EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "MAJOREN" 1963-1985   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1963 - 1985     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAOF   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Majoren" 1963 - 1985 5  [P] "Skipet" 2/1985  
  6   "Haadykk" 1985 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Knutegutt" 2003 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger 1963 - 1985 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9     Haaland & Sønn a/s, Stavanger 1985 - 1998 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Bukser og Bjergning a/s, Høvik 1998 - 1999 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Bukser og Berging a/s, Oslo 1999 - 2003 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Helland Maskin a/s, Stord 2003 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1963   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER           14     
  15  SKROG       Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord      15  [P] "Fjordabåtene"  
  16  UTRUSTNING       Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord      16  [P] "Fjordabåtene"  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       21    
  22  MASKIN PRODUSERT       1963   22    
  23  MASKIN       1 x Skania 2 syl. diesel   23    
  24  EFFEKT       150 bhk   24  [P] "Fjordabåtene"  
  25  FART       9.0 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   22.95 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       06.69 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.13 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       93.25 t 1963 - 1985 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       41.86 t 1963 - 1985 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   [1] 5 1963 - 1985 33  [P] "Fjordabåtene"  
  34           [2] 0 1985 - 34  Observasjon  
  35  TRAILERE   [1] 1 1963 - 1985 35  Observasjon  
  36           [2] 0 1985 - 36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   [1] 200 1963 - 1985 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38     [2] 0 1985 - 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP       Fører, billettør 1963 - 1985 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40  PASSASJERLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER           41    
  42  DEKKSHØYDE           42    
  43  AKSELTRYKK           43    
  44  TILLEGGSINFORMASJON           44    
  45  STATUS       Lekter 45    
 
  46 16.06.1963   : Levert fra Flekkefjord Slipp a/s, Flekkefjord til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger som "Majoren" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47    : Satt i trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn. 47    
  48 20.06.1963   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 1970   : Kjørte på m/s "Pyntesund", Stavanger havn. Sistnevnte ble etter dette kondemnert. 49    
  50 16.05.1972   : I trafikk Breialmenningen - Pyntesund, Stavanger havn [kun passasjertrafikk]. 50  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  51 28.05.1973   : Satt i trafikk Jorenholmen - Pyntesund, Stavanger havn. 51    
  52 30.03.1978   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 52  [P] "Skipet" 4/1981 / [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1978  
  53 15.03.1985   : Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Omdøpt "Haadykk". Salgssum: 138 000 NOK. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 03.1985 ►   : Nedrigget til lekter [2]. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 18.02.1998   : Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høvik. 56  [P] "Skipet" 3/1998 / [N] sjofartsdir.no  
  57 06.09.1999   : Drift og eierskap overført til Bukser og Berging a/s, Oslo. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 19.10.2003   : Solgt til Helland Maskin a/s, Stord. Omdøpt "Knutegutt". 58  [N] sjofartsdir.no