EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "HJELMELAND" 1987-1992     M/Fe "SAND" 1992-2006     M/Fe "ROPEID" 2015-2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1987 - 2006 / 2015 - 2017     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LHGZ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       6924246   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257361400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Fusa" 1969 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Hjelmeland" 1987 - 1992 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Sand" 1992 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Ropeid" 2006 - 8  [N] sjofartsdir.no  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1969 - 1987 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 10  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  11     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 12        
  13     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2007 13  [N] sjofartsdir.no  
  14     Nor-Ferjer a/s, Bergen 2007 - 2008 14  [N] sjofartsdir.no      
  15     Tide Sjø a/s, Bergen   2008 - 2012 15  [N] sjofartsdir.no      
  16           Norled a/s, Stavanger 2012 - 16  [N] sjofartsdir.no  
 
  17  BYGGEÅR       1969   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  BYGGENUMMER       12   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund      19  [N] sjofartsdir.no  
  20  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund      20  [N] sjofartsdir.no  
  21  TYPE       P M IV   21  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  22  SKROG       Pendel   22  Observasjon  
  23  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24         NSC før 2000 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MATERIALE       Stål   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MASKIN PRODUSERT       1969   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MASKIN       1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel, 350 o/m   28  [N] j-gran.no  
  29  EFFEKT       750 bhk   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  FART       12.2 kn   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FORBRUK           31    
  32  LENGDE   49.01 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE       10.60 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE   [1] 03.58 m 1969 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35           [2] 04.20 m 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 396.99 t 1969 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [2] 548.00 t 1994 - 1997 37  [N] sjofartsdir.no  
  38           [3] 551.00 t 1997 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 142.84 t 1969 - 1994 39  [N] sjofartsdir.no  
  40     [2] 179.00 t 1994 - 1997 40  [P] "Skipet" 4/1986      
  41           [3] 187.00 t 1997 - 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE       [2] 142 t 1994 - 1997 42  [N] marinetraffic.com  
  43  BILER   [1] 40 1969 - 2005 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     [4] 28 2005 - 2018 44  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.2005  
  45  TRAILERE       4 [18m]   45  [N] j-gran.no  
  46  PASSASJERER   [1] 325 1969 - 1994 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47     [2] 237 1994 - ca.2005 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48     [4] 141 ca.2005 - 2018 48    
  49  MANNSKAP           49    
  50  PASSASJERLUGARER       0   50  Observasjon  
  51  MANNSKAPSLUGARER       Ja   51  Observasjon  
  52  DEKKSHØYDE   [1] 04.25 m 1969 - 1994 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53           [2] 04.75 m 1994 - 53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  54  AKSELTRYKK       12 t   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  TILLEGGSINFORMASJON   Landets første ferge av standardtypen.   55  [N] stp-norway.com 29.05.2006  
  56           Hjelpemaskin: 2 x Perkins 6R 099TC OM366LA, 118 bhp, 87 kw, 1500 o/m.   56  [N] j-gran.no  
  57  STATUS       Arbeidsfartøy 57    
 
  58 03.07.1969   : Døpt "Fusa" av Solveig Andreassen. 58  [A] Sunnhordland 04.07.1969  
  59 09.07.1969   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Hjemmehavn: Bergen. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 11.07.1969   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  61 23.07.1969   : Innført i Bergen Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 30.09.1977   : I opplag. 62    
  63 01.05.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 63    
  64 01.05.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa. 64    
  65 01.10.1980   : Satt i trafikk Leirvik - Valevåg / Leirvik - Utbjoa / Leirvik - Sunde. 65  - / - / [A] Sunnhordland 15.10.1980  
  66 30.04.1981   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Valevåg. 66    
  67 1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 67  Observasjon  
  68 04.01.1982   : Kjørt på land, Ranavik etter maskinstans. 68  [A] Sunnhordland 06.01.1982  
  69 primo 04.1982   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 69  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  70 1984   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 70    
  71 03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Hjelmeland". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  72 21.03.1987   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1987  
  73 29.11.1988   : Kolliderte med kaien, Tøtlandsvik. 73  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1988  
  74 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75 01.06.1990   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 75  [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1990  
  76 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 295 332 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 24.12.1992   : Omdøpt "Sand". 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 03.1993   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 79    
  80 29.08.1994   : Ombygget: overbygg hevet [2]. 80  [N] sjofartsdir.no / Observasjon  
  81 ca.08.1994   : Sertifikat endret [2]. 81    
  82 04.04.1997   : Ommålt [3]. 82  [N] sjofartsdir.no  
  83 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 83    
  84 28.08.2000   : Én mann død etter å ha blitt knivstukket på Sand, og deretter gjemt seg om bord. Begge var asylsøkere fra mottaket på Sand. 84  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.2000  
  85 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 20.09.2003   : Kolliderte med en støttepilar til kaien, Ropeid. Årsak: Kombinasjonssvikt mellom autopilot og ror. Fikk skrogskader. 1 personskade. 86  [A] Stavanger Aftenblad 03.10.2003  
  87 06.01.2004   : I opplag, Stavanger. 87    
  88 01.05.2004   : Utleid til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 88  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  89 19.06.2004   : Tilbakelevert. 89  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  90 04.2005   : Kapasitet endret [4]. 90    
  91 03.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 91  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.2005  
  92 09.07.2005   : I opplag, Stavanger. 92  Observasjon  
  93 ca.2005   : Sertifikat endret [4]. 93    
  94 31.05.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 94    
  95 11.07.2006   : Omdøpt "Ropeid". 95  [N] sjofartsdir.no  
  96 28.08.2006   : I opplag, Stavanger. 96    
  97 07.12.2006   : I opplag, Levanger [reservefartøy]. 97    
  98 25.04.2007   : Drift og eierskap overført til Nor-Ferjer a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 4 699 500 NOK. 98  [N] sjofartsdir.no  
  99 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 99    
  100 28.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 100  [N] sjofartsdir.no  
  101 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 101    
  102 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 23.01.2015   : I opplag, Stavanger. 103    
  104 02.12.2015   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 104  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.2015  
  105 31.12.2016   : I opplag, Stavanger. 105  Observasjon  
  106 pr.07.2017   : I opplag, Løfallstrand. 106  [N] marinetraffic.com  
  107 pr.06.2018   : I opplag, Bakkasund. 107  [N] marinetraffic.com  
  108 09.07.2018   : Solgt til Harsjø Marine a/s, Bekkjarvik. 108  [N] sjofartsdir.no