HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "MASFJORD" 1991-2009 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE     1991 - 2009   1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LAQN   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8714360   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257317400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Masfjord" 1989 - 2011 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Marstein" 2011 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1989 - 1999 7  [P] "Skipet" 2/1989    
8   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 1999 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no
9     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2011 9  [N] sjofartsdir.no
10           FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim 2011 - 10  [N] sjofartsdir.no
20  BYGGEÅR       1989   20  [N] sjofartsdir.no
21  BYGGENUMMER       62 [utrustning]   21  [N] sjofartsdir.no
22  SKROG       Nordfjord Skipsindustri a/s, Nordfjordeid   22  
23  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   23  [N] sjofartsdir.no
24  TYPE       PS2D140   24  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
25  SKROG       Pendel   25  Observasjon
26  KLASSE   DNV + 1A1, R5, Carferry A, E0 før 1992 - før 2000 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27         NSC før 2000 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  MATERIALE   Stål   28  [N] sjofartsdir.no
29  MASKINFABRIKANT       Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30  MASKIN PRODUSERT       1988   30  
31  MASKIN       1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   31  
32  EFFEKT       2640 bhk   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
33  FART       14.5 kn   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
34  FORBRUK           34  
35  LENGDE   1 80.10 m 1989 - 1992 35  [N] sjofartsdir.no
36       2 86.24 m 1992 - 36  [N] sjofartsdir.no
37  BREDDE       14.50 m   37  [N] sjofartsdir.no
38  DYBDE   1 04.50 m 1989 - 1992 38  [N] sjofartsdir.no
39           2 06.48 m 1992 - 39  [N] sjofartsdir.no
40  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 2714 t 1989 - 1992 40  [N] sjofartsdir.no
41     2 3667 t 1992 - 41  [N] sjofartsdir.no
42  NETTO REGISTERTONNASJE       1 1083 t 1989 - 1992 42  [N] sjofartsdir.no
43     2 1654 t 1992 - 2001 43  [N] sjofartsdir.no
44           4 1906 t 2001 - 44  
45  DØDVEKTTONNASJE   840 t   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
46  BILER       1 50 dekk 2, 90 dekk 3 1989 - 2004 46  
47     4 36 dekk 2, 72 dekk 3 2004 - 47  
48  TRAILERE       12   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
49  PASSASJERER   1 650 1989 - 2001 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50     3 500 2001 - 2006 50  
51     5 485 2006 - 2011 51  
52     6 295 2011 - 52  
53  MANNSKAP           53  
54  PASSASJERLUGARER       0   54  Observasjon
55  MANNSKAPSLUGARER       Ja   55  Observasjon
56  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 3   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
57  AKSELTRYKK       13 t dekk 3   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
58  TILLEGGSINFORMASJON           58  
59  STATUS       I trafikk 59  
 
60 06.03.1989   : Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Masfjord" 1►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 60  [P] "Skipet" 2/1989
61 28.11.1990   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 61  
62 20.01.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 62  
63 26.06.1991   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 63  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1991
64 25.08.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 64  Observasjon
65 21.10.1991   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 65  
66 24.11.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 66  
67 10.05.1992   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 67  - / [P] "Skipet" 3/1992
68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sjofartsdir.no
69 05.09.1992   : Tilbakelevert. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. 69  Observasjon
70 26.11.1992   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert samt bildekk overbygget. Aktive slingretanker + slingrekjøl montert 2►. 70  [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992
71    : Kostnad: 11.5 mill. NOK. 71  [A] Stavanger Aftenblad 15.08.1992
72 30.11.1992   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992
73    : Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 73  
74 10.11.1994   : Bil totalt utbrent etter bilbrann om bord. 74  [A] Stavanger Aftenblad 11.11.1994
75 21.11.1998   : Tre biler knust da et vogntog veltet i høy sjø, Mortavika. 75  [A] Stavanger Aftenblad 23.11.1998
76 24.06.1999   : Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 76  [N] sjofartsdir.no
77    : Samme trafikk. 77  Observasjon
78 06.12.2001   : Kolliderte med moloen, Mortavika etter at roret låste seg. 78  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2001
79 12.2001   : Sertifkat endret 3►. 79  
80 18.02.2003   : Besetningsmedlem skadet av etsende væske i ansiktet under drenering av rør. 80  [A] Stavanger Aftenblad 19.02.2003
81 16.06.2003   : Hjemmehavn: Stavanger. 81  [N] sjofartsdir.no
82 04.2004   : Kapasitet endret 4►. 82  
83 2006   : Sertifkat endret 5►. 83  
84 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 84  
85 16.02.2007   : Tilbakelevert. 85  
86    : I opplag, Stavanger. 86  Observasjon
87 16.04.2007   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 87  
88 19.04.2007   : Satt i trafikk Horten - Moss. 88  
89 19.05.2007   : Tilbakelevert. 89  
90    : I opplag, Stavanger. 90  Observasjon
91 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 91  [N] sjofartsdir.no
92 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 92  [N] sjofartsdir.no
93 25.04.2008   : Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. 93  
94 30.04.2008   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 94  
95 14.10.2008   : Tilbakelevert. 95  
96    : I opplag, Stavanger. 96  Observasjon
97 28.01.2009   : Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. 97  
98 30.01.2009   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 98  
99 18.10.2009   : Tilbakelevert. 99  
100 21.10.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 100  
101 23.10.2009   : Kolliderte med m/fe "Rygerbuen", Stavanger havn. 101  
102 01.12.2009   : I opplag, Vedholmen. 102  
103 30.12.2009   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 103  
104 31.12.2010   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 104  
105 04.01.2011   : Solgt til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 105  [N] sjofartsdir.no
106 05.01.2011   : I opplag, Austevollshella. 106  
107 02.2011   : Sertifkat endret 6►. 107  
108 10.02.2011   : Omdøpt "Marstein". Hjemmehavn: Bergen. 108  [N] sjofartsdir.no
109 11.04.2011   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 109  
110 02.04.2013   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 110  
111 04.06.2013   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 111  
112 09.12.2013   : Grunnstøtte, Søre Tobbeholmane etter feilmanøvrering. 112  [N] sunnhordland.no 09.12.2013
113 10.12.2013   : Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 113  [N] marinetraffic.com / Observasjon
114 15.06.2014   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 114  
115 19.01.2016   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 115  [N] marinetraffic.com
116 18.02.2016   : Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 116  [N] marinetraffic.com
117 04.03.2016   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 117  [N] fosennamsos.no 04.03.2016
118 22.01.2017   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 118  [N] fosennamsos.no 21.01.2017
119 26.02.2017   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 119  [N] fosennamsos.no 26.02.2017
120 31.05.2017   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 120  [N] fosennamsos.no 30.05.2017
121 29.12.2017   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 121  [P] "Skipet" 1/2018
122 18.02.2018   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 122  [N] fosennamsos.no 18.02.2018