HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "LINDÅS" 1999 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 17.08.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1999     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LLTP   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       6724359   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Lindås" 1967 - 2000 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Lady Link" 2000 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1967 - 1974 7  [N] sjofartsdir.no
8     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1974 - 1977 8        
9     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1977 - 1995 9  [N] sjofartsdir.no
10     Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1995 - 2000 10        
11     Chain Corporation International ASA, Haugesund 2000 - 2002 11  [N] sjofartsdir.no
12           Chainco International a/s, Haugesund 2002 - 2005 12        
13  BYGGEÅR       1967   13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGENUMMER       25   14  [N] sjofartsdir.no
15  SKROG       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   15  [N] sjofartsdir.no
16  UTRUSTNING       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   16  [N] sjofartsdir.no
17  TYPE       P M IV   17  [P] "85 år med norske bilferjer"
18  SKROG       Pendel   18  Observasjon
19  KLASSE       NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no
21  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MASKIN PRODUSERT       1967   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MASKIN       1 x 6ACA 2T DM 2 takts 6 syl. diesel, nr. 5135   23  
24  EFFEKT       600 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  FART       11.5 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FORBRUK           26  
27  LENGDE   49.07 m   27  [N] sjofartsdir.no      
28  BREDDE       10.63 m   28  [N] sjofartsdir.no      
29  DYBDE   1 03.52 m 1967 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no      
30           3 04.20 m 1994 - 2006 30  [N] sjofartsdir.no      
31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 352.42 t 1967 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no      
32     3 408.00 t 1994 - 2001 32  [N] sjofartsdir.no      
33     5 392.00 t 2001 - 2006 33  [N] sjofartsdir.no      
34  NETTO REGISTERTONNASJE       1 149.00 t 1967 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no      
35     3 141.00 t 1994 - 1996 35  [N] sjofartsdir.no      
36     4 138.00 t 1996 - 2001 36  [N] sjofartsdir.no      
37     5 117.00 t 2001 - 2006 37  [N] sjofartsdir.no      
38  DØDVEKTTONNASJE           38  
39  BILER   40   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
40  TRAILERE       4   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41  PASSASJERER   1 360 1967 - etter 1992 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
42     2 168 etter 1992 - ca.2000 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43     6 0 ca.2000 - 2006 43  Observasjon
44  MANNSKAP           44  
45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon
46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon
47  DEKKSHØYDE       4.20 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48  AKSELTRYKK       12 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
49  TILLEGGSINFORMASJON           49  
50  STATUS       Opphogget 2006 50  [N] sjofartsdir.no
51 15.06.1967   : Levert fra Løland Motorfabrikk a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik som "Lindås" 1. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51  [N] sjofartsdir.no
52 06.1967   : Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 52  [N] stp-norway.com 07.10.2006
53 01.01.1974   : Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik. 53  
54 05.01.1977   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Sunde - Sandstad. 54  
55 14.06.1977   : Brødrene Wilhelmsen a/s’ eierandel på 50 % solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. 55  [N] sjofartsdir.no
56 31.12.1978   : Tilbakelevert. 56  
57 ca.04.1984   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 57  
58 03.1985   : Satt i trafikk Salhus - Frekhaug. 58  
59 04.03.1985   : Tatt ut av trafikk Salhus - Frekhaug. 59  [N] stp-norway.com 05.12.2009
60 18.03.1985   : Utleid til Øygarden og Sotra Rutelag a/s, Straume. 60  
61    : Satt i trafikk Solsvik - Rongesund. 61  [P] "Skipet" 2/1985
62 18.04.1986   : Tilbakelevert. 62  [P] "Skipet" 4/1999
63    : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 63  
64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no
65 1992    : Sertifikat endret 2►. 65  
66 20.07.1994   : Ommålt 3►. 66  [N] sjofartsdir.no
67 31.12.1995   : Drift og eierskap overført til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 67  
68 07.02.1996   : Grunnstøtte, Leirvågsundet. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen verksted for reparasjon. 68  [P] "Skipet" 1/1996
69 08.03.1996   : Ferdig ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 69  [P] "Skipet" 2/1996
70 07.06.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Hella - Dragsvik. 70  [P] "Skipet" 3/1996
71 18.08.1996   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 71  [P] "Skipet" 3/1996
72 02.09.1996   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 72  [P] "Skipet" 4/1996
73 27.09.1996   : Tilbakelevert. 73  [P] "Skipet" 4/1996
74 01.11.1996   : Ommålt 4►. 74  [N] sjofartsdir.no
75 sommer 1997   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 75  [P] "Skipet" 3/1997
76 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 76  [N] stp-norway.com 09.09.2007
77 08.05.1998   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 77  [P] "Skipet" 2/1998
78 17.05.1998   : Utleid til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos. 78  [P] "Skipet" 2/1998
79    : Satt i trafikk Seierstad - Ølhammeren. 79  [N] stp-norway.com 14.10.2009
80 06.01.1999   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 80  [P] "Skipet" 2/1999
81 ultimo 03.1999   : MOB-båt montert ved Skjøndal Slipp a/s, Bergen. 81  [P] "Skipet" 2/1999
82 31.03.1999   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999
83    : Satt i trafikk Hanasand - Ladstein [suppleringsrute]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1999
84 29.08.1999   : Tilbakelevert. 84  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999
85    : I opplag, Steinestø. 85  [P] "Skipet" 3/1999
86 16.02.2000   : Solgt til Chain Corporation International ASA, Haugesund. 86  [N] sjofartsdir.no
87 31.10.2000   : Omdøpt "Lady Link". 87  [N] sjofartsdir.no
88 ca.2000   : Sertifikat endret 6►. 88  Observasjon
89 18.01.2001   : Ombygget: kabeltromler montert akter– og forut, samt arbeidshus på dekk 2 5. 89  [N] sjofartsdir.no / [P] Skipet 1/2001   
90 05.2002   : Solgt til Chainco International a/s, Haugesund. Omklassifisert til arbeidsfartøy. 90  
91 14.01.2005   : Grunnstøtte under slep, Kulorten. Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund. 91  
92 24.01.2005   : Slep til Frederikshavn, Danmark påbegynt av slepefartøyet "Sontinja". 92  
93 31.01.2005   : Ankom Ørskov Staalskibsværft a/s, Frederikshavn, DK for opphogging. 93  [N] stp-norway.com 31.01.2005
94 03.04.2006   : Rapportert opphogget. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 94  [N] sjofartsdir.no