EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "KVAM" 2005   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2005     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFCR   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7604398   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257296400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Kvam"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"      
  7     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8    
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1977   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       247   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Bolsønes Verft a/s, Molde   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Bolsønes Verft a/s, Molde   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Aluminium [overbygg], helsveist stål [skrog]   18  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1977 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MASKIN PRODUSERT       1977   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1977 - 2017 21  [P] "Skipet" 2/1981  
  22  EFFEKT       1300 bhk 1977 - 2017 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       13.2 kn 1977 - 2017 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   64.33 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE       11.26 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE   ◄ 1 ► 03.44 m 1977 - 1990 27  [N] sjofartsdir.no  
  28     ◄ 3 ► 04.20 m 1990, ommålt 1994 28  [N] sjofartsdir.no  
  29           ◄ 4 ► 04.00 m 1994 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 591.92 t 1977 - 1990 30  [N] sjofartsdir.no  
  31     ◄ 3 ► 837.00 t 1990, ommålt 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32     ◄ 4 ► 839.00 t 1994 - 2007 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           ◄ 7 ► 591.00 t 2007 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 308.03 t 1977 - 1990 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     ◄ 3 ► 251.00 t 1990, ommålt 1994 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     ◄ 4 ► 257.00 t 1994 - 2007 36  [N] sjofartsdir.no  
  37           ◄ 7 ► 308.00 t 2007 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE       ◄ 7 ► 200.00 t 2007 - 38  [N] marinetraffic.com  
  39  BILER   ◄ 1 ► 50 dekk 2, 0 dekk 3 1977 - 1990 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     ◄ 2 ► 48 dekk 2, 18 dekk 3 [hengedekk] 1990 - før 2005 40  - / [A] Sunnhordland 27.09.1989  
  41     ◄ 5 ► 34 dekk 2, 10 dekk 3 [hengedekk] før 2005 - 2007 41    
  42     ◄ 7 ► 0 dekk 3 2007 - 42    
  43  TRAILERE       Ja   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER   ◄ 1 ► 390 1977 - ca.1999 44  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  45     ◄ 3 ► 303 ca.1999 - før 2001 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     ◄ 8 ► 260 før 2001 - etter 2005 46  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  47     ◄ 6 ► 145 etter 2005 - 47    
  48  MANNSKAP           48    
  49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER       8   50  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  51  DEKKSHØYDE   4.45 m dekk 2   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52     2.25 m u/ senket hengedekk 1989 - 2007 52  [A] Sunnhordland 03.05.2000  
  53           4.10 m u/ hevet hengedekk 1989 - 2007 53  [A] Sunnhordland 03.05.2000  
  54  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser dekk 1: 150. Sitteplasser dekk 3: 100. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kwa.   55  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  56           Bredde fallemer: 5.60 m.   56  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  57  STATUS       I trafikk 57    
 
  58 28.04.1977   : Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Bergen. Døpt av Aagot Eide, Molde. 58  [A] Sunnhordland 06.05.1977  
  59 ca.13.05.1977   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 59  [A] Sunnhordland 11.05.1977  
  60 13.05.1977   : Innført i Bergen Skipsregister. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 15.02.1978   : Kolliderte med annet fartøy. 61    
  62 24.06.1979   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 62  [A] Sunnhordland 25.06.1979  
  63 15.07.1979   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 63  [A] Sunnhordland 25.06.1979  
  64 01.05.1980   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 64    
  65 høst 1980   : I opplag. 65  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  66 01.05.1981   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 66    
  67 01.05.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 67    
  68 08.1984   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 68    
  69 01.05.1985   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 69    
  70 01.05.1986   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 70    
  71 ► 1987   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 71  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  72 21.11.1989   : Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 72  [A] Sunnhordland 22.11.1989  
  73 vår 1990   : Ombygget: hengedekk montert ◄ 2 ►. 73  [A] Sunnhordland 27.09.1989  
  74 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 18.09.1993   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 75  [A] Sunnhordland 16.09.1993  
  76 ultimo 10.1993   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 76  [A] Bømlo-nytt 20.10.1993  
  77 25.07.1994   : Sertifikat endret ◄ 3 ►. 77    
  78    : Ommålt ◄ 3 ►. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 26.09.1994   : Ommålt ◄ 4 ►. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 10.01.1996   : Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 80  [P] "Skipet" 1/1996  
  81    : Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 81  [A] Bømlo-nytt 15.01.1996  
  82    : 1 passasjer lettere skadet. 82  [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
  83 11.01.1996   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 83  [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
  84 05.02.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 84  [P] "Skipet" 1/1996  
  85 primo u. 41 1998   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 85  [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 / [A] Sunnhordland 14.09.1998  
  86 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 86  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  87 ► 07.2001   : Sertifikat endret ◄ 8 ►. 87  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  88 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 88  [N] sjofartsdir.no  
  89 01.11.2001   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 89  [A] Sunnhordland 29.10.2001  
  90 01.05.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 90  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  91 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 91    
  92 12.2004   : I opplag, Steinestø. 92    
  93 29.01.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 93    
  94 28.02.2005   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 94  [A] Sunnhordland 01.03.2005  
  95 16.06.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 95    
  96 ► 07.2005   : Kapasitet endret ◄ 5 ►. 96    
  97 10.07.2005   : Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  98 14.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 98  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  99 21.08.2005   : Tilbakelevert. 99  Observasjon  
  100 09.2005   : I opplag, Steinestø. 100    
  101 2005 ►   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 101    
  102 20.01.2006   : I opplag, Jondal. 102    
  103 18.02.2006   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 103    
  104 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 104    
  105 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105  [N] sjofartsdir.no  
  106 13.09.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 106    
  107 07.12.2007   : Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: hengedekk demontert ◄ 7 ►. 107    
  108 01.01.2008   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 108    
  109 08.03.2009   : Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 109    
  110 08.10.2009   : Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 110    
  111 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 111    
  112 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 112  [N] sjofartsdir.no  
  113 11.02.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Åram. 113    
  114 18.03.2013   : Kolliderte med kaien, Lepsøy. 114  [N] smp.no 19.03.2013  
  115 29.03.2013   : Kolliderte med kaien, Voksa. 115  [N] smp.no 29.03.2013  
  116 27.05.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 116    
  117 07.08.2013   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 117    
  118 21.09.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 118    
  119 23.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 119    
  120 13.12.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 120    
  121 25.08.2014   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 121    
  122 21.10.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 122    
  123 25.11.2014   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 123    
  124 09.06.2017   : Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 124  [P] "Skipet" 3/2017  
  125 10.2017   : Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 125  [P] "Skipet" 1/2018  
  126 02.11.2017   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 126  [P] "Skipet" 1/2018  
  127 ca.13.12.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 127  [P] "Skipet" 1/2018