HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B70       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "KLEPPESTØ" 1966 - 1967     M/Fe "OANES" 1967 - 1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.12.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1966 - 1978   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LJSS 1965 - 2009 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 6716819   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Kleppestø" 1955 - 1967 5  [N] sdir.no  
  6   "Oanes" 1967 - 1999 6  [N] sdir.no  
  7   "Langåra" 1999 - 2009 7  [N] sdir.no  
  8   "Bjørvika"' 2009 - 8  [N] sdir.no  
             
  9   Rederi / eierforhold Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1955 - 1966 9  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  10   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1966 - 1976 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1978 11  [P] "Den hvite flåte"  
  12   Salina a/s, Fredrikstad 1978 - 1980 12  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  13   Tina p/r, Kleppe 1980 - 1985 13  -  
  14   P/r Tina, Stavanger 1985 14  [P] "Skipet" 4/1985  
  15   Tina a/s, Stavanger 1985 - 1990 15  [P] "Skipet" 1/1986  
  16   Tinus a/s, Sandnes 1990 - 1999 16  [N] sdir.no  
  17   Oslofjord Charter a/s, Oslo 1999 - 2001 17  [N] sdir.no  
  18   Rank Holding a/s, Oslo 2001 - 2004 18  [N] sdir.no  
  19   Kleppestø Marine a/s, Oslo 2004 - 2009 19  [N] sdir.no  
  20   MS Bjørvika a/s, Oslo 2009 - 2012 20  [N] sdir.no  
  21   Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo 2012 - 21  [N] sdir.no  
 
  22   Byggeår 1955   22  [N] sdir.no  
  23   Byggenummer 77   23  [N] sdir.no  
  24   Skrog Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   24  [N] sdir.no  
  25   Utrustning Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   25  [N] sdir.no  
  26   Type -   26  -  
  27   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som galeas   27  [P] "Fjordabådane"  
  28   Klasse -   28  -  
  29   Materiale Stål   29  [N] sdir.no  
  30   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   30  [N] norsk-fartoyvern.no  
  31   Maskin produsert 1955   31  [N] norsk-fartoyvern.no  
  32   Maskin 1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   Effekt 480 bhk   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   Fart 11.0 kn   34  [P] "Fjordabåtene"  
  35   Forbruk -   35  -  
  36   Lengde [1]  33.24 m 1955 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  35.01 m 1994 - 37  [N] sdir.no  
  38   Bredde 9.01 m   38  [N] sdir.no  
  39   Dybde [1]  2.73 m 1955 - 1994 39  [N] sdir.no  
  40   [4]  3.25 m 1994 - 40  [N] sdir.no  
  41   Brutto registertonnasje [1]  291.52 t 1955 - 1959 41  [P] "Fjordabådane"  
  42   [2]  335.00 t 1959 (ommålt 1963 - 1967 42  [P] "Fjordabådane"  
  43   [6]  291.89 t 1967 - 1994 43  [N] sdir.no  
  44   [4]  312.00 t 1994 - 44  [N] sdir.no  
  45   Netto registertonnasje [1]  142.19 t 1955 - 1959 45  [P] "Fjordabådane"  
  46   [2]  179.83 t 1959 (ommålt 1963 - 1967 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [6]  138.60 t 1967 - 1994 47  [N] sdir.no  
  48   [4]  142.00 t 1994 - 2003 48  [N] sdir.no  
  49   [6]  110.00 t 2003 - 49  [N] sdir.no  
  50   Dødtvekttonnasje -   50  -  
  51   Biler [1]  22 1955 - 1959 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52   [2]  27 1959 - 1981 52  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  53   [3]  0 1981 - 53  Observasjon  
  54   Trailere [1]  Ja 1965 - 1991 54  Observasjon  
  55   [3]  0 1991 - 55  Observasjon  
  56   Passasjerer [1]  400 1955 - 1999 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57   [5]  250 1999 - 57  -  
  58   Mannskap Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist 1955 - 1978 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59   Passasjerlugarer 0   59  Observasjon  
  60   Mannskapslugarer 4   60  [N] cruisebatane.no  
  61   Dekkshøyde Fri   61  Observasjon  
  62   Akseltrykk 8 t   62  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
  63   Tilleggsinformasjon Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid.   63  -  
  64   Sitteplasser dekk 2: ca. 270.   64  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  65   Status Utleieturer 65  [N] cruisebatane.no  
 
  66 07.01.1955   : Døpt "Kleppestø" av Birgitte Waagen, Bergen. 66  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  67 12.05.1955   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [1]. Hjemmehavn: Bergen. 67  -  
  68    : Byggekostnad: 1.125 mill NOK. 68  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  69 18.05.1955   : Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 69  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  70 11.06.1955   : Innført i Bergen Skipsregister. 70  [N] sdir.no  
  71 1959   : Ombygget: livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket og styrehus akter fjernet. Ommålt 1967 [2]. 71  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  72 21.06.1963   : Ommålt [2]. 72  [P] "Fjordabådane"  
  73 02.06.1966   : Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 73  [P] "Ferje-Rogaland"  
  74 27.06.1966   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75 høst 1966   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 75  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  76 06.01.1967   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 76  [P] "Fjordabådane"  
  77 01.03.1967   : Omdøpt "Oanes". 77  [P] "Fjordabådane"  
  78 08.03.1967   : Ommålt [6]. 78  [P] "Fjordabådane"  
  79 vår 1967   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 79  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  80 høst 1967   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 80  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  81 vår 1968   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 81  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  82 19.02.1970   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82  [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  83 ultimo 03.1970   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 83  [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  84 27.03.1970   : Reddet to gutter i fritidsbåt etter motorstopp, Lauvvik. 84  [A] Stavanger Aftenblad 28.03.1970  
  85 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1.1 mill NOK. Samme trafikk. 85  [P] "Den hvite flåte"  
  86 31.07.1978   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 86  Observasjon  
  87 08.08.1978   : Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 87  [P] "Fjordabådane"  
  88 30.08.1978   : Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 88  [P] "Fjordabådane"  
  89 01.09.1978   : I opplag, Fredrikstad. 89  - / [P] "Fjordabådane"  
  90 10.12.1980   : Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 90  [P] "Fjordabådane"  
  91 01.1981   : Omklassifisert til passasjerfartøy [3]. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 91  -  
  92 sommer 1891   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 92  [P] "Fjordabådane"  
  93 09.1985   : Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 93  [P] "Skipet" 4/1985  
  94 12.1985   : Solg til Tina a/s, Stavanger. 94  [P] "Skipet" 1/1986  
  95 24.12.1990   : Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 95  [N] sdir.no  
  96 pr.07.1992   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 96  Observasjon  
  97 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 97  [N] sdir.no  
  98 ca.1993   : Tilbakelevert. 98  Observasjon  
  99 21.07.1994   : Ommålt [4]. 99  [N] sdir.no  
  100 pr.12.1998   : I opplag, Sandnes. 100  [P] "Skipet" 4/1998  
  101 03.1999   : Fortsatt i opplag, Sandnes. 101  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  102 17.12.1999   : Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 102  [N] sdir.no  
  103    : Sertifikat endre [5]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 103  -  
  104 11.02.2000   : Hjemmehavn: Oslo. 104  [N] sdir.no  
  105 03.04.2001   : Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 105  [N] sdir.no  
  106    : Samme bruksområde. 106  -  
  107 24.10.2003   : Ommålt [6]. 107  [N] sdir.no  
  108 19.05.2004   : Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 108  [N] sdir.no  
  109    : Samme bruksområde. 109  -  
  110 07.05.2009   : Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 110  [N] sdir.no  
  111    : Samme bruksområde. 111  -  
  112 14.06.2012   : Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1,2 mill NOK. 112  [N] sdir.no  
  113    : Samme bruksområde. 113  -  
  114 2014   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 114  [N] norsk-fartoyvern.no  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau