HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B74       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HØGSFJORD" 1978 - 1992     M/Fe "TERNØY" 1992 - 1993     M/Fe "RYGERFJELL" 2014 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.11.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1978 - 1993 / 2014 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHEQ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7721134   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257273400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Høgsfjord" 1978 - 1992 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Ternøy" 1992 - 1993 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Halsa" 1993 - 2014 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Rygerfjell" 2014 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1978 - 1991 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 10  [N] sjofartsdir.no  
  11   Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde 1993 - 2005 11    
  12   Fjord1 a/s, Florø 2012 - 2014 12  [N] sjofartsdir.no  
  13   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2014 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1978   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER 42   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG Trønderverftet a/s, Hommelvik   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING Trønderverftet a/s, Hommelvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE PS 40   18  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  19  SKROG Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE Skipskontrollen før 1983 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE Stål   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT 1978   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN 1 x 2TEV DM 4 syl. diesel   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  EFFEKT 1000 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART 13.0 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK 93 l/t   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  LENGDE 48.52 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BREDDE [1]  11.26 m 1978 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no  
  31   [3]  11.25 m 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE [1]  3.49 m 1978 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33   [3]  4.20 m 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  415.59 t 1978 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35   [3]  644.00 t 1994 - 2015 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  175.42 t 1978 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37   [3]  228.00 t 1994 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38   [4]  213.00 t 1994 - 2015 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE -   39    
  40  BILER [1]  40 1978 - 1994 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [3]  28 1994 - 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  TRAILERE Ja   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER [1]  300 1978 - 1990 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [2]  245 1990 - 1994 44     
  45   [3]  166 1994 - 2014 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [5]  96 2014 - 46    
  47  MANNSKAP Kaptein, maskinsjef, 2 matroser, billettør 1978 - før 2014 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48  PASSASJERLUGARER 0   48  Observasjon  
  49  MANNSKAPSLUGARER 8   49  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  50  DEKKSHØYDE 4.50 m   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  AKSELTRYKK 13 t   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52  TILLEGGSINFORMASJON Sitterplasser: 122.   52    
  53  STATUS I trafikk 53    
       
  54 30.06.1978   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [1]. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55 03.07.1978   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 04.07.1978   : Døpt av Reidun Malterud, Stavanger. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 01.08.1978   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 57    
  58 30.09.1980   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 58  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980  
  59 08.10.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 59  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980 / 02.10.1980  
  60 01.12.1980   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 60  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980  
  61 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 61  [P] "Skipet" 2/1991  
  62 ► 04.1990   : Sertifikat endret [2]. 62    
  63 06.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 63  [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1990  
  64 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 882 375 NOK. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 12.11.1992   : Omdøpt "Ternøy". 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 31.12.1992   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 67    
  68 26.01.1993   : Solgt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Omdøpt "Halsa". Hjemmehavn: Kristiansund. Salgssum: 8,5 mill NOK. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 04.08.1994   : Ommålt [3]. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 1994   : Kapasitet og sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Årvika - Syvdsnes. 70    
  71 08.09.1994   : Ommålt [4]. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 02.2005   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 72    
  73 05.03.2005   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 73    
  74 08.11.2007   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 74    
  75 10.01.2008   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 75    
  76 29.03.2008   : I opplag, Enge. 76    
  77 06.2009   : Satt i trafikk Kristiansund - Bremsnes. 77    
  78 24.08.2009   : I opplag, Kristiansund. 78    
  79 09.2009   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 79    
  80 06.10.2009   : I opplag, Enge. 80    
  81 01.02.2010   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 81    
  82 03.03.2010   : Satt i trafikk Stranda - Geiranger. 82    
  83 29.04.2010   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 83    
  84 30.10.2010   : Satt i trafikk Strandal - Skår. 84    
  85 12.2010   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 85    
  86 01.07.2011   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 86    
  87 03.08.2011   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 87    
  88 30.08.2011   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 88    
  89 31.12.2011   : Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 89    
  90 26.02.2012   : Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 90    
  91 12.04.2012   : I opplag, Kristiansund. 91    
  92 23.04.2012   : Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 92    
  93 25.04.2012   : Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 93  [N] sjofartsdir.no  
  94 pr.06.2012   : I trafikk Sæbø - Leknes. 94    
  95 ca.07.2012   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 95    
  96 08.2012   : Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 96    
  97 18.09.2012   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 97    
  98 30.10.2012   : Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 98    
  99 21.02.2013   : I opplag, Valldal. 99    
  100 15.04.2013   : Tatt ut av opplag. 100    
  101 17.06.2013   : Satt i trafikk Strandal - Skår. 101    
  102 09.10.2013   : I opplag ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 102    
  103 11.12.2013   : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for diverse utbedringer / sertifisering. 103    
  104 17.01.2014   : Solgt til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerfjell". Hjemmehavn: Stavanger. 104  [N] sjofartsdir.no  
  105 24.03.2014   : Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 105    
  106 25.03.2014   : I opplag, Stavanger. 106  Observasjon  
  107 02.04.2014   : Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 107  [N] sjofartsdir.no  
  108 ca.09.2014   : Sertifikat endret [5]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 108    
  109 13.10.2014   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 109  [N] stavanger-aftenblad.no 22.10.2014  
  110 03.11.2014   : Gikk på en brygge og et naust etter maskinproblemer, Holmastø. 110  [N] stavanger-aftenblad.no 03.11.2014  
  111 13.11.2014   : Tilbakelevert. 111    
  112 17.11.2014   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 112    
  113 09.01.2015   : Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 113    
  114 13.02.2015   : Tilbakelevert. 114    
  115 23.02.2015   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 115  Observasjon  
  116 01.04.2015   : Ferdig ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Ro-ro-rampe montert forut. 116  Observasjon  
  117 07.04.2015   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 117  Observasjon  
  118 ca.17.10.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [frakttrafikk] / Stavanger - Vassøy [supplering]. 118  Observasjon  
  119 24.11.2016   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vassøy. 119  Observasjon  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau