SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "KVAM" 2005                            
         
 
1 -   PERIODE   : 2005         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LFCR         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 7604398         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : 257296400         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1977] "Kvam"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -                6 -           
  7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
22.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Kåre Haga 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger, 10. juli 2005 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1977                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 247                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Bolsønes Verft a/s, Molde                   17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Bolsønes Verft a/s, Molde                   18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : 50 PBE standard pendelferje     19 -   [P] NOU 1977 nr. 37: Riksvegferjer      
  20  SKROG   : Pendel                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1983], NSC [før 2000]                 21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset                 23 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1977                     24 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  25  MASKIN   : 1 x 2TEV DM 5 syl. diesel                   25 -   [P] Skipet 2/1981      
  26  EFFEKT   : 1300 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 13.2 kn                     27 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 64.33 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 11.26 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 03.44 m [3] 04.20 m [1994] [4] 4.00 m [1994]                 31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 591.92 t [1977] [3] 837 t [1994] [4] 839 t [1994] [7] 591 t [2007]               32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 308.03 t [1977] [3] 251 t [1994] [4] 257 t [1994] [7] 308 t [2007]               33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : [7] 200.00 t [2007]     34 -           
  35  BILER   : [1] 50 dekk 2, 0 dekk 3 [1977] [2] 48 dekk 2, 18 dekk 3 [1989] [5] 34 dekk 2, 10 dekk 3 [før 2005] [7] 0 dekk 3 [2007]         35 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  36  TRAILERE   : Ja                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 350 [1977] [3] 303 [1994] [5] 258 [før 2005] [6] 145 [etter 2005]                 37 -  [1] [3] [P] Illustrert Norsk Skipsliste [5] [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 4.45 m dekk 2                     40 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  41  AKSELTRYKK   : 13 t dekk 2                     41 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  42  STATUS   I trafikk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
28.04.1977  44 : Døpt "Kvam", Molde.                       44 -   [P] "Over fjord og fjell"      
10.05.1977  45 : Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen.           45 -   [P] "Over fjord og fjell"      
05.1977  46 : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg.                     46 -           
13.05.1977  47 : Innført i Bergen Skipsregister.                       47 -   [N] sjofartsdir.no      
15.02.1978  48 : Kolliderte med annet fartøy.                       48 -           
15.07.1979  49 : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset.                     49 -           
01.05.1980  50 : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes.                       50 -           
01.05.1981  51 : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset.                     51 -           
01.05.1984  52 : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg.                     52 -           
08.1984  53 : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset.                     53 -           
01.05.1985  54 : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg.                     54 -           
01.05.1986  55 : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset.                     55 -           
1987  56 : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.                     56 -   [P] "Fram og tilbake over fjorden"      
1989  57 : Ombygget: Hengedekk montert [2].                     57 -           
01.08.1992  58 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     58 -   [N] sjofartsdir.no      
25.07.1994  59 : Ommålt og sertifikat endret [3].                       59 -   [N] sjofartsdir.no | -      
26.09.1994  60 : Ommålt [4].                         60 -   [N] sjofartsdir.no      
1996  61 : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg.                     61 -   [P] "Fram og tilbake over fjorden"      
10.01.1996  62 : Grunnstøtte ved Siggjarvåg. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon.                 62 -   [P] Skipet 1/1996      
05.02.1996  63 : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg.                 63 -   [P] Skipet 1/1996      
02.05.2000  64 : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.                 64 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
15.05.2000  65 : Satt i trafikk Skånevik - Utåker.                       65 -           
15.06.2001  66 : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.                 66 -   [N] sjofartsdir.no      
10.2001  67 : Satt i trafikk Leirvik - Sunde.                       67 -           
01.05.2003  68 : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.                     68 -   [P] "Fram og tilbake over fjorden"      
01.05.2004  69 : Satt i trafikk Halhjem - Våge.                       69 -           
12.2004  70 : I opplag, Steinestø.                       70 -           
29.01.2005  71 : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.                     71 -           
28.02.2005  72 : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.                     72 -           
16.06.2005  73 : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes.                       73 -           
07.2005  74 : Kapasitet og sertifikat endret [5].                       74 -           
10.07.2005  75 : Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                 75 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005    
14.08.2005  76 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     76 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005    
21.08.2005  77 : Tilbakelevert.     77 -           
09.2005  78 : I opplag, Steinestø.                       78 -           
2005   79 : Sertifikat endret [6].                       79 -           
20.01.2006  80 : I opplag, Jondal.                       80 -           
18.02.2006  81 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       81 -           
03.11.2006  82 : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     82 -           
04.12.2006  83 : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     83 -           
13.09.2007  84 : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging.                   84 -           
07.12.2007  85 : Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Hengedekk demontert [7].               85 -           
01.01.2008  86 : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                     86 -           
08.03.2009  87 : Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon.                   87 -           
08.10.2009  88 : Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                 88 -           
01.01.2012  89 : Drift overført til Norled a/s, Stavanger.                     89 -           
13.02.2012  90 : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.                     90 -   [N] sjofartsdir.no      
11.02.2013  91 : Satt i trafikk Larsnes - Åram.                       91 -           
18.03.2013  92 : Kolliderte med kaien, Lepsøy.                       92 -   [N] smp.no 19.03.2013      
29.03.2013  93 : Kolliderte med kaien, Voksa.                       93 -   [N] smp.no 29.03.2013      
27.05.2013  94 : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                     94 -           
07.08.2013  95 : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene.                     95 -           
21.09.2013  96 : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                     96 -           
23.10.2013  97 : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.                   97 -           
13.12.2013  98 : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                 98 -           
25.08.2014  99 : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene.                     99 -           
21.10.2014  100 : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin.                   100 -           
25.11.2014  101 : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya.                     101 -