H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KVAM" 2005  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © Kåre Haga  
                     
                   
                   
    Oppdatert:   01.08.2022          
    Status:   I trafikk         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. B-102  
      "KVAM"  [2005]  
                   
1   Periode       2005 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1977 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       247 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Bolsønes Verft a/s, Molde 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Bolsønes Verft a/s, Molde 5 [N] sdir.no  
6   Type       PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12           "Kvam" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14           LFCR 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 -       7604398 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18           257296400 18 [N] marinetraffic.com  
19           19            
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1977 - 2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 22 [P] "Over fjord og fjell"  
23   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 23 [P] "Skipet" 1-2/1987  
24   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2012 -       Norled a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26           26            
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29   før 1983 - før 2000       Skipskontrollen 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30   før 2000 -       NSC 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31           31            
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34   1977 - 2017   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35           Produsert 35    
36       A   1977 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Maskin 37    
38   1977 - 2017   A   1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 38 [P] "Skipet" 2/1991  
39           Effekt 39    
40   1977 - 2017   A   1300 bhk 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Fart 41    
42   1977 - 2017   A   13.2 kn 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Forbruk 43    
44         -- 44    
45           45            
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           64.33 m 48 [N] sdir.no  
49           Bredde 49    
50           11.26 m 50 [N] sdir.no  
51           Dybde 51    
52   1977 - 1990   A   3.44 m 52 [N] sdir.no  
53   1990 [målt 1994] - 1994   C   4.20 m 53 [N] sdir.no  
54   1994 -   D   4.00 m 54 [N] sdir.no  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1977 - 1990   A   591.92 brt 56 [N] sdir.no  
57   1990 [målt 1994] - 1994   C   837 bt 57 [N] sdir.no  
58   1994 - 2007   D   839 bt 58 [N] sdir.no  
59   2007 -   G   591 bt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61   1977 - 1990   A   308.03 nrt 61 [N] sdir.no  
62   1990 [målt 1994] - 1994   C   251 nt 62 [N] sdir.no  
63   1994 - 2007   D   257 nt 63 [N] sdir.no  
64   2007 -   G   308 nt 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonn 65    
66   2007 -   G   200 dvt 66 [N] marinetraffic.com  
67           67            
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70   1977 - 1990   A   50 70 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
71   1990 - før 2005   B   66 [48 dekk 2] - [18 hengedekk] 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [A] Sunnhordland 27.09.1989  
72   før 2005 - 2007   E   44 [34 dekk 2] - [10 hengedekk] 72    
73   2007 -   G   35 73 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
74           Trailere 74    
75         5 75 [N] norled.no  
76           Passasjerer 76    
77   1977 - ca.1999   A   390 77 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
78   ca.1999 - før 2001   C   303 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
79   før 2001 - etter 2005   H   260 79 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
80   etter 2005 -   F   145 80 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
81           Passasjerlugarer 81    
82         0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Mannskapslugarer 83    
84           8 84 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
85           Mannskap 85    
86           Ja 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87           Dekkshøyde 87    
88           4.45 m [dekk 2] 88 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
89   1990 - 2007   B   4.10 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk] 89 [A] Sunnhordland 03.05.2000  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           13 t [dekk 2] 91 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
92           92            
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   Sitteplasser: 150 [dekk 1] - 100 [dekk 3]. Bredde fallemer: 5.60 m. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kwa. 94 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
95   Fartsområde: 3. 95 [N] norled.no  
96         96            
97   ▼ HISTORIKK 97    
98 21.04.1977   A   Målt. 98 [N] sdir.no  
99 28.04.1977       Døpt av Aagot Eide, Molde. 99 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
100 10.05.1977       Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Hjemmehavn: Bergen. 100 [P] "Over fjord og fjell"  
101 ca.13.05.1977       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 101 [A] Sunnhordland 11.05.1977  
102 13.05.1977       Innført i Bergen Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
103 15.02.1978       Kolliderte med annet fartøy. 103 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
104 24.06.1979       Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 104 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
105 15.07.1979       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 105 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
106 01.05.1980       Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 106    
107 høst 1980       I opplag. 107 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
108 01.05.1981       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 108    
109 01.05.1984       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 109    
110 08.1984       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 110    
111 01.05.1985       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 111    
112 01.05.1986       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 112    
113 ► 1987       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 113 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
114 21.11.1989       Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 114 [A] Sunnhordland 22.11.1989  
115 vår 1990   B   Ombygget: Hengedekk montert. 115 [A] Sunnhordland 27.09.1989  
116 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 116 [N] sdir.no  
117 18.09.1993       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 117 [A] Sunnhordland 16.09.1993  
118 ultimo 10.1993       Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 118 [A] Bømlo-nytt 20.10.1993  
119 15.07.1994   C   Sertifikat endret. 119    
120     C   Ommålt. 120 [N] sdir.no  
121 15.09.1994   D   Ommålt. 121 [N] sdir.no  
122 10.01.1996       Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 122 [P] "Skipet" 1/1996  
123         Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 123 [A] Bømlo-nytt 15.01.1996  
124         1 passasjer lettere skadet. 124 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
125 11.01.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 125 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
126 05.02.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 126 [P] "Skipet" 1/1996  
127 primo uke 41 1998       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 127 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 | [A] Sunnhordland 14.09.1998  
128 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 128 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
129 ► 07.2001   H   Sertifikat endret. 129 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
130 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 130 [N] sdir.no  
131 01.11.2001       Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 131 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
132 01.05.2003       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 132 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
133 01.05.2004       Satt i trafikk Halhjem - Våge. 133 [N] stp-norway.com  
134 12.2004       I opplag, Steinestø. 134 [N] stp-norway.com  
135 29.01.2005       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 135 [N] stp-norway.com  
136 28.02.2005       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 136 [A] Sunnhordland 01.03.2005  
137 16.06.2005       Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 137 [N] stp-norway.com  
138 ► 07.2005   E   Kapasitet endret. 138 [N] stp-norway.com  
139 10.07.2005       Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 139 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
140 14.08.2005       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 140 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
141 21.08.2005       Tilbakelevert. 141 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
142 09.2005       I opplag, Steinestø. 142 [N] stp-norway.com  
143 2005 ►   F   Sertifikat endret. 143 [N] stp-norway.com  
144 20.01.2006       I opplag, Jondal. 144 [N] stp-norway.com  
145 primo 03.2006       Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 145 [P] "Skipet" 2/2006  
146 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 146 [P] "Skipet" 2/2006  
147 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 147 [N] sdir.no  
148 13.09.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 148 [N] stp-norway.com  
149 07.12.2007   G   Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Hengedekk demontert. 149 [N] stp-norway.com  
150 01.01.2008       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 150 [P] "Skipet" 2/2008  
151 08.03.2009       Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 151 [N] stp-norway.com  
152 08.10.2009       Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 152 [N] stp-norway.com  
153 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 153 [P] "Skipet" 1/2012  
154 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 154 [N] sdir.no  
155 11.02.2013       Satt i trafikk Larsnes - Åram. 155 [N] stp-norway.com  
156 18.03.2013       Kolliderte med kaien, Lepsøy. 156 [N] smp.no 19.03.2013  
157 29.03.2013       Kolliderte med kaien, Voksa. 157 [N] smp.no 29.03.2013  
158 27.05.2013       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 158 [N] stp-norway.com  
159 07.08.2013       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 159 [N] stp-norway.com  
160 21.09.2013       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 160 [N] stp-norway.com  
161 23.10.2013       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 161 [P] "Skipet" 1/2014  
162 13.12.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 162 [P] "Skipet" 1/2014  
163 25.08.2014       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 163 [N] stp-norway.com  
164 21.10.2014       Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 164 [N] stp-norway.com  
165 25.11.2014       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 165 [N] stp-norway.com  
166 09.06.2017       Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 166 [P] "Skipet" 3/2017  
167 10.2017       Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 167 [P] "Skipet" 1/2018  
168 02.11.2017       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 168 [P] "Skipet" 1/2018  
169 ca.13.12.2017       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 169 [P] "Skipet" 1/2018  
170 06.01.2022       I opplag som reservefartøy, Sandshamn. 170 [N] norled.no 07.01.2022 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
171 pr.11.02.2022       I opplag som reservefartøy, Skredestranda. 171 [P] "Skipet" 1/20 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
172 01.04.2022       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 172 [P] "Skipet" 2/2022  
           
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Kvam"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Hardanger         Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Ole Kristian Knutsen    
    Dampskibsselskab.         Hentet fra: community.webshots.com    
    Heller ikke denne pendel-                
    fergen hadde skorteins-                
    merker, i likhet med alle                
    sine samtidssøstre.                
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Hengedekk montert,         Lokalisering: Stavanger    
    og overført til HSD Sjø.         Tidspunkt: 10. juli 2005    
              Rettighetshaver: Kåre Haga    
              Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Tide Sjø,         Lokalisering: Rubbestadneset    
    og hengedekk         Tidspunkt: 05. desember 2007    
    demontert.         Rettighetshaver: Erik Ask    
            Hentet fra: bergenships.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Norled.         Lokalisering: Larsnes    
            Tidspunkt: 28. juni 2012    
            Rettighetshaver: Uwe Jakob    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/1       "Kvam" i Leirvik juli 1992   Rettighetshaver: Tor Resser  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x