EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "PETTER DASS" 2015-2016   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2015 - 2016     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LITP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9165334   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257390900   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Petter Dass"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen 1997 - 1999 6    
  7     Helgelandske a/s, Sandnessjøen 1999 - 2008 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest 2008 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       1997   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       148   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  SKROG       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  UTRUSTNING       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  TYPE       PS 50   13  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  14  SKROG       Pendel   14  Observasjon  
  15  KLASSE       NSC   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  MATERIALE       Stål   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT       18    
  19  MASKIN PRODUSERT           19     
  20  MASKIN       1 x Caterpillar 3606TA diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  EFFEKT       2000 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  FART       14.8 kn   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   69.50 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BREDDE       13.20 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  DYBDE       05.00 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2167 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       0807 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE       0812 t   29  [N] marinetraffic.com  
  30  BILER   [1] 50 dekk 2 1997 - før 2007 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31     [2] 15 biler dekk 3 [hengedekk] før 2007 - 31      
  32  TRAILERE       9   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  PASSASJERER       299   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  MANNSKAP           34    
  35  PASSASJERLUGARER       0   35  Observasjon  
  36  MANNSKAPSLUGARER       Ja   36  Observasjon  
  37  DEKKSHØYDE   4.50 m dekk 2   37  Observasjon  
  38           [2] 2.75 m under dekk 3, 2.0 m dekk 3 før 2007 - 38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK   15 t dekk 2   39  Observasjon  
  40           [2] 1.3 dekk 3 før 2007 - 40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON   Dekkslast: 385 t.   41  Observasjon  
  42         Ror: 2 x Becker.   42  [N] stp-norway.com 05.11.2003      
  43  STATUS       I trafikk 43    
 
  44 12.07.1997   : Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen som "Petter Dass" [1]. Hjemmehavn: Sandnessjøen. Døpt, Sandnessjøen. Satt i trafikk Nesna - Lovund. 44    
  45 17.07.1997   : Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 06.1999   : Drift overført til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 46  [P] "Skipet" 3/1999  
  47 ► 2007   : Ombygget: hengedekk montert [2]. 47    
  48 25.01.2008   : Drift og eierskap overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 07.2015   : Tatt ut av trafikk Nesna - Levang. 49  [N] fjordfaehren.de  
  50 08.2015   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. 50  Observasjon  
  51 08.09.2015   : Ankom Stavanger. 51  [P] "Skipet" 3/2015  
  52 21.09.2015   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 52  Observasjon  
  49 06.11.2015   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 49  Observasjon  
  50 14.11.2015   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 50  Observasjon  
  51 16.06.2016   : Gikk på land, Nesvik. 51  [N] strandbuen.no 16.06.2016  
  52    : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 52  Observasjon  
  53 19.08.2016   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sande - Nesvik. 53  Observasjon  
  54 13.11.2016   : Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 54  [P] "Skipet" 4/2016  
  55 16.11.2016   : Tilbakelevert. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 ► 05.2017   : Satt i trafikk Nesna - Levang. 56  Observasjon  
  57 30.09.2018   : Satt i trafikk Søvik - Brasøy. 57  [P] "Skipet" 4/2018