H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "RENNESØY" 1958 - 1969          M/Fe "HIDLE" 1969 - 1990  
    Fortegnelse nr. B9  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     14.06.2020    
    PERIODE:     1958 - 1990 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X A F 1 1958 - 1990   1 [P] "Skipet" 2/1990  
  2 IMO-nummer   5293145 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Rennesøy" 4 1958 - 1969   4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  5     "Hidle" 5 1969 - 1990   5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Frances Barkley" 6 1990 -   6 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1958 - 1990   7 [P] "Fjordabåtane"  
  8 Alberni Maritime Transportation Inc., Port Alberni, Canada 8 1990 - 1991   8 [P] "Skipet" 1/1991  
  9 Sechart Holding Inc., Port Alberni, Canada 9 1991 -   9 -  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1958 10 -   10 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11 Byggenummer   6 [utrustning] 11 -   11 [P] "Den hvite flåte"  
  12 Skrog   Brødrene Lothe a/s, Haugesund 12 -   12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13 Utrustning   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 13 -   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   DNV, 1A1 16 1958 - før 1983   16 [P] "Vi bygget skipene"  
  17     Skipskontrollen 17 før 1983 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 -  
  19 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 19 -   19 [P] "Skipet" 1/1991  
  20 Maskin produsert   1958 20 -   20 [P] "Skipet" 1/1991  
  21 Maskin   1 x Normo 4TEV DM RP8 8 syl. diesel 21 -   21 [P] "Den hvite flåte"  
  22 Effekt   400 bhk 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Fart   12.4 kn 23 -   23 [P] "Den hvite flåte"  
  24 Forbruk   63.7 kg/t 24 -   24 [P] "Den hvite flåte"  
  25 Lengde   38.90 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Bredde   7.30 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Dybde   2.53 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Brutto registertonnasje [ A ] 234.10 t 28 1958 - 1990   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [ B ] 297 t 29 1990 -   29 -  
  30 Netto registertonnasje [ A ] 107.60 t 30 1958 - 1990   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [ B ] 149 t 31 1990 -   31 -  
  32 Dødvekttonnasje   - 32 -   32 -  
  33 Bilkapasitet [ A ] 9 [3 på fordekk, 6 på akterdekk] 33 1958 - 1990   33 HMI  
  34   [ B ] 1 34 1990 -   34 -  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat [ A ] 375 36 1958 - 1984   36 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  37   [ B ] 250 37 1984 - 1990   37 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  38   [ C ] 200 38 1990 -   38 [N] vancouverisland.com  
  39 Mannskap   Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 39 1958 - 1990   39 [P] "Den hvite flåte"  
  40 Passasjerlugarer   2 40 1958 - 1990   40 [P] "Vi bygget skipene"  
  41 Mannskapslugarer   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Dekkshøyde   2.55 m 42 1958 - 1990   42 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  43 Akseltrykk   8 t [fordekk], 7 t [akterdekk] 43 -   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44 Tilleggsinformasjon   Lasteromskapasitet: 1 Ho 1Ha 2.59 m x 1.71 m. 44 -   44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     Isforsterket baug. Salonger: 2. Sitteplasser: 54 + 43. Bunkerskapasitet: 7.4 m³. Lastebom: 2.5 t. 45 -   45 [P] "Den hvite flåte"  
  46     Lastekapasitet: 100 t. 46 -   46 [N] geocities.ws  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  47 19.04.1958     Døpt "Rennesøy" av fru Endresen, Haugesund. Ble ikke sjøsatt p.g.a. dårlig smurt bedding. 47 [P] "Vi bygget skipene"  
  48 21.04.1958     Sjøsatt ved Brødrene Lothe a/s, Haugesund. Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for utrustning. 48 [P] "Den hvite flåte"  
  49 07.11.1958     Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger  [ A ]. 49 [P] "Fjordabåtene"  
  50       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostad: 1.5 mill NOK. 50 [P] "Fjordabåtene"  
  51       Gikk presentasjonstur. 51 [A] Rogaland 08.11.1958  
  52 08.11.1958     Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 52 -  
  53 01.06.1959     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 53 -  
  54 16.09.1959     Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 54 -  
  55 23.11.1959     Grunnstøtte ved Flataskjær i tett tåke og sterk strøm. Brakt flott av slepefartøyet "Braut". 55 [A] Stavanger Aftenblad 23.11.1959  
  56 01.06.1960     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 56 -  
  57 16.09.1960     Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 57 -  
  58 01.06.1961     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 58 -  
  59 16.09.1961     Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 59 -  
  60 01.06.1962     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 60 -  
  61 16.09.1962     Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 61 -  
  62 1965     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 62 -  
  63 pr.09.1966     I trafikk Stavanger -  Vatlandsvåg / Stavanger - Hervik. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  64 09.1966 ►     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 64 -  
  65 09.06.1969     Omdøpt "Hidle". 65 [P] "Den hvite flåte"  
  66 11.1969     Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 66 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.1970  
  67 primo 01.1970     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 67 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.1970  
  68 vår 1970     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 68 HMI  
  69 24.07.1970     Tatt ut av trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 69 -  
  70 19.02.1972     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 70 [P] "Fjordabåtene"  
  71 pr.04.1975     I trafikk Stavanger - Kopervik. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter -75"  
  72 31.05.1976     Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1976"  
  73 16.10.1976     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 73 -  
  74 pr.05.1977     I trafikk Stavanger - Hålandsosen. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"  
  75 01.10.1977     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 75 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1977/78"  
  76 21.12.1978     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 76 [P] "Fjordabådane" / [P] DSD - "Vinterruter 1977/78"  
  77 02.01.1979     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Hålandsosen. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  78 01.10.1981     Satt i trafikk Stavanger - Helgøysund. 78 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1981-82"  
  79 1984     Sertifikat endret [ B ]. 79 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  80 pr.05.1984     I trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 80 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  81 01.05.1984     Satt i trafikk Stavanger - Sauda /  81 [P] DSD årsberetning og regnskap 1984  
  82       Stavanger - Kjeksevåg. 82 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  83 15.06.1987     Satt i trafikk Stavanger - Helgøy. 83 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.1987  
  84 31.01.1989     I opplag, Stavanger. 84 [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1989  
  85 01.05.1989     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg. 85 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.09.89"  
  86 29.09.1989     I opplag, Stavanger. 86 - / [P] DSD årsberetning og regnskap 1989  
  87 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 87 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  88 03.1990     Solgt til Alberni Maritime Transportation Inc., Port Alberni, Canada. Omdøpt "Frances Barkley". 88 [P] "Skipet" 1/1991  
  89       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Port Alberni, CDN. 89 -  
  90 20.06.1990     Ombygget, Stavanger: Bildekk delvis innebygget med ny salong og sertifikat endret [ C ]. Omklassifisert til passasjerfartøy. 90 -  
  91       Avgikk Stavanger. 91 [P] "Fjordabåtene"  
  92 11.08.1990     Ankom Port Alberni, CDN. 92 [N] geocities.ws  
  93 ► 04.1991     Ombygget i Port Alberni, CDN. 93 -  
  94 04.1991     Satt i trafikk Port Alberni - Ucluelet / Port Alberni - Bamfield, CDN. 94 -  
  95 21.11.1991     Eierskap overført til Sechart Holding Inc., Port Alberni, CDN. Drift: Lady Rose Marine Services, Port Alberni, CDN. 95 -  
  96 2001     Slettet fra Lloyd’s Register, London, Storbritannia. 96 -  
  97       Fremdeles i trafikk. 97 [N] ladyrosemarine.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau