HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B21       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HJELMELAND" 1987 - 1992     M/Fe "SAND" 1992 - 2006     M/Fe "ROPEID" 2015 - 2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1987 - 2006 / 2015 - 2017   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHGZ   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 6924246   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257361400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Fusa" 1969 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Hjelmeland" 1987 - 1992 6  [N] sdir.no  
  7   "Sand" 1992 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   "Ropeid" 2006 - 2019 8  [N] sdir.no  
  9   "Selbjørn" 2019 - 9  [N] sdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1969 - 1987 10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 11  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  12   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 12  [N] sdir.no  
  13   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2007 13  [N] sdir.no  
  14   Nor-Ferjer a/s, Bergen 2007 - 2008 14  [N] sdir.no  
  15   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 15  [N] sdir.no  
  16   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2018 16  [N] sdir.no  
  17   Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik 2018 - 17  [N] sdir.no  
 
  18  BYGGEÅR 1969   18  [N] sdir.no  
  19  BYGGENUMMER 12   19  [N] sdir.no  
  20  SKROG Haugesund Slip a/s, Haugesund      20  [N] sdir.no  
  21  UTRUSTNING Haugesund Slip a/s, Haugesund      21  [N] sdir.no  
  22  TYPE P M IV   22  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  23  SKROG Pendel   23  Observasjon  
  24  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   NSC før 2000 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MATERIALE Stål   26  [N] sdir.no  
  27  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MASKIN PRODUSERT 1969   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  MASKIN 1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   29  [N] j-gran.no  
  30  EFFEKT 750 bhk   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FART 12.2 kn   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  FORBRUK -   32    
  33  LENGDE 49.01 m   33  [N] sdir.no  
  34  BREDDE 10.60 m   34  [N] sdir.no  
  35  DYBDE [1]  3.58 m 1969 - 1994 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  4.20 m 1994 - 36  [N] sdir.no  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  396.99 t 1969 - 1994 37  [N] sdir.no  
  38   [2]  548.00 t 1994 - 1997 38  [N] sdir.no  
  39   [3]  551.00 t 1997 - 2019 39  [N] sdir.no  
  40   [5]  379.00 t 2019 - 40  [N] sdir.no  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  142.84 t 1969 - 1994 41  [N] sdir.no  
  42   [2]  179.00 t 1994 - 1997 42  [P] "Skipet" 4/1986  
  43   [3]  187.00 t 1997 - 2019 43  [N] sdir.no  
  44   [5]  113.00 t 2019 - 44  [N] sdir.no  
  45  DØDVEKTTONNASJE [2]  142 t 1994 - 1997 45  [N] marinetraffic.com  
  46  BILER [1]  40 1969 - 2005 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [4]  28 2005 - 2018 47  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  48   [5]  0 2019 - 48  Observasjon  
  49  TRAILERE [1]  4 [18m] 1969 - 2019 49  [N] j-gran.no  
  50   [5]  0 2019 - 50  Observasjon  
  51  PASSASJERER [1]  325 1969 - 1994 51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [2]  237 1994 - ca.2005 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [4]  141 ca.2005 - 2018 53    
  54   [6]  0 2018 -  54  Observasjon  
  55  MANNSKAP -   55    
  56  PASSASJERLUGARER 0   56  Observasjon  
  57  MANNSKAPSLUGARER Ja   57  Observasjon  
  58  DEKKSHØYDE [1]  4.25 m 1969 - 1994 58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   [2]  4.75 m 1994 - 2019 59  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  60   [5]  Fri 2019 - 60  Observasjon  
  61  AKSELTRYKK 12 t   61  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  62  TILLEGGSINFORMASJON Landets første ferge av standardtypen.   62  [N] stp-norway.com 29.05.2006  
  63   Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m.   63  [N] j-gran.no  
  64  STATUS Arbeidsfartøy 64    
 
  65 03.07.1969   : Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 65  [A] Sunnhordland 04.07.1969  
  66 09.07.1969   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen. 66  [P] "Over fjord og fjell"  
  67 11.07.1969   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 67  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  68 23.07.1969   : Innført i Bergen Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 30.09.1977   : I opplag. 69    
  70 01.05.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 70    
  71 01.05.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 71    
  72 01.10.1980   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 72  - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980  
  73 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 73    
  74 1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 74  Observasjon  
  75 04.01.1982   : Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 75  [A] Sunnhordland 06.01.1982  
  76 primo 04.1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 76  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  77 1984   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 77    
  78 03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 78  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  79 21.03.1987   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 79  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987  
  80 29.11.1988   : Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 80  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988  
  81 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 2/1991  
  82 01.06.1990   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 82  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990  
  83 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 83  [N] sdir.no  
  84 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84  [N] sdir.no  
  85 24.12.1992   : Omdøpt "Sand". 85  [N] sdir.no  
  86 03.1993   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 86    
  87 29.08.1994   : Ombygget: overbygg hevet [2]. 87  [N] sdir.no / Observasjon  
  88 ca.08.1994   : Sertifikat endret [2]. 88    
  89 04.04.1997   : Ommålt [3]. 89  [N] sdir.no  
  90 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 90  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  91 28.08.2000   : Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 91  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000  
  92 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 92  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  93 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 93  [N] sdir.no  
  94 20.09.2003   : Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 94  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003  
  95 06.01.2004   : I opplag, Stavanger. 95    
  96 01.05.2004   : Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 96  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  97 18.06.2004   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandfossen. 97  [P] "Skipet" 3/2004  
  98 19.06.2004   : Tilbakelevert. 98  [P] "Skipet" 3/2004  
  99 04.2005   : Kapasitet endret [4]. 99    
  100 03.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005  
  101 09.07.2005   : I opplag, Stavanger. 101  Observasjon  
  102 ca.2005   : Sertifikat endret [4]. 102    
  103 31.05.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 103    
  104 11.07.2006   : Omdøpt "Ropeid". 104  [N] sdir.no  
  105 28.08.2006   : I opplag, Stavanger. 105    
  106 07.12.2006   : I opplag, Levanger [reservefartøy]. 106    
  107 25.04.2007   : Drift og eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 107  [N] sdir.no  
  108 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 108    
  109 28.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 109  [N] sdir.no  
  110 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 110    
  111 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 111  [N] sdir.no  
  112 23.01.2015   : I opplag, Stavanger. 112    
  113 02.12.2015   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 113  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015  
  114 31.12.2016   : I opplag, Stavanger. 114  Observasjon  
  115 pr.07.2017   : I opplag, Løfallstrand. 115  [N] marinetraffic.com  
  116 pr.06.2018   : I opplag, Bakkasund. 116  [N] marinetraffic.com  
  117 09.07.2018   : Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 117  [N] sdir.no  
  118 ultimo 2018   : Sertifikat endret [6]. 118  [P] "Skipet" 2/2019  
  119 09.01.2019   : Til Bergen Group BMV a/s, Bergen for ombygging. 119  [N] sdir.no  
  120 vår 2019   : Ferdig ombygget ved Bergen Group BMV a/s, Bergen: overbygg fjernet og broparti flyttet til babord side [5]. 120  [P] "Skipet" 1/2019  
  121 04.04.2019   : Ommålt [5]. 121  [N] sdir.no  
  122 17.04.2019   : Omdøpt "Selbjørn". 122  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau