EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "KLEPPESTØ" 1966-1967     M/Fe "OANES" 1967-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1966 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJSS 1965 - 2009 2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       6716819   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Kleppestø" 1955 - 1967 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Oanes" 1967 - 1999 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Langåra" 1999 - 2009 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Bjørvika"' 2009 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1955 - 1966 9  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  10   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1966 - 1975 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1978 11    
  12     Salina a/s, Fredrikstad 1978 - 1980 12  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  13     Tina p/r, Kleppe 1980 - 1985 13    
  14     P/r Tina, Stavanger 1985 14  [P] "Skipet" 4/1985  
  15     Tina a/s, Stavanger 1985 - 1990 15  [P] "Skipet" 1/1986  
  16     Tinus a/s, Sandnes 1990 - 1999 16  [N] sjofartsdir.no  
  17     Oslofjord Charter a/s, Oslo 1999 - 2001 17  [N] sjofartsdir.no  
  18     Rank Holding a/s, Oslo 2001 - 2004 18  [N] sjofartsdir.no  
  19     Kleppestø Marine a/s, Oslo 2004 - 2009 19  [N] sjofartsdir.no  
  20     MS Bjørvika a/s, Oslo 2009 - 2012 20  [N] sjofartsdir.no  
  21           Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo 2012 - 21  [N] sjofartsdir.no  
 
  22  BYGGEÅR       1955   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  BYGGENUMMER       77   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  TYPE           26    
  27  SKROG       Konvensjonelt   27  Observasjon  
  28  KLASSE           28    
  29  MATERIALE       Stål   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   30  [N] norsk-fartoyvern.no  
  31  MASKIN PRODUSERT       1955   31  [N] norsk-fartoyvern.no  
  32  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  EFFEKT       480 bhk   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  FART       11.0 kn   34  [P] "Fjordabåtene"  
  35  FORBRUK           35    
  36  LENGDE   [1] 33.24 m 1955 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [4] 35.01 m 1994 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  BREDDE       09.01 m   38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DYBDE   [1] 02.73 m 1955 - 1994 39  [N] sjofartsdir.no  
  40           [4] 03.25 m 1994 - 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 291.52 t 1955 - 1967 41    
  42     [2] 291.89 t 1967 - 1994 42  [N] sjofartsdir.no  
  43           [4] 312.00 t 1994 - 43  [N] sjofartsdir.no  
  44  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 142.19 t 1955 - 1967 44    
  45     [2] 138.60 t 1967 - 1994 45  [N] sjofartsdir.no  
  46     [4] 142.00 t 1994 - 2003 46  [N] sjofartsdir.no  
  47           [6] 110.00 t 2003 - 47  [N] sjofartsdir.no  
  48  DØDVEKTTONNASJE           48    
  49  BILER   [1] 22 1955 - 1959 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50     [2] 27 1959 - 1981 50  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  51           [3] 0 1981 - 51  Observasjon  
  52  TRAILERE   [1] Ja 1965 - 1991 52  Observasjon  
  53           [3] 0 1991 - 53  Observasjon  
  54  PASSASJERER   [1] 400 1955 - 1999 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55           [5] 250 1999 - 55    
  56  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist 1955 - 1978 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57  PASSASJERLUGARER       0   57  Observasjon  
  58  MANNSKAPSLUGARER       Ja   58  Observasjon  
  59  DEKKSHØYDE       Fri   59  Observasjon  
  60  AKSELTRYKK           60    
  61  TILLEGGSINFORMASJON   Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid.   61    
  62           Sitteplasser dekk 2: ca. 270.   62  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  63  STATUS       Utleieturer 63    
 
  64 07.01.1955   : Døpt "Kleppestø" av Birgitte Waagen, Bergen. 64  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  65 12.05.1955   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [1]. Hjemmehavn: Bergen. 65    
  66    : Byggekostnad: 1.125 mill NOK. 66  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  67 18.05.1955   : Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 67  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  68 11.06.1955   : Innført i Bergen Skipsregister. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 1959   : Ombygget: livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket og styrehus akter fjernet. Ommålt 1967 [2]. 69  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  70 02.06.1966   : Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 70    
  71 27.06.1966   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 20.10.1966   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 72    
  73 01.03.1967   : Omdøpt "Oanes". 73    
  74 10.03.1967   : Ommålt [2]. 74    
  75 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1,1 mill NOK. Samme trafikk. 75    
  76 01.08.1978   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 76    
  77 16.08.1978   : Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 77  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  78 30.08.1978   : Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 78    
  79 01.09.1978   : I opplag, Fredrikstad. 79    
  80 10.12.1980   : Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 80    
  81 01.1981   : Omklassifisert til passasjerfartøy [3]. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 81    
  82 08.1981   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 82    
  83 09.1985   : Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 83  [P] "Skipet" 4/1985  
  84 12.1985   : Solg til Tina a/s, Stavanger. 84  [P] "Skipet" 1/1986  
  85 24.12.1990   : Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 pr.07.1992   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 86  Observasjon  
  87 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 87  [N] sjofartsdir.no  
  88 ca.1993   : Tilbakelevert. 88  Observasjon  
  89 21.07.1994   : Ommålt [4]. 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 pr.12.1998   : I opplag, Sandnes. 90  [P] "Skipet" 4/1998  
  91 03.1999   : Fortsatt i opplag, Sandnes. 91  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  92 17.12.1999   : Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93    : Sertifikat endre [5]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 93    
  94 11.02.2000   : Hjemmehavn: Oslo. 94  [N] sjofartsdir.no  
  95 03.04.2001   : Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 95  [N] sjofartsdir.no  
  96    : Samme bruksområde. 96    
  97 24.10.2003   : Ommålt [6]. 97  [N] sjofartsdir.no  
  98 19.05.2004   : Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 98  [N] sjofartsdir.no  
  99    : Samme bruksområde. 99    
  100 07.05.2009   : Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 100  [N] sjofartsdir.no  
  101    : Samme bruksområde. 101    
  102 14.06.2012   : Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1,2 mill NOK. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103    : Samme bruksområde. 103    
  104 2014   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 104  [N] norsk-fartoyvern.no