HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B21       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HJELMELAND" 1987 - 1992     M/Fe "SAND" 1992 - 2006     M/Fe "ROPEID" 2015 - 2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.03.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1987 - 2006 / 2015 - 2017   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHGZ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER 6924246   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257361400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Fusa" 1969 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Hjelmeland" 1987 - 1992 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Sand" 1992 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Ropeid" 2006 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1969 - 1987 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 10  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  11   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 11  [N] sjofartsdir.no  
  12   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2007 12  [N] sjofartsdir.no  
  13   Nor-Ferjer a/s, Bergen 2007 - 2008 13  [N] sjofartsdir.no  
  14   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 14  [N] sjofartsdir.no  
  15   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2018 15  [N] sjofartsdir.no  
  16   Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik 2018 - 16  [N] sjofartsdir.no  
 
  17  BYGGEÅR 1969   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  BYGGENUMMER 12   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  SKROG Haugesund Slip a/s, Haugesund      19  [N] sjofartsdir.no  
  20  UTRUSTNING Haugesund Slip a/s, Haugesund      20  [N] sjofartsdir.no  
  21  TYPE P M IV   21  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  22  SKROG Pendel   22  Observasjon  
  23  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   NSC før 2000 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MATERIALE Stål   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MASKIN PRODUSERT 1969   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MASKIN 1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   28  [N] j-gran.no  
  29  EFFEKT 750 bhk   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  FART 12.2 kn   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE 49.01 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE 10.60 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE [1]  3.58 m 1969 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35   [2]  4.20 m 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  396.99 t 1969 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37   [2]  548.00 t 1994 - 1997 37  [N] sjofartsdir.no  
  38   [3]  551.00 t 1997 - 2019 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  142.84 t 1969 - 1994 39  [N] sjofartsdir.no  
  40   [2]  179.00 t 1994 - 1997 40  [P] "Skipet" 4/1986  
  41   [3]  187.00 t 1997 - 2019 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE [2]  142 t 1994 - 1997 42  [N] marinetraffic.com  
  43  BILER [1]  40 1969 - 2005 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [4]  28 2005 - 2018 44  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  45   [5]  0 2019 - 45  Observasjon  
  46  TRAILERE [1]  4 [18m] 1969 - 2019 46  [N] j-gran.no  
  47   [5]  0 2019 - 47  Observasjon  
  48  PASSASJERER [1]  325 1969 - 1994 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [2]  237 1994 - ca.2005 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [4]  141 ca.2005 - 2018 50    
  51   [6]  0 2018 -  51  Observasjon  
  52  MANNSKAP -   52    
  53  PASSASJERLUGARER 0   53  Observasjon  
  54  MANNSKAPSLUGARER Ja   54  Observasjon  
  55  DEKKSHØYDE [1]  4.25 m 1969 - 1994 55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56   [2]  4.75 m 1994 - 2019 56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57   [5]  Fri 2019 - 57  Observasjon  
  58  AKSELTRYKK 12 t   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59  TILLEGGSINFORMASJON Landets første ferge av standardtypen.   59  [N] stp-norway.com 29.05.2006  
  60   Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m.   60  [N] j-gran.no  
  61  STATUS Arbeidsfartøy 61    
 
  62 03.07.1969   : Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 62  [A] Sunnhordland 04.07.1969  
  63 09.07.1969   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 11.07.1969   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 64  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  65 23.07.1969   : Innført i Bergen Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 30.09.1977   : I opplag. 66    
  67 01.05.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 67    
  68 01.05.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 68    
  69 01.10.1980   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 69  - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980  
  70 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 70    
  71 1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 71  Observasjon  
  72 04.01.1982   : Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 72  [A] Sunnhordland 06.01.1982  
  73 primo 04.1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 73  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  74 1984   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 74    
  75 03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 75  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  76 21.03.1987   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 76  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987  
  77 29.11.1988   : Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 77  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988  
  78 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 2/1991  
  79 01.06.1990   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 79  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990  
  80 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 81  [N] sjofartsdir.no  
  82 24.12.1992   : Omdøpt "Sand". 82  [N] sjofartsdir.no  
  83 03.1993   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 83    
  84 29.08.1994   : Ombygget: overbygg hevet [2]. 84  [N] sjofartsdir.no / Observasjon  
  85 ca.08.1994   : Sertifikat endret [2]. 85    
  86 04.04.1997   : Ommålt [3]. 86  [N] sjofartsdir.no  
  87 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  88 28.08.2000   : Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 88  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000  
  89 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 89  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  90 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 20.09.2003   : Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 91  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003  
  92 06.01.2004   : I opplag, Stavanger. 92    
  93 01.05.2004   : Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 93  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  94 19.06.2004   : Tilbakelevert. 94  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  95 04.2005   : Kapasitet endret [4]. 95    
  96 03.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 96  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005  
  97 09.07.2005   : I opplag, Stavanger. 97  Observasjon  
  98 ca.2005   : Sertifikat endret [4]. 98    
  99 31.05.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 99    
  100 11.07.2006   : Omdøpt "Ropeid". 100  [N] sjofartsdir.no  
  101 28.08.2006   : I opplag, Stavanger. 101    
  102 07.12.2006   : I opplag, Levanger [reservefartøy]. 102    
  103 25.04.2007   : Drift og eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 103  [N] sjofartsdir.no  
  104 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 104    
  105 28.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105  [N] sjofartsdir.no  
  106 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 106    
  107 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 107  [N] sjofartsdir.no  
  108 23.01.2015   : I opplag, Stavanger. 108    
  109 02.12.2015   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 109  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015  
  110 31.12.2016   : I opplag, Stavanger. 110  Observasjon  
  111 pr.07.2017   : I opplag, Løfallstrand. 111  [N] marinetraffic.com  
  112 pr.06.2018   : I opplag, Bakkasund. 112  [N] marinetraffic.com  
  113 09.07.2018   : Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 113  [N] sjofartsdir.no  
  114 ultimo 2018   : Sertifikat endret [6]. 114          
  115 primo 2019   : Ombygget, Bergen: overbygg fjernet og broparti flyttet til babord side [5]. 115  [P] "Skipet" 1/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau