HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B102       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "KVAM" 2005   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2005   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LFCR   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7604398   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257296400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Kvam"   5  [N] sdir.no  
             
  6   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  -  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1977   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 247   11  [N] sdir.no  
  12   Skrog Bolsønes Verft a/s, Molde   12  [N] sdir.no  
  13   Utrustning Bolsønes Verft a/s, Molde   13  [N] sdir.no  
  14   Type PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Materiale Aluminium [overbygg], helsveist stål [skrog]   18  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  19   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1977 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Maskin produsert 1977   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin 1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1977 - 2017 21  [P] "Skipet" 2/1981  
  22   Effekt 1300 bhk 1977 - 2017 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Fart 13.2 kn 1977 - 2017 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Forbruk -   24  -  
  25   Lengde 64.33 m   25  [N] sdir.no  
  26   Bredde 11.26 m   26  [N] sdir.no  
  27   Dybde [1]  3.44 m 1977 - 1990 27  [N] sdir.no  
  28   [3]  4.20 m 1990, ommålt 1994 28  [N] sdir.no  
  29   [4]  4.00 m 1994 29  [N] sdir.no  
  30   Brutto registertonnasje [1]  591.92 t 1977 - 1990 30  [N] sdir.no  
  31   [3]  837.00 t 1990, ommålt 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [4]  839.00 t 1994 - 2007 32  [N] sdir.no  
  33   [7]  591.00 t 2007 - 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  308.03 t 1977 - 1990 34  [N] sdir.no  
  35   [3]  251.00 t 1990, ommålt 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [4]  257.00 t 1994 - 2007 36  [N] sdir.no  
  37   [7]  308.0 t 2007 - 37  [N] sdir.no  
  38   Dødtvekttonnasje [7]  200.00 t 2007 - 38  [N] marinetraffic.com  
  39   Biler [1]  50 1977 - 1990 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [2]  66 [48 dekk 2, 18 (henge)dekk 3] 1990 - før 2005 40  - / [A] Sunnhordland 27.09.1989  
  41   [5]  44 [34 dekk 2, 10 (henge)dekk 3] før 2005 - 2007 41  -  
  42   [7]  35 2007 - 42  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  43   Trailere Ja   43  Observasjon  
  44   Passasjerer [1]  390 1977 - ca.1999 44  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  45   [3]  303 ca.1999 - før 2001 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [8]  260 før 2001 - etter 2005 46  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  47   [6]  145 etter 2005 - 47  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  48   Mannskap -   48  -  
  49   Passasjerlugarer 0   49  Observasjon  
  50   Mannskapslugarer 8   50  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  51   Dekkshøyde 4.45 m dekk 2   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   2.25 m u/ senket hengedekk 1989 - 2007 52  [A] Sunnhordland 03.05.2000  
  53   4.10 m u/ hevet hengedekk 1989 - 2007 53  [A] Sunnhordland 03.05.2000  
  54   Akseltrykk 13 t dekk 2   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55   Tilleggsinformasjon Sitteplasser dekk 1: 150. Sitteplasser dekk 3: 100. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kwa.   55  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  56   Bredde fallemer: 5.60 m.   56  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  57   Status I trafikk 57  [P] "Skipet" 1/2018  
 
  58 28.04.1977   : Døpt av Aagot Eide, Molde. 58  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  59 10.05.1977   : Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 ca.13.05.1977   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 60  [A] Sunnhordland 11.05.1977  
  61 13.05.1977   : Innført i Bergen Skipsregister. 61  [N] sdir.no  
  62 15.02.1978   : Kolliderte med annet fartøy. 62  -  
  63 24.06.1979   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 63  [A] Sunnhordland 25.06.1979  
  64 15.07.1979   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 64  [A] Sunnhordland 25.06.1979  
  65 01.05.1980   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 65  -  
  66 høst 1980   : I opplag. 66  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  67 01.05.1981   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 67  -  
  68 01.05.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 68  -  
  69 08.1984   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 69  -  
  70 01.05.1985   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 70  -  
  71 01.05.1986   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 71  -  
  72 ► 1987   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 72  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  73 21.11.1989   : Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 73  [A] Sunnhordland 22.11.1989  
  74 vår 1990   : Ombygget: hengedekk montert [2]. 74  [A] Sunnhordland 27.09.1989  
  75 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 75  [N] sdir.no  
  76 18.09.1993   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 76  [A] Sunnhordland 16.09.1993  
  77 ultimo 10.1993   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 77  [A] Bømlo-nytt 20.10.1993  
  78 25.07.1994   : Sertifikat endret [3]. 78  -  
  79    : Ommålt [3]. 79  [N] sdir.no  
  80 26.09.1994   : Ommålt [4]. 80  [N] sdir.no  
  81 10.01.1996   : Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 81  [P] "Skipet" 1/1996  
  82    : Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 82  [A] Bømlo-nytt 15.01.1996  
  83    : 1 passasjer lettere skadet. 83  [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
  84 11.01.1996   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 84  [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
  85 05.02.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 85  [P] "Skipet" 1/1996  
  86 primo u.41 1998   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 86  [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 / [A] Sunnhordland 14.09.1998  
  87 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 87  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  88 ► 07.2001   : Sertifikat endret [8]. 88  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  89 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 89  [N] sdir.no  
  90 01.11.2001   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 90  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  91 01.05.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 91  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  92 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 92  -  
  93 12.2004   : I opplag, Steinestø. 93  -  
  94 29.01.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 94  -  
  95 28.02.2005   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 95  [A] Sunnhordland 01.03.2005  
  96 16.06.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 96  -  
  97 ► 07.2005   : Kapasitet endret [5]. 97  -  
  98 10.07.2005   : Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 98  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  99 14.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 99  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  100 21.08.2005   : Tilbakelevert. 100  Observasjon  
  101 09.2005   : I opplag, Steinestø. 101  -  
  102 2005 ►   : Sertifikat endret [6]. 102  -  
  103 20.01.2006   : I opplag, Jondal. 103  -  
  104 primo 03.2006   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 104  [P] "Skipet" 2/2006  
  105 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105  [P] "Skipet" 4/2006  
  106 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 106  [N] sdir.no  
  107 13.09.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 107  -  
  108 07.12.2007   : Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: hengedekk demontert [7]. 108  -  
  109 01.01.2008   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 109  [P] "Skipet" 2/2008  
  110 08.03.2009   : Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 110  -  
  111 08.10.2009   : Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 111  -  
  112 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 112  [P] "Skipet" 1/2012  
  113 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 113  [N] sdir.no  
  114 11.02.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Åram. 114  -  
  115 18.03.2013   : Kolliderte med kaien, Lepsøy. 115  [N] smp.no 19.03.2013  
  116 29.03.2013   : Kolliderte med kaien, Voksa. 116  [N] smp.no 29.03.2013  
  117 27.05.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 117  -  
  118 07.08.2013   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 118  -  
  119 21.09.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 119  -  
  120 23.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 120  [P] "Skipet" 1/2014  
  121 13.12.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 121  [P] "Skipet" 1/2014  
  122 25.08.2014   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 122  -  
  123 21.10.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 123  -  
  124 25.11.2014   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 124  -  
  125 09.06.2017   : Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 125  [P] "Skipet" 3/2017  
  126 10.2017   : Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 126  [P] "Skipet" 1/2018  
  127 02.11.2017   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 127  [P] "Skipet" 1/2018  
  128 ca.13.12.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 128  [P] "Skipet" 1/2018  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau