HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B78       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "MAJOREN" 1963 - 1985   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1963 - 1985   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LAOF   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Majoren" 1963 - 1985 5  [P] "Skipet" 2/1985  
  6   "Haadykk" 1985 - 2003 6  [N] sdir.no  
  7   "Knutegutt" 2003 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger 1963 - 1985 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   Haaland & Sønn a/s, Stavanger 1985 - 1998 9  [N] sdir.no  
  10   Bukser og Bjergning a/s, Høvik 1998 - 1999 10  [N] sdir.no  
  11   Bukser og Berging a/s, Oslo 1999 - 2003 11  [N] sdir.no  
  12   Helland Maskin a/s, Stord 2003 - 12  [N] sdir.no  
 
  13  BYGGEÅR 1963   13  [N] sdir.no  
  14  BYGGENUMMER -   14     
  15  SKROG Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord      15  [P] "Fjordabåtene"  
  16  UTRUSTNING Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord      16  [P] "Fjordabåtene"  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE -   19    
  20  MATERIALE Stål   20  [N] sdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT -   21    
  22  MASKIN PRODUSERT 1963   22    
  23  MASKIN 1 x Skania 2 syl. diesel   23    
  24  EFFEKT 150 bhk   24  [P] "Fjordabåtene"  
  25  FART 9.0 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 22.95 m   27  [N] sdir.no  
  28  BREDDE 6.69 m   28  [N] sdir.no  
  29  DYBDE 2.13 m   29  [N] sdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE 93.25 t 1963 - 1985 30  [N] sdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE 41.86 t 1963 - 1985 31  [N] sdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE -   32    
  33  BILER [1]  5 1963 - 1985 33  [P] "Fjordabåtene"  
  34   [2]  0 1985 - 34  Observasjon  
  35  TRAILERE [1]  1 1963 - 1985 35  Observasjon  
  36   [2]  0 1985 - 36  Observasjon  
  37  PASSASJERER [1]  200 1963 - 1985 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38   [2]  0 1985 - 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP Fører, billettør 1963 - 1985 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40  PASSASJERLUGARER 0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER -   41    
  42  DEKKSHØYDE -   42    
  43  AKSELTRYKK -   43    
  44  TILLEGGSINFORMASJON -   44    
  45  STATUS Lekter 45    
 
  46 16.06.1963   : Levert fra Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Majoren" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47    : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn. 47    
  48 20.06.1963   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48  [N] sdir.no  
  49 1970   : Kjørte på m/s "Pyntesund", Stavanger havn. Sistnevnte ble etter dette kondemnert. 49    
  50 16.05.1972   : I trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn [kun passasjertrafikk]. 50  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  51 28.05.1973   : Satt i trafikk Jorenholmen - Pyntesund, Stavanger havn. 51    
  52 30.03.1978   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 52  [P] "Skipet" 4/1981 / [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1978  
  53 15.03.1985   : Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Omdøpt "Haadykk". Salgssum: 138 000 NOK. 53  [N] sdir.no  
  54 03.1985 ►   : Nedrigget til lekter [2]. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 55  [N] sdir.no  
  56 18.02.1998   : Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høvik. 56  [P] "Skipet" 3/1998 / [N] sdir.no  
  57 06.09.1999   : Drift og eierskap overført til Bukser og Berging a/s, Oslo. 57  [N] sdir.no  
  58 19.10.2003   : Solgt til Helland Maskin a/s, Stord. Omdøpt "Knutegutt". 58  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau