HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "HJELMELAND" 1987-1992     M/Fe "SAND" 1992-2006     M/Fe "ROPEID" 2015- 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 28.08.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1987 - 2006 / 2015 -     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LHGZ   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       6924246   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257361400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Fusa" 1969 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
6   "Hjelmeland" 1987 - 1992 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Sand" 1992 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no
8           "Ropeid" 2006 - 8  [N] sjofartsdir.no
9  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1969 - 1987 9  [P] "Over fjord og fjell"
10     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 10  [P] "Skipet" 1-2/1987
11     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 11  [N] sjofartsdir.no
12     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 12        
13     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2007 13  [N] sjofartsdir.no
14     Nor-Ferjer a/s, Bergen 2007 - 2008 14  [N] sjofartsdir.no      
15     Tide Sjø a/s, Bergen     2008 - 2012 15  [N] sjofartsdir.no      
16           Norled a/s, Stavanger 2012 - 16  [N] sjofartsdir.no
17  BYGGEÅR       1969   17  [N] sjofartsdir.no
18  BYGGENUMMER       12   18  [N] sjofartsdir.no
19  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund      19  [N] sjofartsdir.no
20  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund      20  [N] sjofartsdir.no
21  TYPE       P M IV   21  [P] "85 år med norske bilferjer"
22  SKROG       Pendel   22  Observasjon
23  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24         NSC før 2000 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  MATERIALE       Stål   25  [N] sjofartsdir.no
26  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  MASKIN PRODUSERT       1969   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  MASKIN       1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   28  [N] j-gran.no
29  EFFEKT       750 bhk   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30  FART       12.2 kn   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
31  FORBRUK           31  
32  LENGDE   49.01 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  BREDDE       10.60 m   33  [N] sjofartsdir.no
34  DYBDE   1 03.58 m 1969 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no
35           2 04.20 m 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no
36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 396.99 t 1969 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no
37     2 548.00 t 1994 - 1997 37  [N] sjofartsdir.no
38     3 551.00 t 1997 - 38  [N] sjofartsdir.no
39  NETTO REGISTERTONNASJE       1 142.84 t 1969 - 1994 39  [N] sjofartsdir.no
40     2 179.00 t 1994 - 1997 40  [P] "Skipet" 4/1986    
41           3 187.00 t 1997 - 41  [N] sjofartsdir.no
42  DØDVEKTTONNASJE       2 14200 t 1994 - 1997 42  [N] marinetraffic.com
43  BILER   1 40 1969 - 2005 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
44     4 28 2005 - 44  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005
45  TRAILERE       4 [18m]   45  [N] j-gran.no
46  PASSASJERER   1 325 1969 - 1994 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
47     2 237 1994 - ca.2005 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48     4 141 ca.2005 - 48  
49  MANNSKAP           49  
50  PASSASJERLUGARER       0   50  Observasjon
51  MANNSKAPSLUGARER       Ja   51  Observasjon
52  DEKKSHØYDE       1 4.25 m 1969 - 1994 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
53           2 4.75 m 1994 - 53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
54  AKSELTRYKK       12 t   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
55  TILLEGGSINFORMASJON   Landets første ferge av standardtypen.   55  [N] stp-norway.com 29.05.2006
56           Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m.   56  [N] j-gran.no
57  STATUS       I opplag 57  
58 03.07.1969   : Døpt "Fusa". 58  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
59 09.07.1969   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1►. Hjemmehavn: Bergen. 59  [P] "Over fjord og fjell"
60 11.07.1969   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"   
61 23.07.1969   : Innført i Bergen Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no
62 30.09.1977   : I opplag. 62  
63 01.05.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 63  
64 01.05.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 64  
65 01.10.1980   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 65  
66 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 66  
67 1984   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 67  
68 03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 68  [P] "Skipet" 1-2/1987
69 21.03.1987   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 69  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987
70 29.11.1988   : Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 70  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988
71 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 71  [P] "Skipet" 2/1991
72 01.06.1990   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990
73 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 73  [N] sjofartsdir.no
74 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74  [N] sjofartsdir.no
75 24.12.1992   : Omdøpt "Sand". 75  [N] sjofartsdir.no
76 03.1993   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 76  
77 29.08.1994   : Ombygget: overbygg hevet 2►. 77  [N] sjofartsdir.no / Observasjon
78 ca.08.1994   : Sertifikat endret 2►. 78  
79 04.04.1997   : Ommålt 3►. 79  [N] sjofartsdir.no
80 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 80  
81 28.08.2000   : Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 81  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000
82 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 82  [N] sjofartsdir.no
83 20.09.2003   : Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 83  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003
84 06.01.2004   : I opplag, Stavanger. 84  
85 01.05.2004   : Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 85  
86 18.06.2004   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 86  
87 19.06.2004   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 87  
88 04.2005   : Kapasitet endret 4►. 88  
89 03.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 89  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005
90 09.07.2005   : I opplag, Stavanger. 90  Observasjon
91 ca.2005   : Sertifikat endret 4►. 91  
92 31.05.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 92  
93 11.07.2006   : Omdøpt "Ropeid". 93  [N] sjofartsdir.no
94 28.08.2006   : I opplag, Stavanger. 94  
95 07.12.2006   : I opplag, Levanger [reservefartøy]. 95  
96 25.04.2007   : Drift og eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 96  [N] sjofartsdir.no
97 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 97  
98 28.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 98  [N] sjofartsdir.no
99 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 99  
100 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 100  [N] sjofartsdir.no
101 23.01.2015   : I opplag, Stavanger. 101  
102 02.12.2015   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 102  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015
103 31.12.2016   : I opplag, Stavanger. 103  Observasjon
104 pr.07.2017   : I opplag, Løfallstrand. 104  [N] marinetraffic.com