EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "LINDÅS" 1999   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.08.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLTP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       6724359   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Lindås" 1967 - 2000 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Lady Link" 2000 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1967 - 1974 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1974 - 1977 8  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  9     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1977 - 1995 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1995 - 2000 10  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  11     Chain Corporation International ASA, Haugesund 2000 - 2002 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Chainco International a/s, Haugesund 2002 - 2005 12  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  13           Norsk Skipsbrukt a/s 2005 13  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
 
  14  BYGGEÅR       1967   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       25   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE       P M IV   18  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  19  SKROG       Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE       NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       1967   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN       1 x 6ACA 2T DM 2 takts 6 syl. diesel, nr. 5135   24  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  25  EFFEKT       600 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       11.5 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   49.07 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BREDDE       10.63 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DYBDE   [1] 03.52 m 1967 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [3] 04.20 m 1994 - 2006 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 352.42 t 1967 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33     [3] 408.00 t 1994 - 2001 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [5] 392.00 t 2001 - 2006 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 149.00 t 1967 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     [3] 141.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [4] 138.00 t 1996 - 2001 37  [N] sjofartsdir.no  
  38           [5] 117.00 t 2001 - 2006 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE           39    
  40  BILER   40   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  TRAILERE       4   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  PASSASJERER   [1] 360 1967 - etter 1992 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     [2] 168 etter 1992 - ca.2000 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     [6] 0 ca.2000 - 2006 44  Observasjon  
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       4.20 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  AKSELTRYKK       12 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  TILLEGGSINFORMASJON           50    
  51  STATUS       Opphogget 2006 51  [N] sjofartsdir.no  
 
  52 15.06.1967   : Levert fra Løland Motorfabrikk a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik som "Lindås" [1]. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 06.1967   : Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 54  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  55 01.01.1974   : Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik. 55  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  56 05.01.1977   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Sunde - Sandstad. 56  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  57 14.06.1977   : Brødrene Wilhelmsen a/s’ eierandel på 50 % solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 31.12.1978   : Tilbakelevert. 58  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  59 ca.04.1984   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 59  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  60 ► 03.1985   : Satt i trafikk Salhus - Frekhaug. 60  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  61 04.03.1985   : Tatt ut av trafikk Salhus - Frekhaug. 61  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  62 18.03.1985   : Utleid til Øygarden og Sotra Rutelag a/s, Straume. 62  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  63    : Satt i trafikk Solsvik - Rongesund. 63  [P] "Skipet" 2/1985  
  64 18.04.1986   : Tilbakelevert. 64  [P] "Skipet" 4/1999  
  65    : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 65    
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 1992 ►   : Sertifikat endret [2]. 67    
  68 20.07.1994   : Ommålt [3]. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 31.12.1995   : Drift og eierskap overført til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 69  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  70 07.02.1996   : Grunnstøtte, Leirvågsundet. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen verksted for reparasjon. 70  [P] "Skipet" 1/1996  
  71 08.03.1996   : Ferdig ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 71  [P] "Skipet" 2/1996  
  72 07.06.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Hella - Dragsvik. 72  [P] "Skipet" 3/1996  
  73 18.08.1996   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 73  [P] "Skipet" 3/1996  
  74 02.09.1996   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 74  [P] "Skipet" 4/1996  
  75 27.09.1996   : Tilbakelevert. 75  [P] "Skipet" 4/1996  
  76 01.11.1996   : Ommålt [4]. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 sommer 1997   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 77  [P] "Skipet" 3/1997  
  78 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen [supplering]. 78  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  79 08.05.1998   : I opplag, Steinestø. 79  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  80 17.05.1998   : Utleid til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos. 80  [P] "Skipet" 2/1998  
  81    : Satt i trafikk Seierstad - Ølhammeren. 81  [N] stp-norway.com 14.10.2009  
  82 06.01.1999   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 82  [P] "Skipet" 2/1999  
  83 ultimo 03.1999   : MOB-båt montert ved Skjøndal Slipp a/s, Bergen. 83  [P] "Skipet" 2/1999  
  84 31.03.1999   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 84  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  85    : Satt i trafikk Hanasand - Ladstein [suppleringsrute]. 85  [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1999  
  86 29.08.1999   : Tilbakelevert. 86  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  87    : I opplag, Steinestø. 87  [P] "Skipet" 3/1999  
  88 16.02.2000   : Solgt til Chain Corporation International ASA, Haugesund. 88  [N] sjofartsdir.no  
  89 31.10.2000   : Omdøpt "Lady Link". 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 ca.2000   : Sertifikat endret [6]. 90  Observasjon  
  91 18.01.2001   : Ombygget: kabeltromler montert akter– og forut, samt arbeidshus på dekk 2 [5]. 91  [N] sjofartsdir.no / [P] Skipet 1/2001     
  92 05.2002   : Solgt til Chainco International a/s, Haugesund. 92  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  93    : Omklassifisert til arbeidsfartøy. 93    
  94 2005   : Solgt til Norsk Skipsbrukt a/s. 94  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  95 01.2005   : Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund. 95  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  96 14.01.2005   : Grunnstøtte under slep, Kulorten. Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund. 96        
  97 24.01.2005   : Slep til Frederikshavn, Danmark påbegynt. 97  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  98    : Utført av slepefartøyet "Sontinja". 98        
  99 31.01.2005   : Ankom Ørskov Staalskibsværft a/s, Frederikshavn, DK for opphogging. 99  [N] stp-norway.com 31.01.2005  
  100 03.04.2006   : Rapportert opphogget. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 100  [N] sjofartsdir.no