EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ØYBRUA" 1956-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1956 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAXO   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Øybrua"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger 1956 - 1987 6  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  7     Jonassen & Østbø a/s, Stavanger 1987 - 1999 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Stavanger Offshore Support a/s, Stavanger 1999 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     West Marine a/s, Stavanger 2000 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Jonassen & Østbø a/s, Stavanger 2000 - 2002 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Fjordtjenester a/s, Bru 2002 - 2017 11  [P] "Skipet" 2/2000  
  12           Reidar Olav Stenersen, Drammen 2017 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1956   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER           14    
  15  SKROG       Høllen Skibsverft a/s, Høllen   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Høllen Skibsverft a/s, Høllen   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       21    
  22  MASKIN PRODUSERT       1956   22    
  23  MASKIN       1 x Skania Lysekil 2 syl. diesel 1956 - etter 1978 23  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  24  EFFEKT       100 bhk 1956 - etter 1978 24  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  25  FART           25    
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   20.01 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       06.74 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.13 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       96.60 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       41.37 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   [1] 5 1956 - 1978 33  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  34           [2] 0 1978 - 34  Observasjon  
  35  TRAILERE   [1] 1 1956 - 1978 35    
  36           [2] 0 1978 - 36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   [1] 250 1956 - 1978 37  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  38     [2] 0 1978 - 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP           39    
  40  PASSASJERLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER           41    
  42  DEKKSHØYDE           42    
  43  AKSELTRYKK           43    
  44  TILLEGGSINFORMASJON           44    
  45  STATUS       Lekter 45    
       
  46 13.11.1956   : Levert fra Høllen Skibsverft a/s, Høllen til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Øybrua" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46    
  47 14.11.1956   : Ankom Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  48 15.11.1956   : Satt i trafikk Breialmenningen - Nyhavn, Stavanger havn. 48  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  49 01.04.1957   : Innført i Stavanger Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 1957   : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn. 50  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  51 16.05.1972   : Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 51  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  52 10.1972   : I opplag, Stavanger. 52  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  53 1978   : Nedrigget til lekter [2]. Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. Lagt i Hinnavågen under byggingen av "Statfjord B". 53  [P] "Skipet" 4/1981  
  54 1978    : Maskin utstilt på motormusèet, Tungenes. 54  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  55 23.04.1987   : Solgt til Jonassen & Østbø a/s, Stavanger. Salgssum: 61 000 NOK. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 24.09.1999   : Solgt til Stavanger Offshore Support a/s, Stavanger. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 08.02.2000   : Drift og eierskap overført til West Marine a/s, Stavanger. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 02.2000   : Solgt til Jonassen & Østbø a/s, Stavanger. 59  [P] "Skipet" 2/2000  
  60 08.08.2000   : Solgt til Fjordtjenester a/s, Bru. Salgssum: 80 000 NOK. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 26.09.2017   : Solgt til Reidar Olav Stenersen, Drammen. 61  [N] sjofartsdir.no