EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "MASFJORD" 1991-2009   FOTOGRAFI   OPPDATERT 05.09.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     1991 - 2009   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAQN   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8714360   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257317400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Masfjord" 1989 - 2011 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Marstein" 2011 - 6  [N] sjofartsdir.no  
           
  7  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1989 - 1999 7  [P] "Skipet" 2/1989      
  8   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 1999 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2011 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim 2011 - 10  [N] sjofartsdir.no  
 
  11  BYGGEÅR       1989   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  BYGGENUMMER       62 [utrustning]   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  SKROG       Nordfjord Skipsindustri a/s, Nordfjordeid   13    
  14  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  TYPE       PS2D140   15  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  16  SKROG       Pendel   16  Observasjon  
  17  KLASSE   DNV + 1A1, R5, Carferry A, E0 før 1992 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18         NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  MATERIALE   Stål   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  MASKINFABRIKANT       Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN PRODUSERT       1988   21    
  22  MASKIN       1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   22    
  23  EFFEKT       2640 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FART       14.5 kn   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FORBRUK           25    
  26  LENGDE   ◄ 1 ► 80.10 m 1989 - 1992 26  [N] sjofartsdir.no  
  27     ◄ 2 ► 86.24 m 1992 - 27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       14.50 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE   ◄ 1 ► 04.50 m 1989 - 1992 29  [N] sjofartsdir.no  
  30         ◄ 2 ► 06.48 m 1992 - 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 2714 t 1989 - 1992 31  [N] sjofartsdir.no  
  32         ◄ 2 ► 3667 t 1992 - 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 1083 t 1989 - 1992 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     ◄ 2 ► 1654 t 1992 - 2001 34  [N] sjofartsdir.no  
  35         ◄ 4 ► 1906 t 2001 - 35    
  36  DØDVEKTTONNASJE   840 t   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37  BILER       ◄ 1 ► 50 dekk 2, 90 dekk 3 1989 - 2004 37    
  38     ◄ 4 ► 36 dekk 2, 72 dekk 3 2004 - 38    
  39  TRAILERE       12   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  PASSASJERER   ◄ 1 ► 650 1989 - 2001 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     ◄ 3 ► 500 2001 - 2006 41    
  42     ◄ 5 ► 485 2006 - 2011 42    
  43     ◄ 6 ► 295 2011 - 43    
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 3   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  AKSELTRYKK       13 t dekk 3   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  TILLEGGSINFORMASJON           49    
  50  STATUS       I opplag 50    
       
  51 06.03.1989   : Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Masfjord" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 51  [P] "Skipet" 2/1989  
  52 30.11.1990   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 52  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  53 20.01.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 53    
  54 26.06.1991   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 54  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1991  
  55 25.08.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 55  Observasjon  
  56 21.10.1991   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 56    
  57 24.11.1991   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 57    
  58 10.05.1992   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Arsvågen. 58  - / [P] "Skipet" 3/1992  
  59 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60 05.09.1992   : Tilbakelevert. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for ombygging. 60  Observasjon  
  61 26.11.1992   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert samt bildekk overbygget. Aktive slingretanker + slingrekjøl montert ◄ 2 ►. 61  [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992  
  62    : Kostnad: 11.5 mill. NOK. 62  [A] Stavanger Aftenblad 15.08.1992  
  63 30.11.1992   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 63  [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992  
  64    : Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 64    
  65 10.11.1994   : Bil totalt utbrent etter bilbrann om bord. 65  [A] Stavanger Aftenblad 11.11.1994  
  66 21.11.1998   : Tre biler knust da et vogntog veltet i høy sjø, Mortavika. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.11.1998  
  67 24.06.1999   : Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68    : Samme trafikk. 68  Observasjon  
  69 06.12.2001   : Kolliderte med moloen, Mortavika etter at roret låste seg. 69  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2001  
  70 12.2001   : Sertifkat endret ◄ 3 ►. 70    
  71 18.02.2003   : Besetningsmedlem skadet av etsende væske i ansiktet under drenering av rør. 71  [A] Stavanger Aftenblad 19.02.2003  
  72 16.06.2003   : Hjemmehavn: Stavanger. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73 04.2004   : Kapasitet endret ◄ 4 ►. 73    
  74 2006   : Sertifkat endret ◄ 5 ►. 74    
  75 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 75    
  76 24.01.2007   : Tilbakelevert. 76  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2007  
  77    : I opplag, Stavanger. 77  Observasjon  
  78 16.04.2007   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 78    
  79 19.04.2007   : Satt i trafikk Horten - Moss. 79    
  80 19.05.2007   : Tilbakelevert. 80    
  81    : I opplag, Stavanger. 81  Observasjon  
  82 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82  [N] sjofartsdir.no  
  83 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 25.04.2008   : Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. 84    
  85 30.04.2008   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 85    
  86 14.10.2008   : Tilbakelevert. 86    
  87    : I opplag, Stavanger. 87  Observasjon  
  88 28.01.2009   : Utleid til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim. 88    
  89 30.01.2009   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 89    
  90 18.10.2009   : Tilbakelevert. 90    
  91 21.10.2009   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 91    
  92 23.10.2009   : Kolliderte med m/fe "Rygerbuen", Stavanger havn. 92    
  93 01.12.2009   : I opplag, Vedholmen. 93    
  94 30.12.2009   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 94    
  95 31.12.2010   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 95    
  96 04.01.2011   : Solgt til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 96  [N] sjofartsdir.no  
  97 05.01.2011   : I opplag, Austevollshella. 97    
  98 02.2011   : Sertifkat endret ◄ 6 ►. 98    
  99 10.02.2011   : Omdøpt "Marstein". Hjemmehavn: Bergen. 99  [N] sjofartsdir.no  
  100 11.04.2011   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 100    
  101 02.04.2013   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 101    
  102 04.06.2013   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 102    
  103 09.12.2013   : Grunnstøtte, Søre Tobbeholmane etter feilmanøvrering. 103  [N] sunnhordland.no 09.12.2013  
  104 10.12.2013   : Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 104  [N] marinetraffic.com / Observasjon  
  105 15.06.2014   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 105    
  106 19.01.2016   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 106  [N] marinetraffic.com  
  107 18.02.2016   : Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 107  [N] marinetraffic.com  
  108 04.03.2016   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 108  [N] fosennamsos.no 04.03.2016  
  109 22.01.2017   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 109  [N] fosennamsos.no 21.01.2017  
  110 26.02.2017   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 110  [N] fosennamsos.no 26.02.2017  
  111 31.05.2017   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 111  [N] fosennamsos.no 30.05.2017  
  112 29.12.2017   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 112  [P] "Skipet" 1/2018  
  113 18.02.2018   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 113  [N] fosennamsos.no 18.02.2018  
  114 vår 2018   : I opplag, Bergen (reservefartøy). 114  [P] "Skipet" 2/2018