HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B21       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HJELMELAND" 1987 - 1992     M/Fe "SAND" 1992 - 2006     M/Fe "ROPEID" 2015 - 2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1987 - 2006 / 2015 - 2017   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LHGZ   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 6924246   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257361400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Fusa" 1969 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Hjelmeland" 1987 - 1992 6  [N] sdir.no  
  7   "Sand" 1992 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   "Ropeid" 2006 - 2019 8  [N] sdir.no  
  9   "Selbjørn" 2019 - 9  [N] sdir.no  
             
  10   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1969 - 1987 10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 11  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  12   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 12  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  13   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2007 13  [N] sdir.no  
  14   Nor-Ferjer a/s, Bergen 2007 - 2008 14  [N] sdir.no  
  15   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 15  [N] sdir.no  
  16   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2018 16  [N] sdir.no  
  17   Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik 2018 - 17  [N] sdir.no  
 
  18   Byggeår 1969   18  [N] sdir.no  
  19   Byggenummer 12   19  [N] sdir.no  
  20   Skrog Haugesund Slip a/s, Haugesund      20  [N] sdir.no  
  21   Utrustning Haugesund Slip a/s, Haugesund      21  [N] sdir.no  
  22   Type P M IV   22  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  23   Skrogutforming Pendel   23  Observasjon  
  24   Klasse DNV, 1A1 1969 - før 1989 24  [P] "Vi bygget skipene"  
  25   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   NSC før 2000 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Materiale Stål   27  [N] sdir.no  
  28   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Maskin produsert 1969   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Maskin 1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   30  [N] j-gran.no  
  31   Effekt 750 bhk   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   Fart 12.2 kn   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33   Forbruk -   33  -  
  34   Lengde 49.01 m   34  [N] sdir.no  
  35   Bredde 10.60 m   35  [N] sdir.no  
  36   Dybde [1]  3.58 m 1969 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  4.20 m 1994 - 37  [N] sdir.no  
  38   Brutto registertonnasje [1]  396.99 t 1969 - 1994 38  [N] sdir.no  
  39   [2]  548.00 t 1994 - 1997 39  [N] sdir.no  
  40   [3]  551.00 t 1997 - 2019 40  [N] sdir.no  
  41   [5]  379.00 t 2019 - 41  [N] sdir.no  
  42   Netto registertonnasje [1]  142.84 t 1969 - 1994 42  [N] sdir.no  
  43   [2]  179.00 t 1994 - 1997 43  [P] "Skipet" 4/1986  
  44   [3]  187.00 t 1997 - 2019 44  [N] sdir.no  
  45   [5]  113.00 t 2019 - 45  [N] sdir.no  
  46   Dødtvekttonnasje [2]  142 t 1994 - 1997 46  [N] marinetraffic.com  
  47   Biler [1]  40 1969 - 2005 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [4]  33 2005 - 2018 48  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  49   [5]  0 2019 - 49  Observasjon  
  50   Trailere [1]  4 [18m] 1969 - 2019 50  [N] j-gran.no  
  51   [5]  0 2019 - 51  Observasjon  
  52   Passasjerer [1]  325 1969 - 1994 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [2]  237 1994 - ca.2005 53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  54   [4]  141 ca.2005 - 2018 54  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  55   [6]  0 2018 -  55  Observasjon  
  56   Mannskap -   56  -  
  57   Passasjerlugarer 0   57  Observasjon  
  58   Mannskapslugarer Ja   58  Observasjon  
  59   Dekkshøyde [1]  4.25 m 1969 - 1994 59  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  60   [2]  4.75 m 1994 - 2019 60  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  61   [5]  Fri 2019 - 61  Observasjon  
  62   Akseltrykk 12 t   62  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  63   Tilleggsinformasjon Landets første ferge av standardtypen.   63  [N] stp-norway.com 29.05.2006  
  64   Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m.   64  [N] j-gran.no  
  65   Status Arbeidsfartøy 65  [P] "Skipet" 1/2019  
 
  66 03.07.1969   : Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 66  [A] Sunnhordland 04.07.1969  
  67 09.07.1969   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen. 67  [P] "Over fjord og fjell"  
  68 11.07.1969   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 68  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  69 23.07.1969   : Innført i Bergen Skipsregister. 69  [N] sdir.no  
  70 30.09.1977   : I opplag. 70  -  
  71 01.05.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 71  -  
  72 01.05.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 72  -  
  73 01.10.1980   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 73  - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980  
  74 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 74  -  
  75 ► 1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 75  Observasjon  
  76 04.01.1982   : Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 76  [A] Sunnhordland 06.01.1982  
  77 primo 04.1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 77  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  78 1984   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 78  -  
  79 03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 79  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  80 21.03.1987   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 80  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987  
  81 29.11.1988   : Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 81  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988  
  82 31.12.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  83 01.06.1990   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 83  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990  
  84 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 84  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  85    : Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 85  [N] sdir.no  
  86 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 86  [N] sdir.no  
  87 24.12.1992   : Omdøpt "Sand". 87  [N] sdir.no  
  88 03.1993   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 88  Observasjon  
  89 29.08.1994   : Ombygget: overbygg hevet [2]. 89  [N] sdir.no / Observasjon  
  90 ca.08.1994   : Sertifikat endret [2]. 90  -  
  91 04.04.1997   : Ommålt [3]. 91  [N] sdir.no  
  92 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 92  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  93 28.08.2000   : Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 93  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000  
  94 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 94  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  95 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 95  [N] sdir.no  
  96 20.09.2003   : Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 96  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003  
  97 06.01.2004   : I opplag, Stavanger. 97  -  
  98 01.05.2004   : Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 98  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  99 18.06.2004   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandfossen. 99  [P] "Skipet" 3/2004  
  100 19.06.2004   : Tilbakelevert. 100  [P] "Skipet" 3/2004  
  101 04.2005   : Kapasitet endret [4]. 101  -  
  102 03.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 102  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005  
  103 09.07.2005   : I opplag, Stavanger. 103  Observasjon  
  104 ca.2005   : Sertifikat endret [4]. 104  -  
  105 31.05.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 105  -  
  106 11.07.2006   : Omdøpt "Ropeid". 106  [N] sdir.no  
  107 28.08.2006   : I opplag, Stavanger. 107  -  
  108 07.12.2006   : I opplag, Levanger [reservefartøy]. Drift: Nor-Ferjer a/s, Bergen. 108  [P] "Skipet" 1/2007  
  109 25.04.2007   : Eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 109  [N] sdir.no  
  110 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 110  -  
  111 28.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 111  [N] sdir.no  
  112 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 112  [P] "Skipet" 1/2012  
  113 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 113  [N] sdir.no  
  114 23.01.2015   : I opplag, Stavanger. 114  [P] "Skipet" 1/2015  
  115 02.12.2015   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 115  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015  
  116 31.12.2016   : I opplag, Stavanger. 116  Observasjon  
  117 pr.07.2017   : I opplag, Løfallstrand. 117  [N] marinetraffic.com  
  118 pr.06.2018   : I opplag, Bakkasund. 118  [N] marinetraffic.com  
  119 09.07.2018   : Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 119  [N] sdir.no  
  120 ultimo 2018   : Sertifikat endret [6]. 120  [P] "Skipet" 2/2019  
  121 09.01.2019   : Til Bergen Group BMV a/s, Bergen for ombygging. 121  [N] sdir.no  
  122 vår 2019   : Ferdig ombygget ved Bergen Group BMV a/s, Bergen: overbygg fjernet og broparti flyttet til babord side [5]. 122  [P] "Skipet" 1/2019  
  123 04.2019   : Til Skjøndals Slip & Mek. Verksted a/s, Bergen. 123  [P] "Skipet" 4/2019  
  124 04.04.2019   : Ommålt [5]. 124  [N] sdir.no  
  125 17.04.2019   : Omdøpt "Selbjørn". 125  [N] sdir.no  
  126 02.11.2019   : Stasjonert i Bekkjarvik. 126  [P] "Skipet" 4/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau