SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "MAJOREN" 1963-1985                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1963-1985         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LAOF         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1963] "Majoren"     5 -   [P] Skipet 2/1985      
  6 -      : [1985] "Haadykk"       6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -      : [2003] "Knutegutt"        7 -   [N] sjofartsdir.no      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
14.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Olav Moen 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1963                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord                   17 -           
  18  UTRUSTNING   : Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord     18 -           
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Pendel                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : 1963                     24 -           
  25  MASKIN   : 1 x Skania 2 syl. diesel                   25 -           
  26  EFFEKT   : 150 bhk                     26 -   [P] "Fjordabåtene"      
  27  FART   : 9.0 kn                     27 -   [P] "Fjordabåtene"      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 22.95 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 06.69 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 02.13 m                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : 93.25 t                     32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : 41.86 t                     33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 5 [1963] [2] 0 [1985]                   35 -   [1] [P] "Fjordabåtene" [2] [O]      
  36  TRAILERE   : [1] 1 [1963] [2] 0 [1985]                   36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 200 [1963] [2] 0 [1985]                   37 -   [1] [P] "Fjordabåtene" [2] [O]      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : -                     40 -           
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -           
  42  STATUS   Lekter                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
16.06.1963  44 : Levert fra Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Majoren" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn.   44 -   [P] "Fjordabåtene" | -      
20.06.1963  45 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       45 -   [N] sjofartsdir.no      
1970  46 : Kjørte på m/s "Pyntesund", Stavanger havn. Sistnevnte ble etter dette kondemnert.                 46 -           
28.05.1973  47 : Satt i trafikk Jorenholmen - Pyntesund, Stavanger havn.                   47 -           
30.03.1978  48 : I opplag, Stavanger [reservefartøy].                     48 -   [P] Skipet 4/1981 / [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1978  
15.03.1985  49 : Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Omdøpt "Haadykk". Salgssum: 138 000 NOK.     49 -   [N] sjofartsdir.no      
03.1985   50 : Nedrigget til lekter [2].                       50 -   [P] "Fjordabåtene"      
01.08.1992  51 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     51 -   [N] sjofartsdir.no      
18.02.1998  52 : Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høvik.                   52 -   [P] Skipet 3/1998 / [N] sjofartsdir.no    
06.09.1999  53 : Drift og eierskap overført til Bukser og Berging a/s, Oslo.                   53 -   [N] sjofartsdir.no      
16.10.2003  54 : Solgt til Helland Maskin a/s, Stord. Omdøpt "Knutegutt".                   54 -   [N] sjofartsdir.no