HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B105       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ROPEID" 1965 - 1987   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1965 - 1987   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LGPF   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8893300   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Ropeid" 1965 - 1990 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Festival" 1990 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1965 - 1987 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   Henning Kumle, Oslo 1987 - 1990 8  [P] "Skipet" 1/1990  
  9   Huldra Holding a/s, Oslo 1990 - 1999 9  [N] sdir.no  
  10   Trollcruise a/s, Oslo 1999 - 10  [N] sdir.no  
 
  11   Byggeår 1965   11  [N] sdir.no  
  12   Byggenummer 16   12  -  
  13   Skrog Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Utrustning Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15   Type FÅS   15  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Materiale Stål   19  [N] sdir.no  
  20   Maskinfabrikant Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin produsert 1965   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin 1 x Normo Z3 2TEV DM 3 syl. diesel   22  -  
  23   Effekt 210 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Fart 8.5 kn   24  [P] "Fjordabåtene"  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde [1]  23.56 m 1965 - 1974 26  [N] sdir.no  
  27   [2]  26.50 m 1974, ommålt 1996 - 27  [N] sdir.no  
  28   Bredde 7.54 m   28  [N] sdir.no  
  29   Dybde [1]  2.58 m 1965 - 1974 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  2.80 m 1974, ommålt 1996 - 30  [N] sdir.no  
  31   Brutto registertonnasje [1]  97.35 t 1965 - 1974 31  [N] sdir.no  
  32   [2]  109.00 t 1974, ommålt 1996 - 32  [N] sdir.no  
  33   Netto registertonnasje [1]  49.18 t 1965 - 1974 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  43.00 t 1974, ommålt 1996 - 34  [N] sdir.no  
  35   Dødtvekttonnasje -   35  -  
  36   Biler [1]  12 1965 - 1990 36  [P] "Fjordabåtene"  
  37   [3]  0 1990 - 37  Observasjon  
  38   Trailere [1]  Ja 1965 - 1990 38  Observasjon  
  39   [3]  0 1990 - 39  Observasjon  
  40   Passasjerer [1]  125 1965 - 1990 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [3]  180 1990 - 41  -  
  42   Mannskap Kaptein, billettør, maskinpasser 1965 - 1987 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43   Passasjerlugarer 0   43  Observasjon  
  44   Mannskapslugarer Ja   44  Observasjon  
  45   Dekkshøyde 4.10 t 1965 - 1990 45  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86  
  46   Akseltrykk 10 t 1965 - 1990 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47   Tilleggsinformasjon -   47  -  
  48   Status Utleieturer 48  -  
       
  49 28.05.1965   : Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 49  [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
  50 01.06.1965   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51 11.06.1965   : Innført i Stavanger Skipsregister. 51  [N] sdir.no  
  52 ca.15.07.1973   : I opplag, Stavanger. 52  Observasjon  
  53 05.1974   : Ombygget: baugvisir montert [2]. 53  [P] "Ferje-Rogaland"  
  54 20.05.1974   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 54  [P] "Ferje-Rogaland"  
  55 pr.05.1984   : I opplag, Stavanger som reservefartøy. 55  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  56 16.12.1985   : Satt i trafikk Jelsa - Sand [rasrute]. 56  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985  
  57 11.02.1986   : I opplag, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986  
  58 22.07.1987   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
  59 28.08.1987   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 59  [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
  60 10.1987   : Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 60  [P] "Skipet" 1/1990  
  61 17.01.1990   : Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 61  [N] sdir.no  
  62 17.01.1990 ►   : Ombygget til passasjerfartøy [3]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 62  -  
  63 ca.06.1990   : Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  64 ca.08.1990   : Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 64  Observasjon  
  65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sdir.no  
  66 27.09.1996   : Ommålt [2]. 66  [N] sdir.no  
  67 25.10.1999   : Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 67  [N] sdir.no  
  68    : Samme trafikk. 68  Observasjon  
  69 09.05.2000   : Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 69  -  
  70 19.06.2007   : Brann i maskinrom under tur ved Nesodden. 70  -  
  71 10.07.2016   : Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 71  [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau