HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/Fe "KVAM" 2005   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.03.2018  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2005     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFCR   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7604398   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257296400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Kvam"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"      
  7     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8    
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1977   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       247   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Bolsønes Verft a/s, Molde   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Bolsønes Verft a/s, Molde   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1977 - 2017 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MASKIN PRODUSERT       1977   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1977 - 2017 21  [P] "Skipet" 2/1981  
  22  EFFEKT       1300 bhk 1977 - 2017 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       13.2 kn 1977 - 2017 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   64.33 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE       11.26 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE   ◄ 1 ► 03.44 m 1977 - 1994 27  [N] sjofartsdir.no  
  28     ◄ 3 ► 04.20 m 1994 28  [N] sjofartsdir.no  
  29           ◄ 4 ► 04.00 m 1994 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 591.92 t 1977 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no  
  31     ◄ 3 ► 837.00 t 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32     ◄ 4 ► 839.00 t 1994 - 2007 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           ◄ 7 ► 591.00 t 2007 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 308.03 t 1977 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     ◄ 3 ► 251.00 t 1994 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     ◄ 4 ► 257.00 t 1994 - 2007 36  [N] sjofartsdir.no  
  37           ◄ 7 ► 308.00 t 2007 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE       ◄ 7 ► 200.00 t 2007 - 38  [N] marinetraffic.com  
  39  BILER   ◄ 1 ► 50 dekk 2, 0 dekk 3 1977 - 1989 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     ◄ 2 ► 48 dekk 2, 18 dekk 3 [hengedekk] 1989 - før 2005 40    
  41     ◄ 5 ► 34 dekk 2, 10 dekk 3 [hengedekk] før 2005 - 2007 41    
  42     ◄ 7 ► 0 dekk 3 2007 - 42    
  43  TRAILERE       Ja   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER   ◄ 1 ► 350 1977 - ca.1999 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     ◄ 3 ► 303 ca.1999 - før 2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     ◄ 5 ► 258 før 2005 - etter 2005 46  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  47     ◄ 6 ► 145 etter 2005 - 47    
  48  MANNSKAP           48    
  49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER       8   50  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  51  DEKKSHØYDE       4.45 m dekk 2   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53  TILLEGGSINFORMASJON           53    
  54  STATUS       I trafikk 54    
 
  55 28.04.1977   : Døpt "Kvam", Molde. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 10.05.1977   : Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Bergen. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 05.1977   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 57    
  58 13.05.1977   : Innført i Bergen Skipsregister. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 15.02.1978   : Kolliderte med annet fartøy. 59    
  60 15.07.1979   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 60    
  61 01.05.1980   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 61    
  62 01.05.1981   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 62    
  63 01.05.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 63    
  64 08.1984   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 64    
  65 01.05.1985   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 65    
  66 01.05.1986   : Satt i trafikk Hatvik - Vengjaneset. 66    
  67 ► 1987   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 67  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  68 1989   : Ombygget: hengedekk montert ◄ 2 ►. 68    
  69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 25.07.1994   : Sertifikat endret ◄ 3 ►. 70    
  71    : Ommålt ◄ 3 ►. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 26.09.1994   : Ommålt ◄ 4 ►. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73 ► 1996   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 73  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  74 10.01.1996   : Grunnstøtte ved Siggjarvåg. Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon. 74  [P] "Skipet" 1/1996  
  75 05.02.1996   : Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 75  [P] "Skipet" 1/1996  
  76 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  77 15.05.2000   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 77    
  78 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 10.2001   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 79    
  80 01.05.2003   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 80  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  81 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 81    
  82 12.2004   : I opplag, Steinestø. 82    
  83 29.01.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 83    
  84 28.02.2005   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 84    
  85 16.06.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 85    
  86 ► 07.2005   : Kapasitet og sertifikat endret ◄ 5 ►. 86    
  87 10.07.2005   : Utleid til Stavangerske a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 87  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  88 14.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 88  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  89 21.08.2005   : Tilbakelevert. 89  Observasjon  
  90 09.2005   : I opplag, Steinestø. 90    
  91 2005 ►   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 91    
  92 20.01.2006   : I opplag, Jondal. 92    
  93 18.02.2006   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 93    
  94 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 94    
  95 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 13.09.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for ombygging. 96    
  97 07.12.2007   : Ferdig ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: hengedekk demontert ◄ 7 ►. 97    
  98 01.01.2008   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 98    
  99 08.03.2009   : Grunnstøtte ved Åram. Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon. 99    
  100 08.10.2009   : Ferdig reparert ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 100    
  101 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 101    
  102 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 11.02.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Åram. 103    
  104 18.03.2013   : Kolliderte med kaien, Lepsøy. 104  [N] smp.no 19.03.2013  
  105 29.03.2013   : Kolliderte med kaien, Voksa. 105  [N] smp.no 29.03.2013  
  106 27.05.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 106    
  107 07.08.2013   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 107    
  108 21.09.2013   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 108    
  109 23.10.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 109    
  110 13.12.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 110    
  111 25.08.2014   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 111    
  112 21.10.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for reparasjon av maskin. 112    
  113 25.11.2014   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 113    
  114 09.06.2017   : Maskinhavari, Kvamsøya. Slept til land av ambulansefartøyet "Ambu". Slept videre til Vegsund Slipp a/s, Eidsnes for maskinbytte. 114  [P] "Skipet" 3/2017  
  115 10.2017   : Ombygget med ny maskin ved Vegsund Slipp a/s, Eidsnes. 115  [P] "Skipet" 1/2018  
  116 02.11.2017   : Satt i trafikk Haramsøya - Skjeltene. 116  [P] "Skipet" 1/2018  
  117 ca.13.12.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 117  [P] "Skipet" 1/2018