HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B74       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HØGSFJORD" 1978 - 1992     M/Fe "TERNØY" 1992 - 1993     M/Fe "RYGERFJELL" 2014 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1978 - 1993 / 2014 -   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LHEQ   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7721134   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257273400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Høgsfjord" 1978 - 1992 5  [N] sdir.no  
  6   "Ternøy" 1992 - 1993 6  [N] sdir.no  
  7   "Halsa" 1993 - 2014 7  [N] sdir.no  
  8   "Rygerfjell" 2014 - 8  [N] sdir.no  
             
  9   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 1991 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 10  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  11   Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde 1993 - 2005 11  [N] sdir.no  
  12   Fjord1 MRF a/s, Molde 2005 - 2012 12  [N] wikipedia.no  
  13   Fjord1 a/s, Florø 2012 - 2014 13  [N] sdir.no  
  14   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2014 - 14  [N] sdir.no  
 
  15   Byggeår 1978   15  [N] sdir.no  
  16   Byggenummer 42   16  [N] sdir.no  
  17   Skrog Trønderverftet a/s, Hommelvik   17  [N] sdir.no  
  18   Utrustning Trønderverftet a/s, Hommelvik   18  [N] sdir.no  
  19   Type PS 40   19  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  20   Skrogutforming Pendel   20  Observasjon  
  21   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin produsert 1978   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Maskin 1 x 2TEV DM 4 syl. diesel   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Effekt 1000 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Fart 13.0 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Forbruk 93 l/t   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Lengde 48.52 m   30  [N] sdir.no  
  31   Bredde [1]  11.26 m 1978 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [3]  11.25 m 1994 - 32  [N] sdir.no  
  33   Dybde [1]  3.49 m 1978 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  4.20 m 1994 - 34  [N] sdir.no  
  35   Brutto registertonnasje [1]  415.59 t 1978 - 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  644.00 t 1994 - 2015 36  [N] sdir.no  
  37   Netto registertonnasje [1]  175.42 t 1978 - 1994 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  228.00 t 1994 - 38  [N] sdir.no  
  39   [4]  213.00 t 1994 - 2015 39  [N] sdir.no  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler [1]  40 1978 - 1994 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [3]  28 1994 - 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   Trailere Ja   43  Observasjon  
  44   Passasjerer [1]  300 1978 - 1990 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  245 1990 - 1994 45  -  
  46   [3]  166 1994 - 2014 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [5]  96 2014 - 47  -  
  48   Mannskap Kaptein, maskinsjef, 2 matroser, billettør 1978 - før 2014 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49   Passasjerlugarer 0   49  Observasjon  
  50   Mannskapslugarer 8   50  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  51   Dekkshøyde 4.50 m   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   Akseltrykk 13 t   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
| 53   Tilleggsinformasjon Sitterplasser: 122.   53  [N] rodne.no  
  54   Fartsområde: 2. Bunkerskap.: 29600 l.   54  [N] rodne.no  
  55   Status I trafikk 55  HMI  
       
  55 30.06.1978   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [1]. 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56 03.07.1978   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 56  [N] sdir.no  
  57 04.07.1978   : Døpt av Reidun Malterud, Stavanger. 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58 01.08.1978   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 58  -  
  59 01.10.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 59  [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
  60 01.12.1980   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 60  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980  
  61 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  62 ► 04.1990   : Sertifikat endret [2]. 62  -  
  63 06.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 63  [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1990  
  64 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  65    : Verdifastsettelse: 882 375 NOK. 65  [N] sdir.no  
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sdir.no  
  67 12.11.1992   : Omdøpt "Ternøy". 67  [N] sdir.no  
  68 31.12.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 68  -  
  69 26.01.1993   : Solgt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Omdøpt "Halsa". Hjemmehavn: Kristiansund. Salgssum: 8,5 mill NOK. 69  [N] sdir.no  
  70 04.08.1994   : Ommålt [3]. 70  [N] sdir.no  
  71 1994   : Kapasitet og sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Årvika - Syvdsnes. 71  -  
  72 08.09.1994   : Ommålt [4]. 72  [N] sdir.no  
  73 02.2005   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 73  -  
  74 05.03.2005   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 74  - / [N] wikipedia.no  
  75 08.11.2007   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 75  -  
  76 10.01.2008   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 76  -  
  77 29.03.2008   : I opplag, Enge. 77  -  
  78 06.2009   : Satt i trafikk Kristiansund - Bremsnes. 78  -  
  79 24.08.2009   : I opplag, Kristiansund. 79  -  
  80 09.2009   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 80  -  
  81 06.10.2009   : I opplag, Enge. 81  -  
  82 01.02.2010   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 82  -  
  83 03.03.2010   : Satt i trafikk Stranda - Geiranger. 83  -  
  84 29.04.2010   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 84  -  
  85 30.10.2010   : Satt i trafikk Strandal - Skår. 85  -  
  86 12.2010   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 86  -  
  87 01.07.2011   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 87  -  
  88 03.08.2011   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 88  -  
  89 10.09.2011   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 89  [P] "Skipet" 3/2011  
  90 31.12.2011   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 90  -  
  91 26.02.2012   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 91  -  
  92 12.04.2012   : I opplag, Kristiansund. 92  -  
  93 23.04.2012   : Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 93  [P] Fjord1 Årsrapport 2012  
  94 pr.06.2012   : I trafikk Sæbø - Leknes. 94  -  
  95 ca.07.2012   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 95  -  
  96 08.2012   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 96  -  
  97 18.09.2012   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 97  -  
  98 04.10.2012   : Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 98  [N] sdir.no  
  99 30.10.2012   : Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 99  -  
  100 21.02.2013   : I opplag, Valldal. 100  -  
  101 15.04.2013   : Tatt ut av opplag. 101  -  
  102 17.06.2013   : Satt i trafikk Strandal - Skår. 102  -  
  103 høst 2010   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 103  [P] "Skipet" 4/2013  
  104 ca.10.10.2013   : I opplag ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 104  [P] "Skipet" 4/2013  
  105 17.01.2014   : Solgt til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerfjell". Hjemmehavn: Stavanger. 105  [N] sdir.no  
  106 24.03.2014   : Diverse arbeid ferdigstilt ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 106  [P] "Skipet" 2/2014  
  107 25.03.2014   : I opplag, Stavanger. 107  Observasjon  
  108 02.04.2014   : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 108  [N] sdir.no  
  109 ca.09.2014   : Sertifikat endret [5]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 109  -  
  110 13.10.2014   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 110  [N] stavanger-aftenblad.no 22.10.2014  
  111 03.11.2014   : Gikk på en brygge og et naust etter maskinproblemer, Holmastø. 111  [N] stavanger-aftenblad.no 03.11.2014  
  112 13.11.2014   : Tilbakelevert. 112  -  
  113 17.11.2014   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 113  -  
  114 09.01.2015   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 114  -  
  115 13.02.2015   : Tilbakelevert. 115  -  
  116 23.02.2015   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 116  Observasjon  
  117 01.04.2015   : Ferdig ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Ro-ro-rampe montert forut. 117  Observasjon  
  118 07.04.2015   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 118  Observasjon  
  119 ca.17.10.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [frakttrafikk] / Stavanger - Vassøy [supplering]. 119  Observasjon  
  120 24.11.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vassøy. 120  Observasjon  
  121 29.08.2019   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Helgøy [frakttrafikk]. 121  [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019  
  122 31.10.2019   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Helgøy. 122  [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau