H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "HØGSFJORD" 1978 - 1992          M/Fe "TERNØY" 1992 - 1993          M/Fe "RYGERFJELL" 2014 -  
    Fortegnelse nr. B74  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1978 - 1993 / 2014 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H E Q 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7721134 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257273400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Høgsfjord" 4 1978 - 1992   4 [N] sdir.no  
  5     "Ternøy" 5 1992 - 1993   5 [N] sdir.no  
  6     "Halsa" 6 1993 - 2014   6 [N] sdir.no  
  7     "Rygerfjell" 7 2014 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1978 - 1991   8 [P] "Skipet" 1/1991  
  9 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 9 1991 - 1993   9 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10 Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde 10 1993 - 2005   10 [N] sdir.no  
  11 Fjord1 MRF a/s, Molde 11 2005 - 2012   11 [N] wikipedia.no  
  12 Fjord1 a/s, Florø 12 2012 - 2014   12 [N] sdir.no  
  13 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 13 2014 -   13 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1978 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Byggenummer   42 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Skrog   Trønderverftet a/s, Hommelvik 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Utrustning   Trønderverftet a/s, Hommelvik 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Type   PS 40 18 -   18 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  19 Skrogutforming   Pendel 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   Skipskontrollen 20 før 1983 - før 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC 21 før 2000 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Stål 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin produsert   1978 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskin   1 x 2TEV DM 4 syl. diesel 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Effekt   1000 bhk 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Fart   13.0 kn 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Forbruk   93 l/t 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Lengde   48.52 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Bredde [ A ] 11.26 m 30 1978 - 1994   30 [N] sdir.no  
  31   [ C ] 11.25 m 31 1994 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dybde [ A ] 3.49 m 32 1978 - 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ C ] 4.20 m 33 1994 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 415.59 t 34 1978 - 1994   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 644 t 35 1994 - 2015   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje [ A ] 175.42 t 36 1978 - 1994   36 [N] sdir.no  
  37   [ C ] 228 t 37 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ D ] 213 t 38 1994 - 2015   38 [N] sdir.no  
  39 Dødvekttonnasje   - 39 -   39 -  
  40 Bilkapasitet [ A ] 40 40 1978 - 1994   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ C ] 28 41 1994 -   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42 Trailerkapasitet   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Passasjersertifikat [ A ] 300 43 1978 - 1990   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [ B ] 245 44 1990 - 1994   44 -  
  45   [ C ] 166 45 1994 - 2014   45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [ E ] 96 46 2014 -   46 [N] rodne.no  
  47 Mannskap   Kaptein, maskinsjef, 2 matroser, billettør 47 1978 - før 2014   47 [P] "Fjordabåtene"  
  48 Passasjerlugarer   0 48 -   48 HMI  
  49 Mannskapslugarer   8 49 -   49 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  50 Dekkshøyde   4.50 m 50 -   50 HMI  
  51 Akseltrykk   13 t 51 -   51 HMI  
  52 Tilleggsinformasjon   Sitteplasser: 122. Fartsområde: 2. Bunkerskap.: 29600 l. 52 -   52 [N] rodne.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  53 09.06.1978     Målt [ A ]. 53 [N] sdir.no  
  54 30.06.1978     Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [ A ]. 54 [P] "Skipet" 1/1991  
  55 03.07.1978     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 55 [N] sdir.no  
  56 04.07.1978     Døpt av Reidun Malterud, Stavanger. 56 [P] "Fjordabåtene"  
  57 01.08.1978     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 57 -  
  58 01.10.1980     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 58 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
  59 01.12.1980     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 59 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1980  
  60 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 60 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  61 ► 04.1990     Sertifikat endret [ B ]. 61 -  
  62 06.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 62 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1990  
  63 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  64       Verdifastsettelse: 882 375 NOK. 64 [N] sdir.no  
  65 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65 [N] sdir.no  
  66 12.11.1992     Omdøpt "Ternøy". 66 [N] sdir.no  
  67 31.12.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 67 -  
  68 26.01.1993     Solgt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Omdøpt "Halsa". Hjemmehavn: Kristiansund. Salgssum: 8.5 mill NOK. 68 [N] sdir.no  
  69 01.08.1994     Ommålt [ C ]. 69 [N] sdir.no  
  70 1994     Kapasitet og sertifikat endret [ C ]. Satt i trafikk Årvika - Syvdsnes. 70 -  
  71 29.08.1994     Ommålt [ D ]. 71 [N] sdir.no  
  72 02.2005     Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 72 -  
  73 05.03.2005     Drift og eierskap overført til Fjord1 Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 73 - / [N] wikipedia.no  
  74 08.11.2007     Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 74 -  
  75 10.01.2008     Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 75 -  
  76 29.03.2008     I opplag, Enge. 76 -  
  77 06.2009     Satt i trafikk Kristiansund - Bremsnes. 77 -  
  78 24.08.2009     I opplag, Kristiansund. 78 -  
  79 09.2009     Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 79 -  
  80 06.10.2009     I opplag, Enge. 80 -  
  81 01.02.2010     Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 81 -  
  82 03.03.2010     Satt i trafikk Stranda - Geiranger. 82 -  
  83 29.04.2010     Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 83 -  
  84 30.10.2010     Satt i trafikk Strandal - Skår. 84 -  
  85 12.2010     Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 85 -  
  86 01.07.2011     Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 86 -  
  87 03.08.2011     Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 87 -  
  88 10.09.2011     Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 88 [P] "Skipet" 3/2011  
  89 31.12.2011     Satt i trafikk Kvanne - Rykkjem. 89 -  
  90 26.02.2012     Satt i trafikk Aresvik - Hendset. 90 -  
  91 12.04.2012     I opplag, Kristiansund. 91 -  
  92 23.04.2012     Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 92 [P] Fjord1 Årsrapport 2012  
  93 pr.06.2012     I trafikk Sæbø - Leknes. 93 -  
  94 ca.07.2012     Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 94 -  
  95 08.2012     Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 95 -  
  96 18.09.2012     Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes for vedlikehold. 96 -  
  97 04.10.2012     Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 97 [N] sdir.no  
  98 30.10.2012     Ferdig ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 98 -  
  99 21.02.2013     I opplag, Valldal. 99 -  
  100 15.04.2013     Tatt ut av opplag. 100 -  
  101 17.06.2013     Satt i trafikk Strandal - Skår. 101 -  
  102 høst 2010      Satt i trafikk Sæbø - Leknes. 102 [P] "Skipet" 4/2013  
  103 ca.10.10.2013     I opplag ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 103 [P] "Skipet" 4/2013  
  104 17.01.2014     Solgt til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Omdøpt "Rygerfjell". Hjemmehavn: Stavanger. 104 [N] sdir.no  
  105 24.03.2014     Diverse arbeid ferdigstilt ved Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 105 [P] "Skipet" 2/2014  
  106 25.03.2014     I opplag, Stavanger. 106 HMI  
  107 02.04.2014     Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 107 [N] sdir.no  
  108 ca.09.2014     Sertifikat endret [ E ]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 108 -  
  109 13.10.2014     Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 109 [N] stavanger-aftenblad.no 22.10.2014  
  110 03.11.2014     Gikk på en brygge og et naust etter maskinproblemer, Holmastø. 110 [N] stavanger-aftenblad.no 03.11.2014  
  111 13.11.2014     Tilbakelevert. 111 -  
  112 17.11.2014     Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 112 -  
  113 09.01.2015     Utleid til Norled a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 113 -  
  114 13.02.2015     Tilbakelevert. 114 -  
  115 23.02.2015     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 115 HMI  
  116 01.04.2015     Ferdig ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Ro-ro-rampe montert forut. 116 HMI  
  117 07.04.2015     Satt i frakttrafikk Stavanger - Hommersåk. 117 HMI  
  118 ca.17.10.2016     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [frakttrafikk] / Stavanger - Vassøy [supplering]. 118 HMI  
  119 24.11.2016     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vassøy. 119 HMI  
  120 29.08.2019     Satt i trafikk fraktrafikk Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Helgøy. 120 [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019  
  121 31.10.2019     Tatt ut av trafikk Stavanger - Helgøy. 121 [N] stavanger-aftenblad.no 02.09.2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau