HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/Fe "LINDÅS" 1999   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.08.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLTP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       6724359   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Lindås" 1967 - 2000 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Lady Link" 2000 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1967 - 1974 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik 1974 - 1977 8          
  9     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1977 - 1995 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1995 - 2000 10          
  11     Chain Corporation International ASA, Haugesund 2000 - 2002 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Chainco International a/s, Haugesund 2002 - 2005 12          
 
  13  BYGGEÅR       1967   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       25   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  SKROG       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  UTRUSTNING       Løland Motorverksted a/s, Leirvik   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE       P M IV   17  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE       NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1967   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       1 x 6ACA 2T DM 2 takts 6 syl. diesel, nr. 5135   23    
  24  EFFEKT       600 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       11.5 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   49.07 m   27  [N] sjofartsdir.no      
  28  BREDDE       10.63 m   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  DYBDE   ◄ 1 ► 03.52 m 1967 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no      
  30           ◄ 3 ► 04.20 m 1994 - 2006 30  [N] sjofartsdir.no      
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 352.42 t 1967 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no      
  32     ◄ 3 ► 408.00 t 1994 - 2001 32  [N] sjofartsdir.no      
  33           ◄ 5 ► 392.00 t 2001 - 2006 33  [N] sjofartsdir.no      
  34  NETTO REGISTERTONNASJE       ◄ 1 ► 149.00 t 1967 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no      
  35     ◄ 3 ► 141.00 t 1994 - 1996 35  [N] sjofartsdir.no      
  36     ◄ 4 ► 138.00 t 1996 - 2001 36  [N] sjofartsdir.no      
  37           ◄ 5 ► 117.00 t 2001 - 2006 37  [N] sjofartsdir.no      
  38  DØDVEKTTONNASJE           38    
  39  BILER   40   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  TRAILERE       4   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  PASSASJERER   ◄ 1 ► 360 1967 - etter 1992 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42     ◄ 2 ► 168 etter 1992 - ca.2000 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     ◄ 6 ► 0 ca.2000 - 2006 43  Observasjon  
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       4.20 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  AKSELTRYKK       12 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  TILLEGGSINFORMASJON           49    
  50  STATUS       Opphogget 2006 50  [N] sjofartsdir.no  
 
  51 15.06.1967   : Levert fra Løland Motorfabrikk a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik som "Lindås" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 06.1967   : Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 52  [N] stp-norway.com 07.10.2006  
  53 01.01.1974   : Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik. 53    
  54 05.01.1977   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Sunde - Sandstad. 54    
  55 14.06.1977   : Brødrene Wilhelmsen a/s’ eierandel på 50 % solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 31.12.1978   : Tilbakelevert. 56    
  57 ca.04.1984   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 57    
  58 ► 03.1985   : Satt i trafikk Salhus - Frekhaug. 58    
  59 04.03.1985   : Tatt ut av trafikk Salhus - Frekhaug. 59  [N] stp-norway.com 05.12.2009  
  60 18.03.1985   : Utleid til Øygarden og Sotra Rutelag a/s, Straume. 60    
  61    : Satt i trafikk Solsvik - Rongesund. 61  [P] "Skipet" 2/1985  
  62 18.04.1986   : Tilbakelevert. 62  [P] "Skipet" 4/1999  
  63    : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 63    
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 1992 ►   : Sertifikat endret ◄ 2 ►. 65    
  66 20.07.1994   : Ommålt ◄ 3 ►. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 31.12.1995   : Drift og eierskap overført til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 67    
  68 07.02.1996   : Grunnstøtte, Leirvågsundet. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen verksted for reparasjon. 68  [P] "Skipet" 1/1996  
  69 08.03.1996   : Ferdig ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 69  [P] "Skipet" 2/1996  
  70 07.06.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Hella - Dragsvik. 70  [P] "Skipet" 3/1996  
  71 18.08.1996   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 71  [P] "Skipet" 3/1996  
  72 02.09.1996   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 72  [P] "Skipet" 4/1996  
  73 27.09.1996   : Tilbakelevert. 73  [P] "Skipet" 4/1996  
  74 01.11.1996   : Ommålt ◄ 4 ►. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 sommer 1997   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 75  [P] "Skipet" 3/1997  
  76 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 76  [N] stp-norway.com 09.09.2007  
  77 08.05.1998   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 77  [P] "Skipet" 2/1998  
  78 17.05.1998   : Utleid til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos. 78  [P] "Skipet" 2/1998  
  79    : Satt i trafikk Seierstad - Ølhammeren. 79  [N] stp-norway.com 14.10.2009  
  80 06.01.1999   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 80  [P] "Skipet" 2/1999  
  81 ultimo 03.1999   : MOB-båt montert ved Skjøndal Slipp a/s, Bergen. 81  [P] "Skipet" 2/1999  
  82 31.03.1999   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  83    : Satt i trafikk Hanasand - Ladstein [suppleringsrute]. 83  [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1999  
  84 29.08.1999   : Tilbakelevert. 84  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  85    : I opplag, Steinestø. 85  [P] "Skipet" 3/1999  
  86 16.02.2000   : Solgt til Chain Corporation International ASA, Haugesund. 86  [N] sjofartsdir.no  
  87 31.10.2000   : Omdøpt "Lady Link". 87  [N] sjofartsdir.no  
  88 ca.2000   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 88  Observasjon  
  89 18.01.2001   : Ombygget: kabeltromler montert akter– og forut, samt arbeidshus på dekk 2 ◄ 5 ►. 89  [N] sjofartsdir.no / [P] Skipet 1/2001     
  90 05.2002   : Solgt til Chainco International a/s, Haugesund. Omklassifisert til arbeidsfartøy. 90    
  91 14.01.2005   : Grunnstøtte under slep, Kulorten. Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund. 91    
  92 24.01.2005   : Slep til Frederikshavn, Danmark påbegynt av slepefartøyet "Sontinja". 92    
  93 31.01.2005   : Ankom Ørskov Staalskibsværft a/s, Frederikshavn, DK for opphogging. 93  [N] stp-norway.com 31.01.2005  
  94 03.04.2006   : Rapportert opphogget. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 94  [N] sjofartsdir.no