HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B65       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "RENNESØY" 1969 - 1992     M/Fe "LYSEFJORD" 1992 - 2002   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.09.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1969 - 2002   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LHCY 1969 - 2002 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 6924997   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Rennesøy" 1969 - 1992 5  [N] sdir.no  
  6   "Lysefjord" 1992 - 2002 6  [N] sdir.no  
  7   "Bequia Express II" 2002 - 2010 7  [N] marinetraffic.com  
  8   "Amalia A III" 2010 - 8  -  
           
  9   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1969 - 1991 9  [N] sdir.no  
  10   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2002 10  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  11   Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene 2002 - 11  [P] "Skipet" 2/2002  
 
  12   Byggeår 1969   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 11   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   15  [N] sdir.no  
  16   Type FÅOD   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Stål   20  [N] sdir.no  
  21   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin produsert 1969   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Maskin 1 x 2TEV DM 8 syl. diesel   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24   Effekt 900 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Fart 12.5 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde [1]  42.23 m 1969 - 1993 27  [N] sdir.no  
  28   [2]  44.38 m 1993 - 28  [N] sdir.no  
  29   Bredde 10.62 m   29  [N] sdir.no  
  30   Dybde [1]  3.23 m 1969 - 1993 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  4.20 m 1993 - 31  [N] sdir.no  
  32   Brutto registertonnasje [1]  497.21 t 1969 - 1993 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  659.00 t 1993 - 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  200.39 t 1969 - 1993 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  230.00 t 1993 - 35  [N] sdir.no  
  36   Dødtvekttonnasje -   36  -  
  37   Biler [1]  32 1969 - 1993 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38   [2]  30 1993 - 2002 38  -  
  39   [3]  28 2002 - 39  -  
  40   Trailere Ja   40  Observasjon  
  41   Passasjerer [1]  399 1969 - 1993 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [2]  278 1993 - 2002 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [3]  400 2002 - 43  -  
  44   Mannskap Kaptein, andrefører, chief, maskinist, restauratør + matros(er) 1969 - 1993 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45   Passasjerlugarer 0   45  Observasjon  
  46   Mannskapslugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Dekkshøyde 4.20 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   Akseltrykk 12 t   48  Observasjon  
  49   Tilleggsinformasjon Baugpropell.   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   Sitteplasser dekk 1: 120. Sitterplasser dekk 3: 110.   50  [P] "Ferje-Rogaland"  
  51   Status I opplag 51  [K] Jone Bringeland  
 
  52 21.06.1969   : Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rennesøy" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 52  [N] sdir.no  
  53    : Døpt av fru Orla Gimnes. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 25.06.1969   : Gikk presentasjonstur. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55 26.06.1969   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 55  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  56 30.06.1969   : Innført i Stavanger Skipsregister. 56  [N] sdir.no  
  57 26.05.1977   : Assisterte h.båt "Clipper" etter brann i maskinrom ved Vikevåg. 57  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  58 03.07.1986   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 58  [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
  59 21.03.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 59  -  
  60 04.01.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Tau - Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1988  
  61 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 04.04.1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 62  Observasjon  
  63 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  64    : Verdifastsettelse: 1 NOK. 64  [N] sdir.no  
  65 14.06.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 65  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
  66 19.07.1992   : Grunnstøtte, Marøysteinen. 66  [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1992  
  67 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67  [N] sdir.no  
  68 16.08.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 68  [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
  69 17.08.1992   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 69  -  
  70 25.11.1992   : Omdøpt "Lysefjord". 70  [N] sdir.no  
  71 30.11.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 71  [A] Stavanger Aftenblad 01.12.1992  
  72 04.01.1993   : Ombygget samt sertifikat og kapasitet endret [2]. 72  -  
  73    : To lastekraner montert på dekk 2. 73  [P] "Fjordabåtene"  
  74    : Kostnad: 1.2 mill NOK. 74  [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1992  
  75    : Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 30.12.1992  
  76 11.10.1993   : Grunnstøtte ved Ådnøy. 76  [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1993  
  77    : Årsak: feil bruk av autopilot. 77  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1993  
  78 07.06.1994   : Lettere skadet i baugen etter kollisjon med kaien, Tau. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1994  
  79 13.06.1997   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 79  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  80 25.08.1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 80  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  81 17.01.1998   : Innbrudd ved kai, Stavanger. 20 000 NOK stjålet. 81  [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1998  
  82 12.06.1998   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 82  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  83 24.08.1998   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 83  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  84 11.06.1999   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 84  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  85 23.08.1999   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 85  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  86 24.03.2000   : Dunket borti fjellveggen, Bratteli etter kraftige strømmer. Fikk skader i baugpartiet. 86  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.2000  
  87 09.06.2000   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 87  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  88 06.08.2000   : Assisterte m/fe "Tau", Stavanger havn etter strømstans. Tauet denne til land. 88  [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
  89 21.08.2000   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 89  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  90 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 90  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  91 08.06.2001   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 91  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  92 20.08.2001   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 92  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  93 30.12.2001   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 93  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  94 31.12.2001   : I opplag, Stavanger. 94  [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001  
  95 15.02.2002   : Solgt til Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 95  [P] "Skipet" 2/2002  
  96    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 96  [N] sdir.no  
  97    : Omdøpt "Bequia Express II". Hjemmehavn: Kingstown, WV. 97  [N] marinetraffic.com  
  98 02.2002 ►   : Ombygget samt sertifikat og kapasitet endret: forskip innebygget [3]. Satt i trafikk Kingstown - Bequia, WV. 98  -  
  99 2010   : Omdøpt "Amelia A III". 99  -  
  100 2010 ►   : I opplag med maskinhavari. 100  [K] Jone Bringeland  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau