H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "RENNESØY" 1969 - 1992          M/Fe "LYSEFJORD" 1992 - 2002  
    Fortegnelse nr. B65  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     14.06.2020    
    PERIODE:     1969  - 2002 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H C Y 1 1969 - 2002   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   6924997 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Rennesøy" 4 1969 - 1992   4 [N] sdir.no  
  5     "Lysefjord" 5 1992 - 2002   5 [N] sdir.no  
  6     "Bequia Express II" 6 2002 - 2010   6 [N] marinetraffic.com  
  7     "Amalia A III" 7 2010 -   7 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1969 - 1991   8 [N] sdir.no  
  9 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 9 1991 - 2002   9 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10 Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene 10 2002 -   10 [P] "Skipet" 2/2002  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1969 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Byggenummer   11 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Skrog   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Utrustning   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Type   FÅOD 15 -   15 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   Skipskontrollen 17 før 1983 - før 2000   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18     NSC 18 før 2000   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Materiale   Stål 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskin produsert   1969 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Maskin   1 x 2TEV DM 8 syl. diesel 22 -   22 [P] "Skipet" 1/1991  
  23 Effekt   900 bhk 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Fart   12.5 kn 24 -   24 [P] "Fjordabåtene"  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  25 Lengde [ A ] 42.23 m 25 1969 - 1993   25 [N] sdir.no  
  27   [ B ] 44.38 m 27 1993 -   27 [N] sdir.no  
  28 Bredde   10.62 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Dybde [ A ] 3.23 m 29 1969 - 1993   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 4.20 m 30 1993 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 497.21 t 31 1969 - 1993   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 659 t 32 1993 [målt 1996] -   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 200.39 t 33 1969 - 1993   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 230 t 34 1993 [målt 1996] -   34 [N] sdir.no  
  35 Dødvekttonnasje   - 35 -   35 -  
  36 Bilkapasitet [ A ] 32 36 1969 - 1993   36 [P] "Fjordabåtene"  
  37   [ B ] 30 37 1993 - 2002   37 -  
  38   [ C ] 28 38 2002 -   38 -  
  39 Trailerkapasitet   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 399 40 1969 - 1993   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ B ] 278 41 1993 - 2002   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ C ] 400 42 2002 -   42 -  
  43 Mannskap   Kaptein, andrefører, chief, maskinist, restauratør + matros(er) 43 1969 - 1993   43 [P] "Fjordabåtene"  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Dekkshøyde   4.20 m 46 -   46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47 Akseltrykk   12 t 47 -   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48 Tilleggsinformasjon   Baugpropell. 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49     Sitteplasser dekk 1: 120. Sitterplasser dekk 3: 110. 49 -   49 [P] "Ferje-Rogaland"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 21.06.1969     Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rennesøy" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] sdir.no  
  51       Døpt av fru Orla Gimnes. 51 [P] "Fjordabåtene"  
  52 25.06.1969     Gikk presentasjonstur. 52 [P] "Fjordabåtene"  
  53 26.06.1969     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 30.06.1969     Innført i Stavanger Skipsregister. 54 [N] sdir.no  
  55 02.07.1969     Målt [ A ]. 55 [N] sdir.no  
  56 05.10.1971     Maskinstans, Mastrafjorden. Slept til Stavanger av slepefartøyet "Lars". 56 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1971  
  57 26.05.1977     Assisterte h.båt "Clipper" etter brann i maskinrom ved Vikevåg. 57 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  58 03.07.1986     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 58 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
  59 21.03.1987     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 59 HMI  
  60 04.01.1988     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Tau - Stavanger. 60 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1988  
  61 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 04.04.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 62 HMI  
  63 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  64       Verdifastsettelse: 1 NOK. 64 [N] sdir.no  
  65 14.06.1992     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 65 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
  66 19.07.1992     Grunnstøtte, Marøysteinen. 66 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1992  
  67 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no  
  68 16.08.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 68 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
  69 17.08.1992     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 69 -  
  70 25.11.1992     Omdøpt "Lysefjord". 70 [N] sdir.no  
  71 30.11.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 71 [A] Stavanger Aftenblad 01.12.1992  
  72 04.01.1993     Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret [ B ]. 72 -  
  73       To lastekraner montert på dekk 2. 73 [P] "Fjordabåtene"  
  74       Kostnad: 1.2 mill NOK. 74 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1992  
  75       Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 30.12.1992  
  76 11.10.1993     Grunnstøtte ved Ådnøy. 76 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1993  
  77       Årsak: Feil bruk av autopilot. 77 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1993  
  78 07.06.1994     Lettere skadet i baugen etter kollisjon med kaien, Tau. 78 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1994  
  79 29.10.1996     Ommålt [ B ]. 79 [N] sdir.no  
  80 13.06.1997     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 80 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  81 25.08.1997     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 81 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  82 17.01.1998     Innbrudd ved kai, Stavanger. 20 000 NOK stjålet. 82 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1998  
  83 12.06.1998     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 83 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  84 24.08.1998     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 84 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  85 11.06.1999     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 85 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  86 23.08.1999     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 86 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  87 24.03.2000     Dunket borti fjellveggen, Bratteli etter kraftige strømmer. Fikk skader i baugpartiet. 87 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.2000  
  88 09.06.2000     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 88 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  89 06.08.2000     Assisterte m/fe "Tau", Stavanger havn etter strømstans. Tauet denne til land. 89 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  90 21.08.2000     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 90 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  91 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 91 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  92 08.06.2001     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 92 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  93 20.08.2001     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 93 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  94 30.12.2001     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 94 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  95 31.12.2001     I opplag, Stavanger. 95 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001  
  96 15.02.2002     Solgt til Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 96 [P] "Skipet" 2/2002  
  97       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 97 [N] sdir.no  
  98       Omdøpt "Bequia Express II". Hjemmehavn: Kingstown, WV. 98 [N] marinetraffic.com  
  99 02.2002 ►     Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret: Forskip innebygget [ C ]. Satt i trafikk Kingstown - Bequia, WV. 99 -  
  100 2010     Omdøpt "Amelia A III". 100 [N] faktaomfartyg.se  
  101 2010 ►     I opplag med maskinhavari. 101 [K] Jone Bringeland  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau