SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "ROPEID" 1965-1987                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1965-1987         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LGPF         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 8893300         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1965] "Ropeid"     5 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  6 -      : [1990] "Festival"       6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
03.05.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Olav Moen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1965                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 16                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg                 17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1983], NSC [før 2000]                 21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen                 23 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1965                     24 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  25  MASKIN   : 1 x Normo Z3 2TEV DM 3 syl. diesel                 25 -           
  26  EFFEKT   : 210 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 8.5 kn                     27 -   [P] "Fjordabåtene"      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 23.56 m [1965] [2] 26.50 m [1974, ommålt i 1996]     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 07.54 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 02.58 m [1965] [2] 02.80 m [1974, ommålt i 1996]                 31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 97.35 t [1965] [2] 109 t [1974, ommålt i 1996]                 32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 49.18 t [1965] [2] 043 t [1974, ommålt i 1996]                 33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 12 [1965] [3] 0 [1990]                   35 -   [1] [P] "Fjordabåtene" [3] [O]      
  36  TRAILERE   : [1] Ja [1965] [3] 0 [1990]                   36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 125 [1965] [3] 180 [1990]                   37 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : -                     40 -           
  41  AKSELTRYKK   : 10 t                     41 -   [P] "Fjordabåtene"      
  42  STATUS   Utleieturer                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
28.05.1965  44 : Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK.     44 -   [P] "Fjordabåtene"      
01.06.1965  45 : Satt i trafikk Sand - Ropeid.                       45 -   [P] "Fjordabåtene"      
11.06.1965  46 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       46 -   [N] sjofartsdir.no      
31.08.1973  47 : I opplag, Stavanger.                       47 -           
05.1974  48 : Ombygget: Baugvisir montert [2].                       48 -           
20.05.1974  49 : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa.                       49 -           
01.05.1984  50 : I opplag, Stavanger.                       50 -           
16.12.1985  51 : Satt i trafikk Jelsa - Sand [rasrute].                     51 -   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985    
11.02.1986  52 : I opplag, Stavanger.                       52 -   [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986    
22.07.1987  53 : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy.               53 -   [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987    
28.08.1987  54 : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.                     54 -   [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987    
10.1987  55 : Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden.     55 -   [P] Skipet 1/1990      
17.01.1990  56 : Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK.                 56 -   [N] sjofartsdir.no      
17.01.1990   57 : Ombygget til passasjerfartøy [3]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden.                   57 -           
ca.06.1990  58 : Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger.                   58 -   [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991    
ca.08.1990  59 : Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland.                     59 -   [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991    
01.08.1992  60 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     60 -           
27.09.1996  61 : Ommålt [2].                         61 -           
25.10.1999  62 : Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. Samme trafikk.                     62 -   [N] sjofartsdir.no      
09.05.2000  63 : Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord.                   63 -           
19.06.2007  64 : Brann i maskinrom under tur ved Nesodden.                     64 -           
10.07.2016  65 : Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord].                     65 -   [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016