EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ROPEID" 1965-1987   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1965 - 1987     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGPF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8893300   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ropeid" 1965 - 1990 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6           "Festival" 1990 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1965 - 1987 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   Henning Kumle, Oslo 1987 - 1990 8  [P] "Skipet" 1/1990  
  9     Huldra Holding a/s, Oslo 1990 - 1999 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           Trollcruise a/s, Oslo 1999 - 10  [N] sjofartsdir.no  
 
  11  BYGGEÅR       1965   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  BYGGENUMMER       16   12    
  13  SKROG       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  UTRUSTNING       Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  TYPE       FÅS   15  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18           NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  MATERIALE       Stål   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN PRODUSERT       1965   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN       1 x Normo Z3 2TEV DM 3 syl. diesel   22    
  23  EFFEKT       210 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FART       8.5 kn   24  [P] "Fjordabåtene"  
  25  FORBRUK           25    
  26  LENGDE   [1] 23.56 m 1965 - 1974 26  [N] sjofartsdir.no  
  27     [2] 26.50 m 1974, ommålt 1996 - 27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       07.54 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE   [1] 02.58 m 1965 - 1974 29  [N] sjofartsdir.no  
  30           [2] 02.80 m 1974, ommålt 1996 - 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 097.35 t 1965 - 1974 31  [N] sjofartsdir.no  
  32           [2] 109.00 t 1974, ommålt 1996 - 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 049.18 t 1965 - 1974 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [2] 043.00 t 1974, ommålt 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE           35    
  36  BILER   [1] 12 1965 - 1990 36  [P] "Fjordabåtene"  
  37           [3] 0 1990 - 37  Observasjon  
  38  TRAILERE   [1] Ja 1965 - 1990 38  Observasjon  
  39           [3] 0 1990 - 39  Observasjon  
  40  PASSASJERER   [1] 125 1965 - 1990 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     [3] 180 1990 - 41    
  42  MANNSKAP       Kaptein, billettør, maskinpasser 1965 - 1987 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER       Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE           45    
  46  AKSELTRYKK       10 t   46  [P] "Fjordabåtene"  
  47  TILLEGGSINFORMASJON           47    
  48  STATUS       Utleieturer 48    
       
  49 28.05.1965   : Levert fra Blaalid Slip & Mekaniske Verksted a/s, Raudeberg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ropeid" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostand: 600 000 NOK. 49  [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1965  
  50 01.06.1965   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51 11.06.1965   : Innført i Stavanger Skipsregister. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 31.08.1973  : I opplag, Stavanger. 52    
  53 05.1974   : Ombygget: baugvisir montert [2]. 53    
  54 20.05.1974   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 54    
  55 01.05.1984  : I opplag, Stavanger. 55    
  56 16.12.1985   : Satt i trafikk Jelsa - Sand [rasrute]. 56  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1985  
  57 11.02.1986  : I opplag, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1986  
  58 22.07.1987   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
  59 28.08.1987   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 59  [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
  60 10.1987   :  Solgt til Henning Kumle, Oslo. I bruk som turistfartøy, Oslofjorden. 60  [P] "Skipet" 1/1990  
  61 17.01.1990   : Solgt til Huldra Holding a/s, Oslo. Omdøpt "Festival". Salgssum: 300 000 NOK. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 17.01.1990 ►   : Ombygget til passasjerfartøy [3]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 62    
  63 ca.06.1990   : Satt i turisttrafikk Flåm - Aurland. Drift: Jostein Hevrøy, Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  64 ca.08.1990   : Tatt ut av turisttrafikk Flåm - Aurland. 64  Observasjon  
  65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 27.09.1996   : Ommålt [2]. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 25.10.1999   : Solgt til Trollcruise a/s, Oslo. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68    : Samme trafikk. 68  Observasjon  
  69 09.05.2000   : Brann i skorstein og maskinrom under tur i Indre Oslofjord. 69    
  70 19.06.2007   : Brann i maskinrom under tur ved Nesodden. 70    
  71 10.07.2016   : Grunnstøtte, Gressholmen [Indre Oslofjord]. 71  [N] skipsfarts-forum.net 10.07.2016