H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "PETTER DASS" 2015 - 2016 / 2020 -  
    Fortegnelse nr. B58  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.07.2020    
    PERIODE:     2015 - 2016 / 2020 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L I T P 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9165334 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257390900 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Petter Dass" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen 5 1997 - 1999   5 [N] sdir.no  
  6 Helgelandske a/s, Sandnessjøen 6 1999 - 2008   6 [N] sdir.no  
  7 Veolia Transport Nord a/s, Hammerfest 7 2008 - 2011   7 [N] sdir.no  
  8 Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest 8 2011 - 2016   8 [N] sdir.no  
  9 Boreal Sjø a/s, Hammerfest 9 2016 -   9 [N] wikipedia.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1997 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Byggenummer   148 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Skrog   Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Utrustning   Kaarbøverkstedet a/s, Harstad 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Type   PS 50 14 -   14 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15 Skrogutforming   Pendel 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   NSC 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   - 18 -   18 -  
  19 Maskin produsert   - 19 -   19 -  
  20 Maskin   1 x Caterpillar 3606TA diesel 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Effekt   2000 bhk 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   14.8 kn 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Forbruk   150 l/t 23 -   23 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020  
  24 Lengde   69.50 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Bredde   13.20 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dybde   5.00 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Brutto registertonnasje   2167 t 27 1997 - 2007   27 [N] sdir.no  
  28 Netto registertonnasje   807 t 28 1997 - 2007   28 [N] sdir.no  
  29 Dødvekttonnasje [ B ] 812 t 29 2007 -   29 [N] marinetraffic.com  
  30 Bilkapasitet [ A ] 50 30 1997 - 2007   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [ B ] 65 [50 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 31 2007 -   31 -  
  32 Trailerkapasitet   9 32 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Passasjersertifikat   299 33 -   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34 Mannskap   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Passasjerlugarer   0 35 -   35 HMI  
  36 Mannskapslugarer   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2 37 -   37 HMI  
  38   [ B ] 2.75 m under (henge)dekk 3 [senket], 2.0 m (henge)dekk 3 38 2007 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   15 t dekk 2 39 -   39 HMI  
  40   [ B ] 1.3 t (henge)dekk 3 40 2007 -   40 HMI  
  41 Tilleggsinformasjon   Maks. dekkslast: 385 t. 41 -   41 HMI  
  42     Ror: 2 x Becker. 42 -   42 [N] stp-norway.com 05.11.2003  
  43     Fartsområde: 2. 43 1997 - 2019   43 HMI  
  44     Fartsområde: 3. 44 2019 -   44 HMI  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 23.06.1997   Målt. 45 [N] sdir.no  
  46 12.07.1997     Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen som "Petter Dass"  [ A ]. Hjemmehavn: Sandnessjøen. Døpt, Sandnessjøen. Satt i trafikk Nesna - Levang. 46 -  
  47 17.07.1997     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 47 [N] sdir.no  
  48 06.1999     Drift overført til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 48 [P] "Skipet" 3/1999  
  49 10.06.1999     Eierskap overført til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 49 [N] sdir.no  
  50 2007     Ombygget: Hengedekk montert [ B ]. 50 [N] ranablad.no 05.06.2007  
  51 14.01.2008     Drift og eierskap overført til Veolia Transport Nord a/s, Hammerfest. 51 [N] sdir.no  
  52 06.05.2011     Drift overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 52 [N] wikipedia.no  
  53 10.08.2011     Eierskap overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 53 [N] sdir.no  
  54 26.03.2015     Kolliderte med kaien, Levang. 54 [P] "Skipet" 2/2015  
  55 07.2015     Tatt ut av trafikk Nesna - Levang. 55 [N] fjordfaehren.de  
  56 08.2015     Utleid til Norled a/s, Stavanger. 56 HMI  
  57 08.09.2015     Ankom Stavanger. 57 [P] "Skipet" 3/2015  
  58 21.09.2015     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 58 HMI  
  59 06.11.2015     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 59 HMI  
  60 14.11.2015     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 60 HMI  
  61 16.06.2016     Gikk på land, Nesvik. 61 [N] strandbuen.no 16.06.2016  
  62       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 62 HMI  
  63 19.08.2016     Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sande - Nesvik. 63 HMI  
  64 13.11.2016     Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 64 [P] "Skipet" 4/2016  
  65 16.11.2016     Tilbakelevert. 65 [N] sdir.no  
  66 2016     Drift og eierskap overført til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 66 [N] wikipedia.no  
  67 ► 05.2017     Satt i trafikk Nesna - Levang. 67 HMI  
  68 30.09.2018     Satt i trafikk Søvik - Brasøy. 68 [P] "Skipet" 4/2018  
  69 ► 06.2019     Satt i trafikk Nesna - Levang. 69 [N] marinetraffic.com  
  70 31.08.2019     Tatt ut av trafikk Nesna - Levang. 70 [N] boreal.no  
  71 01.01.2020     Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 71 [N] boreal.no  
  72 26.04.2020     Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 72 [P] "Skipet" 2/2020  
  73 11.05.2020     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 73 [P] "Skipet" 2/2020  
  74 medio 06.2020     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 74 HMI  
  75 26.06.2020     Satt i trafikk Oanes - Lauvvik. 75 [N] strandbuen.no 26.06.2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau