HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "ROPEID" 1965-1987 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 14.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1965 - 1987     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LGPF   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8893300   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Ropeid" 1965 - 1990 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
6           "Festival" 1990 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1965 - 1987 7  [P] "Fjordabåtene"
8   Henning Kumle, Oslo 1987 - 1990 8  [P] "Skipet" 1/1990
9     Huldra Holding a/s, Oslo 1990 - 1999 9  [N] sjofartsdir.no
10           Trollcruise a/s, Oslo 1999 - 10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGEÅR       1965   11  [N] sjofartsdir.no
12  BYGGENUMMER       16   12  
13  SKROG       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   13  [P] "Skipet" 1/1991
14  UTRUSTNING       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   14  [P] "Skipet" 1/1991
15  TYPE       FÅS   15  [P] "85 år med norske bilferjer"
16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon
17  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18           NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
19  MATERIALE       Stål   19  [N] sjofartsdir.no
20  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21  MASKIN PRODUSERT       1965   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MASKIN       1 x Normo Z3 2TEV DM 3 syl. diesel   22  
23  EFFEKT       210 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  FART       8.5 kn   24  [P] "Fjordabåtene"
25  FORBRUK           25  
26  LENGDE   1 23.56 m  1965 - 1974 26  [N] sjofartsdir.no
27           2 26.50 m 1974, ommålt 1996 - 27  [N] sjofartsdir.no
28  BREDDE   07.54 m   28  [N] sjofartsdir.no
29  DYBDE       1 02.58 m 1965 - 1974 29  [N] sjofartsdir.no
30           2 02.80 m 1974, ommålt 1996 - 30  [N] sjofartsdir.no
31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 097.35 t 1965 - 1974 31  [N] sjofartsdir.no
32     2 109.00 t 1974, ommålt 1996 - 32  [N] sjofartsdir.no
33  NETTO REGISTERTONNASJE       1 049.18 t 1965 - 1974 33  [N] sjofartsdir.no
34     2 043.00 t 1974, ommålt 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no
35  DØDVEKTTONNASJE           35  
36  BILER   1 12 1965 - 1990 36  [P] "Fjordabåtene"
37     3 0 1990 - 37  Observasjon
38  TRAILERE       1 Ja 1965 - 1990 38  Observasjon
39           3 0 1990 - 39  Observasjon
40  PASSASJERER   1 125 1965 - 1990 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41     3 180 1990 - 41  
42  MANNSKAP       Kaptein, billettør, maskinpasser 1965 - 1987 42  [P] "Fjordabåtene"
43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon
44  MANNSKAPSLUGARER       Ja   44  Observasjon
45  DEKKSHØYDE       45  
46  AKSELTRYKK       10 t   46  [P] "Fjordabåtene"
47  TILLEGGSINFORMASJON           47  
48  STATUS       Utleieturer 48  
 
49 28.05.1965   : Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 49  [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965
50 01.06.1965   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 50  [P] "Fjordabåtene"
51 11.06.1965   : Innført i Stavanger Skipsregister. 51  [N] sjofartsdir.no
52 31.08.1973  : I opplag, Stavanger. 52  
53 05.1974   : Ombygget: baugvisir montert 2►. 53  
54 20.05.1974   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 54  
55 01.05.1984  : I opplag, Stavanger. 55  
56 16.12.1985   : Satt i trafikk Jelsa - Sand [rasrute]. 56  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985
57 11.02.1986  : I opplag, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986
58 22.07.1987   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987
59 28.08.1987   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 59  [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987
60 10.1987   :  Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 60  [P] "Skipet" 1/1990
61 17.01.1990   : Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 61  [N] sjofartsdir.no
62 17.01.1990    : Ombygget til passasjerfartøy 3►. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 62  
63 ca.06.1990   : Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991
64 ca.08.1990   : Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 64  Observasjon
65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no
66 27.09.1996   : Ommålt 2►. 66  [N] sjofartsdir.no
67 25.10.1999   : Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 67  [N] sjofartsdir.no
68    : Samme trafikk. 68  Observasjon
69 09.05.2000   : Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 69  
70 19.06.2007   : Brann i maskinrom under tur ved Nesodden. 70  
71 10.07.2016   : Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 71  [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016