overbygget         Lokalisering: Oslo    
    midtskips.         Tidspunkt: 08. august 2021    
              Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
              Hentet fra: Privat    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x