H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "KLEPPESTØ" 1966 - 1967          M/Fe "OANES" 1967 - 1978  
    Fortegnelse nr. B70  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     02.08.2020    
    PERIODE:     1966 - 1978 Status for fartøyet: UTLEIETURER  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L J S S 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   6716819 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Kleppestø" 4 1955 - 1967   4 [N] sdir.no  
  5     "Oanes" 5 1967 - 1999   5 [N] sdir.no  
  6     "Langåra" 6 1999 - 2009   6 [N] sdir.no  
  7     "Bjørvika" 7 2009 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 8 1955 - 1966   8 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  9 Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 9 1966 - 1976   9 [P] "Fjordabåtene"  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 1976 - 1978   10 [P] "Den hvite flåte"  
  11 Salina a/s, Fredrikstad 11 1978 - 1980   11 [P] "Skipet" 3-4/1978  
  12 Tina p/r, Kleppe 12 1980 - 1985   12 [P] "Fjordabådane"  
  13 P/r Tina, Stavanger 13 1985   13 [P] "Skipet" 4/1985  
  14 Tina a/s, Stavanger 14 1985 - 1990   14 [P] "Skipet" 1/1986  
  15 Tinus a/s, Sandnes 15 1990 - 1999   15 [N] sdir.no  
  16 Oslofjord Charter a/s, Oslo 16 1999 - 2001   16 [N] sdir.no  
  17 Rank Holding a/s, Oslo 17 2001 - 2004   17 [N] sdir.no  
  18 Kleppestø Marine a/s, Oslo 18 2004 - 2009   18 [N] sdir.no  
  19 MS Bjørvika a/s, Oslo 19 2009 - 2012   19 [N] sdir.no  
  20 Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo 20 2012 -   20 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  21 Byggeår   1955 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Byggenummer   77 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Skrog   Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Utrustning   Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Type   - 25 -   25 -  
  26 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som galeas 26 -   26 [P] "Fjordabådane"  
  27 Klasse   - 27 -   27 -  
  28 Materiale   Stål 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 29 -   29 [N] norsk-fartoyvern.no  
  30 Maskin produsert   1955 30 -   30 [N] norsk-fartoyvern.no  
  31 Maskin   1 x 2TEV Wichmann DM 6 syl. diesel 31 -   31 [P] "Skipet" 2/1991  
  32 Effekt   480 bhk 32 -   32 [P] "Skipet" 2/1991  
  33 Fart   11.0 kn 33 -   33 [P] "Fjordabåtene"  
  34 Forbruk   - 34 -   34 -  
  35 Lengde [ A ] 33.24 m 35 1955 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ D ] 35.01 m 36 1994 -   36 [N] sdir.no  
  37 Bredde   9.01 m 37 -   37 [N] sdir.no  
  38 Dybde [ A ] 2.73 m 38 1955 - 1994   38 [N] sdir.no  
  39   [ D ] 3.25 m 39 1994 -   39 [N] sdir.no  
  40 Brutto registertonnasje [ A ] 291.52 t 40 1955 - 1959   40 [P] "Fjordabådane"  
  41   [ B ] 335 t 41 1959 [målt 1963] - 1967   41 [P] "Fjordabådane"  
  42   [ F ] 291.89 t 42 1967 - 1994   42 [N] sdir.no  
  43   [ D ] 312 t 43 1994 -   43 [N] sdir.no  
  44 Netto registertonnasje [ A ] 142.19 t 44 1955 - 1959   44 [P] "Fjordabådane"  
  45   [ B ] 179.83 t 45 1959 [målt 1963] - 1967   45 [P] "Fjordabådane"  
  46   [ F ] 138.60 t 46 1967 - 1994   46 [N] sdir.no  
  47   [ D ] 142 t 47 1994 - 2003   47 [N] sdir.no  
  48   [ G ] 110 t 48 2003 -   48 [N] sdir.no  
  49 Dødvekttonnasje   - 49 -   49 -  
  50 Bilkapasitet [ A ] 22 50 1955 - 1959   50 [P] "Fjordabåtene"  
  51   [ B ] 27 51 1959 - 1981   51 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  52   [ C ] 0 52 1981 -   52 HMI  
  53 Trailerkapasitet [ A ] Ja 53 1955 - 1981   53 HMI  
  54   [ C ] 0 54 1981 -   54 HMI  
  55 Passasjersertifikat [ A ] 400 55 1955 - 1999   55 [P] "Skipet" 2/1991  
  56   [ E ] 250 56 1999 -   56 -  
  57 Mannskap   Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist 57 1955 - 1978   57 [P] "Fjordabåtene"  
  58 Passasjerlugarer   0 58 -   58 HMI  
  59 Mannskapslugarer   4 59 -   59 [N] cruisebatane.no  
  60 Dekkshøyde   - 60 -   60 -  
  61 Akseltrykk   8 t 61 -   61 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
  62 Tilleggsinformasjon   Baugpropell: Scania 100 bhk. Sannsynligvis installert i senere tid. 62 -   62 -  
  63     Sitteplasser dekk 2: ca. 270. 63 -   63 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  64 07.01.1955     Døpt "Kleppestø" av Birgitte Waagen, Bergen. 64 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  65 12.05.1955     Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. Målt. 65 [P] "Fjordabådane"  
  66       Byggekostnad: 1.125 mill NOK. 66 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  67 18.05.1955     Satt i trafikk Bergen - Kleppestø. 67 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  68 11.06.1955     Innført i Bergen Skipsregister. 68 [N] sdir.no  
  69 1959     Ombygget: Livbåt-krybbene hevet opp fra bildekket og styrehus akter fjernet. Ommålt 1967 [ B ]. 69 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  70 21.06.1963     Ommålt [ B ]. 70 [P] "Fjordabådane"  
  71 02.06.1966     Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 71 [P] "Ferje-Rogaland"  
  72 27.06.1966     Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 1 mill NOK. Samme trafikk. 72 [P] "Fjordabåtene"  
  73 høst 1966     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  74 06.01.1967     Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74 [P] "Fjordabådane"  
  75 01.03.1967     Omdøpt "Oanes". 75 [P] "Fjordabådane"  
  76 08.03.1967     Ommålt [ F ]. 76 [P] "Fjordabådane"  
  77 vår 1967     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 77 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  78 høst 1967     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 78 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  79 vår 1968     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 79 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  80 19.02.1970     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  81 12.04.1973     Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 81 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 / HMI  
  82 27.03.1970     Reddet to gutter i fritidsbåt etter motorstopp, Lauvvik. 82 [A] Stavanger Aftenblad 28.03.1970  
  83 21.02.1972     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 83 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1972  
  84 ultimo 03.1972     Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 84 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1972  
  85 30.01.1973     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973  
  86 11.04.1973     Tilbakelevert. Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 86 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973 / HMI  
  87 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 1.1 mill NOK. Samme trafikk. 87 [P] "Den hvite flåte"  
  88 31.07.1978     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 88 HMI  
  89 08.08.1978     Solgt til Salina a/s, Fredrikstad. Salgssum: 80 000 NOK. 89 [P] "Fjordabådane"  
  90 30.08.1978     Forlot Stavanger. Fikk maskinstans ved Tungenes og fikk landkjenning. Gikk tilbake til Stavanger for besiktelse. Forlot Stavanger igjen samme kveld. 90 [P] "Fjordabådane"  
  91 01.09.1978     I opplag, Fredrikstad. 91 - / [P] "Fjordabådane"  
  92 10.12.1980     Solgt til Tina p/r, Kleppe. Salgssum: 300 000 NOK. 92 [P] "Fjordabådane"  
  93 01.1981     Omklassifisert til passasjerfartøy [ C ]. Utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av "Statfjord B", Yrkesfjorden. 93 -  
  94 sommer 1891     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 94 [P] "Fjordabådane"  
  95 09.1985     Drift og eierskap overført til p/r Tina, Stavanger. 95 [P] "Skipet" 4/1985  
  96 12.1985     Solg til Tina a/s, Stavanger. 96 [P] "Skipet" 1/1986  
  97 24.12.1990     Solgt til Tinus a/s, Sandnes. 97 [N] sdir.no  
  98 pr.07.1992     Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk under byggingen av understellet til "Draugen"-plattformen, Yrkesfjorden. 98 HMI  
  99 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 99 [N] sdir.no  
  100 ca.1993     Tilbakelevert. 100 HMI  
  101 18.07.1994     Ommålt [ D ]. 101 [N] sdir.no  
  102 pr.12.1998     I opplag, Sandnes. 102 [P] "Skipet" 4/1998  
  103 03.1999     Fortsatt i opplag, Sandnes. 103 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  104 17.12.1999     Solgt til Oslofjord Charter a/s, Oslo. Omdøpt "Langåra". Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 900 000 NOK. 104 [N] sdir.no  
  105       Sertifikat endret [ E ]. I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 105 -  
  106 11.02.2000     Hjemmehavn: Oslo. 106 [N] sdir.no  
  107 03.04.2001     Solgt til Rank Holding a/s, Oslo. Salgssum: 800 000 NOK. Drift: Oslofjord Charter a/s, Oslo. 107 [N] sdir.no  
  108       Samme bruksområde. 108 -  
  109 22.10.2003     Ommålt [ G ]. 109 [N] sdir.no  
  110 19.05.2004     Solgt på tvangsauksjon til Kleppestø Marine a/s, Oslo. Salgssum: 700 000 NOK. 110 [N] sdir.no  
  111       Samme bruksområde. 111 -  
  112 07.05.2009     Solgt til MS Bjørvika a/s, Oslo. Omdøpt "Bjørvika". 112 [N] sdir.no  
  113       Samme bruksområde. 113 -  
  114 14.06.2012     Solgt til Bjørvika Skipsselskap a/s, Oslo. Salgssum: 1.2 mill NOK. 114 [N] sdir.no  
  115       Samme bruksområde. 115 -  
  116 2014     Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 116 [N] norsk-fartoyvern.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau