HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B80       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "JONDAL" 2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2011   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LNMT   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7368839   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257289400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Jondal"   5  [N] sdir.no  
             
  6   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1974 - 2001 6  [N] sdir.no  
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  [N] sdir.no  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1974   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 116   11  [N] sdir.no  
  12   Skrog Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   12  [N] sdir.no  
  13   Utrustning Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen   13  [N] sdir.no  
  14   Type PS 50   14  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Materiale Stål   18  [N] sdir.no  
  19   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Maskin produsert 1974   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin 1 x 2TEV DM 5AXA 5 syl. diesel   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Effekt 1250 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Fart 14.9 kn   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Forbruk -   24  -  
  25   Lengde [1]  60.04 m 1974 - 1996 25  [N] sdir.no  
  26   [3]  64.50 m 1996 - 26  [N] sdir.no  
  27   Bredde 11.10 m   27  [N] sdir.no  
  28   Dybde 4.20 m   28  [N] sdir.no  
  29   Brutto registertonnasje [1]  493.41 t 1974 - 1994 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  748.00 t 1994 - 1996 30  [N] sdir.no  
  31   [3]  740.00 t 1996 - 31  [N] sdir.no  
  32   Netto registertonnasje [1]  238.85 t 1974 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  235.00 t 1994 - 1996 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  240.00 t 1996 - 34  [N] sdir.no  
  35   Dødtvekttonnasje -   35  -  
  36   Biler [1]  50 1973 - ca.2005 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [4]  35 ca.2005 - 37  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  38   Trailere Ja   38  Observasjon  
  39   Passasjerer [1]  313 1973 - ca.2005 39  -  
  40   [5]  195 2009 - 40  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer 0   42  Observasjon  
  43   Mannskapslugarer 8   43  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  44   Dekkshøyde 4.25 m   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   Akseltrykk 12 t   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   Tilleggsinformasjon -   46  -  
  47   Status I trafikk 47  HMI  
 
  48 10.05.1974   : Levert fra Mjellem & Karlsen Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jondal" [1]. 48  [N] sdir.no  
  49    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 49  [N] sdir.no  
  50    : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 50  -  
  51 1977   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 51  [P] "Over fjord og fjell"  
  52 20.09.1977   : Slippvaier røk og fartøyet gikk i vannet og i fjellveggen ved Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset. 52  [A] Bømlo-nytt 23.09.1977  
  53 01.10.1978   : Grunnstøtte. 53  -  
  54 01.06.1984   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54  -  
  55 31.08.1984   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55  -  
  56 1985   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 56  -  
  57 1986   : Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 57  -  
  58 06.1988   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 58  [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  59 17.07.1989   : Tauet en skyssbåt til kai, Siggjarvåg etter brann. 59  [A] Bømlo-nytt 19.07.1989  
  60 05.04.1990   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 60  [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sdir.no  
  62 1994   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 62  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  63 20.07.1994   : Ommålt [2]. 63  [N] sdir.no  
  64 22.01.1996   : Til H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend for ombygging. 64  [P] "Skipet" 1/1996  
  65 10.04.1996   : Ferdig ombygget ved H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend: Baug– og aktervisir montert, MOB-båt installert og opprustet [3]. Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 65  [P] "Skipet" 1/1996 / 2/1996  
  66 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.  66  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  67 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  67  [N] sdir.no  
  68 ca.2005   : Kapasitet endret [4]. 68  -  
  69 primo 03.2006   : I opplag, Steinestø. 69  [P] "Skipet" 2/2006  
  70 01.05.2006   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 70  [A] Sunnhordland 17.03.2006  
  71 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 71  [P] "Skipet" 4/2006  
  72 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 72  [N] sdir.no  
  73 29.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge, 73  [P] "Skipet" 1/2007  
  74 ca.06.2007   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 74  -  
  75 ca.09.2007   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 75  -  
  76 ca.12.2007   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 76  -  
  77 ca.09.2008   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 77  -  
  78 ultimo 09.2008   : Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 78  [P] "Skipet" 4/2008  
  79 05.12.2008   : Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 79  [N] sdir.no  
  80 2009   : Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 80  -  
  81 ca.05.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 81  -  
  82 08.07.2009   : Akslingsbrudd. Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 82  [P] "Skipet" 3/2009  
  83 02.09.2009   : Ferdig reparert ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 83  [P] "Skipet" 3/2009  
  84 30.06.2010   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 84  -  
  85 ca.09.2010   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 85  -  
  86 2011   : Sertifikat endret [5]. 86  -  
  87 28.05.2011   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 87  [P] "Skipet" 2/2011  
  88 30.06.2011   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 88  -  
  89 28.08.2011   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 89  -  
  90 17.09.2011   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 90  -  
  91 17.10.2011   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 91  -  
  92 03.11.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 92  -  
  93 23.12.2011   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 93  -  
  94 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 94  [P] "Skipet" 1/2012  
  95 02.2012   : Ombygget ved Skjøndals Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Salong innredet på dekk 2. 95  -  
  96 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 96  [N] sdir.no  
  97 05.2013   : Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 97  -  
  98 23.06.2013   : Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 98  -  
  99 25.07.2013   : Kolliderte med kaien, Utne. 3 passasjerer lettere skadet. 99  [N] vg.no 25.07.2013  
  100 01.10.2015   : Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 100  [N] norled.no  
  101 04.04.2016   : Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 101  [N] aisnorge.aisonline.com/stat / Observasjon  
  102 ca.05.2016   : Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 102  Observasjon  
  103 01.01.2020   : Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 103  [N] boreal.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau