HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B71       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "MANX" 1987     M/Fe "SKUDENES" 1987 - 1989   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.05.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1987 - 1989   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JXNB 1987 - 1989 2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3   VOMT 1989 - 2012 3    
  4  IMO-NUMMER 7387251   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Monte Cruceta" 1974 - 1976 6  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  7   "Monte Castillo" 1976 - 1978 7  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  8   "Manx Viking" 1978 - 1987 8  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  9   "Manx" 1987 9  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  10   "Skudenes" 1987 - 1989 10  [P] "Skipet" 4/1987  
  11   "Ontario No.1" 1989 11  [P] "Skipet" 3/1989  
  12   "Nindawayma" 1989 - 2012 12  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  13  REDERI / EIERFORHOLD Naviera Aznar S.A., Bilbao, Spania 1976 - 1978 13    
  14   Manx Line Ltd., Douglas, Isle of Man 1978 - 1981 14    
  15   Sealink Ltd., Storbritannia 1981 - 1985 15    
  16   Man Steam Packet Co. Ltd., Isle of Man 1985 - 1987 16    
  17   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1989 17    
  18   Owen Sound Transportation Co. Ltd., Owen Sound, Canada 1989 - 1993 18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19   Ontario Northland Marine and Navigation Service Co. Ltd., Quebec 1993 - 2000 19    
  20   Verreault Marine and Navigation Service Co. Ltd., Quebec,  2000 - 2007 20    
  21   Upper Lakes Group Inc., Toronto, Canada 2007 21    
  22   Purvis Marine Ltd., Sault Ste. Marie, Canada 2007 - 2012 22  [N] saultstar.com 20.02.2013  
 
  23  BYGGEÅR 1976   23  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  24  BYGGENUMMER 243   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  SKROG Juliano Construcciones Gijonesa S.A., Gijon, Spania   25  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  26  UTRUSTNING Juliano Construcciones Gijonesa S.A., Gijon, Spania   26  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  27  TYPE Gaviota Class   27    
  28  SKROG Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29  KLASSE LR + 100A1, +LMC, UMS   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  MATERIALE -   30    
  31  MASKINFABRIKANT Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire, Frankrike      31  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  32  MASKIN PRODUSERT 1976   32  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  33  MASKIN 2 x Pielstick 4TEV DM 12PA6V280 12 syl. Diesel   33    
  34  EFFEKT 8400 bhk   34  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  35  FART 18.0 kn   35  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  36  FORBRUK 1500 l/t   36  [P] "Fjordabåtene"  
  37  LENGDE 101.66 m   37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  BREDDE [1]  16.82 m 1976 - 1978 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [4]  17.10 m 1978 - 2012 39    
  40  DYBDE [1]  5.64 m 1976 - 1978 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41   [4]  4.80 m 1978 - 2012 41    
  42  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  2753 t 1976 - 1978 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43   [4]  3594 t 1978 - 1979 43    
  44   [5]  3589 t 1979 - 1987 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45   [6]  3594 t 1987 - 2012 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  1271 t 1976 - 1979 46  [P] "Skipet" 2/1991  
  47   [5]  1872 t 1979 - 1987 47  [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [6]  1899 t 1987 - 2012 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  DØDVEKTTONNASJE [1]  2338 t 1976 - 1978 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50  BILER [1]  125 1976 - 1978 50    
  51   [4]  220 [125 dekk 2, 95 (henge)dekk 3] 1978 - 2012 51    
  52  TRAILERE 13   52  [A] Stavanger Aftenblad 02.04.1987  
  53  PASSASJERER [1]  400 1976 - 1977 53    
  54   [2]  1300 1977 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55   [3]  400 1977 - 1978 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56   [4]  777 1978 - 1979 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57   [6]  750 1979 - 57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58  MANNSKAP -   58    
  59  PASSASJERLUGARER [1]  12 1976 - 1978 59    
  60   [4]  0 1978 - 2012 60    
  61  MANNSKAPSLUGARER Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE -   62    
  63  AKSELTRYKK -   63    
  64  TILLEGGSINFORMASJON Baugpropeller: 2 stk.   64  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  65  STATUS Opphogget 2012 65  [N] saultstar.com 20.02.2013  
 
  66 19.08.1974   : Sjøsatt ved Juliano Construcciones Gijonesa S.A., Gijon, Spania som "Monte Cruceta". 66    
  67 05.1976   : Levert fra Juliano Construcciones Gijonesa S.A., Gijon, ESP til Naviera Aznar S.A., Bilbao, ESP som "Monte Castillo" [1]. Hjemmehavn: Bilbao, ESP. Satt i trafikk fastlandet - Balearene, ESP. 67    
  68 ca.09.1976   : Satt i frakttrafikk Balearene, ESP - Liverpool, Storbritannia. 68    
  69 ca.05.1977   : Sertifikat endret [2]. Satt i trafikk fastlandet - Balearene, ESP. 69     
  70 ca.09.1977   : Sertifikat endret [3]. Satt i frakttrafikk Balearene, ESP - Liverpool, Storbritannia. 70    
  71 12.1977   : I opplag. 71    
  72 23.03.1978   : Seilt til Douglas, Isle of Man for utprøving av kaifasilitetene. 72    
  73 26.03.1978   : Solgt til Manx Line Ltd., Douglas, GBM. Hjemmehavn: Douglas, GBM. Til ombygging, Leith, Storbritannia. 73    
  74 29.07.1978   : Ombygget og sertifikat endret, Leith, GB: bildekk montert på dekk 3, hydraulisk baugvisir installert og dekkskraner fjernet [4]. 74    
  75 31.07.1978   : Ankom Douglas, Isles of Man i påvente av godkjenning av sertifikat. 75    
  76 26.08.1978   : Omdøpt "Manx Viking". Satt i trafikk Douglas, GBM - Heysham, Storbritannia. 76    
  77 18.09.1978   : Satt i frakttrafikk Douglas, GBM - Heysham, GB. 77    
  78 23.10.1978   : Satt i ordinær trafikk Douglas, GBM - Heysham, GB. 78    
  79 02.12.1978   : Til ombygging ved Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland etter at kjørerampen i Douglas, GBM ble ødelagt av kraftige bølger. 79    
  80 05.1979   : Ombygget ved Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland, samt sertifikat endret: større passasjerinnredning [5]. 80  [P] "Skipet" 2/1991  
  81    : Satt i trafikk Douglas, Isle of Man - Heysham, Storbritannia. 81    
  82 16.04.1981   : Solgt til Sealink Ltd., GB. Samme trafikk. 82    
  83 01.04.1985   : Solgt til Isle of Man Steam Packet Co. Ltd., Isle of Man. Samme trafikk. 83    
  84 29.09.1986   : I opplag, Barrow, GB. 84    
  85 15.01.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Manx". Kjenningssignal: JXNB. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 85    
  86    : Salgssum: 20 mill NOK. 86  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.1987  
  87 06.03.1987   : Til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 87  [A] Stavanger Aftenblad 07.03.1987  
  88 02.04.1987   : Ombygging og opprustning påbegynt ved Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 88  [A] Stavanger Aftenblad 02.04.1987  
  89 ► 11.07.1987   : Ombygget og opprustet ved Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger: ramper tilpasset og alle elektriske installasjoner byttet ut [6]. 89  [P] "Skipet" 1/1991  
  90    : Innredning modernisert av Skeie Fabrikker a/s, Sandnes. Kostnad: 36 mill NOK. 90    
  91 11.07.1987   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 91  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1987  
  92 18.07.1987   : Kjørte inn i et losfartøy etter maskinstans, Skudeneshavn. 92  [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1987  
  93 22.07.1987   : Omdøpt "Skudenes". 93    
  94 02.11.1987   : Maskinstans etter kortslutning i det elektriske anlegget, Skudefjorden. Assistert til Mekjarvik av slepefartøyet "Haabull". 94  [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1987  
  95 30.06.1988   : I opplag, Skudeneshavn. 95    
  96 29.07.1988   : Tatt ut av opplag. 96    
  97 08.08.1988   : Utleid til Rogaland Kystferger Askøy-Bergen a/s, Randaberg. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 97  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.1988  
  98 09.11.1988   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 09.11.1988  
  99 30.01.1989   : Solgt til Owen Sound Transportation Co. Ltd., Owen Sound, Canada. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 99  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  100    : Salgssum: 10 mill USD. 100  [N] saultstar.com 20.02.2013  
  101 02.03.1989   : Omdøpt "Ontario No. 1". Kallesignal: VOMT. Hjemmehavn: Owen Sound, CDN. 101    
  102 08.03.1989   : Forlot Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 09.03.1989  
  103 20.03.1989   : Ankom Halifax, Canada. Overlevert. 103  [P] "Skipet" 2/1989  
  104 13.05.1989 ►   : Omdøpt "Nindawayma". Satt i trafikk Tobermory - South Baymouth, CDN. 104  [N] shipspotting.com  
  105 1992   : I opplag, Tobermory, CDN. 105  [P] "Skipet" 1/2005  
  106 1993   : Solgt til Ontario Northland Marine and Navigation Service Co. Ltd., Quebec, CDN. 106    
  107 11.2000   : Solgt til Verreault Marine and Navigation Service Co. Ltd., Quebec, CDN. 107    
  108 07.11.2001   : I opplag, Quebec, CDN. 108    
  109 2003   : I bruk under innspillingen av filmen "Saved by the Belles". 109    
  110 2006   : I bruk under innspillingen av filmen "Bon cop, bad cop". 110  [N] saultstar.com 20.02.2013  
  111 03.2007   : Solgt til Upper Lakes Group Inc., Toronto, CDN. 111    
  112 21.04.2007   : Slettet fra kanadisk skipsregister. 112  [N] saultstar.com 20.02.2013  
  113 26.04.2007   : I opplag, Port Weller Dry Docks, St. Catharines, CDN. 113    
  114 08.08.2007   : Solgt til og lagt i opplag ved Purvis Marine Ltd., Sault Ste. Marie, CDN. 114  [N] saultstar.com 20.02.2013  
  115 2009   : Opphogging påbegynt. 115    
  116 2012   : Ferdig opphogget ved Purvis Marine Ltd., Sault Ste. Marie, CDN. 116  [N] saultstar.com 20.02.2013  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau