HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "KVAM" 2005 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 10.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2005     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LFCR   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7604398   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257296400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Kvam"   5  [N] sjofartsdir.no
6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"    
7     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no
8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  
9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGEÅR       1977   10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGENUMMER       247   11  [N] sjofartsdir.no
12  SKROG       Bolsønes Verft a/s, Molde   12  [N] sjofartsdir.no
13  UTRUSTNING       Bolsønes Verft a/s, Molde   13  [N] sjofartsdir.no
14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
15  SKROG       Pendel   15  Observasjon
16  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no
19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1977 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20  MASKIN PRODUSERT       1977   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21  MASKIN       1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1977 - 2017 21  [P] "Skipet" 2/1981
22  EFFEKT       1300 bhk 1977 - 2017 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  FART       13.2 kn 1977 - 2017 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  FORBRUK           24  
25  LENGDE   64.33 m   25  [N] sjofartsdir.no
26  BREDDE       11.26 m   26  [N] sjofartsdir.no
27  DYBDE   1 03.44 m 1977 - 1994 27  [N] sjofartsdir.no
28     3 04.20 m 1994 28  [N] sjofartsdir.no
29     4 04.00 m 1994 29  [N] sjofartsdir.no
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1 591.92 t 1977 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no
31     3 837.00 t 1994 31  [N] sjofartsdir.no
32     4 839.00 t 1994 - 2007 32  [N] sjofartsdir.no
33     7 591.00 t 2007 - 33  [N] sjofartsdir.no
34  NETTO REGISTERTONNASJE       1 308.03 t 1977 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no
35     3 251.00 t 1994 35  [N] sjofartsdir.no
36     4 257.00 t 1994 - 2007 36  [N] sjofartsdir.no
37     7 308.00 t 2007 - 37  [N] sjofartsdir.no
38  DØDVEKTTONNASJE       7 200.00 t 2007 - 38  [N] marinetraffic.com
39  BILER   1 50 dekk 2, 0 dekk 3 1977 - 1989 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
40     2 48 dekk 2, 18 dekk 3 [hengedekk] 1989 - før 2005 40  
41     5 34 dekk 2, 10 dekk 3 [hengedekk] før 2005 - 2007 41  
42     7 0 dekk 3 2007 - 42  
43  TRAILERE       Ja   43  Observasjon
44  PASSASJERER   1 350 1977 - ca.1999 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45     3 303 ca.1999 - før 2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
46     5 258 før 2005 - etter 2005 46  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005
47     6 145 etter 2005 - 47  
48  MANNSKAP           48  
49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon
50  MANNSKAPSLUGARER       8   50  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
51  DEKKSHØYDE       4.45 m dekk 2   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
52  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
53  TILLEGGSINFORMASJON           53  
54  STATUS       På verksted 54  
55 28.04.1977   : Døpt "Kvam", Molde. 55  [P] "Over fjord og fjell"
56 10.05.1977   : Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1►. Hjemmehavn: Bergen. 56  [P] "Over fjord og fjell"
57 05.1977   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 57  
58 13.05.1977   : Innført i Bergen Skipsregister. 58  [N] sjofartsdir.no
59 15.02.1978   : Kolliderte med annet fartøy. 59  
60 15.07.1979   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 60  
61 01.05.1980   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 61  
62 01.05.1981   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 62  
63 01.05.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 63  
64 08.1984   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 64  
65 01.05.1985   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 65  
66 01.05.1986   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 66  
67 1987   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 67  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
68 1989   : Ombygget: hengedekk montert 2►. 68  
69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sjofartsdir.no
70 25.07.1994   : Sertifikat endret 3►. 70  
71    : Ommålt 3►. 71  [N] sjofartsdir.no
72 26.09.1994   : Ommålt 4►. 72  [N] sjofartsdir.no
73 1996   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 73  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
74 10.01.1996   : Grunnstøtte ved Siggjarvåg. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 74  [P] "Skipet" 1/1996
75 05.02.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 75  [P] "Skipet" 1/1996
76 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
77 15.05.2000   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 77  
78 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 78  [N] sjofartsdir.no
79 10.2001   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 79  
80 01.05.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 80  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
81 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 81  
82 12.2004   : I opplag, Steinestø. 82  
83 29.01.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 83  
84 28.02.2005   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 84  
85 16.06.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 85  
86 07.2005   : Kapasitet og sertifikat endret 5►. 86  
87 10.07.2005   : Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 87  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005
88 14.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 88  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005
89 21.08.2005   : Tilbakelevert. 89  Observasjon
90 09.2005   : I opplag, Steinestø. 90  
91 2005    : Sertifikat endret 6►. 91  
92 20.01.2006   : I opplag, Jondal. 92  
93 18.02.2006   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 93  
94 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 94  
95 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 95  [N] sjofartsdir.no
96 13.09.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 96  
97 07.12.2007   : Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: hengedekk demontert 7►. 97  
98 01.01.2008   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 98  
99 08.03.2009   : Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 99  
100 08.10.2009   : Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 100  
101 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 101  
102 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 102  [N] sjofartsdir.no
103 11.02.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Åram. 103  
104 18.03.2013   : Kolliderte med kaien, Lepsøy. 104  [N] smp.no 19.03.2013
105 29.03.2013   : Kolliderte med kaien, Voksa. 105  [N] smp.no 29.03.2013
106 27.05.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 106  
107 07.08.2013   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 107  
108 21.09.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 108  
109 23.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 109  
110 13.12.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 110  
111 25.08.2014   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 111  
112 21.10.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 112  
113 25.11.2014   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 113  
114 09.06.2017   : Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 114  [P] "Skipet" 3/2017
115 10.2017   : Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 115  [P] "Skipet" 1/2018
116 02.11.2017   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 116  [P] "Skipet" 1/2018
117 ca.13.12.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 117  [P] "Skipet" 1/2018