H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "HJELMELAND" 1987 - 1992          M/Fe "SAND" 1992 - 2006          M/Fe "ROPEID" 2015 - 2017  
    Fortegnelse nr. B21  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1987 - 2006 / 2015 - 2017 Status for fartøyet: ARBEIDSFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H G Z 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   6924246 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257361400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Fusa" 4 1969 - 1987   4 [N] sdir.no  
  5     "Hjelmeland" 5 1987 - 1992   5 [N] sdir.no  
  6     "Sand" 6 1992 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7     "Ropeid" 7 2006 - 2019   7 [N] sdir.no  
  8     "Selbjørn" 8 2019 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 9 1969 - 1987   9 [P] "Over fjord og fjell"  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 1987 - 1991   10 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  11 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 11 1991 - 2003   11 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  12 Stavangerske a/s, Stavanger 12 2003 - 2007   12 [N] sdir.no  
  13 Nor-Ferjer a/s, Bergen 13 2007 - 2008   13 [N] sdir.no  
  14 Tide Sjø a/s, Bergen 14 2008 - 2012   14 [N] sdir.no  
  15 Norled a/s, Stavanger 15 2012 - 2018   15 [N] sdir.no  
  16 Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik 16 2018 -   16 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1969 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Byggenummer   12 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Skrog   Haugesund Slip a/s, Haugesund    19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Utrustning   Haugesund Slip a/s, Haugesund    20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Type   P M IV 21 -   21 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  22 Skrogutforming   Pendel 22 -   22 HMI  
  23 Klasse   DNV, 1A1 23 1969 - før 1989   23 [P] "Vi bygget skipene"  
  24     Skipskontrollen 24 før 1989 - før 2000   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25     NSC 25 før 2000 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Materiale   Stål 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Maskin produsert   1969 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Maskin   1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m 29 -   29 [N] j-gran.no  
  30 Effekt   750 bhk 30 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Fart   12.2 kn 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Forbruk   - 32 -   32 -  
  33 Lengde   49.01 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Bredde   10.60 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Dybde [ A ] 3.58 m 35 1969 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 4.20 m   36 1994 -   36 [N] sdir.no  
  37 Brutto registertonnasje [ A ] 396.99 t 37 1969 - 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ B ] 548 t 38 1994 - 1997   38 [N] sdir.no  
  39   [ C ] 551 t 39 1997 - 2019   39 [N] sdir.no  
  40   [ E ] 379 t 40 2019 -   40 [N] sdir.no  
  41 Netto registertonnasje [ A ] 142.84 t 41 1969 - 1994   41 [N] sdir.no  
  42   [ B ] 179 t 42 1994 - 1997   42 [N] sdir.no  
  43   [ C ] 187 t 43 1997 - 2019   43 [N] sdir.no  
  44   [ E ] 113 t 44 2019 -   44 [N] sdir.no  
  45 Dødvekttonnasje [ B ] 142 t 45 1994 - 1997   45 [N] marinetraffic.com  
  46 Bilkapasitet [ A ] 40 46 1969 - 2005   46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [ D ] 33 47 2005 - 2019   47 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  48   [ E ] 0 48 2019 -   48 HMI  
  49 Trailerkapasitet [ A ] 4 [18 m] 49 1969 - 2019   49 [N] j-gran.no  
  50   [ E ] 0 50 2019 -   50 HMI  
  51 Passasjersertifikat [ A ] 325 51 1969 - 1994   51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [ B ] 237 52 1994 - ca.2005   52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [ D ] 141 53 ca.2005 - 2018   53 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  54   [ F ] 0 54 2018 -   54 HMI  
  55 Mannskap   Ja 55 -   55 HMI  
  56 Passasjerlugarer   0 56 -   56 HMI  
  57 Mannskapslugarer   Ja 57 -   57 HMI  
  58 Dekkshøyde [ A ] 4.23 m 58 1969 - 1994   58 HMI  
  59   [ B ] 4.75 m 59 1994 - 2019   59 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  60   [ E ] Fri 60 2019 -   60 HMI  
  61 Akseltrykk   12 t 61 -   61 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  62 Tilleggsinformasjon   Landets første ferge av standardtypen. 62 -   62 [N] stp-norway.com 29.05.2006  
  63     Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m. 63 -   63 [N] j-gran.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  64 20.06.1969   Målt. [ A ]. 64 [N] sdir.no  
  65 03.07.1969     Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 65 [A] Sunnhordland 04.07.1969  
  66 09.07.1969     Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. 66 [P] "Over fjord og fjell"  
  67 11.07.1969     Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 67 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  68 23.07.1969     Innført i Bergen Skipsregister. 68 [N] sdir.no  
  69 30.09.1977     I opplag. 69 -  
  70 01.05.1978     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 70 -  
  71 01.05.1979     Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 71 -  
  72 01.10.1980     Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 72 - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980  
  73 30.04.1981     Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 73 -  
  74 ► 1982     Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 74 HMI  
  75 04.01.1982     Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 75 [A] Sunnhordland 06.01.1982  
  76 primo 04.1982     Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 76 [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  77 1984     Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 77 -  
  78 03.1987     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 78 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  79 21.03.1987     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 79 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987  
  80 29.11.1988     Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 80 [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988  
  81 31.12.1990     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 81 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  82 01.06.1990     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 82 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990  
  83 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 83 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  84       Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 84 [N] sdir.no  
  85 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 85 [N] sdir.no  
  86 24.12.1992     Omdøpt "Sand". 86 [N] sdir.no  
  87 03.1993     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 87 HMI  
  88 09.08.1994     Ombygget: Overbygg hevet [ B ]. 88 [N] sdir.no / HMI  
  89 ca.08.1994     Sertifikat endret [ B ]. 89 -  
  90 04.04.1997     Ommålt [ C ]. 90 [N] sdir.no  
  91 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 91 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  92 28.08.2000     Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 92 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000  
  93 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 93 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  94 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 94 [N] sdir.no  
  95 20.09.2003     Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 95 [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003  
  96 06.01.2004     I opplag, Stavanger. 96 -  
  97 01.05.2004     Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 97 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  98 18.06.2004     Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandfossen. 98 [P] "Skipet" 3/2004  
  99 19.06.2004     Tilbakelevert. 99 [P] "Skipet" 3/2004  
  100 04.2005     Kapasitet endret [ D ]. 100 -  
  101 03.06.2005     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005  
  102 09.07.2005     I opplag, Stavanger. 102 HMI  
  103 ca.2005     Sertifikat endret [ D ]. 103 -  
  104 31.05.2006     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 104 -  
  105 11.07.2006     Omdøpt "Ropeid". 105 [N] sdir.no  
  106 28.08.2006     I opplag, Stavanger. 106 -  
  107 07.12.2006     I opplag, Levanger [reservefartøy]. Drift: Nor-Ferjer a/s, Bergen. 107 [P] "Skipet" 1/2007  
  108 25.04.2007     Eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 108 [N] sdir.no  
  109 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 109 -  
  110 28.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 110 [N] sdir.no  
  111 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 1/2012  
  112 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 112 [N] sdir.no  
  113 23.01.2015     I opplag, Stavanger. 113 [P] "Skipet" 1/2015  
  114 02.12.2015     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 114 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015  
  115 31.12.2016     I opplag, Stavanger. 115 HMI  
  116 pr.07.2017     I opplag, Løfallstrand. 116 [N] marinetraffic.com  
  117 pr.06.2018     I opplag, Bakkasund. 117 [N] marinetraffic.com  
  118 09.07.2018     Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 118 [N] sdir.no  
  119 ultimo 2018     Sertifikat endret [ F ]. 119 [P] "Skipet" 2/2019  
  120 09.01.2019     Til Bergen Group BMV a/s, Bergen for ombygging. 120 [N] sdir.no  
  121 vår 2019     Ferdig ombygget ved Bergen Group BMV a/s, Bergen: Overbygg fjernet og broparti flyttet til babord side [ E ]. 121 [P] "Skipet" 1/2019  
  122 04.2019     Til Skjøndals Slip & Mek. Verksted a/s, Bergen. 122 [P] "Skipet" 4/2019  
  123 02.04.2019     Ommålt [ E ]. 123 [N] sdir.no  
  124 17.04.2019     Omdøpt "Selbjørn". 124 [N] sdir.no  
  125 02.11.2019     Stasjonert i Bekkjarvik. 125 [P] "Skipet" 4/2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau