H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROPEID" 1965  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert: 08.08.2021                
    Status: UTLEIEFARTØY                
                     
      Fortegnelse nr. B-105  
      "ROPEID" [1965 - 1987]  
                     
                     
1   Periode       1965 - 1987 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1965 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       16 3 [N] fjordfaehren.de  
4   Skrog       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg 5 [N] sdir.no  
6   Type       FÅS 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
                     
           
                     
9   ▼ IDENTIFIKASJON 8    
10   Periode       Navn 9    
11   1965 - 1990       "Ropeid" 10 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
12   1990 -       "Festival" 11 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 12    
14           LGPF 13 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 14    
16   1987 -       8893300 15 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 16    
18           -- 17    
                     
           
                     
19   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 19    
20   Periode       Navn 20    
21   1965 - 1987       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 21 [P] "Fjordabåtene"  
22   1987 - 1990       Henning Kumle, Oslo 22 [P] "Skipet" 1/1990  
23   1990 - 1999       Huldra Holding a/s, Oslo 23 [N] sdir.no  
24   1999 -       Trollcruise a/s, Oslo 24 [N] sdir.no  
                     
           
                     
25   ▼ KLASSIFISERING 25    
26   Periode       Klasse 26    
27   før 1983 - før 2000       Skipskontrollen 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
28   før 2000 -       NSC 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                     
           
                     
29   ▼ MASKINERI 29    
30   Periode       Fabrikant 30    
31           Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32           Produsert 32    
33           1965 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34           Maskin 34    
35           1 x Normo Z3 diesel, maskinnr. 6202 35 [N] trollcruise.no  
36           Effekt 36    
37           210 bhk 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           Fart 38    
39           8.5 kn 39 [P] "Fjordabåtene"  
40           Forbruk 40    
41           -- 41    
                     
           
                     
42   ▼ MÅL 42    
43   Periode       Lengde 43    
44   1965 - 1974   A   23.56 m 44 [N] sdir.no  
45   1974 [målt 1996] -   B   26.50 m 45 [N] sdir.no  
46           Bredde 46    
47           7.54 m 47 [N] sdir.no  
48           Dybde 48    
49   1965 - 1974   A   2.58 m 49 [N] sdir.no  
50   1990 [målt 1996] -   C   2.80 m 50 [N] sdir.no  
51           Brutto tonnasje 51    
52   1965 - 1990   A   97.35 brt 52 [N] sdir.no  
53   1990 [målt 1996] -   C   109 bt 53 [N] sdir.no  
54           Netto tonnasje 54    
55   1965 - 1990   A   49.18 nrt 55 [N] sdir.no  
56   1990 [målt 1996] -   C   43 nt 56 [N] sdir.no  
57           Dødvekttonn 57    
58           -- 58    
                     
           
                     
59   ▼ KAPASITET 59    
60   Periode       Personbiler 60    
61   1965 - 1990   A   12 61 [P] "Fjordabåtene"  
62   1990 -   C   0 62 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
63           Trailere 63    
64   1965 - 1990   A   Ja 64 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
65   1990 -   C   0 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
66           Passasjerer 66    
67   1965 - 1990   A   125 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
68   1990 -   C   180 68 [N] trollcruise.no  
69           Passasjerlugarer 69    
70           0 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Mannskapslugarer 71    
72           Ja 72 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
73           Mannskap 73    
74   1965 - 1987       Kaptein, billettør, maskinpasser 74 [P] "Fjordabåtene"  
75           Dekkshøyde 75    
76   1965 - 1990   A   4.10 m 76 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78           10 t 78 [P] "Fjordabåtene"  
                     
           
                     
79   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 79    
80   -- 80    
                     
               
                 
81   ▼ HISTORIKK 81    
82 19.05.1965   A   Målt. 82 [N] sdir.no  
83 28.05.1965   A   Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid". 83 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
84         Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 84 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
85 01.06.1965       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 85 [P] "Fjordabåtene"  
86 11.06.1965       Innført i Stavanger Skipsregister. 86 [N] sdir.no  
87 23.03.1972       Satt i trafikk Sauda - Saudasjøen [ras-rute]. 87 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1972  
88 28.04.1972       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 88 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1972  
89 21.07.1973       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Judaberg. 89 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1973  
90 08.1973       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 90  A] Stavanger Aftenblad 01.09.1973  
91 13.10.1973       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 91 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1973  
92 primo 1974       Til ombygging, Kristiansand. 92 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1974  
93 04.1974   B   Ombygget i Kristiansand: baugvisir montert. 93 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1974 | [P] "Ferje-Rogaland"  
94 20.05.1974       Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 94 [P] "Ferje-Rogaland"  
95 pr.05.1984       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 95 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
96 16.12.1985       Satt i trafikk Jelsa - Sand [ras-rute]. 96 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985  
97 11.02.1986       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 97 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986  
98 22.07.1987       Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 98 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
99 28.08.1987       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 99 [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
100 10.1987       Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 100 [P] "Skipet" 1/1990  
101 17.01.1990       Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 101 [N] sdir.no  
102 17.01.1990 ►   C   Ombygget til passasjerfartøy. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 102 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
103 ca.06.1990       Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 103 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
104 ca.08.1990       Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
105 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 105 [N] sdir.no  
106 25.09.1996   BC   Ommålt. 106 [N] sdir.no  
107 25.10.1999       Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 107 [N] sdir.no  
108         Samme bruksområde. 108 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
109 09.05.2000       Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 109 [N] vg.no 09.05.2000  
110 10.07.2016       Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 110 [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016  
                     
                     
                     
    ▼ FOTOGALLERI    
                     
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Ropeid"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: 1965    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Blaalid a/s    
              Hentet fra: blaalid.no    
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Ropeid"    
    Baugvisr montet før den         Lokalisering: Stavanger    
    ble satt i rute mellom         Tidspunkt: --    
    Nedstrand og Jelsa.         Rettighetshaver: Olav Moen    
              Hentet fra: termaloma.com    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Festival"    
    Stasjonert som turbåt         Lokalisering: Oslo    
    i Oslo.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Knut Gunnar Vier    
              Hentet fra: Privat    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Festival"    
    Bildekket overbygget         Lokalisering: Oslo    
    midtskips.         Tidspunkt: 08. august 2021    
              Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
              Hentet fra: Privat    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau