A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "LINDÅS" 1999    
       
  Fortegnelse nr.:   B85          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   1999          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1967   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    25   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Løland Motorverksted a/s, Leirvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Løland Motorverksted a/s, Leirvik   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L L T P   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    6724359   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    403082000   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Lindås"   8  1967 - 2000   8  [N] sdir.no    
9      "Lady Link"   9  2000 - 2006   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Br. Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik   10  1967 - 1974   10  [N] sdir.no    
11      Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Br. Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik   11  1974 - 1977   11  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
12      Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen   12  1977 - 1995   12  [N] sdir.no    
13      Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen   13  1995 - 2000   13  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
14      Chain Corporation International ASA, Haugesund   14  2000 - 2002   14  [N] sdir.no    
15      Chainco International a/s, Haugesund   15  2002 - 2005   15  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
16      Norsk Skipsbrukt a/s   16  2005 - 2006   16  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                     
17  Type    P M IV   17  -   17  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
18  Skrogutforming    Pendel   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    NSC   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Maskin produsert    1967   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Maskin    1 x 6ACA 2T DM 2 takts 6 syl. diesel, nr. 5135   23  -   23  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
                     
24  Effekt    600 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Fart    11.5 kn   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    49.07 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Bredde    10.63 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Dyptgående A  3.52 m   29  1967 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   C  4.20 m   30  1994 - 2006   30  [N] sdir.no    
                     
31  Brutto registertonn A  352.42 t   31  1967 - 1994   31  [N] sdir.no    
32   C  408 t   32  1994 - 2001   32  [N] sdir.no    
33   E  392 t   33  2001 - 2006     33  [N] sdir.no    
                     
34  Netto registertonn A  149 t   34  1967 - 1994   34  [N] sdir.no    
35   C  141 t   35  1994 - 1996   35  [N] sdir.no    
36   D  138 t   36  1996 - 2001     36  [N] sdir.no    
37   E  117 t   37  2001 - 2006   37  [N] sdir.no    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet A  40   39  1967 - 2000   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   F  0   40  2000 - 2006   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet A  4   41  1967 - 2000   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   F  0   42  2000 - 2006   42  HMI    
                     
43  Passasjersertifikat A  360   43  1967 - etter 1992   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
44   B  168   44  etter 1992 - 2000   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   F  0   45  2000 - 2006   45  HMI    
                     
46  Mannskap    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskapslugarer    Ja   48  -   48  HMI    
                     
49  Dekkshøyde    4.20 m   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
50  Tillatt akseltrykk    12 t   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
51  Tilleggsinformasjon    -   51  -   51  -    
       
       
52   15.06.1967   Levert fra Løland Motorfabrikk a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik som "Lindås" [A]. 52 [N] sdir.no    
53       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 53 [N] sdir.no    
54   06.1967   Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 54 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
55   01.01.1974   Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen og Brødrene Wilhelmsen a/s, Øvre Ervik. 55 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
56   05.01.1977   Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Sunde - Sandstad. 56 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
57   14.06.1977   Brødrene Wilhelmsen a/s’ eierandel på 50 % solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. 57 [N] sdir.no    
58   31.12.1978   Tilbakelevert. 58 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
59   ca.04.1984   Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 59 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
60   ► 03.1985   Satt i trafikk Salhus - Frekhaug. 60 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
61   04.03.1985   Tatt ut av trafikk Salhus - Frekhaug. 61 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
62   18.03.1985   Utleid til Øygarden og Sotra Rutelag a/s, Straume. 62 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
63       Satt i trafikk Solsvik - Rongesund. 63 [P] "Skipet" 2/1985    
64   18.04.1986   Tilbakelevert. 64 [P] "Skipet" 4/1999    
65       Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 65 -    
66   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66 [N] sdir.no    
67   1992 ►   Sertifikat endret [B]. 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
68   12.07.1994   Ommålt [C]. 68 [N] sdir.no    
69   31.12.1995   Drift og eierskap overført til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 69 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
70   07.02.1996   Grunnstøtte, Leirvågsundet. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen verksted for reparasjon. 70 [P] "Skipet" 1/1996    
71   08.03.1996   Ferdig ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 71 [P] "Skipet" 2/1996    
72   07.06.1996   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Hella - Dragsvik. 72 [P] "Skipet" 3/1996    
73   18.08.1996   Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 73 [P] "Skipet" 3/1996    
74   02.09.1996   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 74 [P] "Skipet" 4/1996    
75   27.09.1996   Tilbakelevert. 75 [P] "Skipet" 4/1996    
76   30.10.1996   Ommålt [D]. 76 [N] sdir.no    
77   sommer 1997   Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 77 [P] "Skipet" 3/1997    
78   03.10.1997   Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen [supplering]. 78 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
79   08.05.1998   I opplag, Steinestø. 79 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
80   17.05.1998   Utleid til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos. 80 [P] "Skipet" 2/1998    
81       Satt i trafikk Seierstad - Ølhammeren. 81 [N] stp-norway.com 14.10.2009    
82   06.01.1999   Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 82 [P] "Skipet" 2/1999    
83   ultimo 03.1999   MOB-båt montert ved Skjøndal Slipp a/s, Bergen. 83 [P] "Skipet" 2/1999    
84   31.03.1999   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 84 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999    
85       Satt i trafikk Hanasand - Ladstein [supplering]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1999    
86   29.08.1999   Tilbakelevert. 86 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999    
87       I opplag, Steinestø. 87 [P] "Skipet" 3/1999    
88   16.02.2000   Solgt til Chain Corporation International ASA, Haugesund. 88 [N] sdir.no    
89   31.10.2000   Omdøpt "Lady Link". 89 [N] sdir.no    
90   ca.2000   Kapasitet og sertifikat endret [F]. 90 HMI    
91   17.01.2001   Ombygget: Kabeltromler montert akter– og forut, samt arbeidshus på dekk 2 [E]. 91 [N] sdir.no / [P] Skipet 1/2001       
92   05.2002   Solgt til Chainco International a/s, Haugesund. 92 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
93       I bruk som inspeksjonsfartøy. 93 [P] "Skipet" 1/2005    
94   2005   Solgt til Norsk Skipsbrukt a/s. 94 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
95   01.2005   Nedrigget for utstyr ved UMOE Haugesund a/s, Haugesund. 95 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"    
96   14.01.2005   Grunnstøtte under slep, Kulorten. 96 [P] "Skipet" 1/2005    
97   15.01.2005   Slept av grunn av taubåten "Lessing". 97 [P] "Skipet" 1/2005    
98   24.01.2005   Hentet av slepefartøyet "Sontinja" for slep til Danmark. 98 [P] "Skipet" 1/2005    
99   31.01.2005   Ankom Ørskov Staalskibsværft a/s, Frederikshavn, DK for opphogging. 99 [N] stp-norway.com 31.01.2005    
100   03.04.2006   Rapportert opphogget. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 100 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau