H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "LYSEFJORD" 2006 -  
    Fortegnelse nr. B109  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     03.09.2020    
    PERIODE:     2006 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W L P 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9381158 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   258305000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Lysefjord" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Lysefjord k/s, Stavanger 5 2006 - 2017   5 [N] sdir.no  
  6 Lysefjord a/s, Stavanger 6 2017 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   2006 7 -   7 [N] sdir.no  
  8 Byggenummer   522 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Skrog   Oma Båtbyggeri a/s, Stord 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Utrustning   Oma Båtbyggeri a/s, Stord 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Type   - 11 -   11 -  
  12 Skrogutforming   Konvensjonelt, katamaran 12 -   12 HMI  
  13 Klasse   NMD HSC Code 2000, kategori A 13 -   13 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  14 Materiale   Aluminium 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Maskinfabrikant   - 15 -   15 -  
  16 Maskin produsert   2006 16 -   16 [N] skipsrevyen.no  
  17 Maskin   2 x 4T DM MTU Marine 12V2000MM72CR 10 syl. Diesel 17 -   17 [N] skipsrevyen.no  
  18 Effekt   2008 bhk 18 -   18 [N] skipsrevyen.no  
  19 Fart   25.0 kn 19 -   19 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  20 Forbruk   - 20 -   20 -  
  21 Lengde   32.25 m 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Bredde   10.60 m 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Dybde   3.65 m 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Brutto registertonnasje   267 t 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Netto registertonnasje   80 t 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dødvekttonnasje   22 t 26 -   26 [N] marinetraffic.com  
  27 Bilkapasitet   12 27 -   27 [N] skipsrevyen.no  
  28 Trailerkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Passasjersertifikat   85 29 -   29 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  30 Mannskap   Kaptein, styrmann, billettør, maskinist 30 -   30 HMI  
  31 Passasjerlugarer   0 31 -   31 HMI  
  32 Mannskapslugarer   0 32 -   32 HMI  
  33 Dekkshøyde   - 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   1.5 t 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   Dekkskapasitet: 25 t. Krane: 1 x 13 t. 35 -   35 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.2006  
  36     Kapasitet brennolje: 5000 l. Ferksvannskapasitet: 1000 l. 36 -   36 [N] skipsrevyen.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  37 05.12.2006     Målt. 37 [N] sdir.no  
  38 15.12.2006     Levert fra Oma Baatbygggeri a/s, Stord til Lysefjord k/s, Stavanger som "Lysefjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 38 [N] sdir.no / [A] Stavanger Aftenblad 20.12.2006  
  39 19.12.2006     Døpt av Ingeborg Søyland, Stavanger. 39 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.2006  
  40 01.01.2007     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 40 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.2006  
  41       Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 41 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  42 03.01.2007     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 42 HMI  
  43 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 43 [N] sdir.no  
  44 13.08.2009     Maskinhavari. I opplag, Stavanger. 44 [P] "Skipet" 3/2009  
  45 28.09.2009     Reparert ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord. 45 -  
  46       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 46 [P] "Skipet" 3/2009  
  47 02.12.2009     Reddet to personer etter at en seilbåt kulseilte ved Lindøy. 47 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2009  
  48 21.02.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 48 [N] sdir.no  
  49 17.02.2016     Grunnstøtte etter maskinstans, Brimse. Trukket av grunn og slept til Stavanger av KV "Bergen". 49 [N] stavanger-aftenblad.no 17.02.2016  
  50 29.09.2017     Eierskap overført til Lysefjord a/s, Stavanger. 50 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau