HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B70       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "KLEPPESTØ" 1966 - 1967     M/Fe "OANES" 1967 - 1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 28.08.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1966 - 1978   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJSS 1965 - 2009 2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 6716819   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Kleppestø" 1955 - 1967 5  [N] sdir.no  
  6   "Oanes" 1967 - 1999 6  [N] sdir.no  
  7   "Langåra" 1999 - 2009 7  [N] sdir.no  
  8   "Bjørvika"' 2009 - 8  [N] sdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1955 - 1966 9  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  10   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1966 - 1976 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1978 11  [P] "Den hvite flåte"  
  12   Salina a/s, Fredrikstad 1978 - 1980 12  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  13   Tina p/r, Kleppe 1980 - 1985 13    
  14   P/r Tina, Stavanger 1985 14  [P] "Skipet" 4/1985  
  15   Tina a/s, Stavanger 1985 - 1990 15  [P] "Skipet" 1/1986  
  16   Tinus a/s, Sandnes 1990 - 1999 16  [N] sdir.no  
  17   Oslofjord Charter a/s, Oslo 1999 - 2001 17  [N] sdir.no  
  18   Rank Holding a/s, Oslo 2001 - 2004 18  [N] sdir.no  
  19   Kleppestø Marine a/s, Oslo 2004 - 2009 19  [N] sdir.no  
  20   MS Bjørvika a/s, Oslo 2009 - 2012 20  [N] sdir.no  
  21   Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo 2012 - 21  [N] sdir.no  
 
  22  BYGGEÅR 1955   22  [N] sdir.no  
  23  BYGGENUMMER 77   23  [N] sdir.no  
  24  SKROG Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   24  [N] sdir.no  
  25  UTRUSTNING Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   25  [N] sdir.no  
  26  TYPE -   26    
  27  SKROG Konvensjonelt   27  Observasjon  
  28  KLASSE -   28    
  29  MATERIALE Stål   29  [N] sdir.no  
  30  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   30  [N] norsk-fartoyvern.no  
  31  MASKIN PRODUSERT 1955   31  [N] norsk-fartoyvern.no  
  32  MASKIN 1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  EFFEKT 480 bhk   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  FART 11.0 kn   34  [P] "Fjordabåtene"  
  35  FORBRUK -   35    
  36  LENGDE [1]  33.24 m 1955 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  35.01 m 1994 - 37  [N] sdir.no  
  38  BREDDE 9.01 m   38  [N] sdir.no  
  39  DYBDE [1]  2.73 m 1955 - 1994 39  [N] sdir.no  
  40   [4]  3.25 m 1994 - 40  [N] sdir.no  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  291.52 t 1955 - 1967 41    
  42   [2]  291.89 t 1967 - 1994 42  [N] sdir.no  
  43   [4]  312.00 t 1994 - 43  [N] sdir.no  
  44  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  142.19 t 1955 - 1967 44    
  45   [2]  138.60 t 1967 - 1994 45  [N] sdir.no  
  46   [4]  142.00 t 1994 - 2003 46  [N] sdir.no  
  47   [6]  110.00 t 2003 - 47  [N] sdir.no  
  48  DØDVEKTTONNASJE -   48    
  49  BILER [1]  22 1955 - 1959 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50   [2]  27 1959 - 1981 50  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  51   [3]  0 1981 - 51  Observasjon  
  52  TRAILERE [1]  Ja 1965 - 1991 52  Observasjon  
  53   [3]  0 1991 - 53  Observasjon  
  54  PASSASJERER [1]  400 1955 - 1999 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55   [5]  250 1999 - 55    
  56  MANNSKAP Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist 1955 - 1978 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57  PASSASJERLUGARER 0   57  Observasjon  
  58  MANNSKAPSLUGARER 4   58  [N] cruisebatane.no  
  59  DEKKSHØYDE Fri   59  Observasjon  
  60  AKSELTRYKK -   60    
  61  TILLEGGSINFORMASJON Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid.   61    
  62   Sitteplasser dekk 2: ca. 270.   62  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  63  STATUS Utleieturer 63    
 
  64 07.01.1955   : Døpt "Kleppestø" av Birgitte Waagen, Bergen. 64  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  65 12.05.1955   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [1]. Hjemmehavn: Bergen. 65    
  66    : Byggekostnad: 1.125 mill NOK. 66  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  67 18.05.1955   : Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 67  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  68 11.06.1955   : Innført i Bergen Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 1959   : Ombygget: livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket og styrehus akter fjernet. Ommålt 1967 [2]. 69  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  70 02.06.1966   : Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 70  [P] "Ferje-Rogaland"  
  71 27.06.1966   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 høst 1966   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  73 20.10.1966   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 73          
  74 01.03.1967   : Omdøpt "Oanes". 74          
  75 10.03.1967   : Ommålt [2]. 75          
  76 vår 1967   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 76  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  77 høst 1967   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 77  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  78 vår 1968   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 78  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  79 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1,1 mill NOK. Samme trafikk. 79  [P] "Den hvite flåte"  
  80 01.08.1978   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 80  Observasjon  
  81 16.08.1978   : Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 81  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  82 30.08.1978   : Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 82    
  83 01.09.1978   : I opplag, Fredrikstad. 83    
  84 10.12.1980   : Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 84    
  85 01.1981   : Omklassifisert til passasjerfartøy [3]. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 85    
  86 08.1981   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 86    
  87 09.1985   : Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 87  [P] "Skipet" 4/1985  
  88 12.1985   : Solg til Tina a/s, Stavanger. 88  [P] "Skipet" 1/1986  
  89 24.12.1990   : Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 89  [N] sdir.no  
  90 pr.07.1992   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 90  Observasjon  
  91 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 91  [N] sdir.no  
  92 ca.1993   : Tilbakelevert. 92  Observasjon  
  93 21.07.1994   : Ommålt [4]. 93  [N] sdir.no  
  94 pr.12.1998   : I opplag, Sandnes. 94  [P] "Skipet" 4/1998  
  95 03.1999   : Fortsatt i opplag, Sandnes. 95  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  96 17.12.1999   : Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 96  [N] sdir.no  
  97    : Sertifikat endre [5]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 97    
  98 11.02.2000   : Hjemmehavn: Oslo. 98  [N] sdir.no  
  99 03.04.2001   : Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 99  [N] sdir.no  
  100    : Samme bruksområde. 100    
  101 24.10.2003   : Ommålt [6]. 101  [N] sdir.no  
  102 19.05.2004   : Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 102  [N] sdir.no  
  103    : Samme bruksområde. 103    
  104 07.05.2009   : Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 104  [N] sdir.no  
  105    : Samme bruksområde. 105    
  106 14.06.2012   : Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1,2 mill NOK. 106  [N] sdir.no  
  107    : Samme bruksområde. 107    
  108 2014   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 108  [N] norsk-fartoyvern.no  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau