HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "KLEPPESTØ" 1966-1967     M/Fe "OANES" 1967-1978 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 20.02.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1966 - 1978     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LJSS 1965 - 2009 2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       6716819   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Kleppestø" 1955 - 1967 5  [N] sjofartsdir.no
6   "Oanes" 1967 - 1999 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Langåra" 1999 - 2009 7  [N] sjofartsdir.no
8           "Bjørvika"' 2009 - 8  [N] sjofartsdir.no
9  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1955 - 1966 9  
10   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1966 - 1975 10  [P] "Fjordabåtene"
11     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1978 11  
12     Salina a/s, Fredrikstad 1978 - 1980 12  [P] "Skipet" 3-4/1978
13     Tina p/r, Kleppe 1980 - 1985 13  
14     P/r Tina, Stavanger 1985 14  [P] "Skipet" 4/1985
15     Tina a/s, Stavanger 1985 - 1990 15  [P] "Skipet" 1/1986
16     Tinus a/s, Sandnes 1990 - 1999 16  [N] sjofartsdir.no
17     Oslofjord Charter a/s, Oslo 1999 - 2001 17  [N] sjofartsdir.no
18     Rank Holding a/s, Oslo 2001 - 2004 18  [N] sjofartsdir.no
19     Kleppestø Marine a/s, Oslo 2004 - 2009 19  [N] sjofartsdir.no
20     MS Bjørvika a/s, Oslo 2009 - 2012 20  [N] sjofartsdir.no
21           Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo 2012 - 21  [N] sjofartsdir.no
22  BYGGEÅR       1955   22  [N] sjofartsdir.no
23  BYGGENUMMER       77   23  [N] sjofartsdir.no
24  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   24  [N] sjofartsdir.no
25  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   25  [N] sjofartsdir.no
26  TYPE           26  
27  SKROG       Konvensjonelt   27  Observasjon
28  KLASSE           28  
29  MATERIALE       Stål   29  [N] sjofartsdir.no
30  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   30  [N] norsk-fartoyvern.no
31  MASKIN PRODUSERT       1955   31  [N] norsk-fartoyvern.no
32  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel   32  [P] "Skipet" 2/1991
33  EFFEKT       480 bhk   33  [P] "Skipet" 2/1991
34  FART       11.0 kn   34  [P] "Fjordabåtene"
35  FORBRUK           35  
36  LENGDE   1 33.24 m 1955 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no
37       4 35.01 m 1994 - 37  [N] sjofartsdir.no
38  BREDDE       09.01 m   38  [N] sjofartsdir.no
39  DYBDE   1 02.73 m 1955 - 1994 39  [N] sjofartsdir.no
40           4 03.25 m 1994 - 40  [N] sjofartsdir.no
41  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 291.52 t 1955 - 1967 41  
42     2 291.89 t 1967 - 1994 42  [N] sjofartsdir.no
43     4 312.00 t 1994 - 43  [N] sjofartsdir.no
44  NETTO REGISTERTONNASJE       1 142.19 t 1955 - 1967 44  
45     2 138.60 t 1967 - 1994 45  [N] sjofartsdir.no
46     4 142.00 t 1994 - 2003 46  [N] sjofartsdir.no
47     6 110.00 t 2003 - 47  [N] sjofartsdir.no
48  DØDVEKTTONNASJE           48  
49  BILER   1 22 1955 - 1981 49  [P] "Fjordabåtene"
50     3 0 1981 - 50  Observasjon
51  TRAILERE       1 Ja 1965 - 1991 51  Observasjon
52           3 0 1991 - 52  Observasjon
53  PASSASJERER   1 400 1955 - 1999 53  [P] "Skipet" 2/1991
54     5 250 1999 - 54  
55  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist 1955 - 1978 55  [P] "Fjordabåtene"
56  PASSASJERLUGARER       0   56  Observasjon
57  MANNSKAPSLUGARER       Ja   57  Observasjon
58  DEKKSHØYDE   Fri   58  Observasjon
59  AKSELTRYKK           59  
60  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid.   60  
61  STATUS       Utleieturer 61  
62 12.05.1955   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Kleppestø" 1. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 62  
63 11.06.1955   : Innført i Bergen Skipsregister. 63  [N] sjofartsdir.no
64 02.06.1966   : Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 64  
65 27.06.1966   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 65  [P] "Fjordabåtene"
66 20.10.1966   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 66  
67 01.03.1967   : Omdøpt "Oanes". 67  
68 08.03.1967   : Ombygget: livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket 2►. 68  
69 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1,1 mill NOK. Samme trafikk. 69  
70 01.08.1978   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 70  
71 16.08.1978   : Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 71  [P] "Skipet" 3-4/1978
72 30.08.1978   : Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 72  
73 01.09.1978   : I opplag, Fredrikstad. 73  
74 10.12.1980   : Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 74  
75 01.1981   : Omklassifisert til passasjerfartøy 3►. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 75  
76 08.1981   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 76  
77 09.1985   : Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 77  [P] "Skipet" 4/1985
78 12.1985   : Solg til Tina a/s, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 1/1986
79 24.12.1990   : Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 79  [N] sjofartsdir.no
80 pr.07.1992   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 80  Observasjon
81 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 81  [N] sjofartsdir.no
82 ca.1993   : Tilbakelevert. 82  Observasjon
83 21.07.1994   : Ommålt 4►. 83  [N] sjofartsdir.no
84 pr.12.1998   : I opplag, Sandnes. 84  [P] "Skipet" 4/1998
85 03.1999   : Fortsatt i opplag, Sandnes. 85  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999
86 17.12.1999   : Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 86  [N] sjofartsdir.no
87    : Sertifikat endre 5►. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 87  
88 11.02.2000   : Hjemmehavn: Oslo. 88  [N] sjofartsdir.no
89 03.04.2001   : Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 89  [N] sjofartsdir.no
90    : Samme bruksområde. 90  
91 24.10.2003   : Ommålt 6►. 91  [N] sjofartsdir.no
92 19.05.2004   : Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 92  [N] sjofartsdir.no
93    : Samme bruksområde. 93  
94 07.05.2009   : Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 94  [N] sjofartsdir.no
95    : Samme bruksområde. 95  
96 14.06.2012   : Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1,2 mill NOK. 96  [N] sjofartsdir.no
97    : Samme bruksområde. 97  
98 2014   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 98  [N] norsk-fartoyvern.no