H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "JONDAL" 2011  
    Fortegnelse nr. B80  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     05.07.2020    
    PERIODE:     2011 Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L N M T 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7368839 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257289400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Jondal" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1974 - 2001   5 [N] sdir.no  
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1974 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   116 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   Skipskontrollen 15 før 1989 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 - før 2020   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17     Sjøfartsdirektoratet 17 før 2020 -   17 [N] j-gran.no  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Maskin produsert   1974 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskin   1 x 2TEV DM 5AXA 5 syl. diesel 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Effekt   1250 bhk 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Fart   14.9 kn 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde [ A ] 60.04 m 25 1974 - 1996   25 [N] sdir.no  
  26   [ C ] 64.50 m 26 1996 -   26 -  
  27 Bredde   11.10 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde   4.20 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Brutto registertonnasje [ A ] 493.41 t 29 1974 - 1994   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 748 t 30 1994 - 1996   30 [N] sdir.no  
  31   [ C ] 740 t 31 1996 [målt 1999] -   31 [N] sdir.no  
  32 Netto registertonnasje [ A ] 238.85 t 32 1974 - 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 235 t 33 1994 - 1996   33 [N] sdir.no  
  34   [ C ] 240 t 34 1996 [målt 1999] -   34 [N] sdir.no  
  35 Dødvekttonnasje [ C ] 199 t 35 1996 [målt 1999] - før 2020   35 [N] marinetraffic.com  
  36   [ F ] 282.26 t 36 før 2020 -   36 [N] j-gran.no  
  37 Bilkapasitet [ A ] 50 37 1974 - ca.2005   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [ D ] 35 38 ca.2005 -   38 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  39 Trailerkapasitet   4 [19.5m] 39 -   39 [N] j-gran.no  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 313 40 1974 - ca.2005   40 -  
  41   [ E ] 195 41 ca.2005 -   41 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  42 Mannskap   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Passasjerlugarer   0 43 -   43 HMI  
  44 Mannskapslugarer   8 44 -   44 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  45 Dekkshøyde   4.25 m 45 -   45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46 Akseltrykk   12 t 46 -   46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47 Tilleggsinformasjon   Dekkslast: 197 t. 47 pr.2020   47 [N] j-gran.no  
  48     Bunkerskapasitet: 34.3 cbm. Fartsområde: 2. 48 -   48 [N] j-gran.no  
  49     Hjelpemaskin: 2 x Scania type DS 9 69, 112 KW, 1500 rpm 49 -   49 [N] j-gran.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 04.04.1974   Målt [ A ]. 50 [N] sdir.no  
  51 10.05.1974     Levert fra Mjellem & Karlsen Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jondal" [ A ]. 51 [N] sdir.no  
  52       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 52 [N] sdir.no  
  53       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 53 -  
  54 10.06.1974     Døpt av Aud Martinsen. 54 [P] "Over fjord og fjell"  
  55 1977     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55 [P] "Over fjord og fjell"  
  56 20.09.1977     Slippvaier røk under slippsetting, og fartøyet gikk i vannet og i fjellveggen ved Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset. 56 [A] Bømlo-nytt 23.09.1977  
  57 01.10.1978     Grunnstøtte. 57 -  
  58 01.06.1984     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 58 -  
  59 31.08.1984     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 59 -  
  60 1985     Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 60 -  
  61 1986     Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 61 -  
  62 06.1988     Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 62 [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  63 17.07.1989     Tauet en skyssbåt til kai, Siggjarvåg etter brann. 63 [A] Bømlo-nytt 19.07.1989  
  64 05.04.1990     Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 64 [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  65 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65 [N] sdir.no  
  66 1994     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 66 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  67 13.07.1994     Ommålt [ B ]. 67 [N] sdir.no  
  68 22.01.1996     Til H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend for ombygging. 68 [P] "Skipet" 1/1996  
  69 10.04.1996     Ferdig ombygget ved H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend: Baug– og aktervisir montert, MOB-båt installert og opprustet [ C ]. Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 69 [P] "Skipet" 1/1996 / 2/1996  
  70 28.10.1999     Ommålt [ C ]. 70 [N] sdir.no  
  71 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  71 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  72 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 72 [N] sdir.no  
  73 ca.2005     Kapasitet endret [ D ]. 73 -  
  74 primo 03.2006     I opplag, Steinestø. 74 [P] "Skipet" 2/2006  
  75 01.05.2006     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 75 [A] Sunnhordland 17.03.2006  
  76 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 76 [P] "Skipet" 4/2006  
  77 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 77 [N] sdir.no  
  78 29.12.2006     Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge, 78 [P] "Skipet" 1/2007  
  79 ca.06.2007     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 79 -  
  80 ca.09.2007     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 80 -  
  81 ca.12.2007     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 81 -  
  82 ca.09.2008     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 82 -  
  83 ultimo 09.2008     Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 83 [P] "Skipet" 4/2008  
  84 05.12.2008     Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 84 [N] sdir.no  
  85 2009     Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 85 -  
  86 ca.05.2009     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 86 -  
  87 08.07.2009     Akslingsbrudd. Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 87 [P] "Skipet" 3/2009  
  88 02.09.2009     Ferdig reparert ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 88 [P] "Skipet" 3/2009  
  89 30.06.2010     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 89 -  
  90 ca.09.2010     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 90 -  
  91 2011     Sertifikat endret [ E ]. 91 -  
  92 28.05.2011     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 92 [P] "Skipet" 2/2011  
  93 30.06.2011     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 93 -  
  94 28.08.2011     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 94 -  
  95 17.09.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 95 -  
  96 17.10.2011     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 96 -  
  97 03.11.2011     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 97 -  
  98 23.12.2011     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 98 -  
  99 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 99 [P] "Skipet" 1/2012  
  100 02.2012     Ombygget ved Skjøndals Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Salong innredet på dekk 2. 100 -  
  101 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 101 [N] sdir.no  
  102 05.2013     Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 102 -  
  103 23.06.2013     Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 103 -  
  104 25.07.2013     Kolliderte med kaien, Utne. 3 passasjerer lettere skadet. 104 [N] vg.no 25.07.2013  
  105 01.10.2015     Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 105 [N] norled.no  
  106 04.04.2016     Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 106 [N] aisnorge.aisonline.com/stat / HMI  
  107 ca.05.2016     Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 107 HMI  
  108 01.01.2020     Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 108 [N] boreal.no  
  109 ► 2020     Ommålt [ F ]. 109 [N] j-gran.no  
  110 02.2020     I opplag, Folkedal. 110 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau