H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KVAM" 2005  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © Kåre Haga  
                     
                   
                   
    Oppdatert: 11.10.2022                
    Status: I OPPLAG / RESERVEFARTØY          
                   
      Fortegnelse nr. B-102  
      "KVAM" [2005]  
                   
                   
1   Periode       2005 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1977 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       247 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Bolsønes Verft a/s, Molde 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Bolsønes Verft a/s, Molde 5 [N] sdir.no  
6   Type       PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11           "Kvam" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13           LFCR 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15   1987 -       7604398 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17           257296400 17 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
18   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 18    
19   Periode       Navn 19    
20   1977 - 2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 20 [P] "Over fjord og fjell"  
21   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 21 [P] "Skipet" 1-2/1987  
22   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2012 -       Norled a/s, Stavanger 23 [N] sdir.no  
                   
           
                   
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26   før 1983 - før 2000       Skipskontrollen 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
27   før 2000 -       NSC 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
           
                   
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30   1977 - 2017   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31           Produsert 31    
32       A   1977 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33           Maskin 33    
34   1977 - 2017   A   1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 34 [P] "Skipet" 2/1991  
35           Effekt 35    
36   1977 - 2017   A   1300 bhk 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Fart 37    
38   1977 - 2017   A   13.2 kn 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Forbruk 39    
40           -- 40    
                   
           
                   
41   ▼ MÅL 41    
42   Periode       Lengde 42    
43           64.33 m 43 [N] sdir.no  
44           Bredde 44    
45           11.26 m 45 [N] sdir.no  
46           Dybde 46    
47   1977 - 1990   A   3.44 m 47 [N] sdir.no  
48   1990 [målt 1994] - 1994   C   4.20 m 48 [N] sdir.no  
49   1994 -   D   4.00 m 49 [N] sdir.no  
50           Brutto tonnasje 50    
51   1977 - 1990   A   591.92 brt 51 [N] sdir.no  
52   1990 [målt 1994] - 1994   C   837 bt 52 [N] sdir.no  
53   1994 - 2007   D   839 bt 53 [N] sdir.no  
54   2007 -   G   591 bt 54 [N] sdir.no  
55           Netto tonnasje 55    
56   1977 - 1990   A   308.03 nrt 56 [N] sdir.no  
57   1990 [målt 1994] - 1994   C   251 nt 57 [N] sdir.no  
58   1994 - 2007   D   257 nt 58 [N] sdir.no  
59   2007 -   G   308 nt 59 [N] sdir.no  
60           Dødvekttonn 60    
61   2007 -   G   200 dvt 61 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
62   ▼ KAPASITET 62    
63   Periode       Personbiler 63    
64   1977 - 1990   A   50 64 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
65   1990 - før 2005   B   66 [48 dekk 2] - [18 hengedekk] 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [A] Sunnhordland 27.09.1989  
66   før 2005 - 2007   E   44 [34 dekk 2] - [10 hengedekk] 66    
67   2007 -   G   35 67 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
68           Trailere 68    
69         5 69 [N] norled.no  
70           Passasjerer 70    
71   1977 - ca.1999   A   390 71 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
72   ca.1999 - før 2001   C   303 72 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
73   før 2001 - etter 2005   H   260 73 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
74   etter 2005 -   F   145 74 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
75           Passasjerlugarer 75    
76         0 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Mannskapslugarer 77    
78           8 78 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
79           Mannskap 79    
80           Ja 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Dekkshøyde 81    
82           4.45 m [dekk 2] 82 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
83   1990 - 2007   B   4.10 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk] 83 [A] Sunnhordland 03.05.2000  
84           Tillatt akseltrykk 84    
85           13 t [dekk 2] 85 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
           
                   
86   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 86    
87   Sitteplasser: 150 [dekk 1] - 100 [dekk 3]. Bredde fallemer: 5.60 m. Hjelpemotor: 2 x Lister JW6MA à 90 kwa. 87 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
88   Fartsområde: 3. 88 [N] norled.no  
                   
             
                 
89   ▼ HISTORIKK 89    
90 21.04.1977   A   Målt. 90 [N] sdir.no  
91 28.04.1977       Døpt av Aagot Eide, Molde. 91 [A] Sunnhordland 06.05.1977  
92 10.05.1977       Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Hjemmehavn: Bergen. 92 [P] "Over fjord og fjell"  
93 ca.13.05.1977       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 93 [A] Sunnhordland 11.05.1977  
94 13.05.1977       Innført i Bergen Skipsregister. 94 [N] sdir.no  
95 15.02.1978       Kolliderte med annet fartøy. 95 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"  
96 24.06.1979       Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 96 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
97 15.07.1979       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 97 [A] Sunnhordland 25.06.1979  
98 01.05.1980       Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 98    
99 høst 1980       I opplag. 99 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
100 01.05.1981       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 100    
101 01.05.1984       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 101    
102 08.1984       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 102    
103 01.05.1985       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 103    
104 01.05.1986       Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 104    
105 ► 1987       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 105 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
106 21.11.1989       Kolliderte med kaien, Ranavik etter maskinstans. 106 [A] Sunnhordland 22.11.1989  
107 vår 1990   B   Ombygget: Hengedekk montert. 107 [A] Sunnhordland 27.09.1989  
108 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 108 [N] sdir.no  
109 18.09.1993       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 109 [A] Sunnhordland 16.09.1993  
110 ultimo 10.1993       Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 110 [A] Bømlo-nytt 20.10.1993  
111 15.07.1994   C   Sertifikat endret. 111    
112     C   Ommålt. 112 [N] sdir.no  
113 15.09.1994   D   Ommålt. 113 [N] sdir.no  
114 10.01.1996       Grunnstøtte ved Siggjarvåg. 114 [P] "Skipet" 1/1996  
115         Årsak: 'Black-out' på hjelpemotor. 115 [A] Bømlo-nytt 15.01.1996  
116         1 passasjer lettere skadet. 116 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
117 11.01.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 117 [A] Bømlo-nytt 12.01.1996  
118 05.02.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 118 [P] "Skipet" 1/1996  
119 primo uke 41 1998       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 119 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998 | [A] Sunnhordland 14.09.1998  
120 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 120 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
121 ► 07.2001   H   Sertifikat endret. 121 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
122 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 122 [N] sdir.no  
123 01.11.2001       Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 123 [A] Sunnhordland 29.10.2001  
124 01.05.2003       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 124 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
125 01.05.2004       Satt i trafikk Halhjem - Våge. 125 [N] stp-norway.com  
126 12.2004       I opplag, Steinestø. 126 [N] stp-norway.com  
127 29.01.2005       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 127 [N] stp-norway.com  
128 28.02.2005       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 128 [A] Sunnhordland 01.03.2005  
129 16.06.2005       Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 129 [N] stp-norway.com  
130 ► 07.2005   E   Kapasitet endret. 130 [N] stp-norway.com  
131 10.07.2005       Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 131 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
132 14.08.2005       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 132 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
133 21.08.2005       Tilbakelevert. 133 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
134 09.2005       I opplag, Steinestø. 134 [N] stp-norway.com  
135 2005 ►   F   Sertifikat endret. 135 [N] stp-norway.com  
136 20.01.2006       I opplag, Jondal. 136 [N] stp-norway.com  
137 primo 03.2006       Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 137 [P] "Skipet" 2/2006  
138 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 138 [P] "Skipet" 2/2006  
139 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 139 [N] sdir.no  
140 13.09.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 140 [N] stp-norway.com  
141 07.12.2007   G   Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Hengedekk demontert. 141 [N] stp-norway.com  
142 01.01.2008       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 142 [P] "Skipet" 2/2008  
143 08.03.2009       Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 143 [N] stp-norway.com  
144 08.10.2009       Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 144 [N] stp-norway.com  
145 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 145 [P] "Skipet" 1/2012  
146 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 146 [N] sdir.no  
147 11.02.2013       Satt i trafikk Larsnes - Åram. 147 [N] stp-norway.com  
148 18.03.2013       Kolliderte med kaien, Lepsøy. 148 [N] smp.no 19.03.2013  
149 29.03.2013       Kolliderte med kaien, Voksa. 149 [N] smp.no 29.03.2013  
150 27.05.2013       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 150 [N] stp-norway.com  
151 07.08.2013       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 151 [N] stp-norway.com  
152 21.09.2013       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 152 [N] stp-norway.com  
153 23.10.2013       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 153 [P] "Skipet" 1/2014  
154 13.12.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 154 [P] "Skipet" 1/2014  
155 25.08.2014       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 155 [N] stp-norway.com  
156 21.10.2014       Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 156 [N] stp-norway.com  
157 25.11.2014       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 157 [N] stp-norway.com  
158 09.06.2017       Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 158 [P] "Skipet" 3/2017  
159 10.2017       Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 159 [P] "Skipet" 1/2018  
160 02.11.2017       Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 160 [P] "Skipet" 1/2018  
161 ca.13.12.2017       Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 161 [P] "Skipet" 1/2018  
162 06.01.2022       I opplag som reservefartøy, Sandshamn. 162 [N] norled.no 07.01.2022 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
           
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Kvam"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Hardanger         Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Ole Kristian Knutsen    
    Dampskibsselskab.         Hentet fra: community.webshots.com    
    Heller ikke denne pendel-                
    fergen hadde skorteins-                
    merker, i likhet med alle                
    sine samtidssøstre.                
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Hengedekk montert,         Lokalisering: Stavanger    
    og overført til HSD Sjø.         Tidspunkt: 10. juli 2005    
              Rettighetshaver: Kåre Haga    
              Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Tide Sjø,         Lokalisering: Rubbestadneset    
    og hengedekk         Tidspunkt: 05. desember 2007    
    demontert.         Rettighetshaver: Erik Ask    
            Hentet fra: bergenships.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Kvam"    
    Overført til Norled.         Lokalisering: Larsnes    
            Tidspunkt: 28. juni 2012    
            Rettighetshaver: Uwe Jakob    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau