H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "JONDAL" 2011  
    Fortegnelse nr. B80  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     2011 Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L N M T 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7368839 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257289400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Jondal" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1974 - 2001   5 [N] sdir.no  
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1974 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   116 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Mjellem & Karlsen Mekaniske Verksted a/s. Bergen 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   Skipskontrollen 15 før 1989 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Maskin produsert   1974 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Maskin   1 x 2TEV DM 5AXA 5 syl. diesel 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Effekt   1250 bhk 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   14.9 kn 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde [ A ] 60.04 m 24 1974 - 1996   24 [N] sdir.no  
  25   [ C ] 64.50 m 25 1996 -   25 -  
  26 Bredde   11.10 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Dybde   4.20 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Brutto registertonnasje [ A ] 493.41 t 28 1974 - 1994   28 [N] sdir.no  
  29   [ B ] 748 t 29 1994 - 1996   29 [N] sdir.no  
  30   [ C ] 740 t 30 1996 [målt 1999] -   30 [N] sdir.no  
  31 Netto registertonnasje [ A ] 238.85 t 31 1974 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 235 t 32 1994 - 1996   32 [N] sdir.no  
  33   [ C ] 240 t 33 1996 [målt 1999] -   33 [N] sdir.no  
  34 Dødvekttonnasje [ C ] 199 t 34 1996 [målt 1999] -   34 [N] marinetraffic.com  
  35 Bilkapasitet [ A ] 50 35 1974 - ca.2005   35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36   [ D ] 35 36 ca.2005 -   36 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  37 Trailerkapasitet   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Passasjersertifikat [ A ] 313 38 1974 - ca.2005   38 -  
  39   [ E ] 195 39 ca.2005 -   39 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  40 Mannskap   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjerlugarer   0 41 -   41 HMI  
  42 Mannskapslugarer   8 42 -   42 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  43 Dekkshøyde   4.25 m 43 -   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44 Akseltrykk   12 t 44 -   44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45 Tilleggsinformasjon   - 45 -   45 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 04.04.1974   Målt [ A ]. 46 [N] sdir.no  
  47 10.05.1974     Levert fra Mjellem & Karlsen Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jondal" [ A ]. 47 [N] sdir.no  
  48       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 48 [N] sdir.no  
  49       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 49 -  
  50 10.06.1974     Døpt av Aud Martinsen. 50 [P] "Over fjord og fjell"  
  51 1977     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 51 [P] "Over fjord og fjell"  
  52 20.09.1977     Slippvaier røk under slippsetting, og fartøyet gikk i vannet og i fjellveggen ved Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset. 52 [A] Bømlo-nytt 23.09.1977  
  53 01.10.1978     Grunnstøtte. 53 -  
  54 01.06.1984     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 54 -  
  55 31.08.1984     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55 -  
  56 1985     Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 56 -  
  57 1986     Tatt ut av trafikk Hatvik - Venjaneset. 57 -  
  58 06.1988     Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 58 [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  59 17.07.1989     Tauet en skyssbåt til kai, Siggjarvåg etter brann. 59 [A] Bømlo-nytt 19.07.1989  
  60 05.04.1990     Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 60 [A] Sunnhordland 06.04.1990  
  61 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
  62 1994     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 62 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  63 13.07.1994     Ommålt [ B ]. 63 [N] sdir.no  
  64 22.01.1996     Til H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend for ombygging. 64 [P] "Skipet" 1/1996  
  65 10.04.1996     Ferdig ombygget ved H & E Nordtveit Skipsbyggeri a/s, Nordtveitgrend: Baug– og aktervisir montert, MOB-båt installert og opprustet [ C ]. Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 65 [P] "Skipet" 1/1996 / 2/1996  
  66 28.10.1999     Ommålt [ C ]. 66 [N] sdir.no  
  67 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  67 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  68 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 68 [N] sdir.no  
  69 ca.2005     Kapasitet endret [ D ]. 69 -  
  70 primo 03.2006     I opplag, Steinestø. 70 [P] "Skipet" 2/2006  
  71 01.05.2006     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 71 [A] Sunnhordland 17.03.2006  
  72 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 72 [P] "Skipet" 4/2006  
  73 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73 [N] sdir.no  
  74 29.12.2006     Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge, 74 [P] "Skipet" 1/2007  
  75 ca.06.2007     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 75 -  
  76 ca.09.2007     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 76 -  
  77 ca.12.2007     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 77 -  
  78 ca.09.2008     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 78 -  
  79 ultimo 09.2008     Satt i trafikk Jektevik - Hodnanes. 79 [P] "Skipet" 4/2008  
  80 05.12.2008     Tatt ut av trafikk Jektevik - Hodnanes. 80 [N] sdir.no  
  81 2009     Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 81 -  
  82 ca.05.2009     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 82 -  
  83 08.07.2009     Akslingsbrudd. Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 83 [P] "Skipet" 3/2009  
  84 02.09.2009     Ferdig reparert ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 84 [P] "Skipet" 3/2009  
  85 30.06.2010     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 85 -  
  86 ca.09.2010     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 86 -  
  87 2011     Sertifikat endret [ E ]. 87 -  
  88 28.05.2011     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 88 [P] "Skipet" 2/2011  
  89 30.06.2011     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 89 -  
  90 28.08.2011     Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 90 -  
  91 17.09.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 91 -  
  92 17.10.2011     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 92 -  
  93 03.11.2011     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 93 -  
  94 23.12.2011     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 94 -  
  95 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 95 [P] "Skipet" 1/2012  
  96 02.2012     Ombygget ved Skjøndals Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Salong innredet på dekk 2. 96 -  
  97 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 97 [N] sdir.no  
  98 05.2013     Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 98 -  
  99 23.06.2013     Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 99 -  
  100 25.07.2013     Kolliderte med kaien, Utne. 3 passasjerer lettere skadet. 100 [N] vg.no 25.07.2013  
  101 01.10.2015     Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 101 [N] norled.no  
  102 04.04.2016     Til Westcon Group a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 102 [N] aisnorge.aisonline.com/stat / HMI  
  103 ca.05.2016     Ferdig ved Westcon Group a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 103 HMI  
  104 01.01.2020     Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 104 [N] boreal.no  
  105 02.2020     I opplag, Folkedal. 105 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau