EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "JONDAL" 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.08.2018  
 
 
                   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2011     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LNMT   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7368839   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257289400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Jondal"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1974 - 2001 6  [N] sjofartsdir.no  
  7     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1974   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       116   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MASKIN PRODUSERT       1974   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       1 x 2TEV DM 5AXA 5 syl. diesel   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  EFFEKT       1250 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       14.9 kn   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   [1] 60.04 m 1974 - 1996 25  [N] sjofartsdir.no  
  26     [3] 64.50 m 1996 - 26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BREDDE       11.10 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  DYBDE       04.20 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 493.41 t 1974 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no  
  30     [2] 748.00 t 1994 - 1996 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [3] 740.00 t 1996 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 238.85 t 1974 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33     [2] 235.00 t 1994 - 1996 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [3] 240.00 t 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE           35    
  36  BILER   [1] 50 1973 - ca.2005 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37     [4] 35 ca.2005 - 37    
  38  TRAILERE       Ja   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER   [1] 313 1973 - ca.2005 39    
  40     [5] 099 2009 - 40    
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER       8   43  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  44  DEKKSHØYDE       4.25 m   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45  AKSELTRYKK       12 t   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  TILLEGGSINFORMASJON           46    
  47  STATUS       I trafikk 47    
 
  48 10.05.1974   : Levert fra Mjellem & Karlsen Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jondal" [1]. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50    : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 50    
  51 1977   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52 20.09.1977   : Slippvaier røk og fartøyet gikk i vannet og i fjellveggen ved Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset. 52  [A] Bømlo-nytt 23.09.1977  
  53 01.10.1978   : Grunnstøtte. 53    
  54 01.06.1984   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54    
  55 31.08.1984   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55    
  56 1985   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 56    
  57 1986   : Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 57    
  58 06.1988   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 58  [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  59 17.07.1989   : Tauet en skyssbåt til kai, Siggjarvåg etter brann. 59  [A] Bømlo-nytt 19.07.1989  
  60 05.04.1990   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 60  [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 1994   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 62  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  63 20.07.1994   : Ommålt [2]. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 22.01.1996   : Til H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend for ombygging. 64  [P] "Skipet" 1/1996  
  65 10.04.1996   : Ferdig ombygget ved H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend: Baug– og aktervisir montert, MOB-båt installert og opprustet [3]. Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 65  [P] "Skipet" 1/1996 / 2/1996  
  66 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.  66  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  67 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  67  [N] sjofartsdir.no  
  68 ca.2005   : Kapasitet endret [4]. 68    
  69 18.02.2006   : I opplag, Steinestø. 69    
  70 01.05.2006   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 70  [A] Sunnhordland 17.03.2006  
  71 04.12.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 31.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge, 72  [A] Sunnhordland 17.03.2006  
  73 ca.06.2007   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 73    
  74 ca.09.2007   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 74    
  75 ca.12.2007   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 75    
  76 ca.09.2008   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 76    
  77 11.2008   : Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 77    
  78 05.12.2008   : Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 2009   : Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 79    
  80 ca.05.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 80    
  81 08.07.2009   : Akslingsbrudd. Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 81    
  82 02.09.2009   : Ferdig reparert ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 82    
  83 30.06.2010   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 83    
  84 ca.09.2010   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 84    
  85 2011   : Sertifikat endret [5]. 85    
  86 28.05.2011   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 86    
  87 30.06.2011   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 87    
  88 28.08.2011   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 88    
  89 17.09.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 89    
  90 17.10.2011   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 90    
  91 03.11.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 91    
  92 23.12.2011   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 92    
  93 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 93    
  94 02.2012   : Ombygget ved Skjøndals Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Salong innredet på dekk 2. 94    
  95 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 05.2013   : Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 96    
  97 23.06.2013   : Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 97    
  98 25.07.2013   : Kolliderte med kaien, Utne. 3 passasjerer lettere skadet. 98  [N] vg.no 25.07.2013  
  99 01.10.2015   : Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 99  [N] norled.no      
  100 04.04.2016   : Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 100  [N] aisnorge.aisonline.com/stat / Observasjon    
  101 ca.05.2016   : Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 101  Observasjon